2015 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME
ŞAMPİYONASI
MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ
YARIŞMA REGLAMANI
Federasyonumuz 2015 Yılı Faaliyet Programında Yer alan TÜRKİYE VÜCUT
GELİŞTİRME ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ YARIŞMASI
02-05 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA İLİNDE
(ATATÜRK SPOR SALONUNDA) yapılacaktır.
YARIŞMA KURALLARI:
1.BU YARIŞMAYA; T.C Vatandaşı olan kulüp sporcuları katılabilecektir. Ferdi lisanslı
sporcular kesinlikle katılamayacaktır. Tüm sporcuların kulüp lisansı ile yarışmalara
katılımı sağlanacaktır. K.K.T.C. vatandaşı olan T.C vatandaşı statüsüne sahip sporcular da,
bu şampiyonaya katılabilecektir.
2.YARIŞMAYA KATILACAK SPORCU ve KULÜPLER;
a) Kulüpler bu şampiyonaya katılacak onaylı sporcu listelerini, bağlı bulundukları ilin Gençlik
Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerine göndereceklerdir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlükleri ise İl kafile listelerini 27 MART 2015 CUMA günü, mesai saati bitimine
kadar, Federasyonun ( 0312 ) 310 49 05 numaralı faksına göndereceklerdir.
b) Faks çekildikten sonra (0312) 312 72 09 numaralı Federasyon telefonundan faksın ulaşıp
ulaşmadığına dair onay alınacaktır.
c) İl Müdürlüğünden onaylı kafile listesini 27 MART 2015 CUMA günü mesai saati sonuna
kadar göndermeyen iller ve bu il adına yarışan kulüp sporcuları, yarışmaya alınmayacaktır.
d) İl Müdürlüğünden onaylı kafile listeleri 2 nüsha şeklinde düzenlenecek olup, bu listede
sporcu adı soyadı, kulüpleri ve sıkletleri belirtilecek olup; listelerde sonradan elle düzeltmeler
yapılmayacak ve kabul edilmeyecektir.
3.YARIŞMA İLE İLGİLİ TEKNİK KURALLAR
Değişen koşullara veya gereksinmelere göre MHK tarafından değiştirilebilecektir.
4.YARIŞMATEKNİKTOPLANTISI;
Kafile başkanları, antrenörler ve federasyon görevlilerinin katılımıyla saat 10:00 da Clup Sera
Otelde yapılacaktır. İdareciler 2 adet onaylı kafile listelerini yanlarında getirecektir.
Yarışmaların Günlük Programı ve diğer kuralları Teknik Toplantıda belirlenecek olup, daha
sonra değişiklik yapılması ile ilgili gelecek öneriler kabul edilmeyecektir.
5.KAFİLE BAŞKANLARI
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan onaylı 2 adet kafile listesini; tartı
sırasında Merkez Hakem Kuruluna vermeleri gerekmektedir. Onaylı Listesi olmayan iller ile
lisanssız ve 2015 vizesi olmayan sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Listelerde silinti, kazıntı
ve ekleme yapılmayacaktır. Bu durumdaki listeler işleme alınmayacaktır. Ödemeler, onaylı
listede adı bulunanlara yapılacaktır.
6. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCULAR TARTIYA ÇIKARKEN;
Tartı 02 NİSAN 2015 Perşembe günü Clup Sera Otelde 11.00 - 15.00 saatleri arasında yapılacaktır.
a) Bir sporcu sadece bir kategoride yarışabilecektir. Sporcular Lisans ve nüfus cüzdanlarını
yanlarında getireceklerdir.
b) Lisanssız sporcular ve lisansında 2015 yılı vizesi olmayan sporcular yarışmaya kesinlikle
alınmayacaktır.
1
c) IFBB kurallarına göre definasyonu yeterli bulunmayan sporcular tartı sırasında MHK
tarafından kontrol edilerek yarışmaya alınmayacaktır.
d) Sporcular tartıya Yarışmada giyecekleri mayo ile geleceklerdir. Yarışma mayoları tartı
sırasında MHK tarafından kontrol edilecektir. IFBB Kurallarına ve Yarışma Talimatına
uygun olmayan mayolar kabul edilmeyecektir. Mayoları uygun olmayan sporcular,
mayolarını değiştirmedikleri takdirde yarışmaya alınmayacaktır.
e) Tartıya zamanında çıkmayan, geçerli gerekçesi olmadan tartıya gelmeyen sporcular
yarışma dışı kalacaktır
f) Gençler kategorisinde yarışacak sporcularımızın doğum tarihlerinin 1992- 1999 yılları
arasında olması gerekmektedir. Ay ve gününe bakılmayacaktır.
g) Yarışma sıkletlerinin tamamında +2 kg. Tolerans uygulanacaktır
h) Yarışma sıkletlerinde gerek görüldüğünde sıklet birleştirilmesi yada kategorisi açılarak
sıklet artırımı yapılacaktır.
7. HARCIRAH ÖDENMESİ GEREKENLER;
a) ANTALYA ilinden katılan sporcu, idareci, antrenörlere yolluk yevmiye verilmeyecektir.
b) Yarışmaya ANTALYA ili dışından katılan, il kafile listesinde isimleri bulunan ve
yarıştıkları kategoride ilk 6’da yer alan sporculara;
c) Kafile listesinde 1 ile 4 arası sporcu olması halinde, o ilin 1 idareci veya lisanslı
1antrenörüne. Kafile listesinde 5 ve 20 arası sporcusu olan illerin 1 idarecisine ve lisanslı 1
antrenörüne, 21 ve yukarı sporcusu olan illerin 1 idarecisine ve lisanslı 2antrenörüne yolluk
ve 6 günlük harcırahları Federasyon tarafından ödenecektir.
d) Kafile listesinde ismi yer alan I-II-III-IV-V. Kademe Antrenör belgesine sahip faal
antrenörlerin 2015 Yılı antrenör vizelerini yaptırmış ve ücretlerini yatırmış olmaları
gerekmektedir. Aksi takdirde harcırah alamayacaklardır.
e) Dereceye giremeyenlerin yolluk ve yevmi yeleri olanakları ölçüsünde, bağlı bulundukları
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenebilecektir. Dereceye giremeyenler, İl
Müdürlüklerine vermeleri gereken yazıyı yarışma yerinde Merkez Hakem Kurulundan
alacaklardır.
f) Yarışmalara katılacak idareci, antrenör ve sporcular izinlerini, bağlı bulundukları Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alacaklardır.
8. MİLİ TAKIM ADAY KADROSU;
Yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında sıklet ve kategorilerinde 1. Olan sporculardan,
formları uygun ve yeterli olanlar sporcular, Teknik Kurul tarafından belirlenecek olup;
Milli takıma alınacaklardır. Sıklet ve kategorilerinde 1. olduğu halde Milli takım
kadrosuna alınmayan sporcular ile 2. ve 3. Olan sporcular ise kendi imkanları veya
sponsor desteği ile Milli Takım kadrosuna alınabileceklerdir.
9. DOPİNG;
a) 02 - 05 NİSAN 2015 tarihlerinde Yapılacak Türkiye Şampiyonasında TMOK
tarafından sporculardan doping testi örneği alınacaktır. Disiplin Talimatımıza göre, Sonucu
pozitif çıkan sporculara, kulüplerine ve antrenörlerine 10.000,00 TL.ye kadar Para
cezası verilecektir. Ayrıca kazandığı madalya, kupa, sertifika ve aldığı harcırahı,
Federasyona geri iade etmesi istenecektir. Doping testinden kaçınan veya test sonucu
pozitif çıkan sporcular ve kulüpleri yaptırım uygulanmak üzere Disiplin Kuruluna sevk
edilecektir. Bu konuda Federasyonumuz Disiplin ve Yaptırım Talimatı “Doping Suçu:
Madde – 52 ” uygulanacaktır.
b) Milli takıma seçilen fakat TMOK tarafından yapılan doping testlerinde test sonucu +
pozitif çıkan sporcular Milli Takım kadrosundan çıkarılacak ve federasyon Disiplin
Kurulu’na sevk edileceklerdir.
c) Milli Takıma seçilen sporcularadan ileri bir tarihte doping için numune alınacaksa doping
testi zamanı ve tarihi sporcuların kendilerine bildirilecektir.
2
d) Doping testi sonucuna göre, Milli Takım listesi Yönetim Kurulunun onayından sonra
Federasyonun internet sayfasında yayımlanacaktır.
10.ISINMA ve BOYANMA;
Bay - Bayan sporcuların hazırlanma (Isınma – Boyanma) odasına yalnızca Akrediteli bir
antrenör ve idareci girebilecektir. Akreditasyon kartı olmayan hiç kimse soyunma odalarına
ve yarışma alanına alınmayacaktır.
11.MÜZİK EŞLİĞİNDE YAPILAN FİNAL YARIŞMALARI;
Yarışmalar sporcuların kendi seçtikleri müzik eşliğinde yapılacaktır. Yarışmacılar müzik
CD’lerini, Final günü kontrol edilmiş ve baştan başlayacak şekilde müzik görevlisine CD’
nin üzerine isim ve sıkletlerini yazmış şekilde teslim edeceklerdir.
12.İTİRAZLAR;
Yarışma derece ve sonuçlarına yapılacak itirazlar için ücret 200 TL.’dır. İtirazlar antrenörler
ve idareciler tarafından, yapılabilir. İtirazlar yazılı olarak MHK başkanlığına yapılacak ve
itiraz ücreti makbuz karşılığı peşin ödenecektir.
13.FEDERASYON BAŞKANLIĞI;
Yarışmaya katılan sporcuların bu genelgede yer alan kuralları okuduğunu, kurallara tam
olarak uyacağını ve yaptırımlarını önceden kabul ettiğini varsayarak işlem yapacaktır.
YARIŞMA GÖREVLİLERİNCE UYULMASI ZORUNLU KURALLAR:
02 NİSAN 2015 Perşembe günü Clup Sera Otel de saat 11.00 de tartı başlayacaktır.
Bütün görevli kurullar ve hakemler; tartı başlamadan 1 saat önce saat 10.00’da Clup Sera
Otel’de hazır bulunacaklardır. Tartı bitinceye kadar da tartı salonundan ayrılamayacaklardır.
ORGANİZASYON GÖREVLİLERİNCE YAPILACAKLAR;
a) Yarışma podyumunun, konuşma kürsüsünün ve derece kürsüsünün kurulması,
b) Elektronik tartı aleti ve odasının hazırlanması, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması
Ses ve ışık düzeninin kurulması, İstiklal Marşı’nın müzik görevlilerince hazır duruma
getirilmesi
c) 15 adet hakem masasının; örtü ve sandalyeleriyle birlikte tek örnek olarak kurulması
d) Masalara hakem numaralarının konulması,
e) Müzik görevlileri için yeterli büyüklükte bir masa, gerekli donanım ile 3 adet sandalyenin
Kurulması
C-YARIŞMA SIKLET VE KATEGORİLERİ
Vücut Geliştirme
Gençler
Büyükler
Master Erkek / 40 – 49 yaş
Master Erkek / 50 – 59 yaş
Master Erkek / 60-65 yaş
Master Erkek / 65 yaş
Vücut Geliştirme Çiftler
Vücut Geliştirme Engelli
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Tüm Sıkletlerde 2 kg. tolerans tanınacaktır.
-75 kg. ve + 75 kg.
70 kg., 75 kg., 80 kg., 85 kg., 90 kg.,95.,kg 100 kg. ve + 100 kg.
70 kg., 80 kg., 90 kg. ve + 90kg.
-80kg. + 80 kg.
Açık ( Sıklet )
Açık ( Sıklet )
Açık ( Sıklet )
Açık ( Sıklet )
3
Genç Erkek –Fitness
Büyük Erkek –Fitness
Genç Bayan- Fitness
Büyük Bayan- Fitness
Genç Bayan- Body Fitness
Büyük Bayan- Body Fitness
Master Bayan- Body Fitness
Master Bayan- Body Fitness
Klasik Vücut Geliştirme
Büyükler
Gençler
Masterler 40-49 yaş
Masterler 50 yaş
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Büyükler Atletik Fizik Bayan
Gençler Atletik Fizik Bayan
= -1.63 - +1.63
= Açık Sıklet
Master Atletik Fizik Bayan
Gençler Atletik Fizik Erkekler
Büyükler Atletik Fizik Erkekler
= Açık ( Sıklet) (35 yaş)
= 1.70 cm- 1.75 cm - +1.75 cm
= 1.70 cm / 1.74 cm / 1.78 cm +1.78 cm Üzeri
Master Atletik Fizik Erkekler
Çocuklar Fitness Bayanlar
= Açık ( Sıklet) (40 yaş)
= 7 YAŞ 2008 doğumlular
8 YAŞ – 9 YAŞ 2007 - 2006 doğumlular
10 YAŞ – 11 YAŞ 2005 - 2004 doğumlular
12 YAŞ – 13 YAŞ 2003 - 2002 doğumlular
14 YAŞ – 15 YAŞ 2001 - 2000 doğumlular
= 12 YAŞ – 2003 doğumlular 13-15 YAŞ birlikte 2002 ve 2000
doğumlular
Genç Bayan –Bikini Fitnes
Büyük Bayan –Bikini Fitness
Master Bayan- Bikini Fitness
Çocuklar Fitness Erkekler
Açık ( Sıklet )
Açık ( Sıklet )
-1.63 cm - +1.63 cm
-1.63 cm - +1.63 cm
-1.63 cm – + 1.63 cm
-1.58 cm -1.63 cm -1.68 cm - +1.68 cm
(35-44 Yaş) Açık Sıklet
(45 Yaş ) Açık Sıklet
-1,60 cm - 1,66 cm - +1.66
-1,60cm-1.63 cm-1.66 cm-1.69 cm-1.72 cm- +1.72 cm
Açık ( Sıklet) (35 yaş)
Tüm Sıkletlerde 2 kg. tolerans tanınacaktır
168 cm + 0kg, 171 cm+ 2kg, 175 cm+ 4kg, 180 c.+ 6kg. +180 cm + 8 kg.
Açık ( Sıklet )
Açık (Sıklet ) Klasik Vücut Geliştirme
Açık (Sıklet ) Klasik Vücut Geliştirme
NOT:
1-) 2O13 ve 2014 yıllarında NAC Yarışmalarına Katılan Sporcular Bu Şampiyonaya
Alınmayacaklardır.
2-) IFBB’nin 2015 Avrupa Şampiyonası Reglamanı Üzerinde Yapacağı Değişikliklere
göre, Federasyonumuzda 02-05 Nisan 2015 Tarihleri arasında, Antalya da yapılacak
Şampiyona ile ilgili Reglaman da, Yapılandırmaya gidip Sıklet ve kategorilerde Ekleme
veya Çıkartma Yapacaktır.
3-) Teknik Komite Tarafından Yarışmacılara Tartı esnasında Kontrol Yapılacak Olup;
Fiziki Formu İyi Olmayan Sporcular Tartı Sonrası elenecek ve Podyuma
çıkarılmaçaktır.
4
IFBB TALİMATLARI GEREĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI
YARIŞMALARDA PROTAN VE JANTANA SPREY SPORCU BOYALARI
KULLANILMAKTADIR. KREM BOYALAR MARKASI NE OLURSA
OLSUN KULLANILMIYACAKTIR. KULLANAN SPORCULAR
YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLECEKTİR.
D – YARIŞMA PROGRAMI:
02 NİSAN 2015 PERŞEMBE (Bu tarihteki tüm faaliyetler Clup Sera Otelde
Yapılaçaktır.)
Saat 10.00 – 11.00 Yarışma Teknik Toplantısı (idareci, antrenör, hakem). Clup Sera Otel
Saat 11.00 – 15.00 TARTI VE KAYITLAR Clup Sera Otel.
Saat: 17.00’ da CLUP SERA OTEL’DE ÇOÇUK FİTNESS SIKLETLERİNİN ÖN
ELEME, YARI FİNAL VE FİNALLERİ BAŞLAYAÇAKTIR.
02 NİSAN 2015 PERŞEMBE
7 YAŞ
8 YAŞ – 9 YAŞ
10 YAŞ – 11 YAŞ
12 YAŞ – 13 YAŞ
14 YAŞ – 15 YAŞ
Çocuklar Fitness Bayanlar
2008 doğumlular
2007 - 2006 doğumlular
2005 - 2004 doğumlular
2003 - 2002 doğumlular
2001 - 2000 doğumlular
ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ AYNI GÜN YAPILACAKTIR
7 YAŞ - 12 YAŞ
2008 - 2003 doğumlular
13 YAŞ -15 YAŞ
2002 ve 2000 doğumlular
Çocuklar Fitness Erkekler
ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ AYNI GÜN YAPILACAKTIR
03 NİSAN 2015 CUMA Atatürk Spor Salonu
Saat 09.30 – 10.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı
Saat 10.00 – 13.00 Aşağıdaki belirtilen Tüm sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve Finalleri
Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.
Saat 14.00 --Ön eleme, Yarı Final ve Finallerin Devamı
AŞAĞIDA YAZILAN SİKLETLERİN; ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
03 NİSAN 2015 CUMA GÜNÜ YAPILACAKTIR.
03 NİSAN 2015 CUMA
Genç Erkek –Fitness
Büyük Erkek –Fitness
Genç Bayan- Fitness
Büyük Bayan- Fitness
=
=
=
=
Açık ( Sıklet ) ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Açık ( Sıklet ) ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
-1.63 cm- +1.63 cm ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
-1.63 cm- +1.63 cm ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
5
Master Erkek / 40 – 49 yaş
Master Erkek / 50 – 59 yaş
Master Erkek / 60 – 65 yaş
Master Erkek / 65 yaş ve üzeri
V. Geliştirme ENGELLİ
=
=
=
=
70 kg., 80 kg., 90 kg. ve + 90kg ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
-80kg. + 80 kg. ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Açık ( Sıklet ) ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Açık ( Sıklet ) ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Açık ( Sıklet ) ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Büyükler Atletik Fizik Bayan
Gençler Atletik Fizik Bayan
Master Atletik Fizik Bayan
Gençler Atletik Fizik Erkekler
Büyükler Atletik Fizik Erkekler
Master Atletik Fizik Erkekler
=
=
=
=
=
=
-1.63 cm - + 1.63 cm ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Açık (Sıklet) ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Açık (Sıklet) 35 yaş ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
1.70 cm- 1.75 cm- 1+1.75 cm ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
1.70 cm/1.74 cm/1.78 cm/+1.78cm ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Açık (Sıklet) 40 yaş ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Genç Bayan- Body Fitness
Büyük Bayan- Body Fitness
Master Bayan- Body Fitness
Master Bayan- Body Fitness
Genç Bayan – Bikini
Büyük Bayan –Bikini
Büyük Bayan –Bikini
Master Bayan –Bikini
=
=
=
=
=
=
=
=
-1.60 cm – 1.66- + 1.66 cm ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
1.58 cm-1.63 cm 1.68 cm -+1.68 cm ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Açık Sıklet (35-44 Yaş) ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Açık Sıklet (45 yaş) ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
-1,63cm - +1,63cm ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLER
1.60 cm-1,63cm -1.66 cm-1.69 cm- 1.72 cm- +1.72 cm
ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Açık Sıklet (35 yaş) ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
04 NİSAN 2015 CUMARTESİ Atatürk Spor Salonu
Saat 09.30 – 10.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı
Saat 10.00 – 13.00 Aşağıdaki tabloda belirtilen Tüm sıkletlerin Ön eleme ve Yarı Finalleri
Saat 13.00 – 14.00 Öğle arası.
Saat 14:00 - 14:30 Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Açılış Konuşmaları.
Saat 14.30 -- Ön eleme, Yarı Final ve Finaller
AŞAĞIDA YAZILAN SİKLETLERDEN; ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
04 NİSAN 2015 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAKTIR.
Vücut Geliştirme
Gençler
Büyükler
= BÜYÜKLER VE GENÇLERDE ÖNELEME VEYARI FİNAL YAPILACAK
= -75 kg. ve + 75 kg. ÖN ELEME YARI FİNAL
= 70 kg., 75 kg., 80 kg., 85 kg., 90 kg.,95.,kg 100 kg. ve + 100 kg.
Vücut Geliştirme Çiftler
KLASSİK VÜCUT GELİŞTİRME
Büyükler
=
Gençler
Masterler 40-49 yaş
Masterler 50 yaş
=
=
=
=
ÖN ELEME YARI FİNAL
Açık ( Sıklet ) ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
ÖN ELEME YARI FİNAL
168 cm. + 0kg., 171 cm.+ 2kg., 175 cm.+ 4kg., 180 cm.+ 6kg. +180 cm.+ 8kg.
ÖN ELEME YARI FİNAL
Açık ( Sıklet ) ÖN ELEME YARI FİNAL
Açık (Sıklet ) Klasik VG: ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
Açık (Sıklet ) Klasik VG: ÖN ELEME YARI FİNAL VE FİNALLERİ
05 NİSAN 2015 PAZAR Atatürk Spor Salonu
Saat 09.30 10.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı
Saat 10.00 Final Yarışmaları ve Ödül Töreni.
6
Vücut Geliştirme
Gençler
Büyükler
Klasik Vücut Geliştirme
Büyükler
Gençler
=
=
=
=
=
=
FİNALLER
-75 kg. ve + 75 kg.
70 kg., 75 kg., 80 kg., 85 kg., 90 kg.,95.,kg 100 kg. ve + 100 kg.
FİNALLER
168 cm. + 0kg., 171 cm.+ 2kg., 175 cm.+ 4kg., 180 cm.+ 6kg. +180 cm.+ 8kg.
Açık ( Sıklet )
NOT: IFBB AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN ATLETİK FİTNESS KATEGORİSİ
AÇMADIĞINDAN BU SİKLETLER YAPILMAYACAKTIR.
PROGRAM AKIŞI ;
Kategori ve sıkletlerdeki sporcu yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda yeniden akış
programı düzenlenir.
BU GENELGE;
Değişen koşullara veya gereksinmelere göre FEDERASYON BAŞKANI tarafından
değiştirilebilecektir. Değişiklikler Federasyonun www.tvgfbf.com adresindeki internet
Sayfasından ayrıca duyurulacaktır. Bu Genelgede yer almayan genel konularda Uluslar arası
(IFBB) Yarışma Kuralları geçerlidir.
Niyazi KURT
Federasyon Başkanı
Alparslan HAZAR As Başkan : 0532 206 3505
Mehmet AVCI MHK Bşk.
: 0532 328 0637
Öğün SÖNMEZ MHK Üye
: 0532 574 3668
7
Download

indir - Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu