2 Nisan 2014
08:30-09:00
Kayıt
I.OTURUM: KANSERDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
ANA SALON
Oturum Başkanları: Dr. Güngör UTKAN, Dr. Mustafa TAŞDEMİR
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
Kanser Kalıtsal Bir Hastalık Mıdır Çevresel Mi?
Dr. Saadettin KILIÇKAP
Kanserde Bilgi Kirliliği
Dr. İsmail ÇELİK
Kanser ve Moleküler Beslenme İlişkisi: Yanlışlar, Çelişkiler, Gerçekler
Dr. Rüksan ÇEHRELİ
Cep Telefonları, Elektromanyetik Alanlar ve Kanser
Dr. Tunaya KALKAN
Kanseri Önlemede Özel Stratejiler-İyi ve Karlı Alışverişler
Dr. Toker ERGÜDER
Kahve Arası
II.OTURUM: KANSER ÖNLEME
ANA SALON
Oturum Başkanları: Dr. Sercan AKSOY, Dr. Berna ÖKSÜZOĞLU
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-13:00
Tütün Kontrol Politikaları
Dr. Nazmi BİLİR
Türkiye'de Kamusal Kapalı Alanlarda Dumansız Hava Sahası Yasasına Uyum - SHELT
Çalışması Bulguları
Dr. Mutlu HAYRAN
Ulusal Kanser Önleme Programları
Dr. Ezgi HACIKAMİLOĞLU
Önlenebilir Kanserler ve Önlemenin Yolları
Dr. Hülya ELLİDOKUZ
HPV Aşıları İle HPV Kaynaklı Kanserlerden Korunma
Dr. Doug LOWY
Öğle Yemeği
III.OTURUM: KANSER KAYITÇILIĞI
ANA SALON
Oturum Başkanları: Dr. Hilal ÖZCEBE, Dr. Mustafa ÖZTÜRK
13:00-13:15
13:15-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:45
Kanser Kayıtçılığında Bölgesel Liderliğe Doğru
Dr. Sultan ESER
IARC ve Hublar
Dr. David FORMAN
Kayıtçılıkta Akreditasyon: Trabzon Örneği
Dr. Nurşen ÜÇÜNCÜ
Tartışma
Kahve Arası
IV.OTURUM: DÜNYADA ve TÜRKİYEDE KANSER KONTROLÜ
Oturum Başkanları: Dr. A. Murat TUNCER, Dr. Erkan İBİŞ
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:45
16:45-17:45
Kanser Kontrolünde UICC'nin Rolü
Dr. Tezer KUTLUK, UICC Başkanı
Kamu Hastaneleri Kurumu'nun Kanser Kontrolündeki Rolü ve Planları
Dr. Ali İhsan DOKUCU, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı
Türkiye'de Kanser İlaçlarına ve Tıbbi Cihazlara Ulaşım
Dr. Saim KERMAN, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
Kanser Kontrolünde Üniversitelerin Rolü
Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER, Gazi Üniversitesi Rektörü
Dünyada Kanser Raporu,2013
Dr. Peter BOYLE, IPRI Başkanı
Müzik Dinletisi
Açılış ve Ödül Töreni
Dr. Murat GÜLTEKİN, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanı
Dr. Seçil ÖZKAN, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı
Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU, T.C Sağlık Bakanı
ANA SALON
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
09:00-09:30
PARALEL SALON - A
Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Akif AKBULAT
PANEL: MEDİKAL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, ÜNİVERSİTELER VE
PARALEL SALON - A
ONKOLOJİ ENSTİTÜLERİNİN KANSER KONTROLÜNDEKİ ROLÜ VE PLANLAMALAR
Moderatörler:
Hüseyin ÇELİK, T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Dr. İsmail KARTAL, Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Dr. Murat GÜLTEKİN, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanı
Dr. Zafer KALAYCI, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp
Uygulamaları Daire Başkanı
Dr. Alaattin DİLSİZ, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Akif AKBULAT, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat ve Mevzuat Geliştirme Daire Başkanı
Dr. Halil AKCE, SGK İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanı
09:30-09:35
09:35-09:40
09:40-09:45
09:45-09:50
09:50-09:55
09:55-10:00
10:00-10:05
10:05-10:10
10:10-10:15
10:15-10:20
10:15-10:45
Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU, Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı
Dr. Mustafa BENEKLİ, Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği
Dr. Ufuk YILMAZ, Türk Akciğer Kanseri Derneği Başkanı
Dr. Mustafa CENGİZ, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Dr. Pınar SAİP, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı
Dr. Murat GİRGİNER, Aile Hekimliği Federasyonu Başkanı
Engin ÖZTÜRK, Kansere Karşı El Ele Federasyonu Başkanı
Dr. Yeşim ERBİL, Türk Cerrahi Derneği
Dr. Tuncay HAZIROLAN, Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ethem GEÇİM, Türk Kolorektal Cerrahi Derneği Başkanı
Kahve Arası
10:45-10:50
10:50-11:00
11:00-11:10
11:10-11:20
11:20-11:30
11:30-11:40
11:40-11:50
11:50-
Dr. Necati ÖRMECİ, Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı
Dr. Ahmet KİZİR, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nün Çalışmaları
Dr. Nur OLGUN, 9 Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nün Çalışmaları
Dr. Kadri ALTUNDAĞ, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nün Çalışmaları
Dr. Fikri İÇLİ, Ankara Üniversitesi’nin Onkoloji Alanındaki Çalışmaları
Dr. Mustafa BENEKLİ, Gazi Üniversitesi’nin Onkoloji Alanındaki Çalışmaları
Dr. Bülent YALÇIN, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Onkoloji Alanındaki Çalışmaları
Tartışma
12:00-13:00
Öğle Yemeği
I.OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMİLERİ: BİYOLOJİ, TEŞHİS VE PROGNOSTİKLER
PARALEL SALON - B
Oturum Başkanları: Joachim SCHÜZ, A. Murat TUNCER
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-13:00
Açılış Konuşması
Joachim SCHÜZ, A. Murat TUNCER
Pediyatrik Akut Löseminin Biyolojisi
Martin STANULLA
Türkiye’de Çocukluk Çağı Lösemisinde Son Durum
Tezer KUTLUK
Çocukluk Çağı Lösemilerinin Tedavisinde Güncel Protokol ve Yaklaşımlar
Claudia RÖSSIG
Çocukluk Çağı Lösemilerinde Survival Etkisi olan Prognostik Risk Faktörleri
Sally KINSEY
Öğle Yemeği
II.OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMİLERİ ARAŞTIRMASINDA SORUNLAR
PARALEL SALON - B
Oturum Başkanları: Tezer KUTLUK, Eve ROMAN
13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
Yetersiz Kaynaklara Bağlı Hematolojik Kanserlerde Yaşanan Sorunlar
Robert NEWTON
Çocukluk Çağı Lösemilerinin Yönetiminde Yaşanan Sorunlar; İbadan, Nijerya, Biobel
JOTHAM BROWN
Analitik Çalışmaların Planlanması- Mısır’dan bir Vaka-Kontrol Çalışması Örneği
Sameera EZZAT
Türkiye’de Çocukluk Çağı Lösemisinin Tedavisi
Lebriz YUKSEL SOYCAN
Yeni Tedavi Merkezlerinin Kurulması “Rusya” Deneyimi
Denis KACHANOV
14:15-14:45
14:45-17:00
Kahve Arası
Açılış Seremonisi
ORTA DOĞU KANSER KONSORSİYUMU
09:00-09:10
09:10-09:15
09:15-09:20
09:20-09:25
09:25-09:30
09:30-09:35
09:35-10:05
10:05-10:30
PARALEL SALON - C
Açılış Seremonisi: MECC Hakkında Bilgi
Michael SILBERMANN
Açılış Konuşması: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
Murat GÜLTEKİN
Açıklamalar: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Ahmet DEMİRKAZIK
Açıklamalar: CGH/NCI, ABD
Lisa STEVENS
Açıklamalar: ASCO, ABD
Sandra SWAIN
Açıklamalar: ONS, ABD
Jeannine BRANT
Anahtar Ders: Kanser Bakımı Sağlarken, Kanser Korkusu ve Kansere Bağlı Acının da
Azaltılması için Bölgesel ve Dünya Genelinde Köprüler Oluşturulması
Sandra SWAIN, ABD
Kahve Arası
I.OTURUM: YAŞLILIKTA KÜLTÜREL ALGILAR
PARALEL SALON - C
Oturum Başkanı: Teslime ATLI
10:30-11:00
11:00-11:30
Yaşlanmanın Kültürel Algısı ve Kanser Hastaları Üzerindeki Etkileri
Ramji HAJJAR, Lübnan
Geriatrik Değerlendirme
William TEW, ABD
PANEL: GERİATRİK KANSER HASTALARINA YARDIM EDERKEN KARŞILAŞILAN PARALEL SALON - C
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK
Moderatör: Thomas SMITH
11:30-12:30
Lidia SCHAPIRA
William TEW
Sandra SWAIN
Muhammad Zafar Javed
Lea BAIDER
Ramji HAJJAR
Khaled MOSTAFA
Rıza ÇETİNGÖZ
12:30-13:30
Öğle Yemeği
II.OTURUM: ORTADOĞU ÜLKELERİNDE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ
Oturum Başkanı: Michael SILBERMANN, MECC
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-
Türkiye, Sultan KAV
Lübnan, Myrna DOUMIT
Birleşik Arap Emirlikleri, Javed ZAFAR
Mısır, Karima El-Shamy
Sudan, Nahla GAFER
Açılış Seremonisi
PARALEL SALON - C
3 Nisan 2014
I.OTURUM: KOLOREKTAL KANSER TARAMALARI
ANA SALON
Oturum Başkanları: Dr. Dursun BUĞRA, Dr. Aytuğ ÜNER
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
Kolon Kanseri Epidemiyolojisi ve Türkiye'deki Güncel Durum
Dr. Ahmet Serdar KARACA
Kolon Kanseri Tarama Programları, Dünya Örnekleri
Dr. Şuayib YALÇIN
Yüksek Riskli Hasta Grubunda Tarama Önerileri
Dr. Ahmet KEŞŞAF AŞLAR
Kolon Kanseri Taramalarında Kalite Yönetimi
Dr. Ethem GEÇİM
Tartışma
Kahve Arası
II.OTURUM: MEME KANSERİ TARAMASI
Oturum Başkanları: Dr. Bülent ALIÇ, Dr. Ayşenur OKTAY
10:45-11:00
11:45-12:00
Meme Kanseri Epidemiyolojisi ve Türkiye'de Güncel Durum
Dr. Cansu ÖZTÜRK
Meme Kanseri Taramaları Neden Tartışılıyor?
Dr. Serap GÜLTEKİN
Meme Kanseri Taramalarında Yeni Stratejiler
Dr. Erkin ARIBAL
Meme Kanseri Taramalarında Kalite Yönetimi
Dr. Levent ARAZ
Tartışma
12:00-13:00
Öğle Yemeği
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
ANA SALON
III.OTURUM: KANSER KONTROLÜNDE İYİ ÖRNEKLER
ANA SALON
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Akif DURULMUŞ, Dr. Faik ÖZŞAHİN
13:00-14:00
İzmir Palyatif Bakım Uygulamaları
Dr. Bediha TÜRKYILMAZ
Palyatif Bakım Hizmetlerinde İyi Örnekler
Salih AKYÜZ
Adana Kanser Kontrol Faaliyetleri
Dr. Alper ACİL
Bartın Kanser Kontrol Faaliyetleri
Dr. Ahmet DEMİR
IV.OTURUM: SERVİKS KANSERİ TARAMALARI
ANA SALON
Oturum Başkanları: Dr. Ali AYHAN, Dr. Fadıl KARA
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
Ülkemizde Servikal Kanser Taramaları: “Dün - Bugün - Yarın”
Dr. Kunter YÜCE
Dünya’da Servikal Kanser Tarama Örnekleri: “Gelişmekte Olan Ülkeler - Gelişmiş
Ülkeler”
Dr. Nejat ÖZGÜL
Servikal Taramada Primer olarak HPV Testleri Kullanımı
Dr. Murat GÜLTEKİN
HPV Aşılarında Güncel Durum
Dr. Faruk KÖSE
HPV Aşılarının Geleceği
Dr. Müfit Cemal YENEN
Tartışma
Kahve Arası
V.OTURUM: SÖZEL BİLDİRİLER
ANA SALON
Oturum Başkanları: Dr. Hatice TURAN, Dr. Nilgün KOCABIYIK
15:45-17:00
AbsRef:88
AbsRef:104
AbsRef:114
AbsRef:129
AbsRef:139
AbsRef:157
Koray Ömer ERDURAK
Güldali ÇEKİRGE
Betül TATLIBADEM
Engin KURT
Gül YORGANCIGİL
Seher CİVCİK
AbsRef:166
AbsRef:171
AbsRef:181
AbsRef:187
17:00
Orhan ÇALIK
Birsen GÖKÇE
Nimet Pınar BAYSAN
Rumeysa Günay İNANÇ
Film Gösterimi
“Neden Palyatif Bakım”
I. OTURUM: BAŞ BOYUN KANSERLERİ
PARALEL SALON - A
Oturum Başkanları: Dr. İbrahim GÜLLÜ, Dr. Filiz ÇAY ŞENLER
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
Baş Boyun Kanserleri Etyolojisi, Risk Faktörleri ve Türkiye’de Mevcut Durum
Dr. Hakan KORKMAZ
HPV ve Baş-Boyun Kanserleri
Dr. Gülendam BOZDAYI
Baş-Boyun Kanserlerinde Cerrahi Tedavi
Dr. Ömer Taşkın YÜCELİ
Baş Boyun Kanserlerinde Yeni Tedavi Yaklaşımları
Dr. Sercan AKSOY
Tartışma
Kahve Arası
II. OTURUM: MALIGN MELANOM
PARALEL SALON - A
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet DEMİRKAZIK, Dr. Uğur COŞKUN
10:45-11:00
11:45-12:00
Genel Bilgiler, Önleme Yolları ve Farkındalık
Dr. Gül Erkin ÖZAYGEN
Güneş Işınları, Solaryumlar ve Kanser
Dr. Ezgi HACIKAMİLOĞLU
Malign Melanom Tedavisinde Cerrahinin Rolü ve Erken Tanının Önemi
Dr. Sıdıka KURUL
Melanom- Yeni Tedaviler ve Yeni Tedavilere Ulaşım Yolları
Dr. Mustafa BENEKLİ
Tartışma
12:00-14:00
Öğle Yemeği
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
III. OTURUM: TIBBİ JEOLOJİ OTURUMU
PARALEL SALON - A
Oturum Başkanları: Dr. Salih EMRİ, Dr. Abidin TEMEL
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:45
Nevşehir İli Arsenik Çalışması Sonuçları
Dr. Sema BURGAZ
Türkiye’de Kanser Nedeni Doğal Tıbbi Jeolojik Unsurlar;
Lifsi Mineraller, Kristal Silika, Arsenik…
Dr. Eşref ATABEY
Hava Kirliliği ve Kanser ilişkisi
Dr. Hasan BAYRAM
Nanoteknoloji ve Kanser İlişkisi
Dr. Salih EMRİ
Tartışma
Kahve Arası
I. OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMİLERİ İNSİDANS VE RİSK FAKTÖRÜ
PARALEL SALON - B
Oturum Başkanları: Selin AYTAC, Martin STANULLA
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
Tanımlayıcı Özellikler ve Trendler
Eve ROMAN
Risk Faktörlerine Genel Bakış
Tracy LIGHTFOOT
Konstitüsyonel Genetiğin Rolü
Tayfun OZÇELİK
Çevre ve Radyasyonun Rolü
Joachim SCHÜZ
Konak Genomu ve Ekspozom Etkileşimleri Çocukluk Çağı Lösemileri İnsidansındaki
Global Varyasyonları Açıklayabilir mi?
Kjeld SCHMIEGELOW
Kahve Arası
II. OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMİLERİNDE YAŞAM
Oturum Başkanları: Lebriz YÜKSEL SOYCAN, Claudia RÖSSİG
10:45-11:00
11:00-11:15
Az Gelişmiş Ülkelerde Çocukluk Çağı Lösemilerinde Yaşam
Rajamaran SWAMINATHAN
Türkiye’de Çocukluk Çağı Lösemilerinde Yaşam
Selin AYTAC
PARALEL SALON - B
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-14:00
Ekonomik Olarak Zor Koşullarda Çocukluk Çağı Lösemileri ile Mücadele ve Survival
Walter OTIENO MWANDA
Gelişmiş Ülkelerde Çocukluk Çağı Lösemilerinde Sosyal Bileşenlerin Rolü ve Survival
Friederike ERDMANN
Yüksek Kalitede Tedavi Sağlamak için Pediyatrik Onkolojistler arasında Network
Sistemi Kurmanın Önemi
Hee YOUNG SHIN
Öğle Yemeği
III. OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMİLERİNE KÜRESEL BAKIŞ
PARALEL SALON - B
Oturum Başkanları: Sally KINSEY, Ezgi HACIKAMİLOĞLU
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:45
Doğu Akdeniz - Faris MADANAT
Çin - Xiadong SHI
Latin Amerika - Maria POMBO
Afrika - David STONES
Hindistan - Sameer BAKHSHI
Kahve Arası
IV. OTURUM: CL TOPLANTISI
15:45-16:30
PARALEL SALON - B
Çocukluk Çağı Lösemileri Kapalı Oturumu- Davetli Misafirler İçin
III. OTURUM: GERİATRİK ONKOLOJİ TEDAVİ MODALİTELERİ
PARALEL SALON - C
Oturum Başkanı: Sandra Swain, USA
09:00-09:30
09:30-10:15
10:15-10:45
The Geriatric Patient Facing Cancer:
Coming up With a Consensus of a Step-By-Step Model
Tom SMITH, ABD
Construction of an Exploratory Model of Treating Older Cancer Patients
Lidia SCHAPIRA, ABD
Kahve Arası
PANEL: YAŞLILIKTA BAKIM
Moderator: Ramji HAJJAR, Lebanon
10:45-12:00
Lidia SCHAPİRA
PARALEL SALON - C
William TEW
Sandra SWAİN
Muhammad Zafar Javed
Lea BAIDER
Tom SMITH
Khaled MOSTAFA
Rıza ÇETİNGÖZ
12:00-13:45
Öğle Yemeği
IV. OTURUM: ORTADOĞU ÜLKELERİNDE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ
PARALEL SALON - C
Chair: Michel Daher, LEBANON
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:15
15:15-15:45
Filistin - Mohamad KHLIEF
Suudi Arabistan - Fatimah FALLATHA
İran - Mariam RASSAOULI
Ürdün - Mona TAYYEM
Tartışma
Kahve Arası
V. OTURUM: GRUP ÇALIŞMASI (6 GRUP)
15:45-16:45
16:45-17:30
Facilitators: 1. Thomas SMITH, 2. Muhammad Zafar Javed + Regina Fink, 3. Sandra
Swain, 4. Michel Daher + Jeannine Brant, 5. Lidia Schapira, 6. William Tew
Topics To Be Discussed: Optimal Modalities Of Exchanging Training Experiences To
Promote Palliative Care Services
Short Reports By Representatives Of The Individual Small Groups
I. OTURUM: KANSER KAYITÇILIK EĞİTİMİ
Oturum Başkanları: Dr. Nur AKSAKAL, Dr. Köksal HAMZAOĞLU
09:00-09:15
09:15-09:30
PARALEL SALON - C
Kanser Kayıtçılığı Bilgi Sistemlerinde Son Durum
Dr. Hatice TURAN
THSK Kanser Kayıt Mevzuatında Son Durum
PARALEL SALON - D
09:30-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
İsmet DEDE
Kanser Kayıt Merkezi Kurulurken Yapılacak Olanlar: “Adım adım Kayıtçılığa Doğru”
Dr. Güledal BOZTAŞ
Tartışma
Kahve Arası
II. OTURUM: KANSER KAYITÇILIK EĞİTİMİ
PARALEL SALON - D
Oturum Başkanları: Dr. Selim KILIÇ, Dr. Turgut ÇALIŞKAN
10:45-11:00
11:45-12:00
81 İlde Kanser Kayıtta Alt Yapıda Son Durum
Hem. Arzu SEVİNÇ
81 İlde Kanser Kayıtta Personelde Son Durum
T. Tek. Semra TÜTÜNCÜ
81 İlde Kanser Kayıt Merkezlerinin Ortak Sorunları
T. Tek. Aysun ERGÜN
Genel Değerlendirme
Dr. Güledal BOZTAŞ
Tartışma
12:00-14:00
Öğle Yemeği
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
III. OTURUM: KANSER KAYITÇILIK EĞİTİMİ
PARALEL SALON - D
Oturum Başkanları: Dr. Güledal BOZTAŞ, Dr. İbrahim TOPÇU
14:00-14:15
Kanser Kayıt İl Örnekleri: Çanakkale İli Kanser Kayıt Faaliyetleri
14:15-14:30
Kanser Kayıt İl Örnekleri: Erzincan İli Kanser Kayıt Faaliyetleri
14:30-14:45
Kanser Kayıt İl Örnekleri: Gaziantep İli Kanser Kayıt Faaliyetleri
Dr. Mustafa TANRIVERDİ
14:45-15:00
Kanser Kayıt İl Örnekleri: İstanbul İli Kanser Kayıt Faaliyetleri
Dr. Soner SABIRLI
15:00-15:15
Tartışma
15:15-15:45
Kahve Arası
IV. OTURUM: TÜRKİYE’DE KANSER KONTROLÜ VE 81 İL SAĞLIK YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI
PARALEL SALON - D
15:45-18:00
18:00-18:30
Türkiye’de Kanser Kontrolü Mevcut Durum ve Planlamalar
Dr. Murat GÜLTEKİN, THSK Kanser Daire Başkanı
Tartışma
I. OTURUM: KOLOREKTAL KANSERLERİN TEDAVİSİ
PARALEL SALON - E
Chairs: Dr. Faruk COŞKUN, Dr. Bülent ERKEK
09:00-09:15
Erken Evre Kolorektal Kanser Tedavisi
Dr. Erhan REİS
09:15-09:30
İleri Evre Kolorektal Kanser Tedavisi
Dr. Faruk AYKAN
Kolon Kanseri Tedavisinde Gelecek
Dr. İlhan ÖZTOP
Stomayla Yaşamak
Dr. Ayişe KARADAĞ
Tartışma
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
Kahve Arası
II. OTURUM: SERVİKAL KANSERLERİN TEDAVİSİ
PARALEL SALON - E
Oturum Başkanları: Dr. Zeki TANER , Dr. Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
10:45-11:00
11:45-12:00
Genital Siğillere Yaklaşım
Dr. Salim ERKAYA
Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi
Dr. Gökhan TULUNAY
Erken Evre Serviks Kanseri Tedavisi
Dr. Ali AYHAN
İleri Evre Serviks Kanseri Tedavisi
Dr. Fırat ORTAÇ
Tartışma
12:00-14:00
Öğle Yemeği
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
III. OTURUM: MEME KANSERLERİNİN TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Dr. Vahit ÖZMEN, Dr. Kadri ALTUNDAĞ
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
Meme Kanseri Tanısında Kullanılan Biyopsi Yöntemleri
Dr. Gülten KIYAK
Meme Kanseri Tedavisi: Cerrahi Tedavi
Dr. Sancar BAYAR
Meme Kanseri Tedavisi: Sistemik Tedavi
PARALEL SALON - E
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:45
Dr. Hakan AKBULUT
Rekonstrüktif ve Onkoplastik Meme Cerrahisi
Dr. Şükrü YAZAR
Tartışma
Kahve Arası
4 Nisan 2014
I.OTURUM: TARAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR
ANA SALON
Oturum Başkanları: Dr. Nilüfer ÖZAYDIN, Dr. Hasan ÖZKAN
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-11:00
Güncel Verilerle Akciğer Kanseri Taraması
Dr. Mustafa ERMAN
Güncel Verilerle Mide Kanseri Taraması
Dr. Hikmet AKGÜL
Güncel Verilerle Prostat Kanseri Taraması
Dr. Bülent AKDOĞAN
Güncel Verilerle Over Kanseri Taraması
Dr. Polat DURSUN
Kanser Taramasında Yeni Yöntemler Cell Vizio
Dr. Salih EMRİ
Tartışma
Kahve Arası
II.OTURUM: TEDAVİDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: Dr. Nurullah ZENGİN, Dr. Zafer KALAYCI
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri ve Kanser- Homeopati
Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Hipertermik Radyoterapi ve Kanser
Dr. Martine FRANCKENA
Proton Radyoterapisi Fiziği
Fizik Mühendisi Dinçer YEĞEN
Proton Radyoterapisi Klinik Uygulamaları
Dr. Faik ÇETİNDAĞ
Kanser Tedavisinde Robotik Kemoterapi Hazırlama Üniteleri
Dr. Burçin BUDAKOĞLU
ANA SALON
12:15-12:30
Kanser Tedavisinde Kök Hücre Nakli
Dr. Mehmet Ali ÖZCAN
12:30-14:00
Öğle Yemeği
14:00-14:30
Kanser Kontrolü 2014 Ödül Töreni
Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Dr. Seçil ÖZKAN
III.OTURUM: KANSERLERDE FARKINDALIK VE ERKEN TANI
Oturum Başkanı: Dr. Murat GÜLTEKİN, Dr. Ahmet Serdar KARACA
14:30-15:05
15:05-15:30
15:30-15:45
15:30-15:45
Meme ve Kolon Kanserlerinde Farkındalık ve Erken Tanı
Dr. Şuayip YALÇIN
Hematolojik Kanserlerde Farkındalık ve Erken Tanı
Dr. Muhit ÖZCAN
Tartışma
Kahve Arası
ANA SALON
I.OTURUM: ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ OTURUMU
PARALEL SALON - A
Oturum Başkanları: Dr. Ayşe ÖZCAN, Dr. Gül PINAR
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:30-11:00
Onkoloji Hemşireliğinin Geleceği
Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN
Kanserde Koruyuculuk, Erken Tanı ve Taramada Güncel Yaklaşımlar: Hemşirenin Rolü
Hem. Arzu BEKTAŞ
Kanser Hastalarının Psikosoyal Bakımında Teknolojinin Kullanımı Ve Evde Bakım
Prensipleri
Dr. Birgül ÖZKAN
Normativite: Yaşama Gücü Ve İletişimi Güçlendirme: Savunuculuk.
Dr. Ayşe ÖZCAN
Kahve Arası
II.OTURUM: ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ OTURUMU
PARALEL SALON - A
Oturum Başkanları: Dr. Nesibe YEŞİLÇAM, Hem. Nurseven KARAMAN
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
Preventif Onkolojide Klinik Rehberler ve Akış Şemaları
Dr. Songül KAMIŞLI
Semptom Yönetimi ve İntegratif Tıp Uygulamaları
Dr. Gülbeyaz CAN
Onkolojide Palyatif Bakım Eğitimi ve Örgütlenmesi
Dr. Füsun TERZİOĞLU
Yaşam Sonu Bakımda Kültürel Yetkinlik, Bakım Vericinin Desteklenmesi:
Karşıdan Bakış
12:00-12:15
Dr. Nesibe YEŞİLÇAM
Tartışma
12:15-14:00
Öğle Yemeği
I.OTURUM: CL TOPLANTISI(DAVETLİ MİSAFİRLER İÇİN- KAPALI OTURUM)
09:00-10:30
10:30-11:00
Çocukluk Çağı Lösemileri Kapalı Oturumu- Davetli Misafirler İçin
Kahve Arası
11:00-12:15
CL Meeting - GALnet Study Group Meeting (On Invitation Only)
12:15-14:00
Öğle Yemeği
14:00-15:00
CL Meeting - GALnet Study Group Meeting (On Invitation Only)
15:00-15:30
15:00-15:45
PARALEL SALON - B
Kahve Arası
CL Meeting - GALnet Study Group Meeting (On Invitation Only)
VI.OTURUM: KÜLTÜR VE YAŞLILIĞIN ANLAMI
PARALEL SALON - C
Chair: Lidia SCHAPIRA, USA
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
Personal Thoughts of Own's Life Span- Philosophical Approaches at End-of-LifeLea BAIDER, İsrail
Psychological and Social Difficulties in Communicating Older Cancer Patients
Rana OBEIDAT, Ürdün
Kahve Arası
PANEL: FARKLI KÜLTÜRLERİN İLETİŞİM İKİLEMLERİ
Moderator: William TEW
10:30-12:15
Lidia SCHAPIRA
Gil BARSELA
Sandra SWAIN
Muhammad Zafar JAVED
PARALEL SALON - C
Lea BAIDER
Ramji HAJJAR
Khaled MOSTAFA
Rıza ÇETİNGÖZ
Thomas SMITH
12:15-13:30
Öğle Yemeği
VII. OTURUM: ORTADOĞU ÜLKELERİNDE PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ
PARALEL SALON - C
Chair: Muhammad Zafer Javed, Birleşik Arap Emirlikleri
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
İsrail - Gil BARSELA
Katar - Azza Adel HASSAN
Irak - Mazin AL-JADIRY
Umman – Kawthar AL-JABRI
Yemen-Gameela AHMED
Orta Doğu Anketi- Regina Fink
15:00-15:30
Kahve Arası
15:30-16:00
AROME: PARADISE PROGRAMI
Joseph GILGOROV, Fransa
VIII.OTURUM: GRUP ÇALIŞMASI (6 GRUP)
16:00-17:00
17:00-17:15
17:15-17:30
17:30-
Facilitators: 1. Tom SMITH, 2.Muhammad ZAFAR JAVED + Regina FINK, 3. Sandra
SWAIN, 4. Michel DAHER + Jeannine BRANT, 5. Lidia SCHAPIRA, 6. William TEW
Topics to Be Discussed: What is Needed to Improve PC in The Middle East
Küçük Gruplarının Temsilcilerinin Kısa Raporları
Özet Açıklamalar ve Sertifikaların Dağıtımı
Michael SILBERMANN, MECC
Tartışma
I.OTURUM: KANSER TARAMALARI EĞİTİMİ
Oturum Başkanları: Dr. Bahadır GÜLLÜOĞLU, Dr. Seyfettin ABUOĞLU
09:00-09:30
PARALEL SALON - C
Türkiye'de Kanser Taramaları
PARALEL SALON - D
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-11:00
Dr. Hatice TURAN
Kanser Taramalarında Bilgi Sistemlerinde Son Durum
Dr. Güledal BOZTAŞ
Tarama Faaliyetlerinin Bildiriminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Hem. Nermin SÖZÜAK
İllerin Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri
Hem. İlkay ÖZKURT
Tartışma
Kahve Arası
II.OTURUM: KANSER TARAMALARI EĞİTİMİ
PARALEL SALON - D
Oturum Başkanları: Dr. Şenol OKUR, Dr. Alper Latif BOZ
11:00-11:15
Afyonkarahisar Kanser Tarama Faaliyetleri
Dr. Lütfi AKGÜN
11:15-11:30
Bursa Kanser Tarama Faaliyetleri
Dr. Resul ÖZBEK
11:30-11:45
Denizli Kanser Tarama Faaliyetleri
Dr. İbrahim DEMİRCİLER
11:45-12:00
Erzurum Kanser Tarama Faaliyetleri
Dr. Cumhur Hakkı ÇANKAYA
12:00-12:15
Tartışma
12:15-14:00
Öğle Yemeği
III.OTURUM: KANSER TARAMALARI EĞİTİMİ
Oturum Başkanları: Dr. Ertan UZUN, Dr. Oğuz KELEŞ
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:45
Kahramanmaraş Kanser Tarama Faaliyetleri
Dr. Ahmet YENER
Kütahya Kanser Tarama Faaliyetleri
Dr. Hakkı ALTAŞ
Mersin Kanser Tarama Faaliyetleri
Dr. Aytekin KEMİK
Van Kanser Tarama Faaliyetleri
Dr. Yakup İMREN
Kahve Arası
PARALEL SALON - D
Download

Ulusal Kanser Haftası Sempozyum Programı Açıklandı