OBUKOM
DO POSLA
Škola za dizajn tekstila i kože
u Novom Pazaru ima savremen program
obrazovanja odraslih, koji za manje od
dva meseca osposobljava polaznike da
postanu obučeni radnici.
Polaznici uče na najnovijim elektronskim
mašinama, u malim grupama, od iskusnih
instruktora, a obuka je bazirana na
praktičnom radu.
Cena obuke je manja od jedne plate.
Savremeni mašinski park
Renovirani objekat
Stručni instruktori
Male grupe
Praktičan rad
Minimalna cena
Sertifikat obučenog radnika
za manje od dva meseca
2
Nakon obuke polaznici
dobijaju sertifikat da
su obučeni za stručne
poslove iz izabrane
oblasti, i odmah mogu
da stupe u proces
proizvodnje.
Zahvaljujući projektu
„Jačanje stručnog
obrazovanja u oblasti
industrije odeće i obuće
u Novom Pazaru, Tutinu,
Raški i Sjenici“, škola
ima najsavremeniji
mašinski park, opremljen
novim elektronskim
mašinama koje se koriste
u industriji, renovirani
objekat i jedinstven
program obrazovanja
odraslih. Škola ima
akreditaciju za proširenu
delatnost za obuku
trećih lica u oblasti
tekstilstva i kožarstva.
Projekat su finansirale
Evropska unija
i Vlada Švajcarske,
preko Programa
evropskog partnerstva
sa opštinama – EU
PROGRES, a osim škole
učestvuju i Regionalna
razvojna agencija
Sandžaka – SEDA u
saradnji sa klasterima
obuće NP Shoes i tekstila
ASSTEX, koji kroz svoju
podršku doprinose
zapošljavanju radnika
koji su prošli obuku.
Naša škola ima iskusne instruktore, profesore sa bogatim radnim
iskustvom, i najsavremenije mašine. Program je temeljan i veoma
koristan. Obukom ćemo pomoći polaznicima da se zaposle kao
kvalifikovani i kvalitetni radnici.
Meho Camović, direktor Škole za dizajn tekstila i kože
3
OBUKA
ZA RAD U
TEKSTILNOJ
INDUSTRIJI
Nudimo tri modula
obuke za rad
u tekstilnoj industriji:
Modul 1: Rad na
elektronskoj industrijskoj
šivaćoj mašini.
Modul 2: Rad na
specijalnoj šivaćoj mašini.
Modul 3: Rad na šivaćim
automatima kratkih
šavova.
4
Svaki modul ima 150 školskih
časova: 15 časova teorijske nastave
i 135 časova praktičnog rada.
U svakom modulu polaznici uče
prvo o delovima i mehanizmu
mašine na kojoj rade, pravilnoj
pripremi za rad i održavanju
mašine, zatim o važnosti
kvalitetnog šivenja, efikasnog
i preciznog rada.
Kroz praktičan rad polaznici se
uče da postignu minimalno vreme
za izradu zadatih operacija, uz
maksimalan kvalitet i preciznost.
Projekat i program su zaista izvanredni – nove mašine, odlična
obuka – to je čista desetka! Jedva čekamo da dodju polaznici koji
su završili obuku da se zaposle kod nas – ima puno radnih mesta,
odmah su nam potrebni dobro obučeni radnici za konfekciju.
Mirsad Hadžimuratović,
vlasnik preduzeća Mikan Bros i predsednik klastera ASSTEX
5
Modul 1. Rad na elektronskoj industrijskoj šivaćoj mašini
Sadržaj:
• Elektronska šivaća mašina (EŠM)
• Rad: sastavljanje; našivanje; naštepavanje; proštepavanje; ušivanje
Radne sposobnosti:
• šivenje na elektronskoj šivaćoj mašini (EŠM);
• šivenje na specijalnim šivaćim mašinama (SŠM);
• upravljanje automatima za izradu kratkih šavova;
• sastavljanje i našivanje na EŠM;
Modul 2. Rad na specijalnim šivaćim mašinama
Sadržaj:
• Specijalna mašina sa dve igle (dvoiglovka)
sa zrnastim ubodom:
• Rad: izrada dvostruko proštepanih (zatvorenih) šavova; naštepavanje; izrada ukrasnih šavova; prišivanje; našivanje;
6
• Specijalna mašina sa dve igle (dvoiglovka)
sa lančanim ubodom:
• Rad: izrada poruba; naštepavanje; sastavljanje;
• Specijalna mašina za rubne šavove
(overlok-endlarica, iberdek, gajkara):
• Rad: opšivanje; sastavljanje krojnih delova; izrada sigurnosnih šavova.
Radne sposobnosti:
• šivenje otvorenih i zatvorenih šavova;
• naštepavanje i prišivanje: detalja, delova i dužine
odevnih predmeta; traka, lajsni, pojaseva, džepova
• izrada ukrasnih i sigurnosnih šavova;
• sastavljanje i opšivanje delova odevnih predmeta;
• paspuliranje vratne i rukavne ukrugline.
7
Modul 3. Rad na automatima za izradu kratkih šavova
Sadržaj:
• Podela automata za izradu kratkih šavova
• Automat za izradu rupica:
• Rad: pozicioniranje krojnog dela sa označenom pozicijom za izradu rupice; regulisanje dužine-veličine rupice; izrada rupice;
• Automat za ušivanje dugmadi:
• Rad: pozicioniranje krojnog dela sa označenom pozicijom za prišivanje dugmadi; pozicioniranje - stavljanje dugmeta na papučicu(stopicu); ušivanje dugmadi i kopči;
• Automat za izradu učvršćenja-ringlica:
• Rad: pozicioniranje krojnog dela sa označenom pozicijom za izradu učvršćenja-
ringlica; regulisanje dužine-veličine učvršćenja-
ringlica; izrada učvršćenja (ringlica)
8
Radne sposobnosti:
• pozicioniranje krojnih delove odeće na kojima
je potrebno izraditi rupicu/ učvršćenje-ringlicu/
prišivanje dugmeta ili kopče;
• regulisanje dužine i veličine rupice; izrada rupice;
• regulisanje dužine učvršćenja (ringlica); izrada
učvršćenja (ringlice);
• podešavanje mašine da našiva dugme sa dve
i četiri rupice i raznih vrsta kopči; prišivanje
dugmadi i kopči;
9
OBUKA
ZA RAD U
KOŽARSKOJ
INDUSTRIJI
Nudimo četiri modula obuke
za rad u kožarskoj industriju:
Modul 1: Rad na ručnom
krojenju delova i krojenje
na industrijskoj štanc mašini
Modul 2: Rad na ručnim
operacijama izrade
Modul 3: Rad na industrijskoj
običnoj stubnoj šivaćoj mašini
(OSŠM) i ravnoj cik-cak mašini
(RCCM)
Modul 4: Rad na industrijskoj
obradi gornjih delova obuće
10
Svaki modul ima 150 školskih
časova: 30 časova teorijske nastave
i 120 časova praktičnog rada.
U svakom modulu polaznici uče
prvo o delovima i mehanizmu
mašine na kojoj rade, pravilnoj
pripremi za rad i održavanju
mašine, zatim o važnosti kvalitetnog
krojenja, efikasnog i preciznog rada.
Kroz praktičan rad polaznici se
uče da postignu minimalno vreme
za izradu zadatih operacija, uz
maksimalan kvalitet i preciznost.
Odmah nam je potrebna mlada i obučena radna snaga.
Zato podržavamo program obuke u Školi za dizajn tekstila
i kože. Posao postoji, potrebni su nam radnici koji znaju
šta rade.
Senad Avdović,
vlasnik preduzeća Ceco Line i predsednik klastera NP Shoes
11
Modul 1: Rad na ručnom krojenju delova
i krojenje na industrijskoj štanc mašini
Sadržaj:
• koža kao sirovina: histološka građa i hemijski
sastav kože; razvrstavanje sirovih koža; operacije
tehnološkog postupka prerade sirove kože u gotovu
kožu; podela, vrste i karakteristike gotovih koža;
• alat i pribor za ručno krojenje; priprema; održavanje;
• Mašina za krojenje - ŠTANC
• Rad: postavljanje materijala i noževa; aktiviranje štanc mašine; regulisanje visine udarne grede; aktiviranje udarne grede; isecanje delova; vraćanje udarne grede sa radne površine; odlaganje noževa za krojenje;
Radne sposobnosti:
• definisanje porekla, podele i vrste sirovih koža;
analiza histološke građe; poznavanje hemijskih
svojstava i karakteristika sirove kože; poznavanje
tehnološkog postupka prerade sirove kože u gotovu
kožu; poznavanje osnovnih karakteristika gotovih
koža; definisanje i razlikovanje vrsta gotovih koža;
• izbor materijala za lice i postavu;
• razvrstavanje šablona lica i postave; pravilno
postavljanje i uklapanje šablona;
• pravilno držanje noža za krojenje i poznavanje
postupka isecanja delova;
• uparivanje i kompletiranje iskrojenih delova;
12
Modul 2: Ručne operacije
Sadržaj
• alat i pribor za ručne operacije: priprema i
održavanje
• obeležavanje; nanošenje lepka; lepljenje delova lica;
lepljenje postave; sastavljanja delova lica i postave
• štircanje;
• ukrasno bušenje - zumbanje;
• obrezivanje viška materijala; spaljivanja konca;
• postavljanje pojačanja i postavljanje potkapni;
Radne sposobnosti:
• obeležavanje linije i tačke sastava delova; lepljenje
delova;
• peglanje (rastavljanje) sastave;
• podavijanje ivice delova; štircanje delova;
• ubacivanje ukladice;
• pravilno zafarbavanje ivice;
• ukrasno bušenje - zumbanje;
• zumbanje otvora za ringlice; ubacivanje i
pričvršćivanje ringlice;
• lepljenje pojačanja – cvišnjira;
• postavljanje potkapne;
13
Modul 3: Rad na industrijskoj običnoj stubnoj
šivaćoj mašini i ravnoj cik-cak šivaćoj mašini
Sadržaj:
• Obična stubna šivaća mašina (OSŠM)
• Rad: sastavljanje; našivanje; naštepavanje;
proštepavanje; ivično šivenje; ušivanje;
• Ravna cik-cak šivaća mašina (RCCŠM)
• Rad: čeono sastavljanje; proštepavanje;
Radne sposobnosti:
• sastavljanje na OSŠM i RCCŠM;
• naštepavanje na OSŠM;
• proštepavanje na OSŠM i RCCŠM;
• ivično šivenje - kantiranje na OSŠM;
• ušivanje na OSŠM;
• čeoni sastav na RCCŠM;
14
Modul 4: Rad na industrijskoj obradi
gornjih delova obuće
Sadržaj:
• Industrijska obrada gornjih delova obuće
• Mašina za površinsko tanjenje – špalt mašina
• Rad: tanjenje delova po celoj površini;
• Mašina za ivično tanjenje – širf mašina
• Rad: tanjenje za podavijanje; tanjenje za štircanje; tanjenje za nalepljivanje; tanjenje za međusobni-preklopni sastav;
• Mašina za podavijanje ivica – umpuk mašina
• Rad: nanošenje lepka na otanjenoj površini; postavljanje ivičnog pojačanja; podavijanje ivica.
Radne sposobnosti:
• Definisanje i razlikovanje: vrsta obrade gornjih delova obuće; vrsta obrade ivica; širine i debljine tanjenja;
15
Tanjenje: kože po celoj površini - špalta; kože ili delova po ivici - širfa; ivice za podavijanje; ivice za štircanje; ivice za nalepljivanje; ivice za preklopni sastav;
• pravilno oštrenje noža;
• poznavanje širine podavijanja i graničnika za podavijanje; podavijanje ivice.
16
sa opštinama – EU PROGRES.
Regionalna razvojna agencija Sandžaka
Regional development Agency of Sandzak
Projekat su realizovale Škola za dizajn tekstila i ko e i Regionalna razvojna agencija Sand aka SEDA u saradnji
sa klasterima ASSTEX i NP Shoes.
Download

moduli i detalji obuke - Škola za dizajn tekstila i kože