2013/2014 Bahar Yarıyılı Makina Mühendisliği Bölümü Ders Programı (ÖRGÜN ÖĞRETİM)
G
D
1
PAZARTESİ
2
3
4
5
6
SALI
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇARŞAMBA
1
2
3
4
5
6
7
8
PERŞEMBE
1
2
3
4
5
S
1. SINIF
08:30
09:30
Mat II A 0,1,2,3,4
10:30
11:30
13:00
Statics A 0,1,2,3,4
(ÇY) 120
2. SINIF
120
16:00
(ÇY-BGK) 121
Fizik II B UYG 5,6,7,8,9
FEN FAK LAB
Bil Prg B
Bil Prg D
(BMİ) 5,6,7
(MA) 8,9
(teo) Lab 12
(teo) Lab 13
Bil Prg B
Bil Prg D
(BMİ) 5,6,7
(MA) 8,9
(uyg) Lab 12
(uyg) Lab 13
08:30
09:30
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00
Mat II A 0,1,2,3,4
120
Mat II B 5,6,7,8,9
121
14:00
15:00
08:30
09:30
10:30
11:30
13:00
14:00
15:00
16:00
Fizik II A UYG 0,1,2,3,4
FEN FAK LAB
Statics C (Not 4)
Türk Dili
123
BE / GS
“
Statics B 5,6,7,8,9
(BGK) 121
Bil Prg A
(HÖ) 0,1,2
(teo) Lab 08
Bil Prg A
(HÖ) 0,1,2
(uyg) Lab 08
Tek Res II A
0,1
(AE)
“
Lab 12
Bil Prg C
(AS) 3,4
(teo) Lab 09
Bil Prg C
(AS) 3,4
(uyg) Lab 09
Tek Res II C
2,3
(RY)
“
Lab 13
08:30
09:30
10:30
11:30
13:00
Tec Eng II A
0,1,2
(MS)
120
Tec Eng II C
3,4
(SS)
124
Statics A 0,1,2,3,4
Muk. II A
Muk II B
Elektronik
(RK)
124
(YA)
Z25
(AG)
1B10
Eng. Math. A
(ET)
Lab 14
(BMİ)
2B45
End. Uyg. Bilg. Dest.
Müh
(MZ)
Lab 13
Mak Tas II B
Kompozit Üret. Tekn
Hidrolik Makinalar
(MD) Z21
(CA)
(DK)
2B45
2B47
Kaldırma Mak.
(MD)
2B45
Mot. Taş. Yap.Elmn.
(NSK)
124
Güneş En
(İHT)
2B47
Mekatronik
Mak. Din.
Mak Tas II A
(MB) Z21
(HÖ)
1B09
Electronics B
İstatistik A
(LÇ)
(YA)
1B09
Z22
Eng. Math. B
(BGK)
Lab 14
Akış. Mek.
(AE) 1B09
Güncelleme: 12.02.2014
4. SINIF
3. SINIF
Muk. II C
(CA)
Z22
Eng. Math. C
(ZK)
Lab 13
Isıtma Hav. A
(DK)
Z21
Cntrol Syst. A
(LÇ)
1B10
İstatistik B
(YA)
Z25
Mak Tas II B
(MD) Z21
Deneysel Mekanik
Mak Tas II C
(ÇÖ) Z22
Mak Tas II C
(ÇÖ) Z22
Statics C (Not 4)
Thermdy.I B
Mach. Dyn. A
Isıtma Hav. B
Dişli çarklar
Statics B 5,6,7,8,9
(ÇY-BGK) 121
Fluid Mech. A
(ÖÇ)
(SS)
(AT)
(MB)
(AG)
(BGK) 121
Tec Eng. II B
Tec Eng. II D
5,6,7
8,9
(ÇY)
(AS)
120
121
(NK) 124
Z25
Fluid Mecnics
B
(ÖÇ) Z22
Z21
Z22
2B45
2B47
Mak Tas II A
Mach. Dyn. B
Kontrol Sist.
Plastik Tekn.
Soğutma Mak
(MB) 124
(MS)
Z21
(HK)
1B09/BATÜL
(S.Sayer)
2B47
( NK)
2B45
Electronics A
(AG)
1B10
Tek Res II B
5,6
Tek Res II D
7,8
(AE)
(RY)
Thermody I A
Fluid Mech. B
“
Lab 12
“
Lab 13
(SK)
Z25
Fluid
Mechanics A
(NK) 124
(ÖÇ) Z22
Mat II B 5,6,7,8,9
Müh Mat
İmal Us.II B
Akış. Mek.
(AE) 1B09
Termodinamik
I
(SK)
1B09
(FK)
Z21
İmal Us.II A
Control Syst B
Pneum. Hyd.
Systems
(HK)
Lab 14
Ses ve Gürültü
Kontrolü
(SS)
2B47
Motorlar
(AY)
2B45
Refriger.
Mach.
(NK)
2B47
Isı transferi II
CUMA
14:00
(ÇY) 120
121
(MA)
(FK)
(LM)
(AE)
6
15:00
Atatürk İlkeleri A 0,1,2,3,4
Atatürk İlkeleri B 5,6,7,8,9
Lab 14
Z21
Lab 15
2B45
7
16:00
120
121
8
08:30
Tek Res II F 9
1
09:30
Fizik II A 0,1,2,3,4
(RY)
2
10:30
“
“
3
11:30
120
Lab 13
4
13:00
Tek.ResII E 4
Statik
Fizik II B 5,6,7,8,9
Mesleğe Geçiş
5
14:00
(AE)
(ET)
“
Dekanlık Konferans Salonu
6
15:00
“
“
120
7
16:00
Lab 13
124
8
NOTLAR: 1. Sosyal ve Teknik Seçmeli Dersler Pazartesi ve Cuma günleri tam gün olarak planlanmıştır. Kendi programınıza uyacak şekilde bu dersleri almayı unutmayınız.
2. Son sınıf derslerinde mavi renkli dersler mekanik tasarım, mor renkli dersler ısıl tasarım seçmeli dersleridir. Mezun olmak için en az bir mekanik tasarım ve bir ısıl tasarım dersi almanız gerekmektedir.
3. %30 İngilizce eğitime tabi öğrencilerimiz mezun olmak için tüm dönemler toplamında en az 1 tane İngilizce anlatılan bölüm seçmeli dersi almak zorundadır.
4. Statics dersini alttan alan öğrenciler öncelikli olarak Statics C grubunu seçmelidir.
2013/2014 Bahar Yarıyılı Makina Mühendisliği Bölümü Ders Programı (İKİNCİ ÖĞRETİM)
G
D
PAZARTESİ
1
2
3
4
5
6
S
17:00
17:55
18:50
19:45
20:40
21:35
1. SINIF
Statics A
0,1,2,3,4
(ÇY) 121
Mat II A
0,1,2,3,4
121
Atatürk İlkeleri A 0,1,2,3,4
121
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
15:00
16:00
2. SINIF
Mat II B
5,6,7,8,9
120
Statics B
5,6,7,8,9
(BGK) 120
Atatürk İlkeleri B 5,6,7,8,9
120
17:00
Türk Dili A 0,1,2,3,4
Statics B 5,6,7,8,9
2
3
17:55
18:50
120
(BGK) 121
Türk Dili B 5,6,7,8,9
4
5
19:45
20:40
6
1
21:35
2
3
17:55
18:50
4
5
6
1
19:45
20:40
21:35
2
3
4
5
6
17:55
18:50
19:45
20:40
21:35
17:00
Mak Tas II A
İstatistik B
(LÇ)
(ZK)
(MD)
(YA)
Z25
Lab 12
(MD)
Z22
Electronics B
(RK)
124
End.Uyg.Bilg.
Des.Müh
(MZ)
Hidrolik
Mak.
(DK)
1B09
2B45
Lab 13
2B47
Ses.Gür.Kont.
Isı Tr. II
(AS)
(AE)
2B44
2B47
Z21
Bil Prg A
(HÖ) 0,1,2
(teo) Lab 12
Bil Prg A
(HÖ) 0,1,2
(uyg) Lab 12
Bil Prg C
(BMİ) 3,4
(teo) Lab 13
Bil Prg C
(BMİ) 3,4
(uyg) Lab 13
Mat II A 0,1,2,3,4
121
Tek Res II A
Tek Res II C
0,1,2
3,4
(AE)
RY
Lab 12
Lab 13
Tec. Eng. II A
Tec. Eng. II C
0,1,2
3,4
(MS)
(ÇY)
121
124
Statics A 0,1,2,3,4
(ÇY) 120
Eng. Math A
Thermdy I B
Muk. II C
Isıt Hav A
Mak Tas II B
(ET)
(ÖÇ)
(YA)
(DK)
(MB)
Pneum. Hyd
Systems
(LM)
Lab 14
Z25
Z22
Z21
(MB)
Lab 11
Fluid Mech.B
Akış. Mek.
İstatistik A
123
(ÖÇ) Z21
(AE) 1B09
(YA)
121
Bil Prg B teo
(AS) 5,6,7
(teo) Lab 10
Bil Prg B
(AS) 5,6,7
(uyg) Lab 12
Tec. Eng. II B
5,6,7
(AS)
120
Bil Prg D teo
(MA) 8,9
(teo) Lab 11
Bil Prg D teo
(MA) 8,9
(uyg) Lab 13
Tec. Eng. II D
8,9
(SS)
121
Fizik II B
5,6,7,8,9
120
Fizik II B UYG
FEN FAK LAB
Z22
Eng. Math B
Mach. Dyn. A
(SK)
(BGK)
(MS)
Control Syst.
B
(LM)
124
Lab 14
Z21
Lab 11
Termdnamik I
(ZK)
Mt.Taş
YapEl
(MT)
1B09/BATÜL
2B44
Kontrol Sist.
(AG)
Güneş
En
(İHT)
Rfriger
Mach.
(NK)
2B45
2B47
Z25
Mekatronik
Fluid Mech A
(NK) Z25
Electronics A
Muk. II B
Müh Mat
İmal Us II A
Mach. Dyn. B
Motorlar
Deneysel Mek
(AG)
1B09
Fluid Mech A
(NK) Z25
(CA)
Z25
(MA)
Lab 12
Akış. Mek.
(AE)1B09
(FK)
Z21
(SS)
Z22
İmal Us II B
(FK)
Z21
(AY)
2B47
(BMİ)
2B44
Soğutma
Mak
(NK)
2B45
13:00 Mesleğe Geçiş (Dekanlık Konferans Sal.)
13:00
CUMA
(HÖ)
Komp.Üret.
Tekn
(CA)
Mak. Din.
BE/GS
BE/GS
1
17:00
Eng. Math C
Muk. II A
Güncelleme: 12.02.2014
4. SINIF
3. SINIF
1
17:00
Fizik II A
2
17:55
0,1,2,3,4
Tek Res II B
Tek Res II D
5,6,7
8,9
Thermodyn I A
Fluid
Mechanics B
Control Syst. A
Isıt Hav B
(SK)
(ÖÇ) Z21
(LÇ)
(AT)
18:50
120
(AEk)
(RY)
Z25
1B10
Z22
3
19:45
Fizik II A UYG
Lab 12
Lab 13
4
20:40
FEN FAK LAB
Mat II B 5,6,7,8,9
5
21:35
120
6
NOTLAR: 1. Sosyal ve Teknik Seçmeli Dersler Pazartesi ve Cuma günleri tam gün olarak planlanmıştır. Kendi programınıza uyacak şekilde bu dersleri almayı unutmayınız.
2. Son sınıf derslerinde mavi renkli dersler mekanik tasarım, mor renkli dersler ısıl tasarım seçmeli dersleridir. Mezun olmak için en az bir mekanik tasarım ve bir ısıl tasarım dersi almanız gerekmektedir.
3. %30 İngilizce eğitime tabi öğrencilerimiz mezun olmak için tüm dönemler toplamında en az 1 tane İngilizce anlatılan bölüm seçmeli dersi almak zorundadır.
2. YARIYIL
8. YARIYIL
KOD
DERSİN ADI
T
U
A
K
T
S
BİL 1002
Bilgisayar Programlama
2
2
3
FİZ 1102
MAK 1016
MAT 1010
Fizik II
Teknik Resim II
Matematik II
3
4
4
2
0
0
MAK 4098
MAK 4200
MEE 1004
Technical English II
3
0
5
4 Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT, Öğr.Gör. Ali EKİNCİ
4 Doç.Dr. Mustafa ÖZEL
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU, Prof.Dr. Saide SARIGÜL,
3
Doç.Dr. Çınar YENİ, Doç.Dr. Abdullah SEÇGİN
MEE 1018
Statics
4
0
5 Doç.Dr. Çınar YENİ, Doç.Dr. Binnur GÖREN KIRAL
KOD
ATA 1002
TDL 1002
BDE 1003
GSH 1003
GSM 1003
Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi II
Türk Dili II
Beden Eğitimi
Halk Oyunları
Müzik
2
2
0
0
2
2
2
0
T
U
A
K
T
S
EEE 2018
Electronics
3
0
5
EEE 2018
Elektronik
3
0
5
MAK 2022
Mukavemet II
3
0
6
MEE 2024
MAK 2024
Thermodynamics I
Termodinamik I
3
3
0
0
6
6
MEE 2026
Fluid Mechanics
4
0
6
MAK 2026
Akışkanlar Mekaniği
4
0
6
MEE 2028
Engineering Mathematics
3
0
5
MAK 2028
Mühendislik Matematiği
Sosyal Seçmeli Ders
3
2
0
0
5
2
0
2
Öğr.Gör.Atilay YEŞİL
0
12
6
0
7
5
16
DERSİN ADI
T
U
AKTS
MAK 4026
Ses ve Gürültü Kontrolü
3
0
4
MEE 4042
MAK 4042
Refrigeration Machines
Soğutma Makinaları
3
0
4
Prof.Dr. Nuri KAYANSAYAN
MAK 4044
Güneş Enerjisi
3
0
4
Prof.Dr.İsmail Hakkı TAVMAN
MAK 4048
Hidrolik Makinalar
3
0
4
Doç.Dr. Dilek KUMLUTAŞ
MAK 4052
Dişli Çarklar
3
0
4
Yrd.Doç.Dr. Melih BELEVİ
MAK 4070
Deneysel Mekanik
3
0
4
Doç.Dr. Bülent Murat İÇTEN
MAK 4072
Plastik Teknolojileri
3
0
4
Doç.Dr. Sami SAYER
MAK 4074
Mekatronik
3
0
4
Doç.Dr. Aytaç GÖREN
MEE 4076
Pneum. and Hydr. Systems
3
0
4
Prof.Dr. Hira KARAGÜLLE
Doç.Dr. Levent MALGACA
MAK 4078
Kaldırma Makinaları
3
0
4
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
MAK 4080
End.Uyg.Bilg.Des.Müh.
3
0
4
Prof.Dr. Mehmet ZOR
MAK 4082
Kompozit Ürt.Teknolojileri
3
0
4
Doç.Dr. Cesim ATAŞ
MAK 4084
Mot.Taş. Yapı Elemanları
3
0
4
Prof.Dr. N. Sefa KURALAY
Yrd.Doç.Dr. Murat TOPAÇ
MAK 4086
Motorlar
3
0
4
Öğr.Gör.Atilay YEŞİL
MAK 4088
Isı Transferi II
3
0
4
Doç.Dr. Aytunç EREK
DERSİN ADI
T
U
Doç.Dr. Hasan ÖZTÜRK, Doç.Dr. B.Murat İÇTEN
Doç.Dr. Abdullah SEÇGİN, Yrd.Doç.Dr. Murat AKDAĞ
MAK 4004
Mesleğe Geçiş
2
Bitirme Projesi
Meslek Stajı
Seçmeli Ders
4. YARIYIL
DERSİN ADI
DERSİ VEREN ÖĞRETİM
ELEMANI
KOD
2
KOD
AKTS
DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI
DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI
Yrd.Doç.Dr. Aytaç GÖREN
Yrd.Doç.Dr. Levent ÇETİN
Yrd.Doç.Dr. Aytaç GÖREN
Prof.Dr.Ramazan KARAKUZU, Doç.Dr. Cesim ATAŞ
Yrd.Doç.Dr. Yusuf ARMAN
Prof.Dr. Serhan KÜÇÜKA, Doç.Dr. Özgür ÇOLPAN
Prof.Dr. Serhan KÜÇÜKA
Prof.Dr. Nuri KAYANSAYAN
Doç.Dr. Özgür ÇOLPAN
Doç.Dr. Aytunç EREK
Doç.Dr. Evren TOYGAR
Doç.Dr. Zeki KIRAL, Doç.Dr. Binnur GÖREN KIRAL
Yrd.Doç.Dr. Murat AKDAĞ
6. YARIYIL
KOD
DERSİN ADI
T
U
A
K
T
S
MAK 3008
Makina Tasarımı II
4
0
6
MAK 3012
Isıtma Havalandırma Sist.
3
0
6
MAK 3028
MAK 3030
MEE 3018
MAK 3018
MEE 3026
MAK 3026
İmal Usulleri II
Makina Müh.Uyg. İstatistik
Dynamics of Machinery
Makine Dinamiği
Control Systems
Kontrol Sistemleri
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
5
3
5
5
5 Yrd.Doç.Dr. Levent MALGACA, Yrd.Doç.Dr. Levent ÇETİN
5 Prof.Dr. Hira KARAGÜLLE, Doç.Dr. Zeki KIRAL
DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI
Prof.Dr.Mine Demirsoy, Doç.Dr. Çiçek ÖZES
Yrd.Doç.Dr. Melih BELEVİ
Prof.Dr. Dilek KUMLUTAŞ, Yrd.Doç.Dr. Alparslan
TURGUT
Yrd.Doç.Dr. Fatih KAHRAMAN
Yrd.Doç.Dr. Yusuf ARMAN
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU, Prof.Dr. Saide SARIGÜL
Doç.Dr. Hasan ÖZTÜRK
SEÇMELİ DERS LİSTESİ
DERSİ VEREN ÖĞRETİM
ELEMANI
Prof.Dr. Saide SARIGÜL,
Doç.Dr. Abdullah SEÇGİN
NOT: Yukarıda verilen seçmeli ders listesinde mavi renkli dersler mekanik tasarım, mor renkli
dersler ısıl tasarım dersleridir. Mezun olmak için en az bir mekanik tasarım ve bir ısıl tasarım
dersi almanız gerekmektedir.
Download

Ders Programı - Makina Mühendisliği