İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi “ KÜTÜPHANE”
Konulu Kısa Film Senaryo Yarışması
Konu: Kütüphane
Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2015
Sonuç Açıklama: 27 Şubat 2015
Ödül Töreni: 30 Mart 2015, “Kütüphanede Şenlik Var II” etkinliği.
Amaç:
Binlerce yıllık kütüphane ve kütüphanecilik tarihine farklı bir bakış
açısı getirmek, Kütüphanelerin içerisinde birçok eğlenceli etmeni buluşturan bir
yer olduğunu göstermektir.
Bu çerçeve dahilinde yazılan senaryolardan birinci seçilen eserin film çekimi
yapılacaktır.
1. Yarışmanın son başvuru tarihi, 23 Şubat 2015’tir. Bu tarihten sonra gelecek
eserler kabul edilmeyecektir. Yarışma için gönderilen eserler, iade
edilmeyecektir.
2. Yarışmaya katılacak eserler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya
hiçbir yere sunulmamış olmalıdır.
3. Yarışmaya sadece İstanbul Üniversitesi mensupları (öğrenci, idari ve
akademik personel) katılabilir.
4. Yarışmaya tek kişi ya da bir grup tarafından hazırlanan en fazla iki (2) eser
katılabilir.
5. Yarışmada çekilecek filmin süresi en az 2, en fazla 5 dakika ile sınırlıdır.
6. Senaryonun uzunluğu en fazla 12 sayfa olacaktır. Ayrıca, bir sinopsis (1-3
sayfa) gönderilecektir. Sinopsisi gönderilmeyen eserler değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Senaryolar, Yeşilçam (Fransız) formatına uygun olmalıdır.
Metnin yazımında A4 kağıt, 12 punto çift aralık, Times New Roman karakteri
kullanılmalı ve word dosyası şeklinde yazılmalıdır.
7. Yarışmaya katılacak senaryolar, senaryo formatına uygun şekilde olmalıdır.
Yalnızca özet, sinopsis, film öyküsü ya da geliştirim senaryosu olarak
gönderilen eserler, değerlendirilmeye alınmayacaktır.
8.
Senaryo yarışmasının genel teması, “Kütüphane”dir.
9. Senaryolarda geçen mekan olarak İstanbul Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi kullanılmalıdır. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi dışında
geçen mekanları yazan senaryolar yarışmada değerlendirilmeyecektir.
10. Yarışmaya katılım yarışmacıların kendi belirledikleri tek kelimelik bir
“Rumuz” ile olacaktır. Birden fazla eserle (en fazla 2 eser) yarışmaya katılan
yarışmacılar her eser için aynı rumuzu kullanmak zorundadır.
11. Farklı rumuz kullanılmış olunsa bile, 2’den fazla eserle katılan
yarışmacılar tespit edilirse yarışmadan diskalifiye edilecektir.
12. Her yarışmacı, 2 nüsha olarak çoğaltılmış haldeki eserini İstanbul
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Halkla İlişkiler Birimine üzerinde Rumuzu
yazılı kapalı zarf içinde teslim etmelidir.
13. Eser zarfının yanında ayrıca Rumuz yazılı kapalı zarfın içinde katılımcının
gerçek adı-soyadı, İÜ öğrenci numarası veya sicil numarası, telefon numarası ve
e-posta adresi yazılı olmalıdır.
14. Eserler; Prof. Dr. Arzu KİHTİR (İletişim Fak.), Yard. Doç. Dr. İlkay
NİŞANCI( İletişim Fak.), Öğretim Gör. Duygu ERTEKİN NİŞANCI(İletişim
Fak.), Dr. Pervin BEZİRCİ(Merkez Küt.),Uzm. Güler DEMİR(Merkez Küt.),
Uzm. Özlem BAYRAK( Merkez Küt.) tarafından oluşturulan Jüri tarafından
değerlendirilecektir.
15. Yarışmada dereceye girenlerden; birinci seçilen eser sahibine 1.000 TL ödül
verilecektir. Ayrıca senaryosu kısa film olarak çekilecektir.
Jüri tarafından birinciliğe layık eser bulunamaması halinde, birincilik ödülü
verilmeyecektir.
16. Eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin
yazılı izni alınmalıdır. Ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün
paylaşımından doğacak sorunlardan Üniversitemiz Yönetimi sorumlu değildir.
17. Yarışmanın sonuçları 27 Şubat 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi web sayfasından da açıklanacaktır
18. Ödül almaya hak kazananlar Kütüphanemiz tarafından aranıp, Kütüphane
Haftasında 30 Mart 2015 günü düzenlenecek “Kütüphane Şenliği II”
etkinliğinde ödüllerini alacaktır.
19. Yarışmaya, Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları
katılamazlar.
20. Yarışmaya gönderilen senaryoların, ticari amaç gözetmeksizin
çoğaltılması, basılı, yazılı, elektronik, dijital iletişim ortamlarında yer alması
yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
21. Yarışmaya katılan eserlerin telif, maddi ve manevi hakları, eseri yazana aittir.
Eserin kendisine ait olmadığı, herhangi bir eserden yararlandığı, uyarlama olduğu
anlaşıldığında verilen ödül geri alınır. Yarışmaya katılan senaryolarda intihal ve
uyarlama olması ve bunun yarışma süresince veya yarışmadan sonra anlaşılması
durumunda Üniversite yönetiminin yazar hakkında dava açma hakkı saklıdır.
Konu: Kütüphane
Son Başvuru Tarihi: 23 Şubat 2015
Sonuç Açıklama: 27 Şubat 2015
Ödül Töreni: 30 Mart 2015, “Kütüphanede Şenlik Var II” etkinliği
Jüri Üyeleri
 Prof. Dr. Arzu KİHTİR – İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
 Yard. Doç. Dr ilkay NİŞANCI - İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi- İÜ
İletişim Fakültesi Studyoları Sorumlusu
 Duygu ERTEKİN NİŞANCI - İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi /
Senarist
 Dr. Pervin BEZİRCİ - İÜ Merkez Kütüphanesi Daire Başkanı
 Uzm. Güler DEMİR - İÜ Merkez Kütüphanesi Elektronik Yayınlar
Sorumlusu
 Uzm. Özlem BAYRAK - İÜ Merkez Kütüphanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu
İletişim: 0212 440 00 00- 11037 (Halkla İlişkiler)
-16767 (Sekreterlik)
eposta : [email protected] /
[email protected]
Download

Kısa Film Yarışması Şartnamesi