DERSLER
SINIFLAR
1. SINAVLAR
2.SINAVLAR
3. SINAVLAR
AÇIKLAMALAR
TÜRKÇE
4 SINIFLAR
27 Ekim 2014
25 Kasım 2014
2 Ocak 2015
5. 6. VE 7. SINIFLAR
27 Ekim 2014
25 Kasım 2014
6 Ocak 2015
İLKOKUL
GELİŞİM
RAPORU
7 KASIM 2014
8. SINIFLAR
27 Ekim 2014
29 Aralık 2014
4 ve 5. SINIFLAR
30 Ekim 2014
26 Kasım 2014
(TEOG)
1 Aralık 2014
6. VE 7. SINIFLAR
30 Ekim 2014
1 Aralık 2014
5 Ocak 2015
8. SINIFLAR
30 Ekim 2014
30 Aralık 2014
4. 5. 6. Ve 7.SINIFLAR
5 Kasım 2014
26 Kasım 2014
(TEOG)
3 Aralık 2014
8. SINIFLAR
5 Kasım 2014
8 Ocak 2015
4 .SINIFLAR
27 Ekim 2014
27 Kasım 2014
(TEOG)
2 Aralık 2014
5.6 VE 7. SINIFLAR
3 Kasım 2014
4 Aralık 2014
9 Ocak 2015
T.C.İNK.TAR.
8. SINIFLAR
3 Kasım 2014
5 Ocak 2015
VATANDAŞLIK
8. SINIFLAR
7 Kasım 2014
27 Kasım 2014
(TEOG)
İNGİLİZCE
4. SINIFLAR
28 Kasım 2014
7 Ocak 2015
MATEMATİK
FEN BİLGİSİ
SOSYAL BİLGİLER
DİN KÜL.AHL.BİL
TRAFİK
GÜVENLİĞİ
31 Ekim 2014
5 Ocak 2015
8 Ocak 2015
7 Ocak 2015
9 Ocak 2015
5,6,7. SINIFLAR
31 Ekim 2014
5 Aralık 2014
7 Ocak 2015
8. SINIFLAR
31 Ekim 2014
7 Ocak 2015
12 Kasım 2014
27 Kasım 2014
(TEOG)
24 Aralık 2014
5,6,7, SINIFLAR
20 Kasım 2014
15Ocak 2015
8. SINIFLAR
26 Kasım2014
(TEOG)
31 Ekim 2014
15 Ocak 2015
4. SINIFLAR
4.SINIFLAR
4 Aralık 2014
6 Ocak 2015
İLKOKUL VELİ
TOPLANTISI
8 KASIM 2014
ORTAOKUL
ARA KARNE
14 KASIM 2014
ORTAOKUL
VELİ
TOPLANTISI
15 KASIM 2014
Download

buradan - Özel Kent Koleji