YAZARLAR
Öznur Abadoğlu
A. Berna Dursun
İlknur Başyiğit
Dane Ediger
Sevim Bavbek
Münevver Erdinç
Ülkü Bayındır
Feyza Erkan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Hasan Bayram
Ferda Öner Erkekol
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Allerji ve İmmunoloji Kliniği
Bülent Bozkurt
Refika Ersu
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı
İsmet Bulut
Bilun Gemicioğlu
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı
Berrin Ceyhan
Özlem Göksel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Gülfem Çelik
Nermin Güler
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı
Serhat Çelikel
Yavuz Havlucu
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı, İmmunoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Arif Çımrın
Füsun Kalpaklıoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
Haluk Çokuğraş
Fuat Kalyoncu
Elif Dağlı
Bülent Karadağ
Yavuz Demirel
Gül Karakaya
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk
Hastalıkları Anabilim Dalı
Cemil Topuzlu Caddesi No:16 D:1Selamiçeşme, İstanbul
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
A-VII
Gülbin Karakoç
E. Bülent Şekerel
Emel Kurt
Remziye Tanaç
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı
Zeynep Mısırlıgil
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
Dilşad Mungan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı
İ. Kıvılcım Oğuzülgen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Sedat Öktem
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı
Ayşe Bilge Öztürk
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Egitim ve Arastırma
Hastanesi, Erişkin Allerji Birimi
Leyla Pur Özyiğit
Amerikan Hastanesi, Allerji ve İmmünoloji Bölümü
Cansın Saçkesen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı
Necla Songür
Memorial Şişli Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı
Ayfer Tuncer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı
Haluk Türktaş
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
İpek Türktaş
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı
Ayten P. Uyan
Abant izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Hastalıkları Anabilim Dalı
Füsun Yıldız
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Arzu Yorgancıoğlu
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı
Hasan Yüksel
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları
Anabilim Dalı
firmasının koşulsuz eğitim desteğiyle yayınlanmıştır.
A-VIII
Download

YAZARLAR