Görev Tanımı:
ÜNVANI
Kaynak Geliştirme Direktörü
BİRİMİ
Kaynak Geliştirme – Üyelik
SORUMLU OLDUĞU KİŞİ
Direktör
KENDİSİNE KARŞI SORUMLU
OLANLAR
Kaynak Geliştirme Birimi çalışanları
SINIFI
Bölüm Direktörü
HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ
40
İŞİN KAPSAMLI AMACI
1. Kaynak Geliştirme Direktörü, örgütün kapsamlı bir büyüme stratejisini hazırlamak ve yerine getirmekten
sorumludur. Kaynak Geliştirme Stratejisi’nin pratik ve yönetimsel unsurlarını yönetir ve Kaynak
Geliştirme planını yapmak ve yerine getirmekten sorumludur.
2. Kaynak Geliştirme Direktörü, Online Kaynak Geliştirme Koordinatörü, Üyelik Destek Koordinatörü, Yüz
Yüze Koordinatörü ve tüm Kaynak Geliştirme Birim çalışanlarını yönetir ve destekler.
3. Kaynak Geliştirme Direktörü kaynak geliştirme faaliyetlerini genel bir seviyede yönetir ve izleme ve
raporlama sistemlerinin yerli yerinde olmasını, kampanyanın örgütün genel stratejisiyle yönetilmesini ve
Uluslararası Af Örgütü ve Türkiye Şubesi’nin pazarlama ve Kaynak Geliştirme etik standartları ile uyumlu
olmasını garanti altına alır.
4. Kaynak Geliştirme Direktörü, Direktör’e yönetimsel konularda yardım eder ve gerektiği zaman vekalet
eder.
ANA GÖREVLER:
1. UAÖ Türkiye için genel büyüme çerçevesi kapsamında, Kaynak Geliştirme stratejisini hazırlamak,
geliştirmek ve yerine getirmek
2. Kaynak Geliştirme programlarının ve faaliyetlerinin etkisini yönetmek, izlemek ve rapor etmek
3. Bağışçı ve işlem ödemeleri veri tabanını yönetmek ve güncellemek
4. UAÖ Türkiye iletişim ve aktivizm planıyla uyumlu bir şekilde kaynak geliştirme iletişim stratejilerini
belirlemek ve uygulamak
5. Kaynaklarla ilgili ödeme sistemlerini geliştirmek ve yönetmek
6. Direktöre yönetim, strateji, bütçe hazırlık ve eylem planlarında gerekli desteği vermek
Ana Beceriler
Beceri
Kaynak Geliştirme ve Pazarlama:
Kaynak Geliştirme/pazarlama bütçeleri hazırlamak ve yönetmek
konusunda deneyimlidir
Kilit Performans Göstergeleri konusunda izleme ve raporlama
deneyimine sahip
Önemli
Tercih Sebebi
X
X
Genel Kaynak Geliştirme/pazarlama ilkelerini anlıyor
X
Kaynak Geliştirme/pazarlama veri yönetimini anlıyor
X
Kaynak Geliştirme/pazarlama stratejileri oluşturmak konusunda
deneyimli
X
Destek Olma Sebebi'ni ifade edebilme kapasitesine sahip
X
Mali yönetim dahil olmak üzere, yönetim:
Birçok yönetsel görev için yönetici yardımcılığı yapabilecek
durumda
X
Bireylerin ve ekiplerin amiri olarak yöneticilik becerisine sahip
X
Finans raporları dahil olmak üzere, farklı tür bütçeleri hazırlama
ve uygulama kapasitesine sahip
X
Örgütsel strateji geliştirmekten anlıyor
X
Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyimli
X
Birçok alanda çalışmak ve koordine etmek konusunda deneyimli
X
İletişim:
Mükemmel yazılı Türkçe ve İngilizce
X
Türkçe ve İngilizce olarak mükemmel ifade becerisine sahip
X
Karmaşık konuları basit ve heyecan verici bir şekilde açıklama
becerisine sahip
İyi pazarlık becerilerine sahip
Diğer:
Uluslararası Af Örgütü ve insan hakları konularını anlıyor ve
bunlara bağlı
Özellikle Excel dahil olmak üzere, MS Office ürünlerine
mükemmel hakimiyete sahip
X
X
X
X
Veritabanlarıyla çalışma kapasitesine sahip
Gerektiğinde yeni bilgi ve becerileri kısa bir sürede edinmek için
yeterli açıklık ve esnekliğe sahip
X
X
Download

ofis koordinatörü iş tanımı - Uluslararası Af Örgütü Türkiye