ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
BAŞVURU FORMU
Başvuru Tarihi :
Lütfen başvuru formunu doldurduktan sonra aşağıdaki adrese gönderiniz.
Eğitim Mahallesi, Poyraz Sokak ,Sadıkoğlu İş Merkezi – 1 D:72 Hasanpaşa ,Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216-5502080
Fax:0216-5502082
(Lütfen formu detaylı olarak doldurunuz.)
Tamamlanmış formun alınmasından sonra A’ND fiyat ve zaman çizelgesi gibi konuları içeren detaylı teklif hazırlayacaktır.
1. FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı
Firma Adresi
Web Sitesi
Posta kodu
İl
Telefon No
Fax No
Eğer diğer şubelerde kayıta dahil olacak ise lütfen bu şubeler hakkında ayrı bir başvuru formu ile detaylı bilgileri veriniz
Yönetim Temsilcisinin Adı :
E-mail:
(Elektronik posta adresi)
E-mail :
(Elektronik posta adresi)
Yönetim Temsilcisinin Görevi :
Yetkili adı:
2. Belgelendirme Türü (95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında uygunluk değerlendirme modülü)
Ek V.b – Asansörler için AT Tip İncelemesi ve Sertifikalandırılması (MODÜL B)
Ek VI - Asansörlerin son muayenesi ve raporlandırılması (Modül F)
(Var olan AT Tip İncelme setifikasını ekte gönderiniz)
Ek X – Asansörlerin birim doğrulaması ve sertifikalandırılması (Modül G)
Ek XII – Asansörler için Ürün kalite güvence sisteminin incelenmesi ve belgelendirilmesi (Modül E)
(Var olan AT Tip İncelme setifikasını ekte gönderiniz)
Ek XIII – Asansörler için tam kalite güvence sisteminin incelenmesi ve belgelendirilmesi (Modül H)
Ek XIII madde 3.3 kapsamında asansörler için tasarım incelemesi ve belgelendirilmesi.
Ek XIV – Asansörler için Üretim kalite güvence sisteminin incelenmesi ve belgelendirilmesi (Modül D)
(Var olan AT Tip İncelme setifikasını ekte gönderiniz)
ISO 9001:2008
3. Ek XIII (Modül H), Ek XII (Modül E), Ek XIV (Modül D) ve ISO 9001:2008 başvuruları için aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
3.1. Şirketiniz başka bir belgelendirme kurumu tarafından belgelendirildi mi? Eğer evet ise bu kurumun adını ve belgenin süresinin
bitim tarihini yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.2 Sistem belgesi üzerine yazılacak olan Yönetim Sistemi Kapsamını yazınız. (Sadece ISO 9001:2008 için)
.........................................................................................................................................................................................................
3.3. Çalışan Sayısı
Toplam Çalışan sayısı
Yönetim de Çalışan sayısı
Tasarım / Gelişim Çalışan sayısı
Hizmet / Kurulum yada İş yerinde çalışanlar
Şube Sayısı ve Çalışan sayısı
Varsa Taşeron / Çalışan Sayısı:
Varsa şube adresleri:
Doküman No: MS.FR.101 Yeni Yayın Tarihi: 30.07.2012 Rev. No: 00 Rev. Tarihi: --
Sayfa No: 1/2
ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
BAŞVURU FORMU
3.4. Belgelendirme Kapsamında yer alan Ürün/hizmetle ilgili uymakla zorunlu oldunuz yasal mevzuatları belirtiniz:
...............................................................................................
3.5. Kurulan sistemin (dokümanların ) Yayın Tarihi:
................................................................................................
3.6. İç Tetkik Tarihi:
...............................................................................................
3.7. Y.G.G ( Yönetimin Gözden Geçirme ) Toplantı Tarihi:
...............................................................................................
3.8. .Ana ve dış kaynaklı proseslerinizi listeleyiniz :
...............................................................................................
3.9. Özel prosesiniz varsa , listeleyiniz:
...............................................................................................
3.10. Eğer danışmanlık aldıysanız lütfen danışmanlığınızı yapan şirket/kişi adını yazınız :
...............................................................................................
4. Ek X (Modül G) Başvuruları İçin Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.
4.1. Asansörün Kurulum Adresi:
..............................................................................................
4.2. Asansörün Tahrik Sistemi:
..............................................................................................
4.3. Asansörün seri numarası / Beyan Hızı / Beyan Yükü / Kat sayısı / Durak Sayısı / Seyir Mesafesi
..............................................................................................
4.4. Asansörün Direktifin Temel Gereklerinden Sapma durumu var ise belirtiniz ve alına çözümü açıklayınız.
..............................................................................................
5. Ek V.b (Modül B) Başvuruları İçin Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.
5.1. Asansörün Tipi – Tahrik Sistemi
..............................................................................................
5.2. Uygulanan Uyumlaştırılmış Standartlar
..............................................................................................
5.3. Öngörülen Kat/Durak Sayısı ve Seyir mesafesi
..............................................................................................
6. A’ND ve Yöneticileri ile ticari, ailevi ve yönetsel işbirliğiniz varsa belirtiniz:
...............................................................................................
7. Denetim süresince kullanılacak Türkçe dilin dışında başka bir dil varsa belirtiniz:
..............................................................................................
8. Planladığınız Denetim Tarihi:
.............................................................................................
FİRMA BEYANI: ASANSÖR MONTAJ FİRMASI OLARAK YUKARIDA DETAYLARI BELİRTİLEN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
FAALİYETLERİ KONUSUNDA BAŞKA BİR ONAYLANMIŞ KURULUŞ İLE SÖZLEŞME İMZALAMADIĞIMI VE A’ND İLE SÖZLEŞME
İMZALAMAM DURUMUNDA BAŞKA BİR ONAYLANMIŞ KURULUŞ İLE SÖZLEŞME İMZALAMAYACAĞIMI BEYAN EDERİM.
(A’ND tarafından konfirme edilen detaylar)
Belgelendirme Müdürü (imza)
(Tarih )
FİRMA Yetkilisinin
Adı Soyadı
İmza
Tarih
Doküman No: MS.FR.101 Yeni Yayın Tarihi: 30.07.2012 Rev. No: 00 Rev. Tarihi: --
Sayfa No: 2/2
Download

indir - AND Belgelendirme