ACİL SERVİSE BAŞVURAN
Er ve Erbaşlar
(YEŞİL ALAN DAHİL)
SEVK BELGESİ
VAR MI
E
H
ACİL İŞLEMLERİ
TAMAMLANDIKTAN
SONRA SEVK
BELGESİ İSTENİR
SEVKLİ GELDİĞİ KURUMA
SUT HÜKÜMLERİNE GÖRE
FATURA EDİLİR
E
SEVK BELGESİNİ GETİRMEZ İSE ÜCRETLİ
HASTA OLARAK DEĞERLENDİRİLİR
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ
ÜZERİNDEN FATURA EDİLİR
120. ALACAKLAR HESABININ İLGİLİ
ALT HESABINA BORÇ KAYDI YAPILIR
600.01 SAĞLIK HİZMETİ
GELİRLERİ HESABININ İLGİLİ ALT
HESABINA ALACAK
E
BEDELİ ÖDENDİ
Mİ?
H
120 ALACAKLAR HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA ALACAK
102.01-VADESİZ HESABININ İLGİLİ ALT HESABINA
BORÇ KAYDI YAPILIR
BKZ.EK-21
EK-13
Download

ACİL SERVİSE BAŞVURAN Er ve Erbaşlar (YEŞİL ALAN DAHİL