Görev Tanımı:
ÜNVANI
Sosyal Medya Sorumlusu
BİRİMİ
Kaynak Geliştirme Bölümü
SORUMLU OLDUĞU KİŞİ
Kaynak Geliştirme Direktörü
KENDİSİNE KARŞI SORUMLU
OLANLAR
SINIFI
Sorumlu
HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ
40
ANA GÖREVLER:
1. Dijital kampanyacılık ve Kaynak Geliştirme odaklı olarak gelişen yeni teknolojilerin takibi ve
kuruma entegrasyonu konusunda hızlı adım atmak ve kuruma bu konuda liderlik etmek.
2. Sosyal medya araçları üzerinden daha geniş kitleye ulaşabilmek ve e-posta listelerinin
genişletilmesi adına gerekli online stratejileri kurmak, gerekli tüm kanalları etkili kullanmak
3. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’ne ait tüm sosyal medya kanallarının kaynak geliştirme
ve kampanyacılık odaklı olarak kullanılması.
4. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’ne ait tüm sosyal medya kanallarının düzenli olarak
takibi, içerik denetlenmesi, moderasyonu ve kampanya dili doğrultusunda güncellenmesi.
5. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin kampanyaları ve dili doğrultusunda kampanyalar için
ihtiyaç duyulan online/offline görselleri ilgili koordinatörlerle ortak şekilde hazırlamak ve
yaygınlaştırmak.
6. Haftalık olarak tüm veri tabanına e-posta gönderimleri yapmak; (haftanın özeti, acil eylem,
mikrosite güncellemeleri, düzenli destek, ürün satış ve gerekli tüm diğer bilgilendirmeler
gibi…)
7. Kampanya çalışmaları doğrultusunda, geniş kitlelere ve destekçilere/imzacılara kampanya
faaliyetleri/acil eylemlerle ilgili e-posta gönderimi yapmak.
8. Uluslararası Af Örgütü İktisadi İşletmesi bülten abonelerine gönderilen “Bülten”in kampanya
biriminden gelen içerik doğrultusunda hazırlanması.
9. Basın Sorumlusu ve Kampanya bölümü koordinatörleri ile kampanya hedefleri ve dili
doğrultusunda işbirliği ve uyum içerisinde çalışmak.
PLANLAMA VE İŞ SÜRECİ:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Hedef belirleme ve hedeflere ulaşılması konusunda ilgili birimlerle tam bir uyum içinde
çalışma gerçekleştirecektir.
Online kaynak geliştirme alanına, uygun tüm yeni teknolojilerin entegrasyonu ve bunların
hedefleri destekler ve mümkünse artırır şekilde planlamasını yapmak, yöneticisine destek
vermek
Pozisyon kampanya birimi ve basın sorumlusu ile iletişim içerisinde olacak, iş akışı içerik
paylaşımı üzerinden gerçekleşecektir. Aynı zamanda kampanya birimi “Bülten” ve
kampanya malzemeleri için içerik sağlayacaktır.
Sosyal medya kanallarının öncelikli kullanımını kaynak geliştirme ve ulaşılmış kitleyi
genişletmek amacıyla kullanmak gerekmektedir.
Düzenli olarak raporlama ve rapor aktarımı yapılarak birim direktörü ile güncellemeler ve
iyileştirmeler üzerine fikir alış verişi yapılacaktır.
“Veri madenciliği” kurumun yeni kitlelere ulaşması ve kaynak geliştirme programını
büyütebilmesi açısından önceliklidir. Bu konuda birim direktörü ile düzenli planlamalar
yapılacaktır.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin kaynak geliştirmeye yönelik tüm dijital
kanallardan yapacağı paylaşımların içeriğinin onayından Kaynak Geliştirme Direktörü
sorumludur.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin tüm dijital kaynağının, kaynak geliştirme ve
kampanya dili ile uyumlu hale getirilmesinden sorumludur.
2.
Ana Beceriler
Beceri
Önemli
Tercih Sebebi
Sosyal Medya / Dijital Kampanyacılık:
Kampanyalar ve kaynak geliştirme konusunda deneyimlidir
Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabiliyor
X
X
Genel Kaynak Geliştirme/pazarlama ilkelerini anlıyor
X
Uluslar arası Af Örgütü kampanya ilkeleri anlıyor, diline hakim
X
Sosyal Medya araçlarına hakim, moderasyon deneyimi var
X
Sosyal medyadaki yenilikleri takip ediyor, güncellemelere hakim
Mikrosite yönetimi, web sayfası yönetimi ve eposta listelerinin
moderasyonu konusunda deneyimli
Offline kampanya malzemesi ve görsel üretmek konusunda
deneyimli / tasarım ve grafik programlarına hakim
X
X
X
İletişim:
Mükemmel yazılı Türkçe ve İngilizce
X
Türkçe ve İngilizce olarak mükemmel ifade becerisine sahip
X
Karmaşık konuları basit ve heyecan verici bir şekilde açıklama
becerisine sahip
X
Hızlı ve dikkatli hareket edebilme becerisine sahip
X
Diğer:
Uluslararası Af Örgütü ve insan hakları konularını anlıyor ve
bunlara bağlı
Özellikle grafik tasarım programarı (Photoshop dahil olmak
üzere) MS Office ürünlerine mükemmel hakimiyete sahip
X
X
Takım çalışması için uygun
X
Gerektiğinde yeni bilgi ve becerileri kısa bir sürede edinmek için
yeterli açıklık ve esnekliğe sahip
X
Download

ofis koordinatörü iş tanımı - Uluslararası Af Örgütü Türkiye