Görev Tanımı:
UNVANI
Proje Asistanı
BİRİMİ
Kampanya – Mülteci Hakları
SORUMLU OLDUĞU KİŞİ
Mülteci Hakları Koordinatörü
KENDİSİNE KARŞI SORUMLU
OLANLAR
SINIFI
Asistan
HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ
24
İŞİN KAPSAMLI AMACI
1. Proje Asistanı 2016 Mayıs ayında gerçekleştirilecek Uluslararası Mülteci Konferansı Projesinin tüm
uygulamasında/organizasyonunda görev ve sorumluluk alır.
2. Proje asistanı proje faaliyetlerini genel bir seviyede yönetir; izleme ve raporlama sistemlerinin yerli
yerinde olmasını, projenin örgütün mülteci kampanyası ve stratejisiyle yönetilmesini, Uluslararası Af
Örgütü ve Türkiye Şubesi’nin pazarlama ve Kaynak Geliştirme etik standartları ile uyumlu olmasını
garanti altına alır.
3. Proje asistanı, Mülteci Koordinatörüne kampanya ve proje çalışmalarında yardım eder.
ANA GÖREVLER:
1. Proje fon kaynağını sağlayan kurumla proje ile ilgili iletişim kurmak, yazışmaları gerçekleştirmek
2. Uluslararası Mülteci Konferansının hazırlık çalışmalarının tamamını yürütmek (programın oluşturulması,
davetlerin gönderilmesi, geri dönüşlerin toplanması, iletişim, ulaşım ve konaklama için yer belirleme ve
rezervasyon çalışmaları yürütmesi, web sayfası ve tanıtım yayınlarının hazırlanması)
3. Uluslararası Mülteci Konferansının gerçekleştirilmesi, ses ve görüntü kayıtlarının alınması
4. Uluslararası Mülteci Konferansı sonrasında kayıtların yazılı hale getirilmesi, çevrilmesi ve yayınlanması
5. Proje bütçesinin yönetilmesi, düzenli olarak mülteci koordinatörü ve fon kaynağı sağlayan kuruma rapor
edilmesi
1.
Ana Beceriler
Beceri
Önemli
Tercih Sebebi
Mali yönetim dahil olmak üzere, yönetim:
Birçok proje/görev için yönetici yardımcılığı yapabilecek
durumda
X
Organizasyon gerçekleştirme becerisine sahip
X
Faaliyetlerin düzenli olarak raporlandırılması
X
Proje yöneticilik becerisine sahip
X
Finans raporları dahil olmak üzere, farklı tür bütçeleri hazırlama
ve uygulama kapasitesine sahip
X
Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyimli
X
Birçok alanda çalışmak ve koordine etmek konusunda deneyimli
X
İletişim:
Mükemmel yazılı Türkçe ve İngilizce
X
Türkçe ve İngilizce olarak mükemmel ifade becerisine sahip
X
Almanca yazılı ve sözlü ifade becerisi
Karmaşık konuları basit ve heyecan verici bir şekilde açıklama
becerisine sahip
X
X
İyi pazarlık becerilerine sahip
X
Diğer:
Uluslararası Af Örgütü ve insan hakları konularını anlıyor ve
bunlara bağlı
X
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesinin iç belgelerine hakim
X
Özellikle Excel dahil olmak üzere, MS Office ürünlerine
mükemmel hakimiyete sahip
Gerektiğinde yeni bilgi ve becerileri kısa bir sürede edinmek için
yeterli açıklık ve esnekliğe sahip
X
X
Download

ofis koordinatörü iş tanımı - Uluslararası Af Örgütü Türkiye