T.C.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü
Son Katılım: 15
Yarışma Konusu: Memeliler, Kuşlar, Sürüngenler, İki Yaşamlılar ve Böcekler.
Amaç ve Kapsam:
Yarışma, Türkiye’de yaşayan yaban hayatı türlerinin doğal yaşama ortamlarında çekilmiş iyi kalitedeki
fotoğrafları ile topluma tanıtılması ve bu yolla, ülkemizde yaşayan yaban hayatı türleri konusunda başta ilgi
grupları olmak üzere toplumun her kesiminde bilgi, duyarlılık, sevgi ve farkındalığın artırılması ve geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. 2014 Yılı için yarışma konuları “memeliler”, “kuşlar”, “sürüngenler”, “iki yaşamlılar” ve
“böcekler”dir.
Yarışma Formatı:
Yarışma Tek kategorilidir: Sayısal (dijital) renkli.
Fotoğraflar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine yüklenerek gönderilecektir.
Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren
uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir.
Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
Fotoğraf Adedi:
Her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
Yarışma Koşulları:
Yarışma, seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakın akrabaları dışında tüm amatör ve
profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar FIAP tarafından belirlenmiş olan “Doğa Fotoğrafı” tanımına uymak
zorundadır. Katılımcıların, fotoğrafların çekimi sırasında doğaya zarar verecek davranışlardan kaçınmaları
yarışma etiğinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda memeliler, kuşlar, sürüngenler, iki yaşamlılar ve
böceklerin yuva, in ve benzeri yaşam alanlarında yavrularla birlikte görüntülenmesi kabul edilmemektedir.
Yaban hayatı türlerinin korkup kaçmasına neden olan davranışlardan özenle sakınılmalıdır. Ayrıca tutsak, yaralı,
tedavi altında olan memeli ve kuşların fotoğrafları da kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve
değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan; ödül ve sergileme almış
fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak
kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır ve gereğinde yasal işlem yapılır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı
verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men
edilirler. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, katılımcı hakkında
kural ihlali işlemi uygulanır. İptal edilen eserin yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durumda
yarışma iptal edilmez.
Seçici Kurul en az beş üyesinin bir araya gelmesiyle toplanır, beş üyenin bulunmaması durumunda toplantı bir
hafta sonraya ertelenir.
Katılım koşullarında belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları geçerli olacaktır.
Katılımcılar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle
yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
Daha önce herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar gönderilemez.
Ödül alamayan fotoğraflar sistemden TFSF Temsilcisi gözetiminde silinecektir.
Şartnamede yer almayan ve itilaflı durumlarda TFSF yarışmalar yönetmeliği geçerlidir.
Fotoğrafların işaretlenmesi ve gönderilmesi
Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz
doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler
eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpeg formatında, 12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek
fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek
oturumda yükleyiniz.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.




İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “tr”).
Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için
omery veya omey veya oeyil gibi).
 Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal/Dijital > D).
 Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 Fotoğrafın çekildiği yer (il-ilçe), ne zaman çekildiği (yıl) ve canlının adı (veya yöresel adı) toplam karakter
sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının Mayıs 2014’te Foça’da çektiği “fok” adlı 1 no’lu fotoğrafı
için: tromeryD1_2014_foca_fok.jpg, …"
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı
hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde
problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Yarışma Takvimi:
• Yarışmanın Başlama Tarihi
: 15 Eylül 2014
• Son Katılım Tarihi
: 15 Aralık 2014 Pazartesi saat 23.00 (TSI)
• Seçici Kurul Toplantısı
: 20 Aralık 2014
• Sonuç Bildirimi
: 22 Aralık 2014
• Ödül Töreni ve Sergi
: 02 Şubat 2015
FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı:
Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içinde, canlı, evcil olmayan hayvanlar ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen
bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini tanımlar. Evcil,
kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü kısıtlanmış hayvanlarla, tarımsal olarak yetiştirilen
bitkilerin fotoğrafları doğa fotoğrafı olarak değerlendirilemez. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmış bir
çevreye uyum sağlamaya çalışan baykuş ya da leylek gibi canlıların oluşturduğu doğa konularıyla; kasırga ve
med-cezir dalgaları gibi çevreyi tekrar eski haline dönüştürmeye çalışan güçlerin izlerini taşıyan görüntülerde,
insan unsuru en az olmak kaydıyla kabul edilebilir. Hangi fotoğrafik araç kullanılırsa kullanılsın, orijinal görüntü
fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır. Orijinal görüntüye yapılacak her türlü müdahale ve değişiklik, hataların
hafif bir rotüşü ile sınırlı olup, orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir. Yukarıdaki şartlar yerine
getirildikten sonra, tüm doğa fotoğraflarında artistik becerinin en üst düzeyinin kullanılması için çaba
gösterilmelidir.
Ödüller:
• Birinci
: 3500 TL + Sertifika
• İkinci
: 2500 TL + Sertifika
• Üçüncü
: 1500 TL + Sertifika
• Mansiyon (10 adet)
: 750 TL + Sertifika
• Sergileme (En fazla 50 adet) : 100 TL + Sertifika
Fotoğrafların Kullanım Hakları
Ödül, mansiyon ve sergilemeye değer bulunan eserler T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde
hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı materyallerde ve internet ortamında fotoğrafçının ismi açık olarak
belirtilerek kullanılabilir. Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait
olacaktır.
Yarışmada ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan
Almanak 2014 kitabında yer alacaktır.
Seçici Kurul:
• Tansu GÜRPINAR
FSK ve AFSAD Onur Üyesi, Yaban Hayatı Uzmanı
• Nusret Nurdan EREN
İFSAK Onur Üyesi Fotoğraf Sanatçısı
• Sami TÜRKAY
TFSF Yönetim Kurulu Başkanı
• M. Zeki GÜVEN
Orman Mühendisi, Fotoğraf Sanatçısı
• Fatih ORBAY
TRT Belgesel Yapımcısı, Yaban Hayatı Uzmanı
• Prof. Dr. Ahmet KARATAŞ
Niğde Üniversitesi FEF Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
• Prof. Dr. Kazım ÇAPACI
Yaban Hayatı Gözlemcisi, Fotoğraf Sanatçısı
• Bakanlık Koordinatörü: Cemal AKCAN, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Millî
Parklar Genel Müdürlüğü
TFSF Temsilcisi: İlker ŞAHİN
Yarışma Sekreterliği
Duygu Nazire KAŞIKCI
Fotoğraf Sanatı Kurumu
Fevzi Çakmak 1 Sokak No: 22/2 Kızılay – ANKARA
Tel: 0312 230 46 16
E-posta: [email protected]
İnternet: http://www.fsk.org.tr
Sekreterliği, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) tarafından gerçekleştirilen bu yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/061 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(2014/061)
Download

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî