Ozonlama Ünitesi
Çizelge 1. Ozonlama ünitesi tasarım kriterleri
Bekleme Süresi (T)
> 5 dk
Dozaj
0,3 – 1,5 mg/L
Yıllara Göre Ozon Miktarları: Ozon dozajı 1mg/L olarak seçilmiştir.
Çizelge 2. Yıllara göre ozon miktarları
2033
2048
Qmax (m /sn)
3,41
5,30
Gerekli ozon miktarı
3,41 x 1 = 3,41 g/sn =12276 g/saat
5,30 x 1 = 5,30 g/sn = 19080 g/saat
Difüzör verimi (%)
80
80
Gerekli ozon miktarı
12276 / 0,80 = 15345 g/saat
19080 / 080 = 23850 g/saat
3
Seçilen ozon jenaratörü = Weteco SMA 750
Ozon üretimi = 8300 g/saat
Hava ihtiyacı = 276,8 m3 / saat
Soğutma suyu ihtiyacı = 22,2 m3 / saat
Gücü = 109,4 kW
Boyutları = L/H/D = 2500x4000x1350 mm
2033 yılı için 2+1 adet, 2048 yılı için 3+1 adet mevcut olacak.
Üretilen Gaz Hacminin Hesabı:
Üretilen ozon miktarı = 8300  3  24900 g / saat
Üretilen gazın ağırlıkça %3’ü ozon ise;
Üretilen gazın miktarı =
24900
 830000 g / saat  830kg / saat
0, 03
Havanın yoğunluğu = 1, 29kg / m3
Üretilen gazın hacmi =
830
 643, 41m3 / saat  644m3 / saat
1, 29
Difüzör Seçimi ve Miktarının Hesabı:
EDI Flex Air 9”lik yüksek kapasiteli disk difüzör seçilmiştir. Seçilen difüzörün kapasitesi 8,5
m3 / saat ’tir.
ndif . 
644
 76 adet difüzör gerekli.
8,5
1
52 adet difüzör ilk bölmeye, 26 adet difüzör ise ikinci bölmeye yerleştirilecektir.
Hava Borularının Hesabı:
Toplam hava ihtiyacı = 276,8  3  830, 4m3 / saat
Blower olarak Tuthill markasının 4112 modeli seçilmiştir.
Ana Borunun Boyutlandırılması:
Vhava  10m / s seçilmiştir.
Q V  A
830, 4
 10  A
3600
D2
A  π
4
D
Vhava 
A  0,023m2
4 A
4  0,023

 0,17m  175
π
π
Q 830, 4 / 3600

 9,59m / s
0,1752
A
π
4
Tali Borularının Boyutlandırılması:
Q  276,8m3 / saat
Vhava  10m / s seçilmiştir.
Q V  A
276,8
 10  A
3600
D2
A  π
4
D
A  0, 0077 m 2
4 A
4  0, 0077

 0,1m  100
π
π
Soğutma Suyu Borularının Hesabı:
Toplam su ihtiyacı = 22, 2  3  66, 6m3 / saat
Pompa olarak Standart Pompa markasının SNM 80-160 modeli seçilmiştir.
Ana Borunun Boyutlandırılması:
Vsu  1m / s seçilmiştir.
2
Q V  A
66, 6
 1 A
3600
D2
A  π
4
D
Vsu 
A  0, 0183m 2
4 A
4  0,0183

 0,152m  150
π
π
Q 66, 6 / 3600

 1, 05m / s  1,50m / s
0,152
A
π
4
Tali Borularının Boyutlandırılması:
Q  22, 2m3 / saat
Vsu  1m / s seçilmiştir.
Q V  A
22, 2
 1 A
3600
D2
A  π
4
D
Vsu 
A  0,0062 m 2
4 A
4  0,0062

 0, 089m  100
π
π
Q 22, 2 / 3600

 0, 78m / s
0,102
A
π
4
Ozonlama Borusunun Boyutlandırılması:
Q  644m3 / saat
Vhava  10m / s seçilmiştir.
Q V  A
644
 10  A
3600
D2
A  π
4
D
A  0, 018m 2
4 A
4  0,018

 0,15m  150
π
π
Ozon Temas Tankının Boyutlandırılması:
3
T > 5dk
T süresi 6 dk olarak seçilmiştir.
V  Q T
= 5,30
/
T  6  60  360sn
V  5,30  360  1908m3
H = 6m
1908
 318m 2
6
L  11m
B  30 m
A
A  330m 2  318m 2
Tahliye Borusunun Boyutlandırılması:
t
2 V
CD  A  2  g  h
t=3600sn
CD  0, 62
A
2  30  11 6
 0,164m 2
0, 62  3600  2  9,81 6
A  π
D
D2
4
4 A
4  0,164

 0, 460m  500
π
π
Çizelge 3. Ozonlama ünitesine ait teknik veriler
Bekleme Süresi T
6 dk
Dozaj
1 mg/L
Ozon Temas
Tankının Boyutu
30 x 11 m
Ozon Temas
Tankının Derinliği
6m
4
5
6
Download

Ozonlama Ünitesi