HİDROLOJİ UYGULAMA ÇÖZÜMLERİ 5
1. L= 25cm A= 80cm2
V= K I
K=
Q= 0,16cm3/s
H= 10mm
Q/A = K I
QL 0,16*25
=
= 0,05cm / s
AH
80*1
2.
75
74,4
m=30m
A
a) I =
70m
B
∆H 75 − 74,4
=
= 0,0086
∆L
70
Akım A ⇒ B ye doğrudur.
b) V g =
L
70*100
=
= 0,53cm / s
T 3,67*3600
Vf = Vg p = 0,53*0,13 = 0,069 cm/s
c)
K=
Vf
I
=
0,069
= 8,02cm / s
0,0086
d) İletim Kapasitesi ;
T=mK = 30*100*8,02 = 24060 cm2/s
e) Özgül Geçirimlilik Katsayısı k =
134*10 −6
µ
K=
*8,02*10 − 2
10 3
γ
k= 134*8,02*10-11
k= 1,07*10-8 m2
K⇒ Zemin ve akışkanın özelliklerine bağlı
k⇒ Sadece zeminin özelliklerine bağlı
3. D=0,8m
Q=0,03m3/s
r1=20m
r2=50m
m=40m
S1=3,2m
S2=1,9m
a) Q =
2,72mK ( S1 − S 2 )
Q log(r2 / r1 )
0,03 log(50 / 20)
⇒K=
=
= 8,44.10 −5 m / s
log(r2 / r1 )
2,72m( S1 − S 2 ) 2,72.40.(3,2 − 1,9)
T=mK=40.8,44.10-5=3,37.10-3 m2/s
2,72.mK ( S1 − S 2 ) 2,72.mK ( S 0 − S 2 )
=
⇒ Q log(r2 / r0 ) = 2,72mK ( S 0 − S 2 )
log(r 2 / r1)
log(r2 / r0 )
0,03 log(50 / 0,4)
S0 =
+ 1,9 = 8,751m
8,44.10 −5.2,72.40
b) Q =
Download

Uygulama 5 Çözüm