TÜRK TORAKS DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015
ŞUBE PROJELERİ
Proje Adı
Kistik fibrozis
tarih
Kasım2014
Hedef
Erişkin Göğüs Hastalıkları uzmanlarının bu
konuda deneyimlerini artırmak
İzlenecek strateji
Kistik fibrosis sağkalımının
artışı ve yeni tedavi stratejileri
Sorumlu kişiler
Dr. Ela Erdem
Dr.Ersan Atahan
ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: Çalışma Grupları ile birlikte
Adı
Tevfik Sağlam Toplantısı
Tevfik Sağlam Toplantısı
Tarih
01-10-2014
05-11-2014
Hedef
Uyku ve solunum yetmezliği çalışma
gruplarının güncellenen bilgilerinin
paylaşılması
Akciğer nakli ve Pulmoner rehabilitasyon
çalışma gruplarının güncel konularının
paylaşılması
İzlenecek Strateji
İlgili çalışma grupları ile temasa gecilerek
panel düzenlenmesi
Sorumlu kişiler
Serbest kürsü:Olgu sunum /Vakıf
Gruba hastanesi
Solunum yetmezliğ ve yoğun
bakım/Uyku ÇG
Panel:Oturum Başkanı:
Emel Eryüksel
Uykuda solunum bozukluğu olan
hastada preop değerlendirme
Hikmet Fırat-Ankara
Postop solunum yetmezliğinde
güncel yaklaşımlar
Ezgi
Özyılmaz-Adana
Akciğer nakli/Rehabilitasyon
ÇG
İlgili çalışma grupları ile temasa gecilerek
panel düzenlenmesi
Serbest Kürsü: Balkanlar
Panel:Oturum Başkanı:Pınar
Ergün, Adalet Demir
Akciğer naklinde aday olgu seçimi
ve hazırlık: Gül Dabak
Akciğer naklinde pulmoner
rehabilitasyon; Niçin?, Nerede?,
Nasıl? Pınar Ergün-Ankara
Olgularla Akciğer nakli ve
Pulmoner Rehabilitasyon . Nur
Dilek Bakan, Lütfiye Erkan
Klinik sorunlar/Meslek ÇG
Serbest Kürsü:Olgu
sunumu/Cerrahpaşa Göğüs Hast
Panel.Oturum başkanı:
Tevfik Sağlam Toplantısı
03-12-2014
Klinik sorunlar çalışma grubu ve Meslek
hastalıkları çalışma grupları ile ortak panel
ile çevresel etkenlerin irdelenmesi
İlgili çalışma grupları ile temasa gecilerek
panel düzenlenmesi
Peri Arbak
Hipersensivite pnömonileri
Dr.Oğuz Uzun
Hasta bina sendromu:
Hilal Altınöz
Tbc/Tanı yöntemleri/Deneysel
Tevfik Sağlam Toplantısı
07-01-2015
Tüberküloz ve tanı yöntemleri çalışma
gruplarının tüberküloz tanısında güncellenen
bilgilerini paylaşılması
İlgili çalışma grupları ile temasa gecilerek
panel düzenlenmesi
Serbest Kürsü:Araştırma
yöntemleri,çalışma dızaynları ve
kullanım alanları Özge Yılmaz
Toraks derneğinde ödül alan
çalışmalar Ayşe Bilge Öztürk
Panel.Oturum Başkanı:
Gül Öngen
1-Tuberkuloz tanısı ve moleküler
yöntemler Kaya Köksalan
2-Moleküler yöntemlerin klinik
kullanımı Tülin Sevim
3- Plörezi tanısında medikal
torokoskop Elif Şen-Ankara
KOAH/Tutun ÇG
Serbest Kürsü:İnternet ve sosyal
medyanın etkin kullanımı
Dr.Sertaç Doğanay
Tevfik Sağlam Toplantısı
04-02-2015
KOAH ve Tütün çalışma gruplarının
güncellenen bilgilerini paylaşmak
İlgili çalışma grupları ile temasa gecilerek
panel düzenlenmesi
Panel:Oturum Başkanı:Hatice
Türker
KOAH’a güncel bakış
Sema Umut
KOAH da sigara birakmak ne
kadar işe yarar
Banu Salepçi
Malgnite/Cerrahi/Patoloji ÇG
Tevfik Sağlam Toplantısı
04-03-2015
Küçük hücreli Akciğer Kanserinde
güncellenen bilgileri paylaşmak
İlgili çalışma grupları ile temasa gecilerek
panel düzenlenmesi
Serbest Kürsü:Kanser olduğu
hastaya söylenmeli
mi,söylenmemeli mi? Murat
Emul
Panel:Gülcihan özkan
Küçük hücreli akciğer kanseri
güncel yaklaşım
Dahili; Prof. Dr. Serap Hastürk
Cerrahi: Dr. Çağatay Tezel
Patoloji:Dr.Pınar Fırat
Çocuk/enfeksiyon ÇG
Serbest Kürsü:Olgu
Sunumu/Kartal Göğüs
hastalıkları
Tevfik Sağlam Toplantısı
Panel:Oturum Başkanı:Orhan
Arseven
15-04-2015
Kistik fibrosisli hastaların yönetimi
konusunda göğüs hastalıkları uzmanlarının
eğitimine katkıda bulunmak
Hasta konuşması:5 dak.
Kistik Fibrozis hastalarında
enfeksiyon tedavisi Dr.Adnan
Pullukçu-İzmir
Solunum yolu hastalıkları tedavisi
Dr.Ela Erdem Eralp
Sağlık Politikaları/Astım
Tevfik Sağlam Toplantısı
09-05-2015
Sağlık politikalerı ve astım konusunda
güncel bilgiler
İlgili çalışma grupları ile temasa gecilerek
panel düzenlenmesi
Serbest Kürsü:Sağlık politikaları
bakış açısıyla astım Feyza Erkan
Panel:Oturum Başkanı: Bilun
Gürocak
Güncellenen tedavilere dayalı akut
astım tedavisi Kıvılcım
Oğuzülgen-Ankara
Kronik astım tedavisi
Gül Karakaya-Ankara
ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: Okul ile birlikte
Adı
Tarih
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Adı
Tarih
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Sigara bırakma kursu
2014-Aralık
Göğüs hastalıkları uzmanlarının sigara
bıraktırma konusunda deneyim kazanması
Tütün çalışma grubu TTD okul ve TTD
İstanbul şubesi ile ortak planlama
Nalan Adıgüzel
Ela Erdem
YAPILMASI PLANLANAN ŞUBE KURSLARI
Adı
Tarih
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Transplantasyon kursu
Kasım 2014
Ülkemizde giderek artan sayıda yapılan AC
nakli konusunda bilgilendirme ve hangi
hastaları , kime yönlendirme
TTD transplantasyon çalışma grubu ve
İstanbul şube ile ortak planlama
Dr. Adalet Demir
Dr. Gülcihan Özkan
Araştırma planlama, temel
istatistik kursu
belirlenecek
Akademisyen özellikle asistanların temel
araştırma planlamasını sağlamak
TTD nin MECOR eğiticilerinin desteği ile
TTD-MECOR Türkiye Ekibi
TTD nin MECOR eğiticilerinin desteği ile
TTD-MECOR Türkiye Ekibi
vakalarla interaktif eğitim ilgili ÇGler Çocuk
Göğ ÇG, Tanı Yöntemleri
İlgili ÇG ler
vakalarla interaktif eğitim ilgili ÇGler
Tanı Yöntemleri ÇG ile
YBU ÇG
Tez ve makale yazımı kursu
belirlenecek
Kistik fibroz kursu
belirlenecek
Venöz tromboembolizm kursu
NIV kursu (Süreyyapaşa, yada
Marmara)
IMV Kursu (Süreyyapaşa yada
Marmara)
Hemşirler için YBU ve serviste
NIV kursu (Süreyyapaşa)
belirlenecek
Asistanların ve Akademisyenlerin
çalışmalarını makale haline getirmelerini
sağlamak
Kistik fibrozun tanı ve tedavisinin hekimlere
anlatılması
Tanı ve tedavi yöntemlerinin hekime
anlatılması
belirlenecek
Hekimlere NIV endikasyon ve uygulanmanın
anlatılması
Teoik eğitim ile pratik eğitim eş zamanlı
verilmesi, ÇG ekibi ile.
belirlenecek
Hekimlere IMV endikasyon ve uygulanmanın
anlatılması
Teoik eğitim ile pratik eğitim eş zamanlı
verilmesi, ÇG ekibi ile.
YBU ÇG
belirlenecek
Hemşirelere NIV önemi ve uygulanmanın
anlatılması
Teoik eğitim ile pratik eğitim eş zamanlı
verilmesi, ÇG ekibi ile.
YBU ÇG
Uzman/Asistan (Göğüs Hst)
Uzman/Asistan (Göğüs Hst dışı)
Hekim olmayan üye
335 uzman
123 asistan
Göğüs cerrahi:52 uzman 65 asistan
Göğüs hast ve cerrahisi dışı:77 uzman 64
asistan
Fizyoterapist:42
Hemşire 90
Şube Üyelik Analizleri
Temmuz 2014
Akademisyen
Profösör -60
Doçent -60
Yrd.Doç - 22
Eğitim Görevlisi -39
TOPLAM:181
Hedef
Download

türk toraks derneği istanbul şubesi eylem planı 2014-2015