I. MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ ÜCRETLERİ
Sıra No
1
2
GÖNDERİ TÜRÜ VE AĞIRLIK KADEMELERİ
MEKTUPLAR
20 Grama kadar
50 Grama kadar
100 Grama kadar
250 Grama kadar
500 Grama kadar
1000 Grama kadar
2000 Grama kadar
Fazla her 1000 gram ve kesri için
POSTA KARTLARI
YURTİÇİ
K.K.T.C.
(TL)
AÇIKLAMALAR
YURTDIŞI (TL)
1,25
1,80
3,10
3,75
5,00
6,25
7,50
1,25
2,50
3,10
3,75
6,25
12,50
23,75
31,25
1,25
2,50
Son ağırlık: 2 Kg.
Yalnız yurtiçinde resmi daireler tarafından verilen mektuplar 5 kg.a kadar kabul edilir.
Boyutlar
En çok;
En büyük boyu 60 santimetreyi geçmemek üzere uzunluğu, genişliği ve kalınlığı toplanınca 90 santimetre.
Tomar halinde en büyük boyu 90 santimetreyi geçmemek üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 104 santimetre.
En az;
Boyutları 2 mm.lik toleransla 14x9 santimetreden aşağı olmayan bir yüzü olmak.
Tomar halinde en büyük boyu 10 santimetreden aşağı olmamak üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 17 santimetre.
Boyutlar:
Yurtiçi : En çok: 14,8x10,5 cm, En az: 14x9 cm
Yurtdışı: En çok: 12,0x23,5 santimetre, En az: 14x9 santimetre,
Boyutlarda 2 mm lik bir eksiklik veya fazlalık gözönüne alınmaz.
Bir posta kartının uzunluğu genişliğinin en az 1.4 katı olmalıdır.
PTT' ce bastırılan posta kartları, üzerlerinde basılmış pulların değeri daha aşağı olsa bile, daha düşük ücretli bir
gönderi olarak kabul edilmez ve ücretleri posta kartı ücretini karşılayacak şekilde gişelerimizce tamamlanarak satılır.
3
3.1
BASILMIŞ KAĞITLAR
20 Grama kadar
50 Grama kadar
100 Grama kadar
150 Grama kadar
250 Grama kadar
500 Grama kadar
1000 Grama kadar
2000 Grama kadar
Fazla her 1000 gram ve kesri için
BASILMIŞ KAĞITLAR
( CUMHURBAŞKANLIĞI,GENEL, MAHALLİ İDARELER VE ARA
SEÇİMLER İLE REFERANDUM )
20 Grama kadar
50 Grama kadar
100 Grama kadar
150 Grama kadar
250 Grama kadar
500 Grama kadar
1000 Grama kadar
2000 Grama kadar
Fazla her 1000 gram ve kesri için
Son ağırlık:
0,55
0,90
1,00
1,30
1,65
2,00
2,30
2,75
0,55
1,10
1,30
1,50
2,75
2,75
4,40
7,15
11,00
6,60
İLİÇİ
(TL)
YURTİÇİ (TL)
0,25
0,40
0,45
0,50
0,65
0,55
0,90
1,00
1,30
1,65
2,00
2,30
2,75
0,55
Boyutlar:
Yurtiçi: 3 Kg.
Dergi, süreli yayın ve kitap paket ve tomarları 5 Kg.
Ancak, dergi İdarehaneleriyle bayi ve başbayilerden gönderilen
süreli yayın paket ve tomarlarının son ağırlık haddi 10 Kg.
Yurtdışı: 2 Kg.
Kitap ve broşürler için:
İrlanda ve Kanada 2 Kg.
Diğer Ülkeler
5 Kg.
Yurtiçi : Mektuplarda olduğu gibi
Yurtdışı : Mektuplarda olduğu gibi
NOT: Bu ücretler, Seçim tarihinden 90 gün önce uygulanmaya başlanır. YSK kararları doğrultusunda
sonuçlandırılır.
1- Bu gönderilerin ağırlık ve boyutları Basılmış Kağıtlarda olduğu gibidir.
2- Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı yazı taşıyanlar kabul edilmez.
3- Bu gönderiler Adressiz Basılmış Kağıt olarak kabul edilemez.
4- Bu gönderilerin postaya ambalajlı veya kapalı zarf içerisinde verilmesi zorunludur.
5- Bu gönderiler, YSK'nın belirlediği yasaklar kapsamında zarf ve ambalajı üzerinde siyasi propaganda,
slogan, amblem veya aynı anlamı taşıyacak yazı, resim vb. işaretleri taşıyamaz.
6- 250 gramı geçen İliçi gönderiler, Yurtiçi Basılmış Kağıt ücreti ile ücretlendirilir.
Yurtdışı Gönderiler KDVK' nın 14. Maddesi gereği KDV'den istisnadır.
1/21
9805 STOK NOLU POSTA VE TELGRAF ÜCRET TARİFESİ
Sıra No
3.2
YURTİÇİ (TL)
GÖNDERİ TÜRÜ VE AĞIRLIK KADEMELERİ
ADRESSİZ BASILMIŞ KAĞITLAR (YURTİÇİ)
- Bir kişiye teslim edilecek basılmış kağıtlar birden fazla parçalı olsalar dahi, bir zarf
veya kuşak içine konulmuş veya birbirine tutturulmuş oldukça bir madde sayılır.
- Adressiz basılmış kağıt olarak postaya verileceklerin, merkezin bulunduğu yerden
başka yerde dağıtılacak olanlarından ayrıca maddenin ağırlığına göre posta ücreti alınır.
- Taşımayı gerektirmeyen hallerde, yani gönderi postaya verildiği merkez tarafından
dağıtıldığı takdirde posta ücreti alınmaz.
- Adressiz dağıtılmak üzere postaya verilecek maddelerin basılmış kağıt olması gerekir.
- Bu gönderiler taahhütlü kabul edilmez. Ağırlığı 500 gramı aşamaz. Postada sevki,
işlemeyi ve dağıtımı engellemeyecek ambalaj ve ebatta olmalıdır.
-Her bir adedinden
0,10
0,50
1,00
0-100 Grama kadar
101-250 Grama kadar
251-500 Grama kadar
3.3
POSTAYA VERİLEN GAZETELER(Resmi Gazete Dahil)
YURTİÇİ
K.K.T.C. (TL)
YURTDIŞI (TL)
0,10
0,15
0,20
0,50
0,90
1,90
50 Grama kadar
100 Grama kadar
250 Grama kadar
3.4
3.5
BASILMIŞ KAĞIT KAPSAYAN
"M" ÇANTALARI
1000 grama kadar
Sonraki her 1000 gram ve kesri için
KAYITLI DAVETİYE VE TEBRİKLER
2,30
0,55
ŞEHİRİÇİ (TL)
4
5
5.1
5.2
2,00
2,50
GÖRME ENGELLİLERE ÖZGÜ YAZILAR
(SEKOGRAMLAR)
KÜÇÜK PAKETLER
KAYITSIZ KÜÇÜK PAKETLER
250 Grama kadar
500 Grama kadar
1000 Grama kadar
2000 Grama kadar
KAYITLI KÜÇÜK PAKETLER
250 Grama kadar
500 Grama kadar
1000 Grama kadar
2000 Grama kadar
4,25
5,50
ÜCRETSİZ
YURTİÇİ (TL)
Yurtiçi
küçük paketler
APS Kurye
ücretleri ile
kabul edilir.
7,15
7,15
250 gramdan fazla gazeteler için ağırlığına göre basılmış kağıt ücreti alınır.
Son Ağırlık: 30 Kg.
İngiltere, Kazakistan, Özbekistan 20 kg.
"M" çantalarının aynı alıcı adresli ve aynı yer varışlı basılmış kağıtları kapsaması gerekir
Yurtdışına, ABD ve Kanada taahhütlü "M" torbası hizmeti vermemekte ve
kayıtsız "M" torbalarında da sorumluluk almamaktadır.
YURTİÇİ-KKTC YURTDIŞI(TL)* Nişan, Düğün, Açılış vb. nedenler ile postaya verilen Davetiye ve Tebrikler bu kategoriden ücretlendirilir.
1,75
2,00
100 Grama kadar
250 Grama kadar
AÇIKLAMALAR
KKTC (TL)
YURTDIŞI(TL)
2,75
2,75
2,75
4,25
5,00
7,50
15,00
25,00
KKTC (TL)
YURTDIŞI(TL)
Sivil varışlı
kayıtlı küçük
paketler
K.K.T.C. varışlı
taahütlü mektup
olarak kabul
edilir.
7,75
10,25
17,75
27,75
* Bu gönderiler kayıtlı olarak kabul edilir. Bu ücretlere taahhüt ücreti dahildir
* Kapsamları kolaylıkla kontrol edilebilir olmalıdır.
* 250 gramdan fazla davetiye ve tebriklerden ağırlığına göre kayıtlı basılmış kağıt ücreti alınır.
* Ancak, kişi, kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde bu gönderiler Tarifenin 3. sırasında yer alan Basılmış
Kağıtlardan ağırlık kademelerine göre ücretlendirilerek kayıtsız olarak kabul ve teslim edilir.
Son ağırlık : 7 Kilogram
Boyutlar: Mektuplarda olduğu gibi
Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler, özel hizmet hariç, posta ücretinden muaftır.
Son ağırlık : 2 Kilogram
Boyutlar: Mektuplarda olduğu gibi
Yurtiçine kayıtsız küçük paket kabul edilmeyecektir.
*Bu ücretlere taahhüt ücreti dahildir.
*Yurtiçi Kayıtlı Küçük Paketlerin kabul işlemi APS Kurye olarak yapılacaktır.
*K.K.T.C. Sivil adres varışlı Kayıtlı Küçük Paketlerin kabul işlemi K.K.T.C. varışlı taahhütlü mektup olarak yapılacaktır.
Yurtdışı Gönderiler KDVK' nın 14. Maddesi gereği KDV'den istisnadır.
2/21
9805 STOK NOLU POSTA VE TELGRAF ÜCRET TARİFESİ
Sıra No
6
6.1
6.2
GÖNDERİ TÜRÜ VE AĞIRLIK KADEMELERİ
YURTİÇİ
(TL)
TEBLİGATLAR (Adli, İdari, Vergi ve diğer)
TEBLİGAT
100 Grama kadar
250 Grama kadar
500 Grama kadar
1000 Grama kadar
Sonraki her bir kg ve kesrinden
9,00
12,00
13,00
14,00
1,25
HIZLI TEBLİGAT
100 Grama kadar
250 Grama kadar
500 Grama kadar
1000 Grama kadar
Sonraki her bir kg ve kesrinden
20,00
21,00
23,00
24,00
2,50
AÇIKLAMALAR
1- Telgraf ile yapılacak tebliğ evrakı normal veya acele telgraf işaretiyle kabul edilir.
2- Telgraf ile yapılacak tebliğ evarkından ilk kademe hızlı tebligat ücretine ilaveten tarifesine göre telgraf ücreti alınır
3- Sigortalı (değerli) olarak verilen tebliğ kağıtlarından tebliğ ücretinden başka sigortalı ( değerli) mektuplara mahsus
değerlendirme ücreti alınır
4- Bunlardan adreste ( Konutta) teslim ve uçak ek ücreti alınmaz.
3/21
9805 STOK NOLU POSTA VE TELGRAF ÜCRET TARİFESİ
Download

ı. mektup postası gönderileri ücretleri