OTURMA İZNİ BULUNAN ULUSLARARASI HASTALAR
SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ALINMIŞ MÜSTEHAKLIK
BELGESİ VAR
MI?
H
PROVİZYON
ALINDI MI
H
E
ÜCRETLİ HASTA OLARAK KABUL
EDİLİR
KAMU SAĞLIK HİZMTELERİ SATIŞ
TARİFESİ ÜZERİNDEN FATURA
EDİLİR
YABANCI KİMLİK NO VAR
MI?
E
H
E
SGK’YA FATURA EDİLİR
SGK’YA MEDULA ÜZERİNDEN
FATURA EDİLİR
İLGİLİ SOSYAL GÜVENLİK BİRİMİNE
EVRAKLAR GÖNDERİLİR
SGK İL
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ALINMIŞ MÜSTEHAKLIK
BELGESİ VAR
MI?
E
H
ÜCRETLİ HASTA OLARAK
KABUL EDİLİR
120.11.01-YURTİÇİ GERÇEK KİŞİLERDEN
ALACAKLAR BORÇ
600.01 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLERİ
HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA ALACAK
ÜCRETİNİ
ÖDEDİ Mİ?
E
120.05 SGK’dan Alacaklar Hesabı Borç Kaydı
600.Yurt İçi Satışlar Hesabının ilgili alt hesabı Alacak
Kaydı yapılır.
Tahakkuk Kaydı
GLOBAL BÜTÇEDEN ÖDENEK ALINDIĞINDA
BU HESAP KAPATILIR
102.01-VADESİZ HESABININ VEYA
100.01-KASA HESABININ İLGİLİ ALT HESABI BORÇ
120.11.01-YURTİÇİ GERÇEK KİŞİLERDEN
ALACAKLAR HESABINA ALACAK
120.11.02 Yabancı Hastalardan Alacaklar
Hesabına Borç Kaydı601.Yurt Dışı Satışlar Hesabına ilgili alt
hesabına Alacak Kaydı yapılır.
H
ÜCRETİ HASTADAN TAHSİL EDİLEMEZ İSE
YASAL TAKİP SÜRECİ İŞLETİLİR.(EK-21)
SAĞLIK TURİZMİ FİYATLARI ÜZERİNDEN
FATURA EDİLİR
120.11.02-ALACAK KAYDI
102 BANKALAR HESABI BORÇ KAYDI YAPILIR
------------------------/----------------------------TAHSİLAT KAYDI
E
Tahakkuk Kaydı
BORÇ BİLGİLENDİRME
DÜZENLENİR
BORÇ ÖDENDİ Mİ?
H
Bkz-Ek-20
EK-8
Download

OTURMA İZNİ BULUNAN ULUSLARARASI HASTALAR SGK İL