Content:
Sadržaj:
BUDITE U TOKU
B I L T E N
www.lokalnirazvoj.rs
Proleće 2014; Broj 6
šesto izdanje biltena “Budite u toku” - Dobrodošli!
Dragi čitaoci,
Dobrodošli u prolećno izdanje biltena “Budite u toku”.
Vesti koje vam donosimo u senci su poplava u Srbiji i regionu. Iskrena nam
je želja da štete od poplava budu što pre otklonjene i da se životi ljudi vrate u
normalu. Naš doprinos će i nadalje biti u podršci lokalnom ekonomskom razvoju.
Želimo da pomognemo lokalnim zajednicama da obezbede bolju budućnost
svojim sugrađanima.
Zato vam i predstavljamo aktivnosti koje smo, zajedno sa našim partnerima, realizovali i koje vode ka
tome da se pripremi osnova za ekonomski razvoj i omogući privatnom sektoru da osvoji nova tržišta.
Tokom prošle godine dogovoreno je da se, umesto pokretanja novih aktivnosti, posvetimo sprovođenju
onoga što je već isplanirano. Drago nam je da možemo da vas izvestimo o nizu konkretnih aktivnosti koje
su preduzete u međuopštinskim partnerstvima. U ovom broju čitaćete o novouspostavljenoj poslovnoj
saradnji, novim objektima koji će služiti za obuku radne snage, kao i novim alatima koji su obezbeđeni
kako bi se poboljšao kvalitet proizvoda i proizvodnih pogona.
Privlačenje investicija /otvaranje radnih mesta
Povezivanje lokalnih proizvođača
obuće
sa
međunarodnim
kupcima...
Savremenom opremom za te- Predstavljena nova tehnologija
stiranje kvaliteta hrane do većeg završne obrade teksasa, kako bi
se omogućilo širenje tržišta...
izvoza...
Saznajte više na strani 5
Saznajte više na strani 3
Saznajte više na strani 6
Vesti iz područja međuopštinske saradnje
Glavni projekat za rekonstrukciju
regionalnog Centra za edukaciju poljoprivrednika u Somboru
omogućava početak radova na
obnovi objekta...
Leskovac dobio sertfikat za povoljno poslovno okruženje i
unapređenje investicione klime...
Pomoć proizvođačima iz užičkog
regiona da odgovore na tražnju
turističkih centara Zlatibor, Tara i
Zlatar...
Saznajte više na strani 7
Saznajte više na strani 8
Saznajte više na strani 9
Nadamo se da će vas nešto od pročitanog inspirisati da se još više posvetite aktivnostima usmerenim na
širenje privatnog sektora i time doprinesete daljem ekonomskom rastu i razvoju vaših zajednica...
Hauard Okman, direktor Projekta
O projektu:
USAID projekat održivog lokalnog razvoja je petogodišnji projekat Američke agencije za
međunarodni razvoj koji podržava lokalne samouprave, privatni sektor i civilno društvo da
unaprede efikasnost i ostvare ekonomiju obima kroz međuopštinsku saradnju, sa ciljem
ubrzanog ekonomskog razvoja.
Ključne aktivnosti Projekta usmerene su na podršku otvaranju novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti u
regionima. Projekat pruža stručno-savetodavnu pomoć i obezbeđuje bespovratna finansijska sredstva.
Uz podršku Projekta, oformljeno je osam međuopštinskih partnerstava koja okupljaju 32 grada i opštine. Ova područja
međuopštinske saradnje predvođena su Vranjem, Nišom, Novim Pazarom, Kraljevom, Užicem, Novim Sadom, Suboticom
i Zrenjaninom.
Zapošljavanje mladih
Pokrenute IKT klaster akademije u
Novom Sadu i Nišu da bi se pomoglo
mladima da se zaposle u IT sektoru...
Postavljeni prvi plastenici kako bi se
diversifikovala poljoprivredna proizvodnja i stimulisalo zapošljavanje
mladih...
Saznajte više na strani 11
Saznajte više na strani 12
Citati partnera Projekta
Drugi su rekli o nama i
našim aktivnostima...
Saznajte više na strani 10
Stavovi izraženi u ovom biltenu ne moraju nužno
da
odražavaju
stavove
Američke
agencije
za
međunarodni razvoj (USAID) ni vlade Sjedinjenih Američkih
Država.
Razmena znanja
Kako aktivnosti Projekta utiču na pojedince
i preduzeća
Pročitajte u Projektnim pričama >>
Vodič “Kako do dobrog projekta javnoprivatnog partnerstva?”
Preuzmite >>
Studija “Lokalni proizvodi ključ za unapređenje
regionalnog lanca vrednosti u turizmu”
Preuzmite >>
Najnovije izdanje časopisa Nova ekonomija
Pregledajte >>
3 Privlačenje investicija /otvaranje radnih mesta
Povezivanje lokalnih proizvođača
obuće sa međunarodnim kupcima
Tokom aprila, kao rezultat Projektnih aktivnosti dve mađarske kompanije obišle su
proizvođače cipela u Srbiji kako bi ispitale mogućnost naručivanja i uvoza cipela i gornjih
delova obuće.
4
Veliki kupci tražili su da se
izrade uzorci na osnovu
njihovih originalnih cipela
Projekat je organizovao sastanke sa predstavnicima lokalnih kompanija i omogućio potencijalnim kupcima iz Mađarske da se
uvere u kvalitet proizvodnje, prodiskutuju cene i količine koje domaći proizvođači mogu da proizvedu.
Predstavnici mađarskih firmi predali su proizvođačima uzorke proizvoda koje traže, i, ukoliko se dogovori saradnja, obezbediće
sirovine, alate i ostalu neophodnu opremu za proizvodnju.
U prethodnom periodu, u okviru aktivnosti Projekta usmerenih na pomoć industriji obuće, pripremljen je jedinstveni vizuelni
identitet (kreiran je brend Serbian shoes - cipele iz Srbije) i prateći promotivni materijali. Pokrenut je i web sajt (www.serbianshoes.com), koji se pokazao kao odličan alat za privlačenje potencijalnih investitora/kupaca zainteresovanih za proizvode srpske industrije obuće. Upravo preko ovog Internet sajta su mađarske kompanije stupile su u kontakt sa domaćim proizvođačima
obuće sa kojima sada dogovaraju saradnju i uvoz gornjih delova obuće za svoju novu liniju cipela za ples.
Projekat je finansirao učešće domaćih kompanija na međunarodnom sajmu obuće “GDS”,
održanom u martu, u Nemačkoj.
U okviru priprema za Sajam, stručnjak Projekta pomogao
je novopazarskim i vranjskim proizvođačima obuće da
odaberu najprikladnije modele i predstave ih potencijalnim
kupcima.
Tokom Sajma primljeno je preko šezdeset upita
zainteresovanih kompanija, a veliki proizvođači su tražili
Na sajmu je primljeno
preko 60 upita
zainteresovanih kupaca
od domaćih firmi da izrade uzorke na osnovu originalnih
cipela. Kao rezultat ostvarenih kontakata i izložene obuće,
kompanija sa sedištem u Londonu inicirala je saradnju sa
proizvođačem cipela iz Srbije, sa zahtevom da nekoliko
firmi proizvede kontrolne uzorke ženskih cipela. Engleska
kompanija je zainteresovana za saradnju, pod uslovom da
dostavljeni uzorci budu zadovoljavajući.
Nekoliko drugih stranih proizvođača zainteresovano je za
posetu i procenu proizvodnih kapaciteta drugih kompanija
obuće u Vranju i Novom Pazaru.
Projekat će nastaviti da pomaže lokalnim kompanijama
da povećaju izvoz na globalno tržište obuće, ostvare veće
prihode i otvore nova radna mesta.
6
5 Privlačenje investicija /otvaranje radnih mesta
Nova oprema
omogućava testiranje
prisustva najnovije
generacije pesticida
Predstavljena nova tehnologija završne obrade
teksasa, kako bi se omogućilo širenje tržišta
Savremenom opremom za testiranje
kvaliteta hrane do većeg izvoza
Američki ambasador u Srbiji Majkl D. Kirbi (Michael D. Kirby) predao je 13. maja novu
opremu Laboratoriji za ispitivanje poljoprivrednih proizvoda biljnog porekla pri
Zavodu za javno zdravlje u Subotici.
Projekat je obezbedio opremu vrednu 95.000 dolara, koja će
se koristiti za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda iz
regiona, uključujući utvrđivanje prisustva najnovije generacije
pesticida. Pored toga, zaposleni u novoopremljenoj laboratoriji
obučeni su da sprovode analize koje potvrđuju da su voće,
povrće, žitarice i drugi prehrambeni proizvodi u skladu sa EU
i drugim međunarodnim standardima bezbednosti hrane i
izvoznom regulativom.
Time će se omogućiti poboljšanje kvaliteta hrane u
ovom području i doprineti većoj konkurentnosti lokalnih
poljoprivrednih proizvođača i prerađivača. Umesto da nose
svoje proizvode na analizu u druge gradove, oni će sada
moći da obave sva neophodna testiranja u Subotici, čime će
smanjiti svoje troškove dobijanja izvoznih dozvola.
Zavod za javno zdravlje u Subotici pomoći će poljoprivrednim
proizvođačima da se upoznaju sa pravilnom upotrebom
sredstava za zaštitu useva i zahtevima koje treba ispuniti kako
bi bio omogućen izvoz na ciljana tržišta.
Govoreći na ceremoniji, ambasador Kirbi je rekao: „Sa
analizama koje će raditi novoopremljena i akreditovana
laboratorija proizvođači će moći da se prijave za izvoz,
povećaju svoju prodaju i otvore nova radna mesta, doprinoseći
ekonomskom razvoju čitavog regiona”.
U predstojećem periodu Zavod će, uz pomoć grada Subotice,
akreditovati nove usluge Laboratorije, nakon čega će ona
moći da izdaje i adekvatne certifikate neophodne za dobijanje
dozvola za izvoz.
Tokom februara, u okviru međunarodnog sajma “Balkan tekstil
2014” u Novom Pazaru, Projekat je organizovao prezentaciju
„Ozon - nova ekološka alternativa kamenovanju teksasa”
za partnerske kompanije u tekstilnom klasteru “ASSTEX”.
Ozonska tehnologija snižava troškove završne obrade džinsa
a istovremeno smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu,
čime finalni proizvod čini pristupačnijim i atraktivnijim za
savremenog potrošača.
Prezentacija je održana u okviru aktivnosti usmerenih
ka jačanju konkurentnosti privatnog sektora i stvaranju
radnih mesta u sektoru proizvodnje teksasa u području
međuopštinske saradnje predvođenom Novim Pazarom.
Ključni partner Projekta u pomoći lokalnim proizvođačima
da prošire svoje poslovanje je novopazarska Škola za dizajn
tekstila i kože koja je i predstavila ozonsku tehnologiju
proizvođačima prisutnim na sajmu.
U prethodnom periodu, međunarodni ekspert za oblast
tekstilne industrije posetio je neke od najvećih kompanija u
U ime škole, profesor Abdagić je istakao: “Ozon je budućnost
tekstilne industrije i naša škola mora da bude u toku sa najnovijim
okviru udruženja “ASSTEX” i identifikovao preradu otpadnih
voda kao ključni aspekt za unapređenje poslovanja i važan
preduslov za uspešan izvoz na strana tržišta.
trendovima, tehnologijama i dizajnom. Tek tada možemo
uspešno da podržavamo lokalne firme.”
7 Vesti iz područja međuopštinske saradnje
8
Izrađen glavni projekat za rekonstrukciju regionalnog
Centra za edukaciju poljoprivrednika u Somboru
U martu je gradu Somboru predat glavni
projekat za rekonstrukciju regionalnog
Centra za edukaciju poljoprivrednika
(na području međuopštinske saradnje
predvođenom Suboticom). USAID
Projekat je ovime omogućio početak
radova na obnovi ovog objekta.
Edukativni centar će omogućiti
poljoprivrednim
proizvođačima
i
predstavnicima
agrobiznisima
da
steknu nova znanja i veštine koje će
im omogućiti povećanje efikasnosti
proizvodnje i kvaliteta proizvoda.
Centar će obučavati polaznike kako da
koriste nove sorte useva i primenjuju
inovativne tehnologije uzgoja.
Nakon renoviranja, koje će trajati oko
četiri meseca, partnetri USAID Projekta
iz Sombora pripremiće godišnji plan
i program obuka, dok će Projekat
obezbediti opremu neophodnu za rad
Centra. Više od 13.000 poljoprivrednih
gazdinstava iz ovog dela Vojvodine
imaće koristi od edukativnog centra.
Certifikat “BFC SEE” svedoči
o kvalitetu usluga koje
lokalna samouprava pruža
investitorima i preduzećima
Poljoprivredni proizvođači
učiće u trening centru kako da
uzgajaju nove sorte i primene
inovativne tehnike kultivacije
Projekat pruža podršku Centru sa ciljem
da se poveća regionalna konkurentnost,
omogući širenje agrobiznisa i otvaranje
novih radnih mesta u ovom sektoru
na celom području međuopštinske
saradnje koje obuhvata Suboticu,
Sombor i Kanjižu.
Leskovcu sertifikat za povoljno poslovno okruženje
i unapređenje investicione klime
Kao
rezultat
stručno-savetodavne
pomoći Projekta, grad Leskovac je u
aprilu sertifikovan od strane Nacionalne
alijanse za lokalni ekonomski razvoj
(NALED) kao lokalna samouprava sa
povoljnim poslovnim okruženjem.
Sertifikat garantuje određeni nivo
efikasnosti i transparentnosti lokalne
uprave, i svedoči o kvalitetu usluga i
informacija koji lokalna samouprava
pruža investitorima i preduzećima.
U cilju dobijanja sertifikata, Projekat
je pomogao Kancelariji za lokalni
ekonomski razvoj iz Leskovca da revidira
strateški plan lokalnog razvoja, formira
Poslovno-savetodavno veće i razvije
sistem usluga za izdavanje građevinskih
dozvola. Dobijanje ovog sertifikata će
poboljšati lokalno poslovno okruženje
i imidž lokalne samouprave, čime se
privlače domaće i strane investicije
privatnog sektora i omogućava
otvaranje novih radnih mesta.
Od 2011, NALED i njegovi partneri
su proširili proces sertifikacije u
Srbiji da obuhvati i opštine u Bosni,
Makedoniji i Hrvatskoj, uvodeći
Sertifikaciju za povoljno poslovno
okruženje
Jugoistočne
Evrope.
Inicijativa predstavlja prvi regionalni
projekat podsticanja konkurencije
među opštinama za privlačenje novih
investicija i jačanje ekonomskih odnosa
unutar regiona.
99 Vesti iz područja međuopštinske saradnje
Citati partnera Projekta 10
Drugi su rekli o nama i našim aktivnostima
U okviru USAID Projekta održivog lokalnog razvoja sarađujemo sa privatnim sektorom i lokalnim samoupravama
na aktivnostima koje su usmerene ka povećanju konkurentnosti preduzeća, osvajanju novih tržišta i privlačenju
investicija. Kako bismo osigurali da naše aktivnosti odgovaraju potrebama firmi i lokalnih samouprava, sproveli
smo kratku anketu i zamolili partnere da sa nama podele svoje utiske, daju nam komentare i sugestije za dalji rad.
Evo nekih od odgovora o kvalitetu pružene pomoći i o tome koliko smo uticali na poslovne rezultate i doprineli
ekonomskom razvoju lokalnih zajednica:
Citati:
Studija je pokazala da
samo 10% od ukupnih
nabavki turističkog sektora
regiona potiče od lokalnih
dobavljača
Denis d.o.o. Novi Pazar
Stručna pomoć g-đe Bišop oko unapređenja proizvodnje, marketinga, i nastupa na tržištu nam je pomogla da ispravimo
greške koje direktno utiču na prodaju i poslovni rezultat... Na osnovu njenih sugestija uveli smo drugačiji pristup planiranju i
implementaciji planiranog u vezi prezentacije preduzeća na društvenim mrezama i na netu, i u vezi završne obrade džinsa u
proizvodnji. Na sajmu „Bread & Butter“ došli smo do korisnih ideja za dalja poboljšanja u oblasti marketinga i prodaje.
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Beočin
Pomoć proizvođačima iz užičkog regiona da odgovore na
tražnju turističkih centara Zlatibor, Tara i Zlatar
Regionalna razvojna agencija Zlatibor predstavila je u februaru
konačne rezultate Analize lanca vrednosti. Studija “Lokalni
proizvodi ključ za unapređenje regionalnog lanca vrednosti
u turizmu” je rađena sa ciljem da se ustanovi potražnja za
lokalnim proizvodima od strane turističke industrije u regionu
i da se utvrdi ponuda onoga što lokalni proizvođači trenutno
prodaju i što mogu da ponude u budućnosti. Prema ovoj
studiji, samo 10% od ukupnih nabavki turističkog sektora
regiona, potiče od lokalnih dobavljača.
Ključne prepreke za povećanje prodaje
lokalne
robe
su
nestandardizovani
proizvodi, ograničeni proizvodni kapaciteti
i nekonkurentna cena u odnosu na cene
industrijskih proizvoda u ponudi.
Kako bi se zadovoljila tražnja turista i povećao
obim i vrednost kupovine domaćih proizvoda,
autori Studije dali su preporuke lokalnim
proizvođačima: poboljšanje kvaliteta i
standardizacija proizvoda, usklađivanje proizvoda u ponudi
sa turističkom tražnjom i povećanje kapaciteta za proizvodnju
tradicionalnih proizvoda iz regiona.
Jedna od predloženih aktivnosti je usredsređivanje lokalne
industrije na proizvodnju i promociju četiri regionalna brenda
koji imaju najveći potencijal: suvog mesa, sireva, meda (kao
zdrave hrane i u medicinske-velnes svrhe) i domaće rakije.
Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 100 hotela i
restorana, 100 malih i srednjih preduzeća, 200
individualnih poljoprivrednih proizvođača i 300
turista na području međuopštinske saradnje
predvođenog Užicem – u turističkim regionima
Zlatibora, Tare i Zlatara.
Projekat i RRA Zlatibor pružiće pomoć firmama
koje imaju najveći potencijal da zadovolje
tražnju turističke industrije regiona.
Od presudnog značaja je sigurno pomoć Projekta u izradi glavnog projekta za infrastrukturno opremanje Nove industrijske
zone u Beočinu, koja će nam omogućiti da u narednim godinama privlačimo investitore istom dinamikom. Takođe, ističem i
promociju javno-privatnog partnerstva opštine i Lafarža, koje je tek zahvaljući USAID-u „bačeno“ u prvi plan, i omogućena mu
je prepoznatljivost i vidljivost.
Exelit d.o.o., Novi Pazar
USAID je u velikoj meri pomogao razvoju naše firme. Mi danas 70% svoje proizvodnje izvozimo u zemlje EU. Nastup i poseta
sajmovima su za nas od velikog začaja, jer je to najbolji način da dođemo do kupaca koji su veoma zainteresovani za naše
proizvode... Očekujemo da ćemo ove godine moći da zaposlimo još radnika i da povećamo produktivnost kako bi mogli da
opslužimo sve svoje klijente... Konkretna ideja koju sada realizujemo jeste sugestija gospođe Bišop da uvedemo klasifikaciju
svih naših proizvoda i da tu klasifikaciju istaknemo na proizvodima, kako bi pomogli kupcima u odabiru željenog proizvoda.
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Vranja
Teme kojima smo se bavili u okviru naše saradnje bile su veoma relevantne za poslove ekonomskog razvoja na kojima radim.
Bile su vrlo studiozno obrađene i profesionalno prezentovane. Aktivnosti Projekta su u značajnoj meri doprinele nivou stečenih
znanja u vezi sa stvaranjem povoljnog poslovnog ambijenta, prezentovanjem investicionih potencijala, privlačenjem investitora,
jačanjem pregovaračkih kapaciteta, stvaranjem tehničkih uslova za izradu infrastrukturnih projekata, kao i boljim razumevanjem
konkurentnosti lokalne privrede. Ove aktivnosti su dominantno oblikovale poslovne veštine kojima danas vladam.
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Merošina
U saradnji sa USAID-om uradili smo nove promo materijale opštine, usvojili brojna znanja, pre svega u sferi privlačenja investicija,
i trenutno se radi studija izvodljivosti za kupovinu dela industrijske zone na Mramorskom brdu u Merošini.
11 Zapošljavanje
News frommladih
IMC areas
11
12
U Novom Bečeju, Kikindi i
Zrenjaninu biće postavljen
31 plastenik za mlade
Pokrenute IKT klaster akademije da bi se pomoglo
mladima da se zaposle u IT sektoru
komunikacionih
tehnologija
(IKT)
omogućiće
polaznicima,
kroz
šestomesečni program koji uključuje
obuke, specijalističke kurseve i praktičan
rad, da postanu konkurentniji na tržištu
rada i brže pronađu posao u IT industriji.
U saradnji sa niškim Klasterom naprednih
tehnologija (NiCAT), Projekat je u aprilu
pokrenuo IKT Klaster akademiju sa ciljem
da mladim i nezaposlenim ljudima pruži
znanja i veštine koje traže poslodavci
u IT sektoru. Akademija informaciono-
Projekat je podržao osnivanje IKT
Klaster akademije u Nišu bespovratnim
sredstvima (oko 50.000$) kako bi
se prvoj generaciji od 27 mladih
omogućilo da steknu veštine trenutno
nedostupne na tržištu rada, kao što su
programiranje i razvoj softvera. Mentori
iz NiCAT klastera pomoći će polaznicima
Akademije da steknu nova iskustva i
stečena znanja primene u praksi, tokom
stažiranja u firmama članicama klastera.
Govoreći na svečanosti povodom
pokretanja Akademije, gradonačelnik
Niša, g-din Zoran Perišić, između
ostalog je rekao: „Drago nam je što smo
partner sa USAID-om i NiCAT-om u ovoj
inicijativi. Grad Niš podržava otvaranje
ove Akademije jer je IT sektor izabran kao
jedan od četiri stuba ekonomskog razvoja
naše zemlje u narednom periodu“.
Pored niške IKT Klaster akademije,
Projekat je nedavno podržao i otvaranje
IKT Klaster akademije u Novom Sadu.
Projekat podržava razvoj radne snage
koja odgovara potrebama privatnog
sektora i podstiče bližu saradnju
između obrazovnih/naučnih i poslovnih
zajednica.
Projekat je podržao
otvaranje IKT klaster
akademija u Nišu i u
Novom Sadu
Postavljeni prvi plastenici kako bi se diversifikovala
poljoprivredna proizvodnja i stimulisalo zapošljavanje mladih
U okviru aktivnosti Projekta usmerenih
ka
diversifikaciji
poljoprivredne
proizvodnje i podršci zapošljavanju
mladih poljoprivrednika, u maju su
postavljeni prvi plastenici u Novom
Bečeju. Opština sada ograđuje prostor
kako bi osigurala plastenike, dok će
strujne i vodovodne instalacije, kao i
sistem za navodnjavanje, biti postavljeni
do kraja meseca. Potpisani su privremeni
sporazumi o prenosu prava korišćenja
na opštinske vlasti, i prenesena
odgovornost za održavanje plastenika
na opštinu.
Ukupno 31 plastenik će biti postavljen
na tri lokacije. Pored četiri u Novom
Bečeju, 12 će biti postavljeno u Kikindi
i 15 u Zrenjaninu. Otvaranje prvih
plastenika očekuje se krajem juna 2014.
Ova
aktivnost
sprovodi
se
u
okviru
Programa
poljoprivrednopreduzetničkih inkubatora, koji se
realizuje u međuopštinskom partnerstvu
predvođenom Zrenjaninom (sačinjavaju
ga Zrenjanin, Novi Bečej i Kikinda).
Program
pomaže
nezaposlenim
mladima,
zainteresovanim
za
poljoprivrednu
proizvodnju,
da
započnu uzgajanje visoko-profitabilnih
povrtarskih kultura. Učesnici Programa
su prethodno prošli teorijsku i praktičnu
obuku, a oni koji su pripremili najbolje
biznis planove imaće mogućnost da
otpočnu uzgoj povrća u plastenicima.
Program ima za cilj da skrati vreme
i
smanji
troškove
pokretanja
novih poljoprivrednih biznisa kroz
obezbeđivanje zemljišta, infrastrukture i
plastenika, kao i edukaciju i mentorstvo
za korisnike programa inkubatora.
Web: www.lokalni razvoj.rs
Adresa: Koste Glavinića 23a,
11000 Beograd
Telefon: +381 11 41 41 180
Faks: +381 11 41 41 181
E-mail: [email protected]
Download

Budite u toku 6 - Lokalni razvoj