ODÜ TBMYO ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YARIŞMASI KURALLARI
1)Amaç
Belirlenen parkurları çizgileri takip ederek en kısa sürede tamamlamaktır.
2)Pist






Pist uzunluğu toplam 29,20 metredir.
Bir adet Başlangıç/Bitiş çizgisi bulunmaktadır. Başlangıç ve bitiş arası 1 metredir.
Pist bir ana yoldan oluşmaktadır.
Pist içinde bir adet köprü vardır, eğimi 15 derecedir.
Dönüşlerin yarıçapı 400 mm'dir.
Pist üzerinde takip edilecek olan çizginin eni 20 mm'dir.
3) Duyuru ve Katılımcılar
Yarışmacı sayısı kaç olursa olsun tek bir yarışma olacaktır. Yarışma günüyle ilgili program
ayrıntıları en az bir gün önceden web sayfasından ayrıca duyurulacaktır. Duyurulan yerde ve
saatte bütün yarışmacılar hazır olmak zorundadır.
4)Yarışma









Her araç sırayla yarışır, bu sıralama kura ile belirlenecektir.
Araçlar pistte bir tur atarlar.
Yarış başlangıç çizgisinden başlar ve bitiş çizgisinde biter.
Yarışın başlangıcı ve bitişi yoldan 1 cm yukarda bulunan algılayıcıların görmesi ile
olacaktır.
Mola, Bakım veya Tamir zamanı verilmez.
Yarışma zamana karşı yapılacak ve süre pist üzerindeki süreölçer ile tutulacaktır.
Kronometrenin başlama ve bitişi sensörler vasıtasıyla sağlanacaktır.
Robot pistten çıktığında, çıktığı yerden piste tekrar konulur, bu arada süre işlemeye
devam eder. Üçüncü kez pistten çıkan robot diskalifiye edilir.
Robot pisti tamamen terk etmediği sürece robota müdahale edilemez. Bu hak yalnızca
hakemler tarafından verilebilir ve bu işlem de 5 sn ceza ile değerlendirilir.
5)Kurallar











Her bir robota numara verilir.
Her yarışmacı 1 adet robotla katılabilir.
Her yarışmacı robotuna Türkçe bir isim veya Türkçe bir kısaltma isim vermek
zorundadır.
İhtilafa düşülen bütün konularda hakem heyetinin kararı geçerli olacaktır.
18 yaşından küçük yarışmacılar velilerinden yarışmaya katılmalarına izin verdiklerini
gösteren dilekçe getireceklerdir. Dilekçede velinin kimlik ve iletişim bilgileri ile imzası
mutlaka bulunacaktır.
Yarışmaya başvurular bireysel yapılacaktır.
Her seviyede öğrenci veya sivil yarışmaya başvurabilir.
Başvuru sırasında robotun kısa tanımı, adı, fotoğrafı, hazır kit olup olmadığı ve
yarışmacının kendisini tanıtan (kısa özgeçmiş, kimlik bilgileri vb.) bilgilerin yer aldığı
dosya sunulmalıdır.
Yolda kalıcı bir iz veya işaret bırakılamaz, piste zarar verilemez.
Araçlar piste ve izleyicilere zarar vermeyecek herhangi bir enerji kaynağı
kullanabilirler.
Yarışma kapalı spor salonunda düzenleneceğinden katılımcıların yumuşak zeminli spor
ayakkabı ile katılmaları gerekmektedir.
6)Uyarılar
Araçlar genel yapı olarak üç parçadır:
-Sensör Kartı
-Microişlemci (Denetleyici) Kontrol Kartı (PIC,ARM,Arduino vb.)
-Motor Kontrol Kartı
Denetleyici Kartın Hazır Olması veya El yapımı Olması Robotun Hazır olup olmamasında en
büyük etkendir. Hazır olmayan kartların baskı öncesi çizimlerinin yarışmacının yanında
bulunması gerekmektedir.



Yarışma iki kategoriden oluşacak ve Hazır Robot Kitleri ve El Yapımı Robotlar ayrı
olarak yarıştırılacaktır. Robotlar buna göre denetleyici kartın bir Uzman desteğiyle hazır
veya el yapımı robotlar olarak değerlendirilecek ve yarışacaklardır.
Yarışan robotlar yarıştıktan sonra saha içerisinde belirlenen bir alana götürülecek ve
yarış sonuna dek orada kalacaktır.
Yarışma esnasında yarışan robotlardan veya saha dışındaki diğer robotlardan
"TEKERLEK ve PİL" haricinde başka bir donanım(Sürücü, Mikroişlemci,
Mikrodenetleyici, Sensör, vb.) parça alınıp kullanılmayacaktır.
Download

Yarışma Kuralları