TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU
U 23
2015 YILI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Teknik Toplantı, Lisans, Tolerans ve Yaş Tashihi
Madde-1-) Teknik Toplantı, Lisans Tolerans ve Yaş :
a-Müsabakaların teknik toplantıları, müsabaka tarihinden bir gün önce saat 17:00’de yapılacaktır.
b- Tartı müsabakadan bir gün önce saat 18.00'de yapılacaktır.
c-Tartı sırasında tüm sporcular; 2015 yılı vizeli lisansları ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet,
pasaport, askeri kimlik kartı veya polis kimlik kartı göstermek zorundadırlar. Tahrifatlı olan lisans
ve kimlik kartları kabul edilmeyecektir, şampiyonaya alınmayacaktır.
d- Tartı sırasında; yaşlı olduğu konusunda federasyon yetkilileri ve Baş Hakem tarafından
kanaat oluşan sporcular ile ilgili gerekli araştırma yapılacak ve yaşı büyük olduğu tespit edilen
sporcular disiplin kuruluna sevk edileceklerdir. Müsabakalara alınmayacaklardır. Sahtecilik
yaptığı tespit edilen sporcunun antrenörü, kulübü ve yöneticiside disiplin kuruluna sevk
edilecektir.
e- Türkiye Şampiyonası yapılacaktır. ERKEKLER : Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye
Şampiyonası 29 Ocak - 01 Şubat 2015 tarihleri arasında ÇORUM'da ve BAYANLAR : Güreş
Türkiye Şampiyonası 31 Ocak - 01 Şubat 2015 tarihleri arasında ESKİŞEHİR'de yapılacaktır.
f-)Yurt Dışından katılacak T.C. vatandaşı sporcular yabancı ülke adına çıkarmış lisans ve
pasaport ibraz ettikleri takdirde direk olarak Türkiye Şampiyonasına katılabilirler.
g-)Müsabakalara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar katılamazlar. T.C. Vatandaşı
olmayan Türkiye ye göç eden ve vatandaşlık işlemleri devam eden sporcular Emniyet Müdürlüğü
Tasdikli ikamet teskeresi Türkiye Şampiyonasına katılabilirler.
h-)Türkiye Şampiyonalarında doping kontrolü yapılacaktır.
ı-) Müsabakalar FİLA kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
j-) Saha içi veya dışında spor ahlakına aykırı tutum ve davranışlarda bulunan idareci antrenör ve
sporcular hakkında cezai işlem yapılacaktır.
k-) Müsabaka sıkletleri : ERKEKLER : SR : 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97, 125 (8 sıklet) şeklindedir.
GR : 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98, 130 (8 sıklet) şeklindedir.
BAYANLAR :
48, 53, 55, 58, 60, 63, 69, 75, (8 sıklet) şeklindedir.
l-) Türkiye Şampiyonasında tolerans 1 Kg.dir.
m-) Müsabakalara 19 - 23 yaş olarak, 1992- 1996 arası doğumlular katılabilirler. Müsabakalarda
yıl esas alınır ay ve gün dikkate alınmaz.
r-) Müsabaka Programı :
U 23 ERKEKLER GREKO-ROMEN VE SERBEST GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
ÇORUM
1. gün
2. gün
3. gün
59, 71 80, 98
Tartı 28/01/2015
GR
saat 18.00-16.30
66, 75, 85, 130
Tartı 29/01/2015
GR
saat 16.00-16.30
57, 65, 74, 97
Tartı 30/01/2015
SR
saat 18.00-18.30
61, 70, 86, 125
SR
Tartı 31/01/2015
saat 16.00-16.30
4. gün
59, 71 80, 98
GR
66, 75, 85, 130
GR
57, 65, 74, 97
SR
61, 70, 86, 125
SR
Müsabaka 29/01/2015
Saat 10:00
Müsabaka 30/01/2015
Saat 09.00
Müsabaka 31/01/2015
Saat 10.00
Müsabaka 01/02/2015
Saat 09.00
U 23 BAYANLAR GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
ESKİŞEHİR
48, 55, 60, 69
Tartı 30/01/2015 saat
18.00-18.30
53, 58, 63, 75
Tartı 31/01/2015 saat
16.00-16.30
1. gün
Müsabaka 31/01/2015
48, 55, 60, 69
Saat 10.00
Müsabaka 01/02/2015
2. gün
53, 58, 63, 75
Saat 09.00
b) -Müsabakalara:
- 1-5 sporcu ile katılan illerin 1 idareci veya 1 antrenörüne,
- 6-12 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 1 antrenörüne,
- 13-20 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 2 antrenörüne,
- 21-30 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 3 antrenörüne,
- 31-40 sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 4 antrenörüne,
- 41 ve üzeri sporcu ile katılan illerin 1 idareci ve 5 antrenörüne,
yol ücretleri ile müsabaka gün sayısına göre yol ve ikamet yevmiyeleri Federasyonca
ödenecektir.
c) İl Müdürlükleri müsabakaların düzenli ve eksiksiz yapılması için Türkiye Şampiyonalarında (3
Minder 20, 2 Minder 17) personel, Grup Müsabakalarında 15 personel görevlendirecek, bu
personelin görev yaptıkları günler için seans olarak ücretleri federasyonca ödenecektir. Fiilen görev
yapmayan kişilere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
d) Sporcu, idareci ve antrenörler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü imkânları ile müsabakalara
katılabilirler. Ayrıca kulüp imkânları veya kendi imkânları ile müsabakalara katılabilirler.
Ödüller
a) Türkiye Şampiyonalarında 1-2-3-3 dereceleri alan sporculara madalya verilecektir.
b) Tüm Türkiye Şampiyonalarında, seçilen en centilmen ve en teknik güreşçiye madalya verilecektir.
c) Serbest ve Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 (üç) takıma kupa verilecektir. Bu
değerlendirme kulüpler arasında olacak, takım tasnifi için kulüplerin sporcularının sıkletlerinde
aldıkları en iyi derece değerlendirilerek ilk 3 (üç) takım belirlenecektir.
d) Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 (üç) e giren illere madalya verilecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tertip Komitesince Alınacak Önlemler
a)
b)
c)
d)
Madde 3- Müsabakaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılmasından
doğrudan il müdürlükleri sorumlu olduklarından;
İçişleri Bakanlığının spor müsabakalarının güvenliği ile ilgili 138 nolu genelgesi çerçevesinde
gerekli Emniyet tedbirlerini alacaklardır.
Sakatlık ve acil durumlarda müdahale etmek üzere salonda bir ambulans ile yeteri kadar doktor
ve sağlık görevlisi bulundurulacaktır.
Özellikle Türkiye Şampiyonalarının yapıldığı illerde, yeterli sayıda ve uygun nitelikte minder temin
edeceklerdir.
Her minder için bir elektronik skorboard, tartılar için ayarları yapılmış en az üç adet elektronik
kantar temin edeceklerdir.
Diğer Hususlar:
Madde 5- Türkiye şampiyonalarına iştirak eden tüm sporcular, milli takımlara seçildikleri takdirde
yanlarında “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneğini” bulundurarak kampa gelmek zorundadırlar.
Hüküm Bulunmayan Haller:
Madde 6- Bu talimatta yer almayan konular, itilaflı hususlar veya olaylar hakkında karar verme ve
uygulama yetkisi, Güreş Federasyonu Başkanlığına aittir.
Yürürlülük :
Madde 7- Bu Talimat Federasyon Başkanlığı makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
...../...../2015
Hamza YERLİKAYA
Güreş Federasyonu Başkanı
Download

BİRİNCİ BÖLÜM Ortak Hükümler