T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
UZUNKÖPRÜ
Meslek
Yüksekokulunuz
…………………….…Bölümü………………………………
Programı 2. Sınıf …………………...
nolu öğrencisiyim. Yaz döneminde staj yapacağım
kurum/işletme adı ve açık adresi aşağıda yazılmıştır. Staj, iş kazası ve meslek hastalığı
sigortası için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.
……../………/……
Adı Soyadı
İmza
STAJ YERİ
Kurum/İşletme Adı :…………………………………………….….
Adresi : …………………………………………….……………….
……………………………………………………………………….
…………………………..
Staja Başlama Tarihi : …………………………………………
DANIŞMAN ONAYI
Kaşe İmza
…..../….../20…..
Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Uzunköprü Merkez Yerleşkesi Mescit Mah. 19 Mayıs Cad. No: 215/1
Adres no: 2875632875 Pk:4
22300 Uzunköprü/EDİRNE
Telefon : (0284) 513 14 91 – 513 14 92
E-posta : [email protected]
Ayrıntılı bilgi için:
Faks: (0284) 513 14 90
(Form-STJ 01)
(Form-STJ 02)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
STAJ BİLGİ VE TERCİH FORMU
T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
UZUNKÖPRÜ / EDİRNE
Meslek Yüksekokulunuz ……………………………….. Programı ……………… numaralı
öğrencisi ……………………………….………….’nın aşağıda belirtilen staj dönem ve tarihlerinde
işyerimizde / kurumunuzda tam zamanlı olarak 40 iş günü staj yapması uygun görülmüştür.
Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim. .….. / ……. / 20…..
İşyeri
İmza / Kaşe
Not: Zorunlu İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası U.M.Y.O.'muz Tarafından ödenecektir..
MART STAJ DÖNEMİ (*)
(03 MART-28 NİSAN 2014)
MART STAJ DÖNEMİ (*)
(31 MART-28 MAYIS 2014)
HAZİRAN STAJ DÖNEMİ
(23 HAZİRAN-20 AĞUSTOS 2014)
AĞUSTOS STAJ DÖNEMİ
(25 AĞUSTOS-21 EKİM 2014)
EYLÜL STAJ DÖNEMİ
(STAJ DÖNEMİ BULUNMAMAKTADIR)
EKİM STAJ DÖNEMİ (*)
(STAJ DÖNEMİ BULUNMAMAKTADIR)
İşyeri Bilgileri (2)
Adı, Unvanı
: ………………………………….
İşyeri Vergi No : ………………………………….
Adresi
: ………………………………….
……………………………………………………..
………………………………………………………
Telefon
: ………………………………….
Faks
: ………………………………….
E-posta
: ………………………………….
Web Adresi
: ………………………………….
Stajdan Sorumlu Eğitici Personel (3)
için sadece stajı kalan öğrenciler ile derslere devam
zorunluluğu olmayan öğrenciler seçebilirler.
Adı, Soyadı
Ünvanı
Eğitim durumu
:
:
:
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Öğrenci Bilgileri (1)
İrtibat Telefonu
:
………………………………….
Adı Soyadı
Okul Numarası
Program / Sınıf
T.C. Kimlik No
Sigorta Sicil No
Ev Telefonu
Cep Telefonu
E-mail
E-posta
:
………………………………….
(*) Ekim ve Mart dönemlerini yalnızca mezun olabilmek
:
:
:
:
:
:
:
:
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
(1) Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
(2), (3) İşyeri tarafından doldurulacaktır
(4) Program Danışmanı Onaylanacaktır.
(5) Yüksekokul Staj Koordinatörü Onaylanacaktır.
Bu form işyeri tarafından doldurulup onaylandıktan
sonra öğrenci tarafından yüksekokul program staj
koordinatörüne imzalatılıp onaylatılarak
öğrenci işlerine teslim edilecektir.
Program Danışmanı Onayı (4)
Ad Soyad
Kaşe
İmza
Yüksekokul Staj Koordinatörü Onayı (5)
Gerekli Belgeler
1- 6 (ALTI) adet vesikalık fotoğraf
3- Mernis Yerleşim Yeri Belgesi ( İkametgah )
4- SGK Kimlik Kartı Fotokopisi ( varsa )
5- Müstehaklık Belgesi ( SGK' dan alınacak )
Download

Staj Bilgi ve Tercih Formu