AKCİĞER KANSERİ
Tarama,Tanı, Evreleme
Prof.Dr.Mustafa YAMAN
Sık Görülen Kanserler
İnsidans
Akciğer
171,600
Kolon
Meme
Prostat
ACS, 1999
5 Yıllık Yaşam
%14
Exitus
158,900
%63
485,000
%85
%93
137,300
Akciğer Kanserinde
5 Yıllık Yaşam Oranı
•
•
•
•
Toplam
Cerrahi Tedavi ( Tüm Evreler )
Cerrahi Tedavi ( Evre I )
Endoskopik Tedavi
% 14
% 30
% 70
Displazi, İnsitu Carsinom
% 95
Carcinogenesis
• Basal cell hyperplasia
• Squamous cell metaplasia
• Squamous cell dysplasia
20 Yıl
• Carcinoma in situ
4 Yıl
• Early invasive cancer
6 Ay
Erken Tanı Kimlere Uygulanmalı ?
Yankelevitz, D. et al. Chest 2005;127:1132-1135
Akciğer Kanserinde Erken Tanı
Tarama Yöntemleri
•
•
•
•
•
Radyoloji
Bronkoskopi
Balgam Sitolojisi
Moleküler Teknikler
PET
Akciğer Grafisi ve Balgam Sitolojisi ile
Yapılan Tarama Çalışmaları
Detected ca.
SG
CG
SG
CG
SG
CG
206
160
35
15
202
20
20
MLP
XP+SC (4mo)
JHLP
XP(1y)+SC(4mo) XP(1y)
194
MSKLP XP(1y)+SC(4mo) XP(1y)
144
144
35
35
CSLP
108
82
23
19
XP+SC(6mo)
XP+SC (1y)
5y-survival (%)
XP(1y)
SC: sputum cytology, SG: screening group, CG: control group
Patz, E. F. et al. N Engl J Med 2000;343:1627-1633
(Chest. 2005;127:1136-1139.)
© 2005 American College of Chest Physicians
Stage of Lung Cancer in Relation to Its Size*
Part 2. Insights
David Yankelevitz, MD; Juan P. Wisnivesky, MD, MPH and Claudia I. Henschke, PhD, MD, FCCP
(Chest. 2005;127:1136-1139.)
© 2005 American College of Chest Physicians
Stage of Lung Cancer in Relation to Its Size*
Part 2. Insights
David Yankelevitz, MD; Juan P. Wisnivesky, MD, MPH and Claudia I. Henschke, PhD, MD, FCCP
(Chest. 2004;126:761-765.)
© 2004 American College of Chest Physicians
The Effect of Tumor Size on Curability of Stage I Non-small Cell Lung Cancers*
Juan P. Wisnivesky, MD, MPH; David Yankelevitz, MD and Claudia I. Henschke, PhD, MD, FCCP
Cure rates according to tumor size category were statistically significantly
different for all categories (p < 0.05) except for groups of patients with tumor
diameters of 26 to 35 mm and 36 to 45 mm (p = 0.10)
Wisnivesky, J. P. et al. Chest 2004;126:761-765
The conjecture of the P/G group of the course of lung cancer
Yankelevitz, D. et al. Chest 2005;127:1132-1135
Patient population for the Early Lung Cancer Detection Study
Bechtel, J. J. et al. Chest 2005;127:1140-1145
(Chest. 2005;127:1140-1145.)
© 2005 American College of Chest Physicians
Lung Cancer Detection in Patients With Airflow Obstruction Identified in a Primary
Care Outpatient Practice*
Joel J. Bechtel, MD, FCCP; William A. Kelley, MD, FCCP; Teresa A. Coons, PhD; M. Gerry Klein, MD; Daniel D.
Slagel, MD and Thomas L. Petty, MD, Master FCCP
Patz, E. F. et al. N Engl J Med 2000;343:1627-1633
Patz, E. F. et al. N Engl J Med 2000;343:1627-1633
Patz, E. F. et al. N Engl J Med 2000;343:1627-1633
Yapılan Çalışmalar Sonucunda,
Tarama Yöntemleri, Akciğer
Kanseri Mortalitesini Azaltmadığı
İçin, Uygulama, Risk Taşıyan
Kişilerin Kendi Arzularına
Bırakılmıştır.
Akciğer Kanserinde Radyolojik
Bulgular
•
•
•
•
•
•
•
Soliter Pulmoner Nodül
Kitle
Atelektazi
Konsolidasyon
Hiler genişleme
Mediastinal Kitle
Plevral sıvı
Soliter Pulmoner Nodül
Neoplastic
Inflammatory
Malignant
Benign
Infectious
Cancer
Lymphoma
Carcinoid
Hamartoma
Chondroma
Granuloma
Round pneumonia
Abscess
Noninfectious
Metastasis
Rheumatoid / Wegener
Vascular
Congenital
Diğerleri
AVM
Infarction
Hematoma
Bronchial atresia
Sequestration
Pleural plaque / mass
External object
Pseudotumor
Bone island
Soliter Pulmoner Nodül
Çap
> 1 cm
> 2 cm
≤ 3 cm
Malign
15 %
40 %
80 %
Soliter Pulmoner Nodül
•
•
•
•
Düzgün Sınırlı
Lobüle
Spiküler
İrregüler
Pleural Tag
Rabbits ears
TANI YAKLAŞIMI
Bronkoskopik İnceleme
•
•
•
•
•
•
•
Rigid Bronkoskopi
Fleksible Bronkoskopi
Video Bronkoskopi
Bronkoskopik Ultrason
Fluorescence Bronkoskopi
Süper Dimension Bronkoskopi
Optical Coherence Tomografi
Akciğer Kanserinin TNM Evrelemesi
T0 : Tm yok.
Tx : Radyolojik ve bronkoskopik olarak tm yok.
Bronko pulmoner sekresyonlarda malign hücre
var.
Tis : Karsinoma in situ.
T1 : En büyük çapı 3 cm ‘den küçük AC veya
Visceral plevra ile sınırlı, bronkoskopide lob
bronşunun proksimaline invazyon yapmayan tm.
T2 : En büyük çapı 3 cm ‘den büyük veya herhangi bir
büyüklükte fakat aşağıdaki özelliklerden en az birini
gösteren tm.
• Visceral Plevra invazyonu
• Hiler bölgeye uzanan atelektazi ve/veya pnömoni
• Bronkoskopide lob bronşunun proksimaline yayılmış
ancak ana karinadan en az 2 cm uzaklıkta.
• Bir akciğer alanından daha az büyüklükte atelektazi
ve/veya pnömoni. Plevra sıvısı olmamalı.
T3 : Parietal plevra, göğüs duvarı, diafragma veya perikard
invazyonu gösteren herhangi bir boyutta tm. Mediastinal
plevrayı invaze etmiş fakat mediastene girmemiş tm.
Bronkoskopide T.karinaya 2 cm ‘den daha yakın fakat
invazyon yok. Bir akciğerin tümünde atelektazi ve/veya
pnömoni.
T4 : Mediastinal plevrayı geçip aorta, VCS, miyokard,
özefagus, vertebra, ana pulm.arter invazyonuna yol
açan tümör.
• Bronkoskopide T.karina invazyonu.
• Tümörün bulunduğu lobda satelite nodül.
N0 : Bölgesel lenf bezlerinde met.yok.
N1 : Peribronşiyal veya aynı taraf hiler lenf bezlerine
met.
N2 : Aynı taraf mediasten veya subkarinal lenf
bezlerine met.
N3 : Karşı taraf hiler veya mediastinal met. Aynı veya
karşı taraf supra, servikal lenf bezlerine met.
M0 : Uzak metastaz yok.
M1 : Uzak metastaz var. Tümörün bulunduğu lobun
dışındaki alanlarda satelite nodül.
Akciğer Kanserinin TNM Evrelemesi
EVRE
Occult
0
IA
IB
IIA
IIB
IIIA
IIIB
TANIM
TXN0M0
TisN0M0
T1N0M0
T2N0M0
T1N1M0
T2N1M0, T3N0M0
T3N1M0, T1-3N2M0
T4,(herhangi N),M0,
N3, (herhangi T),M0
IV
M1, (herhangi T), (herhangi N)
KHAK’de Evreleme
1. Sınırlı Hastalık
–
–
–
–
Tek taraflı tümör
Regional, hiler, mediastinal, supraklaviküler
lenfadenopati (aynı ve karşı tarafta)
Aynı taraf plevral epanşman
VCS, N.Rekürrens tutulumu
2. Yaygın Hastalık
–
–
–
–
Uzak metastaz
Perikard tutulumu
Karşı taraf plevra epanşmanı
İki taraflı akciğer tutulumu
Positron Emission Tomography
Akciğer Kanserindeki Yeri Nedir ?
•
•
•
•
Malgnite hakkında bilgi
Mediasten evrelemesine katkı
Uzak metastaz taraması
Tümörün biyolojik özelliği
SUV =
mean ROI activity (Ci/ml)
Injected dose/body weight
2.5 SUV veya üzeri malign
Positron Emission Tomography
Meta analiz
4 Yıl / 40 Çalışma
sensitivity
specificity
1474 lezyon
96.8 %
77.8%
En iyi sonuç
≥ 10 mm
Gould MK et al Accuracy of positron emission tomography for
diagnosis of pulmonary nodules and mass lesions
JAMA 285(7):914, 2001
Positron Emission Tomography
Yalancı pozitif
• Benign fibröz mesothelioma
• Aktif granulomatöz hastalıklar
TB
sarcoid
fungal
lipoid pneum.
talc granulomatosis
• Radyasyon pnömonisi ve nekroz
Positron Emission Tomography
Yalancı negatif
• 7 mm ‘den küçük lezyonlar.
• Düşük metabolik aktivite
Bronkoalveolar Karsinom
Karsinoid
Download

Akciğer Kanserinde Tarama, Tanı ve Evreleme