Nivo kontrolu ve trig Niv.
2.Yöntem : Kukkamaki Yöntemi
2.Yöntem : Kukkamaki Yöntemi
2.Yöntem : Kukkamaki Yöntemi
Trigonometrik Nivelman
Uyg.
Uygulama:
HP1=134,78m,r1=1,72m;S1=149,8
3m;Z1=92,5684g;a=1,53m
Z2=89,7647g;s2=148,64m;r2=1,65
m
Verildiğine göre;
a)∆h12;HP2;HI değerlerini
hesaplayınız.
 h 12  ( r1  h 1 )  ( r 2  h 2 )  ( r1  s 1 . cos Z 1 )  ( r 2  s 2 . cos Z 2 )
h12  (r1  s1 . cos Z1 )  (r2  s2 . cos Z 2 )  (1,72  149,83. cos 92,5684)  (1,65  148,64. cos 89,7647)
 h 12  (1 , 72  149 , 83 . cos 92 , 5684 )  (1 , 65  148 , 64 . cos 89 , 7647 )  6 , 414 m
H
P 2
 H
P 1
  h 12
 134
, 78  6 , 414
 141 ,194
m
H I  H P 1  r1  h1  a  134 , 78  1, 72  149 ,83 . cos 92 ,5684  1,53 m  117 ,519 m
H P 2  H I  a  h 2  r2  117 ,519  1, 53  148 , 64 . cos 89 , 7647  1, 65 m  141 ,193 m
N.N.
rg
Zg
Sg
hg = Sg*cosZg
A
B
C
1,50
105,6372
186,94
-16,53
1,50
108,6754
182,72
-24,82
ri
Zi
Si
hi
g(h)=
rg-hg
İ(h)=
ri-hi
∆h=
g(h)-i(h)
18,03
Hn
∆h
Hn+1
172,34
5,50
12,53
1,50
103,5912
195,58
-11,03
1,50
104,3175
204,68
-13,87
177,84
26,32
10,95
44,35
27,90
16,45
15,37
27,90
16,45
188,79
16,45
N.
N.
A
rg
Zg
Sg
ri
Zi
Si
hg=Sg*cosZg
hİ=Sİ*cosZİ
1,50
105,637
2
186,94
-16,53
g(h)=
rg-hg
orta
İ(h)=
ri-hi
∆h=
18,03
172,34
16,41
188,75
P1
1,62
B
P2
C
Hn
∆h
Hn+1
1,50
108,6754
182,72
-24,82
1,50
103,591
2
195,58
-11,03
26,32
12,53
1,59
1,50
104,3175
204,68
-13,87
44,35
27,90
16,45
-10,91
177,84
24,73
202,57
15,37 -13,78 188,79
27,90
16,45 16,45
Download

臥0.m /場