Fırat Üniversitesi - Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
2015 Yılı Erasmus Bölüm Koordinatörleri
Toplantısı
24/02/2015 Mavi SalonMI TANITIMI
Başlarken…
• Erasmus Hareketliliği üniversitemizde tabana
yayılan bir faaliyettir.
• Bir önceki yıl öğrenci hareketliliği için 650
civarında başvuru alınmıştır.
• Personel hareketliliği için başvuru sayısı 220
civarındadır.
Başlarken…
• Üniversitemiz personel hareketliliğinde ilk 10
üniversite arasındadır.
• Şimdiye kadar niceliksel anlamda ulaşılan
başarının niteliksel olarak da içinin
doldurulması hedeflenmektedir.
Başlarken…
• Dil seviyesi ve program gerekliliklerinin yerine
getirilmesi hem personel hem de öğrenciler
için takip edilecektir.
• Program tabi ki kültürel bir program ama
akademik yönünden taviz vermeyen bir
kültürel program olarak ele alınmalıdır.
Teşekkür…
• Bölüm koordinatörlüğünün tamamen
gönüllülük esasına dayandığının bilincindeyiz,
bu görevin kimseye maddi veya manevi bir
getirisi yok…
• Bu bağlamda şimdiye kadar ki özverileriniz ve
gelecekte yapacağınız işbirliğiniz için
teşekkürlerimizi sunarız.
Neyse ki Öğrencilere Hibe Ödeniyor…
 Öğrenci değişimi yapabilen kurumlar
öğrencilerine gittiği ülkeye göre değişen
miktarda maddi katkı sağlar.
 Türkiye'deki üniversitelerden giden öğrenciler
için bu destek, 2014-2015 Erasmus Dönemi
için aylık, (gidilen ülkeye göredeğişen
miktarlarda olmak üzere) 200- 600 €
arasındadır.
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Almanya
Estonya
İrlanda
Yunanistan
İspanya
Fransa
Hırvatistan
İtalya
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Hollanda
Avusturya
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovenya
Slovakya
Finlandiya
İsveç
İngiltere
Ayrıca!!!
• 2015 yılı itibariyle program ülkeleri genişliyor,
AB üyesi veya aday üyesi olmayan diğer dünye
ülkeleri ile de anlaşma yapabilme ve değişim
yapabilme hakkı getiriliyor.
• Dış ilişkiler birimi olarak, başvuru sürecini
tamamlayıp bu hibe türünü de üniversitemize
kazandırmak için çalışıyoruz.
Mevcut İkili Anlaşmalar:
• Yeni hazırlanan web sitesinde mevcut
• Tabi ki geliştirilebilir, istenilen tarihte yeni
kontaklarla anlaşma imzalanabilir.
• Güncel liste:http://dib.firat.edu.tr/tr/node/37
Hibe Kategorileri
KATEGORİ
Grup 1 Program Ülkeleri
Grup 2 Program Ülkeleri
Grup 3 Program Ülkeleri
ÜLKELER
Danimarka, İrlanda, Fransa, İtalya,
Avusturya, Finlandiya, İsveç, İngiltere,
Lihtenştayn, Norveç, İsviçre
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya,
Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, Slovenya, İzlanda,
Türkiye
Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya,
Macaristan, Malta, Polonya, Romanya,
Slovakya, Makedonya
AYLIK HİBE
MİKTARI *
300 ila 400
AVRO
400 ila 500
AVRO
500 ila 600
AVRO
Program Nasıl İşler?
Erasmus
ÖNCELİKLİ ŞART,
•Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB)
(Erasmus University Charter-EUC)
•MSGSU başvurusunu yapmış ve
Erasmus Üniversite Beyannamesini
almıştır.
Program Nasıl İşler?
• ERASMUS+ Kurumlar Arası Anlaşma
(ERASMUS+ INTER INSTITUTIONAL AGREEMENT)
• İki üniversitenin ilgili bölümleri arasında yapılan anlaşmadır.
Anlaşma, bölümler tarafından hazırlanır ve ULİK tarafından
imzalanır.
• Öğrencinin ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEŞİMİNDEN
yararlanabilmesi için kendi bölüm ve seviyesine ait
anlaşmanın olması gerekir.
• Erasmus+ Kurumlar Arası Anlaşması olmayan bölüm
öğrencileri Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
değişiminden yararlanamaz.
Erasmus
• Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
• Öğrenci Staj Hareketliliği
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
• Lisan ve Lisansüstü öğrencileri yararlanabilir.
• Öğrenci bu programla, 1 akademik dönem veya 1
akademik yıl anlaşmalı bir üniversitede eğitim görebilir.
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
• Öğrenci, anlaşmalı üniversiteler dışında herhangi bir
kurumla değişim gerçekleştiremez ve ara dönemde
üniversite değişikliği yapamaz.
• Öğrenci, her dönem için en az 30 ECTS kredilik ders almak
ve bunların 2/3 sinden başarılı olmak zorundadır.
• 8. yarıyıl öğrencileri değişimden yararlansalar dahi diploma
çalışması veya bitirme / ödevi / projesi / tezini herhangi bir
ortak üniversite yapması kabul edilmeyebilir ayrıca, Yüksek
Lisans ve Doktora / Sanatta Yeterlik öğrencileri tez teslimini
de FÜ’de yapma şartı getirilebilir.
Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği
• Staj değişiminden yararlanma hakkı kazanan öğrenciler, AB
üye ülkelerinden birinde faaliyet gösteren bir işletmede tam
olarak 2 ay (60 gün) staj yapmak zorudadır.
• Öğrenciler staj yapacakları işletmeyi kendileri bulurlar ve bu
işletmeden bir davet yazısı alırlar.
• Staj yapılacak işletmenin öğrencinin öğrenim alanıyla ilgili
olması gerekmektedir aksi takdirde öğrencilerin staj davet
yazıları DİB tarafından kabul edilmez.
• Staj hareketliliği için öğrenci kendisi bir kurum
ayarlarken, öğrenim hareketliliğinde ise
partner üniversitelerin öğrenciye sunulması
bölümün görevidir.
• İkili anlaşmaların listesine web sitesinden
ulaşılabilir: http://dib.firat.edu.tr/tr/node/37
• Anlaşmalı üniversitelerle ilgili problem çıkması
halinde bölüm ilgili üniversitelere öğrenci
göndermeme hakkına sahiptir.
Erasmus Programından Kimler
Yararlanabilir
• Başvuru için gerekli şartlar:
• Fırat Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı
olmak (Misafir öğrenci, değişim öğrencisi vb. statülerdeki
öğrenciler programdan yararlanamaz)
• Not ortalaması, lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00.
Lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 olmalıdır.
• Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus programına
başvurmasına engel değildir.
Başvuru Nasıl Yapılır?
• Başvurular online olarak 02 Mar -13 Mart 2015
tarihleri arasında yapılabilir.
• Online başvuru sayfasına,
http://www.kimoerasmus.com/firat/ linkinden
ulaşılabilir.
• İlgili başvuru sayfasının bilgileri DİB web
sayfasında ve üniversite ana sayfasında
yayınlanacaktır.
Başvuru Nasıl Yapılır?

Öğrenci kendi bölümünün anlaşmalı olduğu
Erasmus anlaşmalı üniversite listesinde en az 1 en
fazla 3 tane üniversite tercihi yapar.

Öğrenci başvuru formunun 2 adet çıktısını alarak
imzalar ve öğrenci işlerinden aldığı onaylı transkript
ve nufus cuzdan fotokopisi ile birlikte 1 kopyasını
DİB ofisine teslim eder.

BELGELERİNİ DİB’E TESLİM ETMEYEN
ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI GEÇERSİZ
OLACAKTIR !!!
Yabancı Dil Bilgisi
• Öğrencinin İngilizceden yapılacak yabancı dil sınavından en az
50/100 almaları gerekmektedir.
•
Sınav Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılır.
• Mülakat zorunlu olmamakla beraber en fazla yazılı sınavın %25’ini
oluşturur.
• Sınav komisyonu Rektörlükçe görevlendirilir.
Öğrencinin Kabulü
•Öğrencilerin sıralamasında akademik başarı puanı
ve yabancı dil puanı esas alınır.
•Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Akademik başarı düzeyi* : %50
Dil seviyesi
: %50
•Öğrenci Staj Hareketliliği
Akademik başarı düzeyi* : %55
Dil seviyesi
: %45
*Genel Akademik Ortalama dikkate alınmaktadır.
Bu seneki öğrenci kontenjanları:
• http://dib.firat.edu.tr/tr/node/48
• Geçmiş yıllarda tüm üniversite için kontenjan
vardı, öğrenciler tüm bölümlerin öğrencileri ile
yarışıyorlardı
• Bu sene her bölüm için kontenjan belirlendi,
öğrenciler sadece kendi bölümlerindeki
arkadaşlarıyla yarışacak.
Örnek Form
• Öğrenci yerleştiği üniversiteyi bölüm
koordinatöründen habersiz değiştiremez.
• Bölüm koordinatörü karşı üniversiteye Fırat
Üniversitesi adına hangi öğrencilerin seçildiğini
bildirir ve öğrencilerin kabul yazısı sürecini takip
eder.
• Karşı üniversitenin web sitesinden ders
içeriklerini çıkarır ve Learning Agreement’ı
doldurur.
https://docs.google.com/file/d/0B5nFNLQjfM9p
SzhrRUsyS0tROTQ/edit
•Tanınırık çok önemli; bu nedenle Learning
Agreement çok dikkatli doldurulmalı.
•Bu belge Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul
edilip, öğrenci koruma altına alınır.
•Öğrenci karşı üniversite ile doldurması gereken
ek belgeleri bölüm koordinatörü yardımıyla
doldurur.
Diğer Yandan;
• İsteyen Bölümler kılavuzla ters düşmeyecek
şekilde yeni kurallar getirebilir…
• Öğrenci için belirli deadline lar anons edebilir
• Bazı derslerin yurtduunda alınmaması için
bölüm kararı çıkarabilir…
Öğrenci ile DİB Ayrıca:
•
•
•
•
Öğrenci bilgi formunu doldurur.
Vakıfbank Euro hesabı açtırır.
İstenilen şeklide bir sağlık sigortası yaptırır.
Sözleşme imzalanır
• Bu seneki bütçede bazı pürüzler vardı, personel
hibeleri öğrencilere aktarıldı bu nedenle
personel hareketliliği gerçekleştiremiyoruz.
• Mart ayında ek hibeler kesinleşecek, umarız
personel için ek hibe alınabilir.
• Adil, şeffaf ve nitelikli bir seçim ve öğrenim
dönemi olması dileğiyle…
İletişim
Dış İlişkiler Binası
Fırat Üniversitesi Mühendislik Kampüsü İlahiyat Kantini Yanı
Tel: 0424 237 00 00 /
Erasmus Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için
Türkiye Ulusal Ajansı’nın
www.ua.gov.tr
Web adresi ziyaret edilebilir.
Download

ERASMUS Ö⁄RENCÐ DE⁄ÐÞÐMDEN