TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU
BAŞKANLIĞI
GENÇLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
MÜSABAKA TALİMATI
MÜSABAKA
KATEGORİ
TARİHLER
İL- SP.SAL.
KATILIM ŞARTLARI
SIKLETLER
PROGRAM
TEKNİK TOPLANTI
HAKEM
TOPLANTISI
BAŞLAMA SAATİ
GENÇLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Gençler (Bay - Bayan)
20-22 Şubat 2015
ORDU/ÜNYE - ÜNYE SPOR SALONU
1-En az Mavi kemer sahibi olmak.
2-1995-1996-1997-1998-1999-2000 doğumlu olmak.
3-2015 yılı vizeli lisansa sahip olmak.
4-Fotoğraflı nüfus cüzdanına sahip olmak.
5- EK-1’deki onaylı il katılım listesinde yer almak.
Erkek
55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kg
Bayan
44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 kg
20 ŞUBAT 2015 CUMA
Bay : 55, 60, 90 / Bayan : 44, 48 , 70 kg
21 ŞUBAT 2015 CUMARTESİ
Bay : 66, 73, 81 / Bayan : 52 , 57 , 63 kg
22 ŞUBAT 2015 PAZAR
Bay : 100, +100 / Bayan : 78, +78 kg
Teknik toplantı ve Kura çekimi 19 ŞUBAT 2015 Perşembe Günü Saat : 17:00 – 17:45 arasında Ünye Belediye kültür sarayında
yapılacaktır.
Hakem toplantısı 19 ŞUBAT 2015 Perşembe Günü Saat : 17:00 – 17:45 arasında Ünye Belediye kültür sarayında yapılacaktır.
Müsabakalar her gün saat 09:00’da başlayacaktır
1-Kontrol tartısı müsabakadan bir gün önce saat 17:30’ a kadar yapılabilecektir. Resmi tartılar ise müsabakadan bir gün önce saat
18:00 – 19:00 arasında müsabakanın yapılacağı salonda yapılacaktır. Resmi tartı başladıktan sonra sporcular kesinlikle kontrol
tartısına kabul edilmeyecektir. Tartıya sporcular judogi altı veya şortla katılacaktır.
TARTI
2-Tartıda tolerans yoktur. Resmi tartı başladıktan sonra sporcunun bir kez tartılma hakkı vardır.
3-Sporcular tartıya fotoğraflı nüfus cüzdanları , 2015 yılı vizeli lisansları ile katılmak zorundadırlar.
Müsabaka süresi bay ve bayanlarda 4 dakikadır. Müsabaka berabere sonuçlanırsa golden skor süresizdir.
SÜRE
AÇILIŞ
SEREMONİSİ
20 ŞUBAT 2015 CUMA günü Saat : 14.30 da yarışacak tüm sporcuların (beyaz – judogili) katılımı ile yapılacaktır.
1-19 ŞUBAT 2015 Perşembe günü saat 15:00 – 16:30 arasında sporcu liste kontrolü antrenör veya yönetici tarafından yapılmak
zorundadır. İl Temsilcileri tarafından otamasyon sistemine gönderilen listelerde belirtilen Kg.da değişiklik yapılmayacaktır. Ayrıca
kura çekiminde yeni isim eklenemez. İl Müdürlüğü onaylı listede ismi bulunan idareci yada antrenör tarafından orada hazır
bulunacak olan teknik kurul görevlileri önünde paraf edilerek teslim edilecektir. Bu işlemden sonra listeler kesinleşmiş sayılacak,
listelerdeki sporcular en son belirlenen şekle göre tartı ve kuraya gireceklerdir.
TEKNİK BİLGİLER
2- Kontenjan : İSTANBUL,ANKARA,İZMİR,ORDU 4 (dört) sporcu, BURSA,MANİSA,KOCAELİ, BALIKESİR 3 (Üç) sporcu,
ise her sıklette en fazla 2 (iki) sporcu ile katılabileceklerdir.
diğer iller
(Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) kapsamında Samsun ve Trabzon illerindeki merkezlere kayıtlı ve olimpik kadroda
bulunan sporcular, illere verilen kontenjanlara tabi değillerdir. Bu sporcular bağlı bulundukları illerde yapılan seçmelere katılmadan,
doğrudan il listelerine yazılacaklardır.)
ÖNEMLİ BİLGİ : Kura çekimine katılıp dr tartıya iştirak etmeyen sporcu ve antrenörü hakkında bağlı bulunduğu il müdürlüğüne
araştırma yapmak amacı ile yazı yazılacaktır. Kurada belirtildiği kiloya resmi tartıda düşemeyerek müsabakaya katılma hakkını
kaybeden sporcular ise en azından antrenörü veya idarecisi tarafından nüfus kâğıdı ile birlikte teknik kurul görevlilerine başvurarak
orada olduğunu ispatlamak zorundadır.
3-Antrenörler 2015 yılı vizesini yaptırmış olup, salon içerisinde mutlaka yaka kartları ile görev yapacaklardır.
Ayrıca, kafile listesinde yer almayan antrenörler minder kenarında görev yapamayacaktır.
4- Sporcular madalya törenine kesinlikle beyaz judogili olarak ve zamanında katılacaktır.
5- Resmi katılım listelerini 17 ŞUBAT2015 Salı günü mesai bitimine kadar İl Temsilcileri tarafından otamasyon sistemine işlenen
kafile teknik toplantıda elden verseler dahi müsabakaya katılamayacaktır.
Sistem işleyiş hakkınada açıklama müsabaka talimatı sonunda önemli not bölümünde açıklanmıştır.
6- Müsabakalarda Mavi-Beyaz judogi uygulaması yapılacaktır. Judogi kontrolünden sporcu ve antrenör sorumludur. Müsabakaya
uygun judogi ile çıkmayan sporcu hansokumake olacaktır.
7- Kırış ve Boğuş Teknikleri uygulaması serbesttir.
8- Müsabakalarda EJU ve IJF Talimatları uygulanır.
9- Talimatta yer almayan konularda, Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu karar yetkisine sahiptir.
10- Gençler Türkiye Şampiyonasında 2.kademe ve üstü antrenörler görev yapabilecektir.
11- Müsabakalarda doping kontrolü yapılacaktır.
TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU
BAŞKANLIĞI
GENÇLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
MÜSABAKA TALİMATI
1-Onaylı katılım listesinde yer almak ve müsabakalara katılmak koşulu ile 5 sporcuya kadar, katılan illerin yalnızca 1
antrenörü veya 1 idarecisine ödeme yapılır.
2-Onaylı katılım listelerinde yer almak ve müsabakalara katılmak koşulu ile 6 sporcu ile 15 sporcu arasında katılan illerin
yalnızca 1 idarecisine ve 1 antrenörüne ödeme yapılır.
HARCIRAH
BİLGİLERİ
3-Onaylı katılım listesinde yer almak ve müsabakalara katılmak koşulu ile 16 sporcu ve daha fazla katılan illerin 1 idarecisine ve 2
Antrenörüne ödeme yapılır.
4-Listede yer alan antrenöre ödeme yapılabilmesi için, antrenörlerin 2015 yılı Antrenör vizesini yaptırmış olması zorunludur.
5-Sıkletlerinde dereceye (1..,2..,3..,3…,5…,5…,) giren ilk 6 (altı) sporcuya ödeme yapılır.
6-Dereceye giremeyen sporcuların harcırahları, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlükleri imkanları ölçüsünde ödenir.
7-Federasyon tarafından yapılacak olan ödemeler,
yapılamayacaktır.
MADALYA
merkezi ödeme şeklinde olacaktır.
IBAN numaraları
olmayanlara ödeme
Kategorisinde dereceye giren (1., 2. , 3. , 3.) sporculara madalya verilecektir.
1 Doktor veya 1 Sağlık Görevlisi (Doktor veya sağlık ekibi müsabaka başlamadan yarım saat önce salonda hazır olacak şekilde), 1
GSİM ‘İN
SORUMLULUKLARI
ambulans, yeterli sıhhi malzeme ve acil müdahale ekipmanı, 2 adet elektronik tartı, yeteri kadar salon tanzim görevlisi, en yakın
devlet hastanesi ile gerekli bağlantı yapılarak sakatlanabilecek sporcuların ücretsiz muayene, tedavi, film v.b gibi giderler için
gerekli tedbirler İl veya İlçe Müdürlüklerince alınacaktır.
Müsabakaya katılan iller Kafile listelerini
1.
İl Temsilcileri Tarafından Otomasyon sisteminde kendi sayfalarından Kullanıcı adı ve şifrelerini girerek,
ÖNEMLİ NOT
Organizasyonlar bölümünden, Organizasyon Listesi ekle kısmından listeler oluşturulacaklardır,
2.
Katılım listesi müsabakaya son 4 (dört ) gün kala mesai saati bitimine kadar Değişikler yapabileceklerdir.
Gün sonundan sonra sisteme girilemiyecektir.
3.
Gerekli açıklamalar İl Temsilcilerinin kendi sayfalarında üst kısmında belirtilmiş olup işleyiş şekli kafile
listesi oluşturma açıklanmıştır.
4.
Kafile listeleri il temsilciliği tarafından otomasyon sistemine kaydedilmeyen iller hiçbir şekilde
müsabakaya katılamayacaklardır.
5.
Kura cekiminde Kg. Değişikliği ve sporcu ekleme yapılmayacaktır,
6.
Otomasyona sisteminden gönderilen kafile listeleri ayrıca teknik toplantıya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü onaylı listesini getirmek zorundadırlar.
Download

türkiye judo federasyonu başkanlığı teknik b ilg il er