TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU
2015 MİNİKLER (14-15 YAŞ)
1.LİG VE 2.LİG TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Teknik Toplantı, Lisans, Tolerans ve Yaş Tashihi
Madde-1-) Teknik Toplantı, Lisans Tolerans ve Yaş :
a-Müsabakaların teknik toplantıları, müsabaka tarihinden bir gün önce saat 17:00’de yapılacaktır.
b- Tartı müsabakadan bir gün önce saat 18.00'de yapılacaktır.
c-Tartı sırasında tüm sporcular; 2015 yılı vizeli lisansları ile birlikte nüfus cüzdanı, pasaport, askeri kimlik
kartı veya polis kimlik kartı göstermek zorundadırlar. Tahrifatlı olan lisans ve kimlik kartları kabul
edilmeyecektir, Lig müsabakalarına alınmayacaktır.
d- Tartı sırasında; yaşlı olduğu konusunda diğer kulüpler tarafından şikayet edilen sporcular ile ilgili
gerekli araştırma yapılacak ve yaşı büyük olduğu tespit edilen sporcular disiplin kuruluna sevk
edileceklerdir. Müsabakalara alınmayacaklardır. Sahtecilik yaptığı tespit edilen sporcunun antrenörü,
kulübü ve yöneticisi de disiplin kuruluna sevk edilecektir. Gerektiğinde Federasyon tarafından sporcudan
yaşını belirten kemik testi raporu talep edilecektir.
e- Tartı sırasında doktor raporu ile katılan sporcular raporlarını tartı hakemine ibraz edeceklerdir. Tartı
doktoru rapor vermek zorunda değildir
f- Lig müsabakaları 11 (onbir) sıklet de yapılacaktır. Sıkletler (29-32),35,38,42,47,53,59,66,73,85,(85-100)
şeklindedir.
g- Lig Müsabakalarına 2000 - 2001 doğumlu sporcular dorudan 2002 doğumlu sporcular doktor raporu
ile katılabilirler.
h- Lig müsabakalarında tolerans yoktur.
i- Kulüpler lig süresince en fazla 4 sporcu takviye alabilirler (iki kulüp arasında özel sözleşme belgesi ile
lig müsabakalarına katılabilirler. Ligler bitiminde sporcular kendi öz kulüplerine dönebilirler. Kendi
kulüplerinde bir başka kategoride aynı sezonda lig müsabakasına katılabilirler. Belgeler federasyona tasdik
edilecektir.) Terfi müsabakalarında takviye sporcu yapılmayacaktır. Terfi müsabakaları sonucunda lige
katılamayan kulüp sporcuları takviye olarak lige katılan kulüplerde güreşebilir.
- Terfi müsabakaları sonucunda ilk 16 ya giren takımlar lige alınır. (Terfi müsabakaları göz önüne alınarak
takım sayıları artırılabilir veya azaltılabilir)
- Terfi müsabakaları sonucunda A Grubu: (1. 5. 9. 13. olanlar), B Grubu: (2. 6. 10. 14. olanlar), C
Grubu: (3. 7. 11. 15. olanlar), D Grubu: (4. 8. 12. 16. olanlar) olacak şekilde gruplara ayrılırlar.
j- Lig müsabakalarına kulüpler en az 8 (sekiz) sıklette katılmak zorundadır. 8 (sekiz) sıkletten daha az
sporcu tarttıran kulüpler müsabakalara alınmazlar.
k- Galibiyet sıklet sayısına göre tespit edilecektir.
l- Tartı yapılırken kamera çekimi yapılacaktır.
Galibiyet sayısında eşitlik olması halinde;
Eğer müsabakalar eşitlikle sonuçlanmış ise aşağıdaki sıralama uygulanır.
a) Pozitif puanı fazla olan,
b) Yaptıkları müsabaka sonunda 5-0 lık galibiyeti fazla olan,
c) Yaptıkları müsabaka sonunda teknik üstünlükle galibiyeti fazla olan,
d) Yaptıkları müsabaka sonunda 3-0 lık galibiyeti fazla olan,
e) Yaptıkları müsabaka sonunda alınan teknik puan toplamı fazla olan
takım o müsabakanın galibi olarak ilan edilir.
f) Eşitliğin devam etmesi halinde galip takım kura ile belirlenir.
Pozitif puanlama:
5:0 VB : tuş ile galibiyet
5:0 VA : minderden çekilme
5:0 VB : minderde sakatlanma
5:0 EV : FILA kurallarına aykırı hareketten diskalifiye
5:0 EX : 3 ihtardan diskalifiye
4:0 ST : teknik üstünlükle galibiyet mağluba puanı yok
4:1 SP : teknik üstünlükle galibiyet mağlubun puanı var
3:1 PP : sayı galibiyeti mağlubun puanı var
3:0 PO : sayı galibiyeti mağlubun puanı yok
0:0 E2 : her iki sporcuda diskalifiye
l- Yıldızlar güreş ligleri serbest ve grekoromen olarak karma yapılacaktır.
Yıldızlar lig müsabakaları 1.hafta lige terfi müsabakaları ve Final Müsabakalarında : Lig Yürütme Kurulu
tarafından çekilen kuraya göre serbest sitilde başlanacaktır. (29-32), 38, 47, 59, 73, (85-100 Sıkletler
Serbest sitilde yapılacaktır, 35, 42, 53, 66, 85, Sıkletler Grekoromen sitilde yapılacaktır. 2.Hafta klasman
müsabakaları (29-32), 38, 47, 59, 73, (85-100 Sıkletler Grekoromen sitilde yapılacaktır, 35, 42, 53, 66,
85, Sıkletler Serbest sitilde yapılacaktır.
m- Kulüpler sponsorluk yapan Kurumların isimlerini kulüp isimlerinin önüne ekleyebilirler.
n- Yıldızlar lig müsabakaları klasman müsabakaları sonucu sonucunda gruplarında 1. ve 2.ci olan takımlar
final grubunda 3. ve 4.cü olanlar klasman grubunda yarışacaklardır, müsabakalar final grubu müsabakaları
çapraz eşleşme sistemine göre yapılacaktır.
Final Grubu :
1.Tur: (A1-B2) - (B1-A2) (C1-D2) - (D1-C2)
2.Tur: (A1-B2) Galibi - (B1-A2) Galibi (C1-D2) Galibi - (D1-C2) Galibi
(A1-B2) Mağlubu - (B1-A2) Mağlubu (C1-D2) Mağlubu - (D1-C2) Mağlubu
3.Tur: Galipler Grubu:
2.Turun Galipleri 1. ve 2.lik müsabakası
2.Turun Mağlupları 3. ve 4.lük müsabakası
Mağluplar Grubu:
2.Tur Galipler 5. ve 6.lik müsabakası
2.Tur Mağluplar 7. ve 8.lik müsabakası yapacaklardır.
- Klasman müsabakalarında final grubuna benzer eşleşmeler olacaktır. Çapraz eşleme sistemiyle müsabaka
yapılacaktır. 15. ve 16. olan takımlar ligden düşeceklerdir.
İKİNCİ BÖLÜM
Mali Konular
Madde 2-Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından görevlendirilecek temsilci, gözlemci,
teknik-idari görevli ve hakemlerin yolluk ve harcırahları Federasyonca ödenecektir.
a) -Müsabakalarda: Kulüpler en fazla 2 yedek sporcu tarttırabilirler ve müsabakalarda yarıştırabilirler,
b) Lige Terfi müsabakalarında sıkletlerinde ilk 10 dereceye giren kulüp sporcularına, Kulüplerin 1
İdarecisine ve 2 Antrenörüne kanuni hacırahları federasyonumuzca ödenecektir.
c) Lig müsabakalarında kulüplerin 1 İdarecisine, 2 Antrenörüne ve 14 sporcusuna yol ücretleri ile müsabaka
gün sayısına göre yol ve ikamet yevmiyeleri Federasyonca ödenecektir.
- 2015 sezonunda antrenörler; yaka kartı ile sporcularının köşelerinde bulunan sandalyeye
oturacaklardır kart takılması mecburi olup, yaka kartı bulunmayan antrenörler sporcularının
köşelerine çıkartılmayacak olup, ayrıca lig müsabaka harcırahları ( yol ve ikamet yevmiyeleri)
Federasyonca ödenmeyecektir.
c) İl Müdürlükleri müsabakaların düzenli ve eksiksiz yapılması için lig müsabakalarında 10 personel, Final ve
Klasman Müsabakalarında 15 personel görevlendirecek, bu personelin görev yaptıkları günler için seans
olarak ücretleri federasyonca ödenecektir. Fiilen görev yapmayan kişilere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
d) Sporcu, idareci ve antrenörler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü imkânları ile müsabakalara
katılabilirler. Ayrıca kulüp imkânları veya kendi imkânları ile müsabakalara katılabilirler.
Ödüller
a) Lig müsabakaları sonucunda 1-2-3 dereceleri alan takımlara kupa verilecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tertip Komitesince Alınacak Önlemler
a)
b)
c)
d)
Madde 3- Müsabakaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülüp sonuçlandırılmasından doğrudan
il müdürlükleri sorumlu olduklarından;
İçişleri Bakanlığının spor müsabakalarının güvenliği ile ilgili 138 nolu genelgesi çerçevesinde gerekli
Emniyet tedbirlerini alacaklardır.
Sakatlık ve acil durumlarda müdahale etmek üzere salonda bir ambulans ile yeteri kadar doktor ve sağlık
görevlisi bulundurulacaktır.
Lig müsabakalarının yapıldığı illerde, yeterli sayıda ve uygun nitelikte minder temin edeceklerdir.
Her minder için bir elektronik skorboard, tartılar için ayarları yapılmış en az üç adet elektronik kantar
temin edeceklerdir.
...../...../2015
Hamza YERLİKAYA
Güreş Federasyonu Başkanı
Download

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 2015 MİNİKLER (14