BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
1
Aşağıdakilerden hangisi periferik sinir sistemi
içinde değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
5
A)
Böbrek yetmezliği
Kalp yetmezliği
C ) Lenf bezi rahatsızlığı
D ) Kemik erimesi
E ) Pankreas yırtığı
B)
Beyincik
Fasialis
Vagus
Trigeminus
Opticus
6
2
Vücudun en büyük bezi hangisidir?
Kas kütlesindeki artışı tanımlayan
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
3
Tükrük bezi
Akciğer
Böbrek
Karaciğer
Pankreas
Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem
içerisindedir?
A)
B)
C)
D)
E)
4
Tıp dilinde "Osteoporoz" ne demektir?
B)
C)
D)
E)
7
Nefron
Mesane
Üreter
İdrar yolları
Hepsi
Kanda hemoglobin ve/veya eritrosit azlığı
neticesinde ortaya çıkan hastalık hangisidir?
A)
Anemi
Lökopeni
C ) Trombositoz
D ) Lösemi
E ) Polisitemi
Aşağıdakilerden hangisi kas kasılmasından
sorumlu ünite olan sarkomerin kalın filamentine
verilen ismidir?
A)
B)
C)
D)
E)
8
Atrofi
Adipoz
Hipertrofi
Oksidasyon
Hiçbiri
Nöron
Miyozin
Troponin
Aktin
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi dayanıklılık
antrenmanlarında kalp dolaşım sisteminin
adaptasyonlarından değildir?
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
Dinlenik kalp atım sayısında artış
Aerobik güç kapasitesinde artış
VO2 kapasitesinde artış
Kalp sol karıncık duvar kalınlığında artış
O2 dolaşım sisteminde artış
1
BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
9
A
13
Modern Olimpiyatlar aşağıdakilerden hangi
tarihte ve hangi şehirde başlatılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
1896 Atina
1896 Paris
1904 St louis
1900 Paris
1908 Londra
Spora ilişkin kabul edilmiş plana, verilmiş emre ve
getirilmiş prensiplere uygun olup olmadığına
ilişkin süreç aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
10
Olimpiyat tarihinde en çok olimpiyat düzenlenen
şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
11
Tokyo
Münih
Paris
Los Angeles
Londra
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi rekreatif liderin
fonksiyonlarından biri değildir?
A)
Planlama fonksiyonu
İcraat fonksiyonu
C ) Uzmanlık fonksiyonu
D ) Siyasi fonksiyon
E ) Koruma fonksiyonu
B)
2013 Tenis Dünya sıralamasında 1.Nolu Kadın
Tenisci aşağıdakilerden hangisidir?
A)
14
15
Mariya Sharapova
Serena Williams
Petra Kvitova
Caroline Wozniacki
Victoria Azarenka
Aşağıdakilerden hangisi rekretif faaliyetlerin
özelliklerinden birisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
12
Halkla İlişkiler
Pazarlama
Yönetim
Kontrol
Üretim
Özgürlük hissi verir.
İkinci bir faaliyete izin verir.
Evrenseldir.
Faaliyet seçiminde gönüllülük esastır.
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi sporda hizmet üretimine
ilişkin üretim faktörlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Emek
Teknoloji
Sermaye
Hammade
Müteşebbis
Sınav : BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
2
BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
16
Aşağıdakilerden hangisi rekreasyonel katılımı
destekleyen sosyo ekonomik etkenlerden biri
değildir?
A
20
Sürat ve koordinasyon bileşeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Sağlık bilinci
Çevre bilinci
Eğitim - öğretim düzeyi
Teknoloji
Kültürel etki
B)
C)
D)
E)
21
17
Aşağıdakilerden hangisi kasların ortak
özelliklerinden değildir?
Bir canlı varlığın dış etkilere ve zor şartalara ne
kadar süreyle karşı koyabilme yeterliliğini içeren
temel motorik özellik hangisidir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
18
Lif sayısının artması
Kasılabilme
İletilebilme
Elastik olma
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi antrenmanın şiddet
özelliği ile ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)
19
Hareketlilik
Güç
Çeviklik
Esneklik
Hiçbiri
Ara dinlenme
Süresi
Mesafesi
Tekrar sayısı
Hiçbiri
B)
C)
D)
E)
22
Sürat
Çabukluk
Dayanıklılık
Güç
Çeviklik
Aşağıdakilerden hangisi yarışma dönemi
amaçlarından değildir?
A)
Fiziksel hazırlık döneminde elde edilenlerin
korunması
B)
Taktik davranışların edinilmesi
Tekniğin mükemelleştirilmesi
D ) En yüksek performansa ulaşması
E ) Genel dayanıklılığın geliştirilmesi
C)
Aşağıdakilerden hangisi temel motorik
özelliklerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dayanıklılık
Sürat
Kuvvet
Çeviklik
Koordinasyon
Sınav : BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
3
BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
23
A
Manipulatif hareket becerileri içeren spor branşı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
27
Yüzme
Masa Tenisi
Öne takla
400 m engelli koşu
Denge tahtasında yürüme
Sporculara antreman programları uygulanırken
fiziksel, duygusal ve düşünsel sistemleri yöneten
enerji dalgalarının seyrini hangisi gösterir?
A)
B)
C)
D)
E)
24
Aşağıdakilerden hangisi hareket eğitiminin
özelliklerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
25
28
Hareket eğitimi öğretmen merkezlidir.
Temelinde problem çözme vardır.
Hareket eğitimi bireysel bir kesittir.
Hareket eğitimi hareket analizini destekler.
Hareket eğitimi uygun ekipman gerektirir.
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi yetenekli sporcuların
özelliklerinden değildir?
A)
Performans gittikçe yükselir.
Çabuk uyum sağlar.
C ) Daha çabuk öğrenir.
D ) Riski göze alır.
E ) Motivasyonu düşüktür.
B)
Aşağıdakilerden hangisi lokomotor hareketler
arasında yer almaz?
A)
29
Bisiklet sürmek
Topu fırlatmak
Yürümek
Emeklemek
Koşmak
"Bir sporcunun yarışmada yetersiz motivasyona
sahip olma durumudur. İsteksizdir, motor
yeteneklerini tam kullanamaz ve yarışmayı
bırakmak ister." Bu durum aşağıdakilerden
hangisini tanımlar?
A)
B)
C)
D)
26
Aşağıdakilerden hangisi Beden Eğitimi dersi genel
hedefleri arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Biyoritm
Circudianritm
Jet Lag(zaman değişimi)
Veri analizi
Stres-motivasyon ilişkisi
E)
Aşırı motivasyon
Start telaşı
Yetersiz motivasyon
Start tembelliği
Hedefsizlik
Sosyal yaşama uyumu sağlamak
Sağlık gelişimini desteklemek
Fiziksel aktiviteyi artırmak
Sportif performansı geliştirmek
Temel bilgi ve kavramları öğrenmek
Sınav : BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
4
BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
30
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
34
Usain Bolt
Carl Lewis
Ben Johnson
Michael Johnson
Hiçbiri
Cimnastikte yer hareketlerinin kullanıldığı
minderin ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mağusa Türk Gücü
Küçük Kaymaklı
Yenicami
Çetinkaya
Hiçbiri
30 x 30
20 x 20
C) 5x5
D ) 12 x 12
E ) Hiçbiri
B)
Olimpiyat bayrağındaki sarı halka hangi kıtayı
temsil eder?
A)
1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda atletizm
branşında aşağıdaki sporculardan hangisi 3
yarışta da altın madalya kazanmıştır?
A)
Güdü
Dikkat
İlgi
Merak
Hiçbiri
KKTC Futbol Süper Liginde 2012 - 2013 futbol
sezonunda hangi kulüp şampiyon oldu?
A)
32
33
Aşağıdakilerden hangisi bir ihtiyacı doyurmak
amacıyla belli davranışlara yönlendiren güce
verilen isimdir?
A)
31
A
35
Aletli cimnastikte erkekler hangisini yapmaz?
A)
B)
Avrupa
Asya
Afrika
Amerika
Avusturalya
C)
D)
E)
36
Halka
Kulplu beygir
Paralel bar
Denge
Barfiks
Aşağıdakilerden hangisi Modern Pentatlon
oyunlarının içerisindedir?
A)
Eskrim
Binicilik
C ) Yüzme
D ) Koşu
E ) Hepsi
B)
Sınav : BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
5
BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
37
A
40
Olimpiyatlarda atletizm dalında en uzun kısa
mesafe koşusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
100
200
400
300
800
Resmi futbol müsabakalarının gerçekleştirildiği
sahalardaki kale direklerinin genişliği ve
yüksekliği kaç metre olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
38
Aşağıdakilerden hangisi resmi salon hentbolu
müsabakalarının organize edildiği saha ölçülerini
(Genişlik - Uzunluk) belirtir?
A)
B)
C)
D)
E)
39
41
25 - 50 m
18 - 36 m.
14 - 28 m
20 - 40 m
16 - 32 m
15 - 26 m.
14 - 28 m.
C ) 16 - 30 m.
D ) 16 - 32 m.
E ) 15 - 28 m.
B)
Büyük erkekler kategorisinde kullanılan hentbol
topunun ağırlığı kaç gramdır?
A)
420 - 425 gr.
480 - 500 gr.
C ) 420 - 423 gr.
D ) 425 - 475 gr.
E ) 550 - 600 gr.
B)
Aşağıdakilerden hangisi resmi salon basketbolu
müsabakalarının organize edildiği saha ölçülerini
(Genişlik - Uzunluk) belirtir?
A)
3.05 - 7.35 m.
2.45 - 7.33 m.
2.80 - 7.30 m.
2.65 - 6.40 m.
2.44 - 7.32 m.
42
Aşağıdakilerden hangisi hentbolda sportmenlik
dışı ve ağır sportmenlik dışı davranışların
cezalandırılmasında söz konusu olur?
A)
Arttırmalı olarak cezalandırılacak hareketler
B ) Doğrudan 2 dakika cezası ile cezalandırılacak
hareketler
C)
Diskalifiye ve yazılı raporla czalandırılacak
faaliyetler
D)
Diskalifiye ile cezalandırılacak hareketler
E ) Hepsi
Sınav : BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
6
BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
43
A
47
KKTC'de Tenis Federasyon başkanı kimdir?
A)
Hüseyin Özün Yamaç
Saffer Barutçu
C ) Sedat Kaplan
D ) Aşkın Burcu
E ) Okan Donangil
B)
Güreş sporuna ilişkin müsabakalarda kaç devre
yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
44
Aşağıdakilerden hangisi üst beden kas gruplarına
ait egzersizdir?
A)
B)
C)
D)
E)
48
Squat
Lunge
Leg Press
Triceps Press Down
Hiçbiri
Bisiklet sporunda saate karşı takım yarışında bir
takım kaç yarışçıdan oluşur?
A)
B)
C)
D)
E)
45
Basketbolda set hücumla hızlı hücum arasında
kalan hücum organizasyon oyunu aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
46
49
Tamsaha oyun
Tempo oyunu
Hızlı oyun
Geçiş oyunu
Yarısaha oyun
Hem çiftler hem tekler müsabakası, hangi spor
dalında yapılmaz?
A)
Badminton
Tenis
C ) Beach voleybol(Kum voleybolu)
D ) Masa Tenisi
E ) Squash
B)
Sınav : BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
5
4
3
2
6
UEFA, Euro 2014 Futbol Şampiyonası nerede
yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
50
2
3
4
1
5
Fransa
Polonya-Ukranya
İsviçre
İngiltere
Almanya
Masa tenisinde setin kazanılması için aşağıdaki
skorlardan hangisi yeterlidir?
A)
B)
C)
D)
E)
KHK B.İ.M.
16 - 15
10 - 7
13 - 11
9-0
12 - 11
7
BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
51
A
Aşağıdakilerden hangisi debisi yüksek
akarsularda yapılan adrenalin içerikli bir doğa
sporudur?
55
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Olimpiyat
komitesini ifade eder?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Karkayağı
Kaya tırmanışı
Rüzgar Sörfü
Rafting
Paint ball
B)
C)
D)
E)
56
52
Resmi bir badminton müsabakasında file
yüksekliği ne kadardır?
Dünya Anti-Doping Ajansının kısaltılmışı nedir?
A)
İAAF
IOC
C ) FIVB
D ) WADA
E ) FILA
B)
A)
155 cm
165 cm
C ) 145 cm
D ) 175 cm
E ) 185 cm
B)
57
53
Hangi Olimpiyat oyunları ilk kez televizyonda
yayınlandı?
Uluslararası vücut geliştirme ve fitnes federasyonu
kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)
1936 - Berlin
1952 - Helsinki
1948 - Londra
1956 - Melburn
1960- Roma
C)
D)
E)
58
54
Aşağıdakilerden hangisi temel hareket
becerisidir?
B)
C)
D)
E)
Basketbolda turnike atmak
Sahada koşmak
Kaya tırmanması yapmak
Teniste servis atmak
Hiçbiri
Sınav : BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
BBS
IFBB
FILA
ULEB
FIBA
Suda eriyen vitamin aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
A)
TMO
FIA
IOC
MOK
CIU
D)
E)
KHK B.İ.M.
E vitamini
A vitamini
B vitamini
D vitamini
K vitamini
8
BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
59
A
Aşağıdakilerden hangisi yağların görevlerinden
değildir?
A)
62
Vücut derisinin esnekliğinin korunmasında
etkilidir.
B)
Yapı taşları glikozlardır.
ADEK vitaminlerinin taşıyıcı görevi vardır.
D ) Vücutta enerji kaynağı olarak kullanılır.
E ) İç organların çevresini sararak onları dış etkenlere
karşı korur.
A)
C)
60
Aşağıdakilerden hangisi sportif performansı
etkileyen iç faktörler arasında yer almaz?
B)
C)
D)
E)
63
A)
Stres düzeyi
Fiziksel uygunluk
C ) İrtifa
D ) Yaş
E ) Cinsiyet
Vücut Kitle indeksi 33 olan bir erkek için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Kırıklardaki ilk yardım sürecinde hangisi yer
alır?
Sakatlanan hareket ettirilmez.
Kanama varsa durdurulur.
C ) Kırılan kemik sabitleştirilir.
D ) Açık kırık varsa üzeri temiz bir bezle kapatılır.
E ) Hepsi
B)
64
Okul öncesi eğitimde, Beden Eğitimi öğretmeni;
A)
Aşırı Kilolu
Normal
Az kilolu
Obez
Hiçbiri
B)
C)
D)
E)
65
Dersi anlatır.
Modeldir.
Tüm sınıfa aynı uyarlamayı yapar.
Çocukların gelişimini gözetmez.
Değerlendirmeyi gelişime göre yapmaz.
Oyunun sosyal yönden gelişim üzerine etkisi
hangisi ile açıklanamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
Fiziksel Gelişim
Koordinasyon
Psikomotor Gelişim
Psikolojik Gelişim
Zihinsel Gelişim
A)
B)
61
Aşağıdakilerden hangisi "Bireyin doğum öncesi
döneminden başlayarak yaşamının sonuna kadar
devam eden ve hareketleriyle ilgili
davranışlarındaki değişimleri kapsayan bir
süreçtir." Tanımını ifade etmektedir?
KHK B.İ.M.
Duygularını kontrol etmeyi öğrenir.
Paylaşmayı öğrenir.
Kendine güven duygusu gelişir.
Sosyal kimlik kazanmasında etkilidir.
Solunum sisteminin gelişmesinde etkilidir.
9
BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
Sınav : BEDEN EĞİTİMİ (BAYAN) ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 13.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
10
Download

A A