3rd WORLD CONFERENCE on DESIGN, ARTS AND EDUCATION- DAE-2014
May 02-04, 2014
Dubrovnik, Croatia
ART WORK CALL FOR THE EXHIBITION
Art Educators Association (SEDER), Turkey shall organize an International Art Exhibition in Dubrovnik,
Croatia on May 02nd-04rd, 2014. The art works taking place in the exhibition within the coverage of “3rd
World Conference on Design, Arts and Education, DAE 2014” shall be determined by the Art
Committee of SEDER. The catalog of the organized International Art Exhibition, DAE 2014 shall be
prepared in two languages and shall be distributed to the libraries of concern schools, universities and
institutions.
Our artists are invited to SEDER International Art Exhibition DAE-2014.
Information Required for the Exhibition:
1. For the International Art Exhibition DAE-2014:
The last application date: March 28th, 2014 (Explained in item 11).
Announcement date for the result of Art Committee Evaluation: April 18th, 2014 (Explained in Item 11).
Deadline for payment of Application Fee: April 18th, 2014 (Explained in Item 11).
2. Since International Art Exhibition DAE-2014 shall be arranged in the common usage area of
university students and participants, SEDER is not responsible from the incidents if happens. (Slights
regarding the exhibition area is at the attachment).
3. The art works which take place in the exhibition are to be submitted and received back at the end of
the exhibition by the owner artists. Deliveries by courier or mail shall not be accepted and not to be
sent back.
4. It can be joined to the exhibition maximum by two art works.
5. Catalog of International Art Exhibition DAE-2014 shall be prepared in two languages and shall be
published with ISBN number.
6. Two catalogs shall be submitted to the artists taking place in the exhibition as free of charge.
7. The catalog of International Art Exhibition DAE-2014 shall be sold during the conference and shall
be distributed to the libraries of concern schools, universities and institutions.
8. Required transportation and housing information to the participants of International Art Exhibition
DAE-2014 is in our following web address: www.artsedu.org
9. Attendance fee to the exhibition is 200 Euro. It is 120 Euro for SEDER members. For the attendees
who will join to both exhibition and conference by submitting paper is total 350 Euro, for SEDER
members 200 Euro.
10. Deadline for application: March 28th, 2014.
As explained below in item a, b and c, those who want to join to the exhibition are to send the
complete file of slides of their own works and their Curriculum Vitae’s to sederdubrovnik@gmail.com
up to March 28th, 2014.
a. The text of Curriculum Vitae with not more than 200 words of the artist that will take place in the
catalog, is to be sent both in Turkish (200 words) and in English (200 words).
b. Slides of the artists are to be sent in “RGB (8 bit/channel)” color system, with 300 DPI resolution
and at 3072X2048 pixel dimension (approximately A4 paper size), in TIFF or JPEG format as “Large
Size High Quality”.
c. Slides of the works are to be sent in “RGB (8 bit/channel)” color system, with 300 DPI resolution
and at 3072X2048 pixel dimension (approximately A4 paper size), in TIFF or JPEG format as “Large
Size High Quality”. Name, year, technique and size of the works are to be sent as word document.
th
11. Announcement of evaluation results: April 11 , 2014. Names determined by SEDER Art
th
Committee shall be sent to the applicants by e-mail on April 11 , 2014.
12. Deadline for attendance fee payment: April 18th, 2014.
The artists determined by SEDER Art Committee are to sent their attendance fees to the Türkiye İş
Bank, Girne Branch, to the name of KIBRIS EGITIM BILIMLERI DERNEGI, account number of
6810 – 0397219 and IBAN number of TR910006400000168100397219, and are to sent the scanned
copy of the bank receipt to sederdubrovnik@gmail.com address. Applications that not paid until tis
date shall not be accepted.
Regards,
SEDER IAE DAE-2014 Exibition Committee
İncilay Yurdakul
Özlem Alp
Nursel Baykasoğlu
Olcay Boratav
Ödül Işıtman
Fatoş Miralay
3rd WORLD CONFERENCE on DESIGN, ARTS AND EDUCATION- DAE-2014
May 02-04, 2014
Dubrovnik, Croatia
SERGİ İÇİN ESER ÇAĞRISI
Sanat Eğitimcileri Derneği SEDER (Türkiye) 02-04, Mayıs 2014 tarihlerinde Dubrovnik, Croatia ’da
Uluslararası Sanat Sergisi düzenleyecektir. Dünya Tasarım, Sanat ve Eğitim Konferansı (3rd
World Conference on Design, Arts and Education, DAE 2014) kapsamında düzenlenecek sergide yer
alacak çalışmalar SEDER Sanat Kurulu tarafından belirlenecektir. Düzenlenecek Uluslararası Sanat
Sergisi DAE-2013 kataloğu iki dilde hazırlanacak, ilgili okul, üniversite ve kurum kütüphanelerine
dağıtılacaktır.
Sanatçılarımızı DAE-2014, SEDER Uluslararası Sanat Sergisi’ne davet ediyoruz.
Sergi için gerekli Bilgiler;
1. Uluslararası Sanat Sergisi DAE-2014 için;
Son başvuru tarihi: 28 Mart 2014 (10.maddede açıklanmıştır),
Sanat Kurulu değerlendirme sonuçları 11 Nisan 2014 (11.maddede açıklanmıştır), Katılım ücretinin
ödenmesi için son tarih: 18 Nisan 2014 (12.maddede açıklanmıştır.)
2. Uluslararası Sanat Sergisi DAE-2014, üniversite öğrencilerin ve katılımcıların ortak kullanım
alanlarında düzenleneceğinden SEDER doğabilecek sorunlardan sorumlu değildir. (Sergi alanları ile
ilgili görseller ektedir.)
3. Sergide yer alacak çalışmaların sanatçısı tarafından teslim edilmesi ve sergi sonunda teslim
alınması beklenmektedir. Kargo veya posta yoluyla teslimat kabul edilmeyecek veya geri
gönderilmeyecektir.
4. Sergiye en fazla iki çalışmayla katılabilinir.
5. Uluslararası Sanat Sergisi DAE-2014 kataloğu iki dilde hazırlanacak, ISBN numaralı
yayınlanacaktır.
6. Sergide yer alan sanatçıya 2 katalog ücretsiz olarak verilecektir.
7. Uluslararası Sanat Sergisi DAE-2014 kataloğu konferans süresince satılacak, ilgili okul, üniversite
ve kurum kütüphanelerine dağıtılacaktır.
8. Uluslararası Sanat Sergisi DAE-2014’e katılacaklar için gerekli ulaşım ve konaklama ile ilgili bilgiler
www.artsedu.org adresindeki web sayfamızda bulunmaktadır.
9. Sergiye katılma ücreti 200 Avrodur. SEDER üyeleri için 120 Avro’dur. Hem sergiye katılacak hem
de bildiri sunacak katılımcılar için ücret toplam 350 Avro, SEDER üyeleri için 200 Avro’dur.
10. Son başvuru tarihi: 28 Mart 2014
Sergiye katılmak isteyenlerin aşağıda a, b ve c maddelerinde açıklandığı gibi kendilerinin
veçalışmalarının görselleri ile özgeçmiş bilgilerini kendi adlarıyla tanımlanmış bir dosya
halindesederdubrovnik@gmail.com adresine 28 Mart 2014 tarihine kadar eksiksiz olarakgöndermeleri
gerekmektedir.
a. Sanatçının katalogda yer alacak metinleştirilmiş özgeçmişi 200 kelimeyi geçmemek kaydıyla hem
Türkçe (200 kelime), hem İngilizce (200 kelime) olarak yollanmalıdır.
b. Sanatçının görseli “RGB (8 bit/channel)” renk sisteminde, 300 DPI çözünürlüklü, 3072 x 2048 pixel
boyutlarında (yaklaşık A4 kağıt büyüklüğünde); “TIFF” veya JPEG formatında; “Large Size High
Quality” olarak gönderilmelidir.
c. Çalışmanın görseli; RGB (8 bit/channel) renk sisteminde, 300 DPI çözünürlüklü, 3072 x
2048 pixel boyutlarında (yaklaşık A4 kağıt büyüklüğünde); “TIFF” veya JPEG formatında; “Large Size
High Quality” olarak gönderilmelidir. Çalışmanın adı, yılı, tekniği, ölçüleri world doküman olarak
yollanmalıdır.
11. Değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 11 Nisan 2014 SEDER Sanat Kurulu tarafından
belirlenen isimler 11 Nisan 2014 tarihinde başvuru sahiplerine eposta ile bildirilecektir.
12. Katılım ücretinin ödenmesi için son tarih: 18 Nisan 2014
SEDER Sanat Kurulu tarafından belirlenen sanatçılar 18 Nisan 2013 tarihine kadar katılımücretlerini;
Türkiye ş Bankası, Girne Şubesi, KIBRIS EGITIM BILIMLERI DERNEGI adına 6810 – 0397219
nolu hesap ve TR910006400000168100397219 IBAN hesabına ödemesi, makbuzu
sederdubrovnik@gmail.com adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.Katılım ücretlerini bu tarihe kadar
ödemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Saygılarımızla,
SEDER USS DAE-2014 SERGI KURULU
İncilay Yurdakul
Özlem Alp
Nursel Baykasoğlu
Olcay Boratav
Ödül Işıtman
Fatoş Miralay
Download

3rd WORLD CONFERENCE on DESIGN, ARTS AND EDUCATION