NOVO U PONUDI : NOVOTERM PUMPE ZA VODU
R.broj
Izgled uređaja
Naziv uređaja
V.P. CENA
Hidrofor NTP70M
-Qmax=4800l/h, Hmax=72m
1
-Snaga el.motora 1.1kW,
-Mrežni napon: 220V, 50Hz
-Usisna dubina: do 8m
-Zapr. boce: 24l, Tež.uređ. 35kg
-Širfa: 511611
15300.00
Hidrofor NTP70M
-Qmax=4800l/h, Hmax=72m
2
3
4
5
6
7
8
-Snaga el.motora 2.2kW
-Mrežni napon: 220V, 50Hz
-Usisna dubina: do 8m
-Zapr. boce: 24l, Tež.uređ. 35kg
-Šifra : 511042
Hidrofor NTP70M
sa injektorom
-Qmax=4800l/h, Hmax=72m
-Snaga el.motora 1.6kW,
-Mrežni napon: 220V, 50Hz
-Zapr. boce: 36l, Tež.uređ. 40kg
-Šifra : 511610
Jednostepena pumpa NTP70M
-Qmax=4800l/h, Hmax=72m
-Snaga el.motora 1.1kW,
-Mrežni napon: 220V, 50Hz
-Tež.uređ. 23kg
-Šifra : 511791
Jednostepena pumpa NTP70M
-Qmax=4800l/h, Hmax=72m
-Snaga el.motora 1.6kW,
-Mrežni napon: 220V, 50Hz
-Tež.uređ. 24kg
-Šifra : 511778
Jednostepena pumpa NTP70M
-Qmax=4800l/h, Hmax=72m
-Snaga el.motora 2.2kW,
-Mrežni napon: 220V, 50Hz
-Tež.uređ. 25kg
-Šifra : 511618
Petostepena pumpa NTP60M
-Qmax=5400l/h, Hmax=55m
-Snaga el.motora 1.5kW,
-Mrežni napon: 220V, 50Hz
-Tež.uređ. 29kg
-Šifra : 511038
Dubinska pumpa NT 150M
-Qmax=45l/min, Hmax=98m
-Snaga el.motora 1.1kW,
-Mrežni napon: 220V, 50Hz
-Izlaz : 5/4"
-Max.temperatra vode : +45ºC
-Radna kola su od mesinga
-Zaštita : IP 68
-Šifra : 511076
18860.00
19960.00
12096.00
12600.00
13205.00
19900.00
16900.00
Download

NOVO U PONUDI : NOVOTERM PUMPE ZA VODU