NATO BÜNYESİNDE ÜLKEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE
GÖREVLİ YABANCI ASKERLER
HASTANIN BAŞVURUSU
İlgili sigorta şirketi ile
iletişime geçilerek
provizyon alınır
E
Ödeme garantisi
alındı mı?
Sigortası Var mı?
Sigorta bilgilerini ibraz
edebiliyor mu?
H
H
Ücretli hasta olarak değerlendirilir
Hastadan,Avans yada öngörülen
tedavi bedeli talep edilebilir
(Bkz. İlgili Yönerge)
Sağlık Turizmi ve Turist
Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık
Hizmetleri Hakkında Yönerge
E
Kamu sağlık hizmetleri satış tarifesinde belirtilen
Sağlık Bakanlığı Fiyatının 2 katına kadar
faturalandırılır
E
ÜCRET
ÖDENDİ Mİ?
120.08.02- Yurtdışı sigorta şirketlerinden alacaklar veya
120.11.02- Yurtdışı hastalardan alacaklar (Gerçek
Kişiler) Borç kaydı
601.(01.01-01.99)- Yurt dışı satışlar hesabı Alacak
kaydedilir.
(TAHAKKUK KAYDI)
H
Alacak Takibi Yapılır.
Bkz. Yabancı Hasta Alacak
Takibi Algoritması
102- Bankalar hesabı Borç kaydı
120.08.02- Yurtdışı sigorta şirketlerinden alacaklar veya
120.11.02- Yurtdışı hastalardan alacaklar (Gerçek
Kişiler) Alacak kaydedilir.
(TAHSİLAT KAYDI)
Algoritmalar
Algoritmalar rehberlik
rehberlik amacıyla
amacıyla geliştirilmekte
geliştirilmekte olup,
olup, mevzuattan
mevzuattan kaynaklanan
kaynaklanan uygulama
uygulama zorunluluklarını
zorunluluklarını
ortadan
ortadan kaldırmamaktadır.
kaldırmamaktadır. Bu
Bu nedenle
nedenle sağlık
sağlık tesislerimizce
tesislerimizce yürürlükteki
yürürlükteki mevzuat
mevzuat mutlaka
mutlaka dikkate
dikkate alınmalıdır.
alınmalıdır.
Download

Document