ACİL SERVİSE BAŞVURAN ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ HASTALAR
(YEŞİL ALAN DAHİL)
Hasta Başvurusu
Müstehaklık
belgesi var mı?
E
H
SGK’ya fatura düzenlenir
İlgili Sosyal Güvenlik Birimine
evraklar gönderilir.
Oturma izni/
Yabancı kimlik no
var mı?
120.05 SGK’dan Alacaklar Hesabı Borç
600.Yurt İçi Satışlar Hesabı Alacak
kaydı yapılır.
Global Bütçeden Ödeme Yapıldığında:
102.01-Vadesiz hesabının ilgili alt hesabı Borç
120.05.01 Hesabının ilgili alt hesabı Alacak
(120.05.01 Hesapta yeterli bakiye yoksa
340.03 hesabı alacak kaydı yapılır)
H
E
Bkz. Oturma İzni Bulunan
Uluslararası Hastalar
Algoritması
Bkz. Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı
Kapsamında Başvuran Hastalar Algoritması
120.08.02- Yurtdışı Sigorta Şirketlerinden Alacaklar Hesabı veya
120.11.02- Yurtdışı Hastalardan Alacaklar Hesabı (Gerçek Kişiler) Borç
601.(01.01-01.99)- Yurtdışı Satışlar Hesabı Alacak kaydedilir.
E
BORÇ ÖDENDİ Mİ?
Tahsilat Kaydı
102-Bankalar Hesabı Borç
120.11.02-Yurtdışı Hastalardan Alacaklar Hesabı
(Gerçek Kişiler) Alacak kaydedilir.
H
Bkz. Yabancı hasta alacak
takibi algoritması
Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan
kaldırmamaktadır. Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.
Download

Document