AYDIN KÖYMEN YAZI ve KISA FİLM
YARIŞMASI - 5
KENT YAŞAMINDA AVM’LERİN YERİ
Son Başvuru Tarihi
19 MART 2015
Son yirmi yılda Türkiye’de önce büyükşehirlerimizde, daha sonra da küçük
şehirlerimizde çok sayıda AVM yapıldı. Hernekadar kamuoyunda sayılarındaki artış
konusunda hatrı sayılır eleştirel bir damar olmuş olsa da, AVM’ler kent yaşamımızın
bir gerçeği haline gelmiş bulunuyor.
Bu nedenle bu yılın Aydın Köymen Yazı Yarışması’nın konusu olarak; “KENT
YAŞAMINDA AVM’LERİN YERİ” seçilmiştir. AVM’ler Türkiye’deki perakende
sektörünün yapısını, tüketim alışkanlıklarını değiştirmekte, öte yandan kentlerde
sokak ile yarışan yeni bir kamusal alan türü yaratmaktadır. Bütün bunlar yaşam
kalitesini etkilemektedir. Bunların ötesinde büyük kentlerin çok merkezli hale
dönüşmesinde, kentlerin eski merkezlerinin çöküntü haline gelmesine katkı
yapmaktadır. Kısacası yarışmaya katılan yazı ve kısa filmlerden AVM’lerin çok
yönlü bir değerlendirilmesinin yapılması yanısıra topluma olumsuz etkilerinin nasıl
giderilebileceği, olumlu katkılarının nasıl geliştirilebileceği konularında öneri getirmesi
beklenmektedir.
KATILIM ŞARTLARI / YAZI
1- Yarışmacılar birden fazla yazı ile yarışmaya katılamazlar, yazıların özgün ve daha
önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
2- Yarışmacıların sundukları metinlerin uzunlukları, A4 kağıtlarına 1.5 mm aralıkla
yazılmış olmalı ve 10 sayfayı geçmemelidir.
3- Yarışmacı yazının altına sadece bir kelimeden oluşacak rumuz yazıp, yazıyı 7
nüsha halinde, 1 adet CD’yle, üzerine aynı rumuz yazılı bir zarfa ağzı kapalı
olarak koyacaktır. Üzerinde aynı rumuzun bulunduğu bir diğer zarfa 1 adet
fotoğraf, isim, soyad, yarım sayfayı geçmeyen kısa özgeçmiş, adres, telefon
ve mail bilgilerini yazıp, şartnamedeki maddeleri kabul ettiklerini bildiren bir
dilekçeyi de üzerine rumuz yazılı olan ağzı kapalı zarfa koyup, her iki zarfı
da büyük bir zarf içinde taahütlü, APS veya kargo ile aşağıdaki adrese
gönderecektir;
KATILIM ŞARTLARI / KISA FİLM
1- Aydın Birlikteliği ile Kavaklıdere Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği tarafından
“KENT YAŞAMINDA AVM’LERİN YERİ” konulu bir kısa film yarışması
düzenlenecektir.
2.
Yarışmaya katılacak filmlerin çekimleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde
yapılmış olması ve başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
gereklidir.
3- Yarışmaya katılacak filmlerin süreleri jenerik dahil en kısa 45sn- en uzun 10dk
ile sınırlıdır. Kırkbeş saniyeden az, on dakikadan uzun kısa filmler yarışmaya
katılamazlar.
4- Yarışmaya Belgesel, Canlandırma, Deneysel ve Kesit Video türünde olan filmler
katılabilir.
5- Yarışmaya her tür video formatında çekilmiş olan filmler katılabilir. Ancak
düzenleme kuruluna DVD formatında 6 kopya gönderilmesi gerekmektedir.
Gösterimler ise dijital yapılacaktır.
6- Yarışmacı katılım için göndereceği filminin adını bir zarfa yazıp, içine 6 kopya
DVD’ koyacaktır. Üzerinde aynı filmin adının bulunacağı bir diğer zarfa yüksek
çözünürlüklü bir adet yönetmen fotoğrafı, filmden iki adet fotoğrafla birlikte,
yönetmen ismi, yarım sayfayı geçmeyen özgeçmiş ve varsa filmografisi,
sinopsis, adres, telefon ve e-posta bilgilerini yazıp, ağzı kapalı zarfa koyup, her
iki zarfı da büyük bir zarf içinde kurye ile aşağıdaki adrese gönderecektir.
“Kent Yaşamında AVM’lerin Yeri” Kısa Film Yarışması
Güniz sok. No:12/4 Kavaklıdere 06700 Ankara
Bilgi için: Tel. 0 312 426 02 06
aydinbirlikteligi.org.tr
7- Filmin konuşma dili Türkçe değilse, filmde Türkçe altyazılı olmak zorundadır.
“Kent Yaşamında AVM’lerin Yeri” Yazı Film Yarışması
Güniz sok. No:12/4 Kavaklıdere 06700 Ankara
8- Yarışmaya katılanlar katılım koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Şartnamede yer
almayan konulara dair takdir yetkisi yarışma organizasyon komitesine aittir.
Bilgi için: Tel. 0 312 426 02 06
aydinbirlikteligi.org.tr
9- Aydın Birlikteliği ve Kavaklıderem Derneği jürinin önerisi doğrultusunda,
yarışmaya katılan eserleri yarışmacıya bir bedel ödemeksizin tek tek veya toplu
olarak çoğaltabilir, yayınlayabilir.
4- İsimsiz, rumuzsuz, eksik bilgili ve zamanında gönderilmeyen yazılar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- Aydın Birlikteliği ve Kavaklıderem Derneği jürinin önerisi doğrultusunda,
yarışmaya katılan eserleri yarışmacıya bir bedel ödemeksizin tek tek veya toplu
olarak basabilir, çoğaltabilir ve kendi yayın organlarında kullanabilir.
6- Yarışmaya katılan bütün adaylar şartnamede yer alan koşulları kabul edilmiş
sayılırlar.
Yarışma Jürisi
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ • Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. İlhan TEKELİ • Orta Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Ayla KUTLU • Yazar
Doç. Dr. Esin BOYACIOĞLU • Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
Hale BANDİK • Şehir Plancısı, Kavaklıderem Derneği
10- Yarışmaya 30 filmi aşan bir katılım oluştuğunda ön jüri oluşacak. Ön jüri katılan
filmlerin arasından 20 adet filmi seçerek yarışma jürisine sunacaktır.
Yarışma Jürisi
Prof. Dr. İlhan TEKELİ • Orta Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Mutlu BİNARK • Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Seçil BÜKER • Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ersan OCAK • Bilkent Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü
Erinç ULUSOY • Bağımsız Sinemacı, Kelle Koltukta Bağımsız Yapım
Ödüller
Birincilik Ödülü
2.500 TL
İkincilik Ödülü
1.500 TL
Üçüncülük Ödülü 750 TL
Ödüller
Birincilik Ödülü
2.500 TL
İkincilik Ödülü
1.500 TL
Üçüncülük Ödülü 750 TL
Yarışma jürisi uygun gördüğü takdirde özel ödül vermeye karar verirse bu ödül(ler)
sadece bir(er) plaket olacaktır.
Sonuçlar 5 Mayıs 2015 tarihinde www.kavaklıderem.org.tr sitesinde açıklanacaktır.
Yarışma jürisi uygun gördüğü takdirde özel ödül vermeye karar verirse bu ödül(ler)
sadece bir(er) plaket olacaktır.
Sonuçlar 5 Mayıs 2015 tarihinde www.kavaklıderem.org.tr sitesinde açıklanacaktır.
www.tasarimhane.com.tr
Kavaklıderem
Güniz Sokak No: 12/4
Kavaklıdere 06700 Ankara
T. 0312 426 02 06
F. 0312 427 59 90
www.kavaklıderem.org.tr
[email protected]
www.aydinbirlikteligi.org.tr
Download

AYDIN KÖYMEN YAZI ve KISA FİLM YARIŞMASI - 5