T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
“SİZİN GÖZÜNÜZDEN DOĞAL YAŞAM 3”
FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014
1. KONU : İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü tarafından
11.09.2014 -26.12.2014 tarihleri arasında “Sizin Gözünüzden Doğal Yaşam 3” konulu fotoğraf
yarışması yapılacaktır.
2. YARIŞMA ALANI : İzmir Doğal Yaşam Parkı
3. YARIŞMANIN AMACI : Doğal Yaşam Parkı’nda barınan 120’den fazla türde, 1200’ü aşkın hayvanı
genç nesillere tanıtmak ve fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sağlamaktır.
4. YARIŞMA ŞARTLARI :
a) Katılımcı, teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.
b) Yarışma seçici kurul üyeleri, İzmir Doğal Yaşam Parkı çalışanları ve birinci derece yakınları dışında
amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
c)
Yarışmacılar, İzmir Doğal Yaşam Parkı fotoğraf yarışması şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.
Kendilerinin ve başkalarının güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yarışmacılar
yarışma dışı bırakılır.
d) Yarışmacıların fotoğraf çekerken ve İzmir Doğal Yaşam Parkı sınırları içinde iken hayvanlara ve
çevreye zarar vermeden dolaşmaları ve çekim yapmaları zorunludur. Ziyaretçilerin girmesine izin
verilmeyen bölgelerde çekim yapmak kesinlikle yasaktır.
e) Yarışmacılar İzmir Doğal Yaşam Parkı görevlilerinin uyarılarına uymak zorundadır.
5. KATILIM KOŞULLARI :
a) Yarışmaya en fazla 5 (Beş) fotoğrafla katılınır. Her yarışmacı bir ödül alabilir. Ancak dereceye giren
yarışmacıların diğer eserleri sergilenmeye değer eserler arasına seçilebilir.
b) Fotoğraflar dijital ortamda (CD veya DVD), Jpeg formatında, 300 dpi ve kısa kenarı en az 2400
piksel olacak şekilde kargoyla, posta ile ya da elden teslim edilecektir. CD ya da DVD’nin
okunmamasından düzenleyici kurumlar sorumlu değildir.
c)
Fotoğraflarda renk düzenlemesi dışında dijital manipülasyonlar kabul edilmez. Keskinlik, kontrast,
saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya
olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
d) Fotoğraflar renkli veya siyah/beyaz olarak sunulabilecektir.
e) Fotoğrafların kenarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
f)
Değerlendirme kurulu, dereceye giren tüm fotoğrafların orijinal hallerini gerekli gördüğünde
isteyecektir.
g) Katılım ücretsizdir.
h) Fotoğraflarda insan varsa kişilerden izin almak katılımcının sorumluluğundadır. Düzenleyici
kurumlar hukuki sorumluluğu kabul etmez.
i) Fotoğraflar haber amaçlı, sergi ya da izmir Doğal Yaşam Parkı web sayfasında ve yayınlarında
fotoğraf sahibinin adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Bunun için katılımcılara telif ödenmez.
6. ESERLERİN İADESİ:
Seçilen fotoğrafların dışında kalan CD veya DVD’ler imha edilir, katılımcılara iade edilmez.
7. TESLİM YERİ:
İzmir Doğal Yaşam Parkı Ahmet Piriştina Cad. No :1 Sasalı-ÇİĞLİ / İZMİR
Telefon: 0232 327 39 00
www. izmirdogalyasamparki.org.tr.
8. SEÇİCİ KURULUN FOTOĞRAF SEÇİMİ:
Seçici Kurul, Ocak ayının 2. haftası belirlenen bir günde İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda, saat 10:00’da toplanır.
9. SEÇİCİ KURUL :
(İsimlere göre alfabetik sırayla)
Erol ÖZDAYI, Fotoğraf Sanatçısı
Işık SEZER, (Yrd.Doç.Dr.) DEÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Fotoğraf Ana Sanat Dalı
Öğretim Üyesi
Mehmet KOŞTUMOĞLU, (Doç.Dr.) DEÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat
Eğitimi Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi
Şahin AFŞİN, İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü
Zeynel AYDIN, Fotoğrafçı
Seçici kurul en az 3 kişiyle toplanır.
10. ÖDÜLLER
Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 50 adet eser seçilerek ilk 4 esere ödül verilecektir.
4 eserin ödülleri aşağıdaki gibidir.
1'ciye Bisiklet + Tablet bilgisayar + plaket
2'nciye Bisiklet + plaket
3'ünçüye Tablet bilgisayar + plaket
Mansiyon ödülü Dijital Fotoğraf makinesi + plaket
Ayrıca seçilen 50 esere de katılım belgesi ve İzmir Doğal Yaşam Parkı hediyeleri verilecektir. Belirlenecek
bir tarihte tüm eserler sergilenecektir.
Önemli Not: Ödül alan ve sergilenen eserlerin kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı
yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla kullanım hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. İzmir
Büyükşehir Belediyesi bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser
sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
11. YARIŞMA TAKVİMİ :
11.09.2014 -26.12.2014 tarihleri arasında eserler Yarışma Sekretaryası’na teslim edilir. Katılım formunu
imzalayan her katılımcı şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır. İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube
Müdürlüğü yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Son katılım Tarihi: 26.12.2014
Seçici Kurul Toplantısı: Ocak ayının 2. haftası
Sonuç Bildirimi:.12.01.2015 (İnternet sitemiz ve basın yoluyla ilan edilecektir. )
Ödül Töreni ve Sergi: 07.02.2015
12. YARIŞMA SEKRETARYASI
İzmir Doğal Yaşam Parkı Ahmet Piriştina Cad. No :1 Sasalı-ÇİĞLİ / İZMİR
Tel: 0232 327 39 00
www. izmirdogalyasamparki.org.tr.
Download

yarışmanın şartnamesi için tıklayınız