BAŞVURU FORMU
Sanatçının,
Adı, Soyadı:
Doğum Yeri ve Yılı:
Mesleği:
E – Posta:
Telefon No:
Faks No:
Adres:
Çalışma Hakkında
Bilgi:
Sanatçının
kullanacağı taş blok
veya blokların
toplamı 2m3’ü
aşmayan ölçüleri:
Şartnamede yazan tüm hükümleri okudum ve kabul ediyorum.
Sanatçının İmzası ve Tarih
Download

Başvuru Formu için tıklayın