TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
MÜSABAKA TALİMATI
Müsabakanın Adı
Kategori
Müsabakanın Tarihi
Müsabakanın Yeri
Müsabaka Katılım
Şartları
Müsabaka Sıkletleri
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
ÜMİTLER (Bay - Bayan)
06-08 ŞUBAT 2015
ATATÜRK SPOR SALONU SÜLEYMAN PAŞA-TEKİRDAĞ
1-En az Yeşil kemer sahibi olmak.
2-1998-2000 doğumlu olmak.
3-2015 yılı vizeli lisansa sahip olmak.
4-Fotoğraflı nüfus cüzdanına sahip olmak.
5-Kuşak kimlik kartına sahip olmak. (Kuşak kimlik kartı olmayan veya onaylı kuşak sınavı
belgesinde ismi yer almayan, müsabakalara giremeyecektir.)
6-EK-1’deki onaylı il katılım listesinde yer almak.
Erkek
50 kg , 55 kg , 60 kg , 66 kg , 73 kg , 81 kg , 90 kg , +90 kg
Bayan
40 kg , 44 kg , 48 kg , 52 kg , 57 kg , 63 kg , 70 kg , +70 kg
1.Gün Müsabakaları
06 ŞUBAT 2015 CUMA
Erkek : 50 , 55 kg.
2.Gün Müsabakaları
07 ŞUBAT 2015 CUMARTESİ
Erkek : 60, 66, 73 kg
3.Gün Müsabakaları
08 ŞUBAT 2015 PAZAR
Erkek : 81, 90 , +90 kg
Teknik Toplantı ve
Kura
Teknik toplantı ve Kura çekimi 05 Şubat 2015 Perşembe Günü Saat : 17:00 – 17:45 arasında
tahsis edilen yerde yapılacaktır.
Hakem toplantısı 05 Şubat 2015 Perşembe Günü Saat : 17:00 – 17:45 arasında tahsis edilen
yerde yapılacaktır.
Müsabakalar her gün saat 09:00’da başlayacaktır.
Hakem Toplantısı
Müsabaka Saatleri
Müsabaka Tartıları
Müsabaka Süresi
/
Bayan : 40 , 44, 48 kg
/
Bayan : 52, 57 , 63 kg
/
Bayan : 70 , +70 kg
1-Kontrol tartısı müsabakadan bir gün önce saat 17:30’ a kadar yapılabilecektir. Resmi tartılar
ise müsabakadan bir gün önce saat 18:00 – 19:00 arasında müsabakanın yapılacağı salonda
yapılacaktır. Resmi tartı başladıktan sonra sporcular kesinlikle kontrol tartısına kabul
edilmeyecektir. Tartıya sporcular judogi altı veya şortla katılacaktır.
2-Tartıda tolerans yoktur. Resmi tartı başladıktan sonra sporcunun bir kez tartılma hakkı vardır.
3-Sporcular tartıya fotoğraflı nüfus cüzdanları , 2015 yılı vizeli lisansları ve en az Yeşil kuşak
kimliği olmak koşulu ile katılmak zorundadırlar.
Müsabaka süresi bay ve bayanlarda 4 dakikadır. Müsabaka berabere sonuçlanırsa golden skor
süresizdir.
07 Şubat 2015 Cumartesi günü Saat : 16.00 da, yarışacak tüm sporcuların (beyaz - judogili)
Açılış Seremonisi
katılımı ile yapılacaktır.
1- 05 Şubat 2015 Perşembe günü saat 15:00 – 16:30 arasında sporcu liste kontrolü antrenör
veya yönetici tarafından yapılmak zorundadır. İl Temsilcileri tarafından otamasyon sistemine
gönderilen listelerde belirtilen Kg.da değişiklik yapılmayacaktır. Ayrıca kura çekiminde yeni isim
eklenemez. İl Müdürlüğü onaylı listede ismi bulunan idareci yada antrenör tarafından orada hazır
bulunacak olan teknik kurul görevlileri önünde paraf edilerek teslim edilecektir. Bu işlemden
sonra listeler kesinleşmiş sayılacak, listelerdeki sporcular en son belirlenen şekle göre tartı ve
kuraya gireceklerdir.
2- Kontenjan : Ankara , İstanbul , İzmir , Tekirdağ illeri her sıklette en fazla 4 (dört) sporcu,
Bursa , Kocaeli ,Balıkesir , Antalya, Manisa, Ordu, Konya her sıklette en fazla 3 (Üç) sporcu, diğer
iller ise her sıklette en fazla 2 (iki) sporcu ile katılabileceklerdir.
Teknik Bilgiler
(Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) kapsamında Samsun ve Trabzon illerindeki merkezlere
kayıtlı ve olimpik kadroda bulunan sporcular ,illere verilen kontenjanlara tabi değillerdir. Bu sporcular
bağlı bulundukları illerde yapılan seçmelere katılmadan, doğrudan il listelerine yazilacaklardir.)
ÖNEMLİ BİLGİ : Kuraya katılıp da tartıya iştirak etmeyen sporcu ve antrenörü hakkında bağlı
bulunduğu il müdürlüğüne soruşturulmak üzere yazı yazılacaktır. Kurada belirtildiği kiloya resmi
tartıda düşemeyerek müsabakaya katılma hakkını kaybeden sporcular ise en azından antrenörü
veya idarecisi tarafından nüfus kağıdı ile birlikte teknik kurul görevlilerine başvurarak orada
olduğunu ispatlamak zorundadır.
4-Antrenörler 2015 yılı vizesini yaptırmış olup, salon içerisinde mutlaka yaka kartları ile görev
yapacaklardır. Ayrıca, kafile listesinde yer almayan antrenörler minder kenarında görev
yapamayacaktır.
5- Sporcular madalya törenine kesinlikle beyaz judogili olarak ve zamanında katılacaktır.
6- Resmi katılım listelerini 02 Şubat 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Temsilcileri
tarafından otamasyon sistemine işlenen kafile teknik toplantıda elden verseler dahi müsabakaya
katılamayacaktır. Sistem işleyiş hakkınada açıklama müsabaka talimatı sonunda önemli not
bölümünde açıklanmıştır.
7- Müsabakalarda Mavi-Beyaz judogi uygulaması yapılacaktır.
8- Kırış ve Boğuş Teknikleri uygulaması serbestir.
9- Müsabakalarda EJU ve IJF Talimatları uygulanır.
10-Talimatta yer almayan konularda, Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu karar yetkisine
sahiptir.
11- Ümitler Türkiye Şampiyonasında 1.kademe ve üstü antrenörler görev yapacaktır.
***NOT : Doping Kontrolü Yapılacaktır.
TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
MÜSABAKA TALİMATI
Harcırah Bilgileri
1-Onaylı katılım listesinde yer almak ve müsabakalara katılmak koşulu ile 5 sporcuya
kadar, katılan illerin yalnızca 1 antrenörü veya 1 idarecisine ödeme yapılır.
2-Onaylı katılım listelerinde yer almak ve müsabakalara katılmak koşulu ile 6 sporcu ile 15
sporcu arasında katılan illerin yalnızca 1 idarecisine ve 1 antrenörüne ödeme yapılır.
3-Onaylı katılım listesinde yer almak ve müsabakalara katılmak koşulu ile 16 sporcu ve daha
fazla katılan illerin 1 idarecisine ve 2 antrenörüne ödeme yapılır.
4-Listede yer alan antrenöre ödeme yapılabilmesi için, antrenörlerin 2015 yılı antrenör
vizesini yaptırmış olması zorunludur.
5-Sikletlerinde dereceye (1..,2..,3..,3…,5…,5…,) giren ilk 6 (altı) sporcuya ödeme yapılır.
6-Dereceye giremeyen sporcuların harcırahları, Gençlik Hizmetleri ve Spori il Müdürlükleri
imkanları ölçüsünde ödenir.
7-Federasyon tarafından yapılacak olan ödemeler, merkez ödeme olacaktır. IBAN
numaraları olmayanlara ödeme yapılamayacaktır
Ödül
Her kategorisinde dereceye giren (1. , 2. , 3. , 3.) sporculara madalya verilecektir.
1 Doktor veya 1 Sağlık Görevlisi (Doktor veya sağlık ekibi müsabaka başlamadan yarım saat önce
salonda hazır olacak şekilde), 1 ambulans, yeterli sıhhi malzeme ve acil müdahale ekipmanı, 2
İl Müdürlüğü
Görev Sorumlulukları
adet elektronik tartı, yeteri kadar salon tanzim görevlisi, en yakın devlet hastanesi ile gerekli
bağlantı yapılarak sakatlanabilecek sporcuların ücretsiz muayene, tedavi, film v.b gibi giderler
için gerekli tedbirler İl veya İlçe Müdürlüklerince alınacaktır.
Müsabakaya katılan iller Kafile listelerini
1.
İl Temsilcileri Tarafından Otomasyon sisteminde kendi sayfalarından Kullanıcı adı ve
şifrelerini girerek, Organizasyonlar bölümünden, Organizasyon Listesi ekle kısmından
listeler oluşturulacaklardır,
ÖNEMLİ NOT
2.
katılım listesi müsabakaya son 3 (üç ) gün kala mesai saati bitimine kadar Değişikler
yapabileceklerdir. Gün sonundan sonra sisteme girilemiyecektir.
3.
Gerekli açıklamalar İl temsicilerinin Kendi sayfalarında üst kısmında belirtilmiş olup
işleyiş şekli kafile listesi oluşturma açıklanmıştır.
4.
Kafile listeleri il temsilciliği tarafından otomasyon sistemine kaydedilmeyen iller hiçbir
şekilde müsabakaya katılamayacaklardır.
5.
Kura cekiminde Kg. Değişikliği ve sporcu ekleme yapılmayacaktır,
6.
Otomasyona sisteminden gönderilen kafile listeleri ayrıca teknik toplantıya İl Müdürlüğü
onaylı listesini Getirmek zorundadırlar.
Murat Reis Şengün : 05334990037
Download

türkiye judo federasyonu başkanlığı müsabaka talimatı