DENİZLİ AB BİLGİ MERKEZİ
2014 “AVRUPA VE BARIŞ” KONULU ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI
ÖZEL ŞARTNAMESİ
KONU
Madde 1: İlimiz ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında “Avrupa ve Barış” konulu resim
yarışması düzenlenecektir.
AMAÇ
Madde 2: Hedeflenen yaş grubu öğrencilerin hayal güçlerini ve resim becerilerini geliştirmelerini
teşvik ederken, yarışmaya konu Avrupa hakkında, Avrupa Birliği ve en önemli değerlerinden biri olan
‘barış’ teması üzerine düşündürmek, meraklanıp, araştırmalarına ve bilinçlenmelerine katkı
sağlamaktır.
KAPSAM
Madde 3: Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen ödüllü resim yarışmasının şartlarını,
başvuru şeklini, seçilecek eserlere verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsamaktadır.
KATILIM ŞARTLARI
Madde 4: Söz konusu ödüllü resim yarışmasına ilimiz merkez ve ilçelerdeki ortaokullarda okuyan 6.,
7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
Madde 5:
(a) Resimler, 35 cm x 50 cm resim kağıdına yapılacaktır, arka yüzüne eser sahibinin ‘rumuz’ bilgisi
yazılacaktır. Teslim edilen resmin ekinde, ayrı bir kapalı zarfta, ad – soyad, rumuz, okul adı, sınıfı,
danışman öğretmenin adı – soyadı ve eser sahibi öğrencinin sürekli ulaşılabilir telefon numarası
bilgileri sunulacaktır.
(b) Boya tekniği serbesttir.
(c) Resimlere paspartu ya da çerçeve yapılmayacaktır.
(d) Yarışmaya katılan eserlerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması
gerekmektedir.
BAŞVURU VE ELEME
Madde 6:
(a) Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır. (Ön eleme ve canlı performans)
(b) Her öğrenci, yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir. Eserler, Denizli Sanayi Odası bünyesinde
ofisi olan Denizli AB Bilgi Merkezi’ne (Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:76/2-3 20100 Denizli)
elden teslim edilecektir.
(c) Teslim edilen resmin arka yüzünde yalnızca öğrencinin rumuzu yer almalıdır. Eserin ekinde, kapalı
bir zarfta ad – soyad, rumuz, okul adı, sınıfı, danışman öğretmenin adı – soyadı ve eser sahibi
öğrencinin sürekli ulaşılabilir telefon numarası bilgileri sunulmalıdır.
(d) Değerlendirme, Denizli AB Bilgi Merkezi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce oluşturulacak bir
komisyon tarafından yapılacaktır. İl çapında ilk 20’ye giren eserler belirlenecek ve ilk 20’ye giren eser
sahibi öğrenciler, ikinci aşamaya katılma hakkı kazanacaktır. İlk 20 eser sahibi öğrenci arasından canlı
performans sonucu ortaya konan eserlerden ilk 3 eser belirlenecek ve ödüllendirilecektir.
(e) İkinci aşama, Denizli AB Bilgi Merkezi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak kararı ile
belirlenip, bildirilecek bir salonda canlı performans olarak gerçekleştirilecektir. Yarışma sırasında
kullanılacak olan malzemeler, Denizli AB Bilgi Merkezi tarafından temin edilip, katılımcı öğrencilere
verilecektir.
DEĞERLENDİRME KURULU VE DEĞERLENDİRME
Madde 7:
a) Değerlendirme Komisyonu üyeleri aşağıda listelenmektedir:
- Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Şube Müdürü
- Denizli AB Bilgi Merkezi Koordinatörü
- Denizli Sanayi Odası’ndan bir temsilci
- Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce görevlendirilecek iki resim öğretmeni
- Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Resim İş ABD’den bir öğretim üyesi
Değerlendirme Komisyonu, komisyon üyeleri arasında bir başkan seçer ve değerlendirme kıstaslarını
belirler.
b) Katılan her eser, Denizli Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda değerlendirmeye alınacaktır.
c) Yarışma sonuçları, Denizli AB Bilgi Merkezi web sitesinde yayımlanarak ve ayrıca Denizli İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara duyurulacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
Madde 8:
a) Eserler, … tarihine kadar Denizli AB Bilgi Merkezi’ne (Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:76/2-3
20100 Denizli) mesai bitimine kadar (saat 18:00’e kadar) elden teslim edilmesi gerekmektedir.
b) Komisyonun ilk değerlendirmesi (ön eleme) … tarihinde gerçekleştirilecektir.
c) Canlı performans, … tarihinde saat 14.00’te Denizli AB Bilgi Merkezi ve Denizli İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün ortak kararı ile belirlenip, bildirilecek bir salonda yapılacaktır.
ÖDÜLLER
Madde 9: İldeki merkez ve ilçe ortaokulları 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencileri arasında düzenlenecek söz
konusu ödüllü resim yarışmasında, ilk 20’ye giren her öğrenciye bir başarı belgesi ve takdim edilecek
olup, canlı performans sonucunda ilk üçe giren eser sahibi ise aşağıdaki gibi ödüllendirilecektir.
- Birincilik ödülü:
1 Tablet Bilgisayar + Danışman Öğretmenine Teşekkür Belgesi
- İkincilik ödülü:
1 Bisiklet + Danışman Öğretmenine Teşekkür Belgesi
- Üçüncülük ödülü:
1 Dijital Fotoğraf Makinesi + Danışman Öğretmenine Teşekkür Belgesi
ÖDÜL TÖRENLERİ
Madde 10: Ödül töreni, … tarihinde saat 14:00’te, Denizli AB Bilgi Merkezi ve Denizli İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nce ortak karar verilip, belirlenecek salonda gerçekleştirilecektir. Ödül töreninde, ilk 20’ye
girmeye hak kazanan eser sahibi öğrencilerle birlikte ilk üçü hak eden eser sahibi öğrenciler de
ödüllerini alacaktır.
Madde 11: Dereceye giren her öğrenci, danışman öğretmeni veya velisi ile ödül töreninde
bulunmalıdır.
Madde 12: Denizli AB Bilgi Merkez, hediye edeceği ürünlerin marka ve modellerini
belirleme/değiştirme hakkını saklı tutar.
TELİF HAKKI
Madde 13: Yarışmaya katılan resimler iade edilmez. Yarışmaya ve ödül törenine katılan tüm
öğrenciler, resimleri ile ilgili tüm haklarını Denizli AB Bilgi Merkezi’ne devretmiş olmayı kabul eder.
Çocuklarımıza sanatı sevdirmek ve onların zihinsel gelişimlerine katkıda bulunurken, araştırmalarına,
sorgulamalarına ve bilinç edinmelerine destek veren bu ödüllü resim yarışması sürecine katkılarınız
ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
Eser ile kapalı zarfta sunulacak bilgiler için aşağıdaki bilgi formu örnek olarak verilmiştir:
ESER SAHİBİNİN;
Adı – Soyadı
Rumuzu
Okulunun Adı
Sınıfı
Telefon Numarası
Danışman Öğretmeninin Adı - Soyadı
Download

DENİZLİ AB BİLGİ MERKEZİ 2014 “AVRUPA VE BARIŞ” KONULU