“Benim için Fedakarlık”
Fotoğraf Yarışması
KATILIM FORMU
RUMUZ*:
TC Kimlik No:
*Lütfen rumuzu hiçbir anlam taşımayacak şekilde, en az iki harf ve en az 4 rakamdan oluşacak şekilde belirleyiniz.
Adı :
Soyadı :
E- posta :
Telefon :
Cep Telefonu :
Adres :
Gönderilen toplam Fotoğraf sayısı: ............... adet.
Sıra No
Eser Dosya Adı
Eser Adı
Fotoğraf Hakkında(Çekildiği Mekan, Tarih, Kişiler)
1
2
3
4
5
Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.
Tarih / İmza: ................................................................................................
Download

Katılım Formunu İndir