6331
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org
KAMU
(MEMUR)
ÖZEL
(İŞÇİ)
KAPSAM
Türkiye yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu için hazır. Özel sektör kamu
birimleri dahil tüm çalışanları kapsama altına almıştır.
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org

Her işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
profesonelleri görevlendirilecek.
VEYA

İşveren iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için
alternatif çözümlerden faydalanılacaktır.
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org
İşletmeler , kamu kurum ve kuruluşları İSG
hizmetlerini sağlamakla yükümlüdürler.
Bakanlık, mikro işletmelere iş sağlığı ve güvenliği
hizmetleri konusunda destek sağlayacaktır.
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org




İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
Diğer Sağlık Personeli
Destek Elemanı (çalışan temsilcisi)
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org
İş güvenliği uzmanı:
İş sağlığı ve güvenliği alanında görev
yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş,
iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip
mühendis, mimar veya teknik eleman
İşyeri hemşiresi:
25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı
Hemşirelik Kanununa göre
hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş
sağlığı ve güvenliği
alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş
işyeri hemşireliği belgesine
sahip hemşire/sağlık memurunu
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org
İşyeri hekimi:
İş sağlığı ve güvenliği alanında
görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş,işyeri hekimliği
belgesine sahip hekimi,
Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları
izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda
çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,
 · 2 ile 50 arasında ,
1
 · 51 ile 100 arasında,
2
 · 101 ile 500 arasında,
3
 · 501 ile 1000 arasında
4
 · 1001 ile 2000 arasında 5
 · 2000 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6 temsilci görevlendirilir.
,
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org
SGK
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org
EĞİTİM
RİSK DEĞERLENDİRME
ACİL EYLEM PLANI
SAĞLIK BELGELERİ
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org
Filiz EVRAN (c)2013

PİYASA HİZMET FİYAT ARALIĞI
CEZA
5000
TL
CEZA
5000
TL
ORTALAMA
1500-2000 TL
HİZMETLER
HEKİM
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org
+
UZMAN
+
ÇALIŞAN SAYISI
100
TEKSTİL
TEHLİKELİ
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
İş Güvenliği Uzmanı Uzmanı
100 x 15 dk/60 = 25 Saat
(Ayda)
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org
İşyeri Hekimi
15 Saat + 100 x 25/60.12 =18.47 Saat
(Taban Süre)
(Ayda)

İSG YILLIK HARCAMALAR
İSG ÖLÇÜM VE
PERİYODİK
KONTROLLER
ORTALAMA
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org
SAĞLIK
TARAMALARI
KİŞİSEL
KORUYUCU
DONANIMLAR
10.000 TL - 15.000 TL

YILLIK MALİYET
2000 X12 =
24000 TL YILLIK
24000 +15000=
39.000
1 ÇALIŞANIN YILLIK İSG MALİYETİ
39.000 /100 =
390 TL YILLIK
***BÜTÜN HESAPLAR ORTALAMA PİYASA FİYATLARI BAZ ALINARAK HESAPLANMIŞTIR.
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org

ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR…
TEŞEKKÜRLER
Filiz EVRAN
[email protected]
Filiz EVRAN (c)2013
www.gisgder.org
Download

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti