TÜRK TORAKS DERNEĞİ
Değerli Meslektaşlarımız,
Ülkemizin 3600 üyesi ile Göğüs Hastalıkları alanındaki en büyük ailesi olan Türk Toraks Derneği’nin 2-6 Nisan 2014 tarihleri
arasında Belek, Antalya Titanic Deluxe Otel Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği 17. Yıllık Kongresi’ne sizleri davet etmekten
mutluluk duyuyoruz.
“Doğayı korumak” teması ile belirlenen logomuzla, doğayı “sağlıklı bir nefes için” korumamız gerektiğinin önemi tüm kongre
boyunca, gerek bilimsel programda, gerekse diğer aktivitelerde vurgulanacaktır.
Çalışma Grupları, Şubeler ve Uzman Komitesi’nin önerileriyle, üyelerimizin görüşleri alınarak Kongre Bilimsel Komitesi
ve Okul Komitesi’nin titiz çalışmaları rehberliğinde zengin bir kongre programı hazırlanmıştır. Kongre bilimsel programı
kapsamındaki kurslar, olgu sunumları, yuvarlak masa toplantıları, paneller, karşıt görüş toplantıları, konferanslar gibi çeşitli
oturumlarda görev alacak yurtiçi ve yurtdışından alanında deneyimli birçok konuşmacı kongremize katkı sağlayacaktır.
Bu yıl kongremizde önceki yıllardan farklı olarak, akciğer sağlığını tehdit eden konuların, güncel sağlık politikalarının
ve hekimlik ortamının harmanlanarak sunulacağı, serbest tartışma ortamı sağlayacak paraleli olmayan ana oturumlar
yapılacaktır. Ayrıca bu yıl temel klinik bilgilerini güncellemek isteyen uzman ve asistanlarımıza yönelik çekirdek eğitim
programı oturumları planlanmıştır.
Amerikan Toraks (ATS), Avrupa Solunum (ERS) ve Hindistan Solunum Derneği Başkanlarının katılımları ile zenginleşecek
kongremiz, uluslararası derneklerle iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da önemli bir organizasyon olacaktır.
Önceki yıllarda olduğu gibi genç ve hevesli meslektaşlarımıza kurs-kongre katılım bursları verilecektir. Ayrıca kongremizde
sunulan özgün çalışmalara teşvik ve destek amaçlı ödüller verilecektir. Kongremizin bilimsel gücü sizlerden gelecek
bildirilerle artacaktır.
16. kongrede başlanan akıllı telefon uygulamamız yenilenerek ve geliştirilerek bu yıl da sizlerin kullanımına sunulacak,
kongre sürecini sizler için kolaylaştırmak adına yeni teknolojik gelişmelerden de faydalanılacaktır.
Sizleri bu yıl yepyeni bir otel ve kongre merkezinde ağırlayacağız. Özenle hazırlanan bilimsel programın yanı sıra tüm gün
süren yoğun çalışma temposunun yorgunluğunu atmanız, uzun süredir göremediğiniz meslektaşlarınızla birlikte iyi vakit
geçirmeniz için neşeli, samimi bir sosyal program düzenlemekteyiz.
Antalya’nın güzel bahar havasında, yeni bir kongre merkezinde, yenilenen kongre programında, bilgilerimizi güncellemek,
sorunlarımızı paylaşmak, beraber olabilmek ve “sağlıklı bir nefes için” gücümüzü birleştirmek için katılımınızı ve katkılarınızı
bekliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Begüm Ergan
Kongre Sekreteri
“Sağlıklı bir nefes için...“
İ. Kıvılcım Oğuzülgen
Kongre Başkanı
Sedat Altın
TTD Başkanı
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
17.YILLIK KONGRESİ
TÜRK TORAKS DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Genel Başkan
Sedat Altın
I. Başkan Yardımcısı
Feyza Erkan
2. Başkan Yardımcısı
Arzu Yorgancıoğlu
Genel Sekreter
Hikmet Fırat
Mali Sekreter
Mustafa Demirel
Okul Başkanı
Oya İtil
Bilimsel Komite Başkanı
Elif Dağlı
Dış İlişkiler Sorumlusu
Füsun Yıldız
Bülten – İnternet Sorumlusu
Metin Akgün
Göğüs Cerrahi Temsilcisi
Salih Topçu
Uzman Temsilcisi
Eda Uslu
Asistan Temsilcisi
Barış Çil
TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRE DÜZENLEME KURULU
Kongre Başkanı
İ. Kıvılcım Oğuzülgen
Kongre Sekreteri Begüm Ergan
Kongre Bilimsel Program Sorumlusu
Ferda Öner Erkekol
Zeynep Pınar Önen
Kongre Bildiri Sorumlusu
Ezgi Özyılmaz
Kongre Mali Sekreteri
Oğuz Uzun
TTD Dış İlişkiler Sorumlusu
Füsun Yıldız
Kongre Dış İlişkiler Sorumlusu
Özen Kaçmaz Başoğlu Kongre Sosyal Program Sorumlusu
Bülent Karadağ
Kongre Basın İlişkileri Sorumlusu
Ayşın Şakar Coşkun
Kongre Uzman Temsilcisi
Rabia Engin Ünver
18. Yıllık Kongre Başkanı
Füsun Topçu
www.toraks.org.tr
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
17.YILLIK KONGRESİ
GENEL BİLGİLER
KONGRE MERKEZİ Titanic Deluxe Otel, Belek – Antalya
KONGRE DİLİ
Kongre dili Türkçe ve İngilizce’ dir. Uluslararası konuşmacıların bulunduğu
toplantılarda İngilizce - Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.
KURSLAR 2 Nisan 2014 tarihinde düzenlenecektir.
BİLİMSEL PROGRAM
3 Nisan 2014 tarihinde kongre bilimsel oturumları başlayacak olup, 5 Nisan 2014 akşamı sona erecektir.
KREDİLENDİRME
Kongrenin tüm oturumları, Türk Tabibler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.
KATILIM BELGESİ
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri, kongre merkezinin içerisinde çeşitli noktalara konulacak kioks’lar aracılığıyla
dağıtılacaktır.
DAVET MEKTUBU / İZİN YAZISI
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara
gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.
WEB SAYFASI
Toplantı ile ilgili tüm bilgilere www.kongre2014.toraks.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BURS VE ÖDÜLLER
Türk Toraks Derneği üyesi olan meslektaşlarımıza bağlı oldukları şubelerin kontenjanları ile sınırlı kongre için katılım ve konaklama bursu
verilecektir. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildiriler arasından değerlendirme jürisi tarafından seçilenlere ödül verilecektir. Burs ve
ödüllerle ilgili ayrıntılı bilgiye www.toraks.org.tr web sayfasından ulaşılabilir.
“Sağlıklı bir nefes için...“
KONGRE KURSLARI
2 Nisan 2014, Çarşamba
GRANÜLOMATÖZ AKCİĞER HASTALIKLARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
Kurs Başkanları: Haluk Türktaş, Özlem Özdemir Kumbasar
09:00 - 09:30
Akciğerin Granülomatöz Hastalıkları; Giriş, Genel Bilgi, Epidemiyoloji, Sınıflama
İsmail Hanta
09:30 - 10:00
Akciğerin Granülomatöz Hastalıklarının Ayırıcı Tanısında Sorunlar ve Sorunun Boyutu
Haluk Türktaş
10:00 - 10:30
Ayırıcı Tanıda Klinik ve Laboratuar Bulguların Değerlendirilmesi
Gülfer Okumuş
10:30 - 10:45
KAHVE ARASI
10:45 - 11:15
Ayırıcı Tanıda Radyolojik Özellikler
Can Zafer Karaman
11:15 - 11:45
Granülomatöz Hastalıkların Patolojik Özellikleri; Ayırıcı Tanıda Patoloji Altın Standart mıdır?
Pınar Arıkan Fırat
11:45 - 12:30
Olgu Örnekleri; Sorunlar, Çözümler
Nesrin Moğulkoç
12:30 - 12:45
Tartışma
SOLUNUM SİSTEMİ RADYOLOJİSİ
Kurs Başkanları: Macit Arıyürek, Çetin Atasoy
08:30-09:10
Plevra Hastalıkları
Recep Savaş
09:10-09:50
Pulmoner Vasküler Hastalıklar
Uğur Bozlar
09:50-10:00
KAHVE ARASI
10:00-10:50
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
Macit Arıyürek
10:50-11:30
Kaviter Akciğer Hastalıkları
Nevzat Karabulut
11:30-13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:40
Konjenital Hastalıklar
Çetin Atasoy
13:40-14:20
Mediasten Hastalıkları
Figen Demirkazık
14:20-14:40
KAHVE ARASI
14:40-15:20
Pulmoner Nodüller ve Kitleler
Gonca Erbaş
15:20-16:00
Vaka Örnekleri ile Girişimsel Radyoloji
Mustafa Taşar
www.toraks.org.tr
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
17.YILLIK KONGRESİ
İLERİ GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ
Kurs Başkanı: Metin Özkan, Sinem Sökücü
09:00-09:30
Tümör Ablasyon: Sıcak Yöntemler Elif Küpeli 09:30-10:00
Tümör Ablasyon: Soğuk Yöntemler
Demet Karnak
10:00-10:30
Lazer & Stent
Levent Dalar 10:30-10:50
KAHVE ARASI
10:50-11:20
Workshop - Argon, Koter
Levent Dalar
11:20-11:40
Workshop - Kriyo
Demet Karnak 11:40-12:00
Workshop - Stent
Levent Dalar 12:00-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-13:45
Bronkoskopik Akciğer Volüm Azaltma Yöntemleri
Turhan Ece
13:45-14:15
Valvler & Coil
Korkut Bostancı
14:15-14:30
Biyolojik Olarak Akciğer Hacim Azaltma
Elif Şen
14:30-15:00
Bronşiyal Termoplasti
Turhan Ece
15:00-15:20
KAHVE ARASI
15:20-15:40
Workshop - Valv
Sinem Sökücü 15:40-16:00
Workshop - Coil
Korkut Bostancı 16:00-16:20
Workshop – Termoplasti
Turhan Ece 16:20-16:30
Kapanış, Kursun Genel Değerlendirmesi
Metin Özkan
TGHYK KURSU: BOARD SINAVLARINA HAZIRLIK
Kurs Başkanları: Hayati Bilgiç, Metin Akgün
09:15 - 09:45
09:45 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
Teorik Sınav Soruları Hazırlama Esaslarının Tanımlanması
Metin Akgün
Teorik Sınav Sorusu Örnekleri
İlknur Başyiğit
KAHVE ARASI
Pratik Sınavı Esasları
Hayati Bilgiç
Pratik Sınavı Radyoloji Örneği
Ömer Deniz
ÖĞLE YEMEĞİ
Pratik Sınavı Fonksiyonel Değerlendirme Örnekleri
Göksel Altınışık
Pratik Sınavı Bronkoskopik Değerlendirme Örnekleri
Ahmet Selim Yurdakul
Entübasyon Kullanımı ve Örnekleri
Sait Karakurt
“Sağlıklı bir nefes için...“
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
17.YILLIK KONGRESİ
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI İLERİ DÜZEY KURSU
Kurs Başkanları: Eda Uslu, Mehmet Ali Habeşoğlu
09:00-09:45
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Tedavisinde PAP Tedavisi Endikasyonları ve Titrasyonu
(Hangi Hastaya Hangi Tedavi Modalitesi?)
Handan İnönü
09:45-10:30
Santral Uyku Apne Sendromu ve Cheyne-Stokes Solunumu PAP Tedavisi Endikasyonları ve Titrasyonu
(Hangi Hastaya Hangi Tedavi Modalitesi?)
Mehmet Ali Habeşoğlu
10:30-11:00
KAHVE ARASI
11:00-12:00
Uyku İlişkili Hipoventilasyon / Hipoksemi Sendromu Tedavisinde PAP Tedavisi ve Ek Oksijen Tedavisi Endikasyonları ve Titrasyonu
(Hangi Hastaya Hangi Tedavi Modalitesi?)
Zeynep Zeren Uçar
12:00-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
Kurs Başkanları: Turan Acıcan, Neşe Dursunoğlu
13:30-14:00
Siklik Alternan Patern Tanısı
Hüseyin Lakadamyalı
14:00-14:30
OSAS ile Birlikte Görülebilen Diğer Uyku Bozukluklarının Tanısı (OSAS ve Narkolepsi, OSAS ve İnsomnia, OSAS ve PLMs)
Turan Acıcan
14:30-15:00
OSAS Tanısı Sırasında Saptanan Kardiyak Sorunlar
Neşe Dursunoğlu
15:00-15:30
KAHVE ARASI
15:30-16:30
Uyku Bozuklukları Merkezlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri (İnteraktif Tartışma)
Oya İtil, Bülent Çiftçi
OLGULAR İLE KRİTİK HASTANIN TANINMASI VE YÖNETİMİ (İNTERAKTİF)
Kurs Başkanları: Turgay Çelikel, Zuhal Karakurt
08:30-09:15
Kritik Hasta Tanımı ve Yoğun Bakım Yatışı Endikasyonları
Turgay Çelikel
09:15-10:30
Peri Arrest Hasta, CPR ve Başarılı Resüssitasyon Sonrası Hasta Yönetimi
Melda Türkoğlu
10:30-11:00
KAHVE ARASI
11:00-11:45
Hemodinamik Bozukluğun Tanınması ve Şoktaki Hasta Yönetimi
Defne Altıntaş
11:45-12:30
Akut Solunum Yetmezliğinin Tanınması ve Yaklaşımlar (Oksijen Tedavisi, Ventüri Maske, vb.)
Gül Gürsel
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15
İMV Ne Zaman? Başlangıç Ayarlarının Düzenlenmesi
Sait Karakurt
14:15-15:00
NIMV Ne Zaman? Başlangıç Ayarlarının Düzenlenmesi
Begüm Ergan
15:00-15:30
KAHVE ARASI
15:30-16:15
Akut Nörolojik Sorunlara Yaklaşım - (Ajitasyon - Sedasyon, Deliryum)
Nalan Adıgüzel
www.toraks.org.tr
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
17.YILLIK KONGRESİ
ERİŞKİN SOLUNUMSAL ACİLLERİ KURSU
Kurs Başkanları: Can Sevinç, Ali Kadri Çırak
08:30-09:00
Açılış, Kurs Tanıtımı
Can Sevinç
09:00-09:30
Solunum Yetmezliği ve Tedavisi
Sait Karakurt
09:30-10:00
Güncel CPR Protokolü
Bahar Kuvaki
10:00-10:30
Yaşamı Tehdit Eden Pnömoniler
Abdullah Sayıner
10:30-11:00
KAHVE ARASI
11:00-11:30
Pnömotoraks
Nezih Özdemir
11:30-12:00
Onkolojik Aciller
Tuncay Göksel
12:00-12:30
Akut Dağ Hastalığı
Levent Tabak
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00
Kalp Yetmezliği ve Akut Akciğer Ödemi
Bahri Akdeniz
14:00-14:30
Hemoptizi
Onur Fevzi Erer
14:30-15:00
Majör PTE Tanı ve Tedavisi
Orhan Arseven
15:00-15:30
KAHVE ARASI
15:30-16:00
KOAH Alevlenme
Mehmet Polatlı
16:00-16:30
NIMV Acil Uygulamaları
Aydın Çiledağ
16:30-17:00
Astım Akut Atak
Fuat Kalyoncu
17:00-17:15
Kapanış, Kursun Genel Değerlendirmesi
Can Sevinç
SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ KURSU
Kurs Başkanları: Nurhayat Yıldırım, Sevgi Saryal
09:00-09:50
09:50-10:40
Spirometrik Ölçüm; Zaman-Volüm Eğrisi ve Akım-Volüm Halkası
Tunçalp Demir
Bronş Duyarlılık Testleri ve Yorumlanması
Funda Coşkun
10:40-11:00
KAHVE ARASI
11:00-12:00
Örneklerle Obstrüktif-Restriktif-Miks Fonksiyon Kusurları
Öznur Yıldız
12:00-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:20
14:20-15:10
15:10-16:10
Akciğer Volümleri Ölçümü
Sevgi Saryal
Difüzyon Kapasitesi Ölçümü
Füsun Öner Eyüboğlu
Örnekler ile Volüm ve Difüzyon Ölçümlerinin Yorumlanması
Nurhayat Yıldırım
“Sağlıklı bir nefes için...“
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
17.YILLIK KONGRESİ
ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ACİLLER
Kurs Başkanları: Ayten Pamukçu, Esen Demir
08:45-09:15
09:15-09:45
09:45-10:15
10:15-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-14:45
14:45-15:15
15:15-15:45
15:45-16:15
Krup
Mehmet Köse
Bronşiyolit
Saniye Girit
Boğmaca
Gülbin Karakoç
KAHVE ARASI
İnfluenza
Hasan Yüksel
Pnömoni
Demet Can
Akut Astım Atağı
Nihat Sapan
ÖĞLE YEMEĞİ
Kistik Fibrozis Alevlenme
Sevgi Pekcan
Hemoptizi ve Pnömotoraks
Nazan Çobanoğlu
Yabancı Cisim Aspirasyonu
Arif Kut
KAHVE ARASI
Resusitasyonda Yenilikler
Ela Erdem
Akut Solunum Yetmezliği
Ayşe Tana Aslan
Anaflaksi
Arzu Bakırtaş
DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJESİ VE TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ KURSU
Kurs Başkanları: Ahmet Uğur Demir, Hasan Yüksel
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:15
11:15-12:00
12:00-13:00
13:00-13:45
13:45-14:30
14:30-15:15
Araştırma Sorusu ve Hipotez Oluşturma
Öner Dikensoy
Çalışma Dizaynları ve Kullanım Alanları
Özge Yılmaz
Örnek Seçimi ve Büyüklüğünün Hesaplanması, Değişkenler ve Ölçümler
Ahmet Uğur Demir
KAHVE ARASI
İstatistiksel Yöntemler: Temel İstatistik ve Sonuçların Yorumu I
Seval Kul
İstatistiksel Yöntemler: Temel İstatistik ve Sonuçların Yorumu II
Seval Kul
ÖĞLE YEMEĞİ
Temel Deneysel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?
Figen Deveci
Hayvan Çalışmalarında Planlama ve Uygun Model ve Denek Seçimi Nasıl Yapılmalı?
Müjdat Balkan
Genetik Çalışmalarda Kullanılan Temel Yöntemler ve Örnek Seçimi Nasıldır?
Mustafa Ulaşlı
15:15-15:30
KAHVE ARASI
15:30-17:00
Örneklerle Tartışma
Canan Karaman
www.toraks.org.tr
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
17.YILLIK KONGRESİ
GÖĞÜS DUVARI PATOLOJİLERİ
Kurs Başkanları: Mustafa Yüksel, Erkmen Gülhan
09:00-09:30
Göğüs Duvarı Cerrahi Anatomisi, Göğüs Duvarı Patolojilerinde Görüntüleme ve Tanısal Stratejiler
Hasan Türüt
09:30-10:00
Torasik Outlet Sendromu
Korkut Bostancı
10:00-10:30
KAHVE ARASI
10:30-11:00
Göğüs Duvarı Enfeksiyonları
Levent Alpay
11:00-11:30
Göğüs Duvarı Deformitelerine Yaklaşım / Klinik Deneyim I
Kamil Kaynak
11:30-12:00
Göğüs Duvarı Deformitelerine Yaklaşım / Klinik Deneyim II
Mustafa Yüksel
12:00-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00
Göğüs Duvarı Travmaları
M. Oğuzhan Özyurtkan
14:00-14:30
Göğüs Duvarının Primer Tümörleri
Tamer Okay
14:30-15:00
KAHVE ARASI
15:00-15:30
Akciğer Kanseri Göğüs Duvarı Tutulumu
Erkmen Gülhan
15:30-16:00
Göğüs Duvarı Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyonu, Prostetik Materyal Kullanımı
Celalettin Kocatürk
AKCİĞER NAKLİNE GÜNCEL YAKLAŞIM: KİME, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL?
Kurs Başkanları: Gül Dabak, Adalet Demir
08:30-09:15
Akciğer Nakli Merkezlerinin Özellikleri
Erdal Yekeler
09:15-10:00
Akciğer Naklinde Organ Donasyonu ve Dağıtımı
Ata Bozoklar
10:00-10:30
KAHVE ARASI
10:30-11:15
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Nakil Endikasyonları, Sevk Zamanlaması ve Hasta Hazırlığı
İbrahim Onur Alıcı
11:15-12:00
KOAH’da Nakil Endikasyonları, Sevk Zamanlaması ve Hasta Hazırlığı
Nur Dilek Bakan
12:00-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15
Kistik Akciğer Hastalıklarında Nakil Endikasyonları, Sevk Zamanlaması ve Hasta Hazırlığı
Gül Dabak
14:15-15:00
Pulmoner Hipertansiyonda Nakil Endikasyonları, Sevk Zamanlaması ve Hasta Hazırlığı
Gülfer Okumuş
15:00-15:30
KAHVE ARASI
15:30-16:30
Akciğer Nakli Sonrası Sağkalım (Türkiye Verileri ve Olgu Örnekleri Eşliğinde)
Songül Büyükkale , Erdal Taşçı, Erdal Yekeler
16:30-17:15
Akciğer Naklinde Yenilikler (ECMO Kullanımı, Lobar Transplantasyon, Canlı Vericiden Nakil, EVLP)
Clemens Aigner
“Sağlıklı bir nefes için...“
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
17.YILLIK KONGRESİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANLARI İÇİN PRATİK ALLERJİ KURSU
Kurs Başkanları: Fuat Kalyoncu, Gülfem Çelik
08:30-09:00
Allerji Nedir? Ne Kadar Yaygındır?
Fuat Kalyoncu
09.00-09:30
Anamnez ve Fizik İnceleme ile Allerjinin İpuçları
Rana Işık
09:30-10:00
Allerji Tanısında Kullanılan Testler
Özlem Göksel
10:00-10:30
KAHVE ARASI
10:30-11:00
Allerjik Üst Hava Yolları Hastalıkları (Allerjik Rinit/Sinüzit/Polip)
Cemal Cingi
11:00-11:30
Astımda Bu İlaçlara Dikkat: Astım ve İlaç Allerjisi
Gül Karakaya
11:30-12:00
Anaflaksi
Öznur Abadoğlu
12.00-12:30
Allerjiye Özel Tedaviler (Korunma, Anti-IgE, İmmünoterapi)
Ferda Öner Erkekol
www.toraks.org.tr
BİLİMSEL PROGRAM
3 Nisan 2014, Perşembe
Salon 1
07:30 - 08:15
08:30 - 09:30
Salon 3
Salon 5
Gürsel Çok
YUVARLAK MASA
Astım Tedavisinde Basamak
Azaltma: Kime, Ne Zaman,
Nasıl?
Oturum Başkanları:
Yavuz Selim Demirel,
Bilun Gemicioğlu
YUVARLAK MASA
Akciğer Kanserinde EGFR ve
KRAS Mutasyonları ve Tedaviye
Yansımaları
Oturum Başkanları:
Ahmet Selim Yurdakul,
Bahar Kurt
• Güncel Basamak Tedavisi
Arzu Yorgancıoğlu
• Akciğer Kanserinde Genetik
Özellikler
Emin Kansu
• Basamak Azaltma Kararını
Vermede Belirteçlerin Yeri
Bilun Gemicioğlu
• Ne Zaman Tedaviyi Keselim,
Tedavi Kesilen Hastayı Nasıl
Takip Edelim?
Gülfem Çelik
YUVARLAK MASA
Kolonizasyon mu Enfeksiyon
mu? Nasıl Ayıralım?
Oturum Başkanları:
Ayşın Şakar, Güngör Ateş
• Kolonizasyon ve Enfeksiyon
Nedir
Ayşın Şakar
• Etiyoloji ve Mekanizmalar
Sanjay Sethi
• Patolojik İncelemeler Açısından
Yaklaşım
Nalan Akyürek
• Klinik Açıdan Tedavide Yaklaşım
Pınar Yıldız
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Arzu Yorgancıoğlu, Füsun Yıldız
• KOAH: Yeni Mekanizmalar ve
Tedavi Hedefleri
Peter Barnes
• Hasta Bina Sendromu ve İç Ortam Hava Kirliliği
Mohd Sabir
YUVARLAK MASA
KOAH’da Doğru Tedaviyi
Seçmek
Oturum Başkanları:
Ertürk Erdinç, Sevgi Saryal
YUVARLAK MASA
Akciğer Naklinde Uygun Donör
Sağlanması
Oturum Başkanları:
Clemens Aigner, Turgay Çelikel
YUVARLAK MASA
Pediatrik ve Erişkin Akciğer
Hastalıklarında Bronş Epiteli
Oturum Başkanları:
Arzu Balkan, Özge Soyer
• GOLD 2011 Rehberi: Genel
Değerlendirme
Ali Kocabaş
• YBU’de Beyin Ölümü Farkındalığı
ve Organ Bağışı
Güner Kaya
• Düşük Riski Ancak Fazla
Semptomu Olan Hastada Tedavi
Seçenekleri
Lütfi Çöplü
• Uygun Akciğer Donörü
Clemens Aigner
• Pediatrik Astım Etiyolojisi
ve Prognostik Süreçte Epitel
Değişikleri
Hasan Yüksel
• Yüksek Alevlenme Riski Olan
Hastada Tedavi Seçenekleri
Nurhayat Yıldırım
10:30
11:00
YUVARLAK MASA
Olgu Örnekleri ile Özel
Durumlarda Bronkoskopi
Uygulamaları
Oturum Başkanları:
Toros Selçuk, Murat Sezer
• Verilmelidir
Stefano Nava
• Yoğun Bakım Hastalarında
Bronkoskopi
Ömer Özbudak
• Verilmemelidir
Turgay Çelikel
• Göz Yaşartıcı Gazlar Nedir?
Neden Kullanılır?
Peri Arbak
• Gazeteci Gözüyle Toplumsal
Olay Kontrolü
Sedat Ergin
• Hukuk Açısından Biber Gazı
Turgut Kazan
• Gezi Olaylarında Biber Gazı
Solunum Etkileri
Eda Uslu
“Sağlıklı bir nefes için...“
• Bağışıklığı Baskılanmış
Hastalarda Bronkoskopi
Sulhattin Aslan
• Masif Hemoptizi,Yabancı
Cisim Obstrüksiyonu gibi Acil
Durumlarda Bronkoskopi
Meltem Tor
KAHVE ARASI
ANA OTURUM
Sağlık ve Hukuk Açısından Göz
Yaşartıcı Gazların Kullanımı
Oturum Başkanları:
Elif Dağlı, Fatma Evyapan
• Beyin Ölümünde Akciğer Nasıl
Korunur?
Mert Şentürk
KARŞIT GÖRÜŞ
Terminal Hastaya Palyatif
Olarak Mekanik Ventilasyon
Desteği Verelim mi?
Oturum Başkanları:
Turgay Çelikel, Kürşat Uzun
• Mikrobiyolojik Ayırıcı Tanı
Hüsnü Pullukçu
11:00 - 12:30
Salon 4
TGHYK Sınavı Soru Örnekleri ile
Akciğer Kanseri Güncellemesi
Oturum Başkanları:
Atilla Akkoçlu, Hüseyin Yıldırım
• Nasıl Basamak Azaltalım?
Dilşad Mungan
09:30 - 10:30
Salon 2
• KOAH’da Epitel Değişiklikleri
Tunçalp Demir
• Hava Yolu Epitel
Restorasyonunda Güncel ve
Gelecek Tedaviler
Özge Soyer
YUVARLAK MASA
Pediatrik Pulmoner Tümörlere
Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Ali Veral, Nural Kiper
• Klinik Yaklaşım
Bülent Karadağ
• Radyolojik Yaklaşım
Hüdaver Alper
• Patolojik Yaklaşım
Megan Dishop
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
12:30
13:30
ÖĞLE ARASI
13:30 - 15:00
OLGU SUNUMU
İnteraktif Olgu Sunumu:
Bağışıklığı Baskılanmış
Hastalarda Akciğer
Enfeksiyonları
Oturum Başkanları:
Abdullah Sayıner, Füsun Öner
Eyüboğlu
• Derin Nötropenik Hastada
Pnömoni
Oğuz Kılınç
PANEL
Dört Soru ile Obstrüktif Uyku
Apne Sendromu
Oturum Başkanları:
Mehmet Karadağ,
Banu Eriş Gülbay
PANEL
Temel ve Klinik Bilimsel
Araştırmalarda Ortaklık
Geliştirme
Oturum Başkanları:
Öner Dikensoy, Feyza Erkan
• OSAS’da Malüliyet Nasıl
Değerlendirilir?
Çağlar Çuhadaroğlu
• Türkiye’de Akciğer Hastalıkları
Alanında Temel Bilimsel
Araştırmaların Durumu
Figen Deveci
• OSAS Hastalarında Preoperatif
Değerlendirme Farklı mıdır?
• Solid Organ Transplant Alıcısında
Hikmet Fırat
Diffüz İnfiltrasyonlarla Seyreden
Pnömoni
• Her Uyku Apne Hastasını Tedavi
Pervin Korkmaz Ekren
Etmeli miyiz?
Sadık Ardıç
• Uzun Süre Steroid/
İmmünosüpresif Tedavi Alan
• Uyku Apnesinde PAP Tedavisi
Hastada Kaviter Lezyon
Kullanımına Bağlı Sorunlar ve
Ayşe Yılmaz
Çözümleri Nelerdir?
Oğuz Köktürk
• Non-Enfeksiyöz Süreç
Özlem Özdemir Kumbasar
15:00
15:30
15:30 - 16:30
• Klinik Araştırmalara Temel
Bilimsel Araştırmaların Katkısı
ve Önemi
Neşe Atabey
• Temel ve Klinik Araştırmalarda
Çalışmacılar Arasında Ortaklık:
ABD Deneyimi
Patricia W Finn
PANEL
Pulmoner Metastazektomi
Oturum Başkanları:
Hakan Kutlay, Göktürk Fındık
PANEL
Kistik Fibrozis’te Klinik Sorunlar
Oturum Başkanları:
Uğur Özçelik, Remziye Tanaç
• Pulmoner Metastazektomi
Endikasyonları, Hasta Seçimi,
Prognostik Faktörler
Tamer Altınok
• Yenidoğan Taraması ile Tanı Alan
Hastaların Takibi
Peter Sly
• Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve
Olguya Göre Seçimi
Gökhan Yüncü
• Pseudomonas Kolonizasyonunda
Erken Eradikasyon ve Kronik
Enfeksiyon
Figen Gülen
• Örnek Olgularla Metastazektomi:
Farklı Merkez Deneyimleri
Semih Halezaroğlu ve Reha
Çelik
• Pulmoner Rehabilitasyon
Ebru Yalçın
KARŞIT GÖRÜŞ
Operabl KHDAK Olgularında
İntraoperatif Lenf Nodu
Disseksiyonu Ameliyat Şeklini
Değiştirir mi?
Oturum Başkanları:
Salih Topçu, Ayten Kayı Cangır
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Refika Ersu, Thomas W. Ferkol
• Yeni Tedaviler
Peter Sly
• Ülkemizde Bu Alanda Ortaklık
Geliştirmek için Yapılabilecekler
Ayşe Bilge Öztürk
KAHVE ARASI
KONFERANS
Halk Sağlığına Adanmış Bir
Ömür: İZZETTİN BARIŞ
Oturum Başkanları:
A.Fuat Kalyoncu, Lütfi Çöplü
• Türkiye’de Bir Hekim Olarak
İzzettin Barış
Enis Barış
• Dünya Bilim Çevreleri Gözüyle
İzzettin Barış
Gunnar Hillerdal
GÜNCEL KONU
Oturum Başkanları:
Haluk Çalışır, Ali Kahraman
16:30 - 17:15
17.YILLIK KONGRESİ
Sosyal Süreçler Karşısında
Uzmanlık Örgütü
Levent Akyıldız
YUVARLAK MASA
Tüberküloz ve Damgalanma
Oturum Başkanları:
Dilaver Taş, Bektaş Kısa
• Hekim Bakışı
Sinan Bodur
• Toplumsal Bakış
Onur F. Erer
• Hasta Bakışı
Konuşmacı daha sonra
duyurulacaktır.
GÜNCEL KONU
Oturum Başkanları:
İ. Kıvılcım Oğuzülgen,
Füsun Kalpaklıoğlu
• Vitamin D ve Astım-Allerjik
Hastalıklar
Zeynep Mısırlıgil
YUVARLAK MASA
PAH Tedavisinde Yenilik Var mı?
Oturum Başkanları:
Benan Müsellim,
Zeynep Pınar Önen
• PAH’da İnflamasyonun Rolü
Gülfer Okumuş
• PAH’da Kombinasyon Tedavisi
Gül Öngen
• Beşinci PAH Sempozyumunda
Neler Değişti?
Gül Öngen ve Gülfer Okumuş
GÜNCEL KONU
Oturum Başkanları:
Can Sevinç, Begüm Ergan
Ulusal Rehberler Nasıl
Hazırlanmalı?
Thomy Tonia
• Ameliyat Şeklimi Değiştiririm
Akif Turna
• Ameliyat Şeklimi Değiştirmem
İrfan Taştepe
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Ahmet Erbaycu, Meral Gülhan
Ağır ARDS’de Güncel Yaklaşımlar Akciğer Kanserinde İdame
Stefano Nava
Tedavisi
Ufuk Yılmaz
KONFERANS
Nöromusküler Hastalıklarda
Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının
Rolü
Oturum Başkanları:
Öznur Yıldız,Tülay Yarkın
• Nöromusküler Hastalıklarda
Solunumsal Değerlendirme
Sevgi Saryal
• Geç Başlangıçlı Astım
Münevver Erdinç
17:15 - 18:15
• Nöromusküler Hastalıklarda
Solunumsal Sorunların Yönetimi
ve Pulmoner Rehabilitasyon
Pınar Ergün
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
www.toraks.org.tr
BİLİMSEL PROGRAM
4 Nisan 2014, Cuma
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Salon 5
YUVARLAK MASA
KOAH’da Alevlenmeler ve
Rehberler: Tartışmalı Konular
Oturum Başkanları:
Abdullah Sayıner, Öznur Yıldız
YUVARLAK MASA
Pediatrik İnterstisyel Akciğer
Hastalıklarında Güncel Bilgiler
Oturum Başkanları:
Handan Zeren, Uğur Özçelik
• Alevlenme Tanımı,
Değerlendirme ve Tanısı
Mehmet Polatlı
• Klinik Güncel Bilgiler
Nural Kiper
07:30 - 08:15
TGHYK Sınavı Soru Örnekleri
ile Diffüz İnterstisyel ve
Sistemik Akciğer Hastalıkları
Güncellemesi
Oturum Başkanları:
Oğuz Uzun, Göksel Altınışık
Metin Akgün
09:30 - 10:30
08:30 - 09:30
YUVARLAK MASA
VTE Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Oturum Başkanları:
Gül Öngen, Altay Şahin
• Yeni Antikoagülanlar
Numan Ekim
• Pulmoner Emboli Ayaktan
Tedavi Edilebilir mi?
Zeynep Pınar Önen
YUVARLAK MASA
Uyku ile İlişkili Hipoksemi/
Hipoventilasyon Sendromları
Oturum Başkanları:
Bülent Çiftçi, Gökhan Kırbaş
• Genel Bakış ve Fizyopatoloji
Tansu Ulukavak Çiftçi
• Tanı
Ahmet Ursavaş
YUVARLAK MASA
Mesleki Astım
Oturum Başkanları:
Emel Kurt, Arif Çımrın
• Mesleksel Astımın Ülkemizdeki
Sıklığı, Mesleki Astım Tanım ve
Tanısı
Dilşad Mungan
• Mesleksel Astım Takibi ve
Tedavisi, Birincil ve Üçüncül
Koruma
Emel Kurt
• Günümüzde Vena Kava İnferior
Filtreleri
Koray Güven
• Tedavi
Levent Karasulu
OLGU SUNUMU
Gelin-Görün-Bilin:
İnteraktif Olgu Sunumları
Oturum Başkanları:
Rabia Engin Ünver,
Yücel Kırlangıç
YUVARLAK MASA
Tüberküloz Kontrolünde
Bildirimin Önemi ve Aktif
Sürveyans
Oturum Başkanları:
Sinem Köyman, Şeref Özkara
YILIN MAKALELERİ
Pulmoner Rehabilitasyonda
Yenilikler
Oturum Başkanları:
Meral Boşnak Güçlü,
Zeynep Pınar Önen
Tartışmacılar:
Çetin Atasoy
Eyüp Sabri Uçan
• Tüberküloz Bildirimleri ve
Mevzuat
Asiye İnan Süer
• KOAH’da Pulmoner
Rehabilitasyon Programları
Sema Savcı
Konuşmacılar:
Başak Burgazlıoğlu
Tuğçe Hürkal
Namşan Yıldız
Çağla Pınar Taştan
Uzunmehmetoğlu
• Aktif Sürveyans Deneyimi
Suha Özkan
• KOAH’da Komorbiditelerin
Yönetiminde Pulmoner
Rehabilitasyon
Deniz İnal İnce
• Radyolojik Güncel Bilgiler
Hüdaver Alper
• Patolojide Güncel Gelişmeler
Megan Dishop
• Mesleksel Astım Tanısı
Konulmasında Tıbbi ve Hukuki
Sorunlar
Figen Atalay
• Aktif Sürveyansın Ülke
Genelinde Yayılması
Seher Musaonbaşıoğlu
10:30
11:00
• KOAH Dışı Akciğer
Hastalıklarında Pulmoner
Rehabilitasyon
Dicle Kaymaz
KAHVE ARASI
ANA OTURUM
Küresel İklim Değişikliğinin
Sağlık Etkilerini
Önleyebilir miyiz?
11:00 - 12:30
• Alevlenmelerin Önlenmesi
Sibel Atış
Oturum Başkanları:
Mehmet Hamdi Muz
Hasan Bayram
• İklim Değişikliği Beklenenden
Hızlı mı Gelişiyor?
Gürdal Tuncel
• İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri
Hasan Bayram
• Yasalar ve Sözleşmeler
Değişikliği Durdurabilecek mi?
Semra Cerit
12:30
13:30
“Sağlıklı bir nefes için...“
ÖĞLE ARASI
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Elif Dağlı, Bülent Karadağ
Primer Silier Diskinezi: Genetikten
Kliniğe
Thomas W. Ferkol
YUVARLAK MASA
Toplumda Gelişen Pnömonide
Biyobelirteçlerin Rolü
Oturum Başkanları:
Aykut Çilli, Numan Ekim
• Toplumda Gelişen Pnömonilerde
Kullanılan Biyobelirteçler
Nelerdir?
Aykut Çilli
• Tanı ve Tedavideki Yeri
Gökay Güngör
• Prognozla İlişkisi
Sezai Taşbakan
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
13:30 - 15:00
OLGU SUNUMU
İnteraktif Olgu Sunumu:
Yoğun Bakımda
Sık Karşılaşılan Zor Olgular
Oturum Başkanları:
Zuhal Karakurt, Gül Gürsel
• ARDS
Begüm Ergan
• IPF
Emin Akkoyunlu
• KOAH ve OHS
Müge Aydoğdu
• Kifoskolyoz
Aydın Çiledağ
OLGU SUNUMU
İnteraktif Olgu Sunumu:
Sigara Bırakma
Tedavisinde Hastalara Nasıl
Yaklaşıyorum?
Oturum Başkanları:
Esra Uzaslan, Zeynep Aytemur
Ali Nihat Annakkaya
Aslı Görek Dilektaşlı
Atilla Uysal
Banu Salepçi
Funda Öztuna
Seren Arpaz
• Pnömonektomi
Ezgi Özyılmaz
• Dünyada ve Türkiye’de Dirençli
Tüberküloz Epidemiyolojisi
Aylin Babalık
• Dirençli Tüberküloz Moleküler
Biyolojisi ve Tanısı
Serir Özkan
• Dirençli Tüberküloz Tedavisi
Tülin Sevim
• Dirençli Tüberküloz Hasta Takibi
Şeref Özkara
• ALS
Özlem Yazıcıoğlu Moçin
15:00
15:30
• Kullanılmalıdır
Constantine Vardavas
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Metin Görgüner,
Ramazan Demir
16:30 - 17:15
• Palyatif Radyoterapi Yaklaşımları
Esra Kaytan
• Ağrıya Yaklaşım
Meltem Uyar
• Beslenmeye Yaklaşım
Ülkü Yılmaz
• Terminal Dönem Hastaya Genel
Yaklaşım
Tuncay Göksel
PANEL
Diffüz Parankim Akciğer
Hastalıklarında Tartışmalı
Konular, Yeni Gelişmeler
Oturum Başkanları:
Füsun Öner Eyüboğlu,
Enver Yalnız
• DPAH’da Tüm Hastalarda
Otoantikorları Araştırmak
Gerekli midir?
Göksel Altınışık
• Kollajenozlarda UIP Paterni
Tedavi Edilmeli midir?
Nesrin Moğulkoç
• IPF Tedavisinde Rehberlerden
Sonra Ne Değişti?
Haluk Türktaş
Akılcı İlaç Kullanımında
Solunum İlaçları
Nurdan Köktürk
• Kullanılmamalıdır
Elif Dağlı
YUVARLAK MASA
Astımda Viral ve Bakteriyel
Etkileşimler
Oturum Başkanları:
Feyza Erkan, Nermin Çapan
YUVARLAK MASA
2014 Tıp Ortamını Anlamak
Üzere
Oturum Başkanları:
Adem Yılmaz, Levent Akyıldız
YUVARLAK MASA
TGHYK: Uzmanlık Eğitimi,
Akreditasyon, Resertifikasyon
Oturum Başkanları:
Ali Kocabaş, Atila Akkoçlu
• Astım Ataklarında Tetikleyici
Olarak Virüslerin Rolü
Berrin Ceyhan
• 2014: Tıbbın Sosyal, Ekonomik,
Politik Etkileşim Çerçevesi
Levent Akyıldız
• TGHYK Yönergesi Esasları, Kurul
ve Komisyonlar ve Görevleri
Filiz Koşar
• Astım ve Atipik Etkenler
Dane Ediger
• Dönüşen Üretim Biçimleri ile
Birlikte Değişen Hekimlik
(Post-Fordist Tıp)
İnan Keser
• Uzmanlık Eğitimde İstenenler
Hayati Bilgiç
• Astım Gelişimi ve Şiddetinde
S. Aureusun Rolü
Serhat Çelikel
17:15 - 18:15
PANEL
Akciğer Kanserinde Palyatif
Tedavi
Oturum Başkanları:
Ahmet Bircan,
Sadettin Çıkrıkcıoğlu
KAHVE ARASI
KARŞIT GÖRÜŞ
Zarar Azaltma ve e-Sigara:
Bir Strateji Olarak Tütün
Kontrolü Mücadelesinde
Oturum Başkanları:
Oğuz Kılınç, Ayşegül Karalezli
15:30 - 16:30
PANEL
Dirençli Tüberküloz Tedavisi Deneyim ve Sorunlar
Oturum Başkanları:
Tülin Sevim, Haluk Çalışır
17.YILLIK KONGRESİ
• Göğüs Hastalıklarında Aşırı
Teşhis
Zeki Kılıçaslan
GÜNCEL KONU
Oturum Başkanları:
Eyüp Sabri Uçan, Hasan Kaynar
GÜNCEL KONU
Oturum Başkanları:
Arzu Balkan, Recep Işık
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Arif Müezzinoğlu, Bayazıt İlhan
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Tuba Liman, Semih Halezaroğlu
Yeni Küresel Viral Tehditler
Hakan Erdem
PET: Akciğer Hastalıklarında
Kullanımı
Seyfettin Ilgan
Sağlık Çalışanlarında
Solunumsal Tehditler
Fatma Evyapan
Göğüs Cerrahisinde İnovatif
Teknikler
Diego Gonzalez Rivas
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
• Akreditasyon Esasları
Atilla Akkoçlu
• Resertifikasyon esasları
Bilun Gemicioğlu
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Derya Ufuk Altıntaş,
İpek Türktaş
Okul Öncesi Dönemde Hışıltı:
Hangisi Astım?
Peter Sly
UYDU SEMPOZYUMU
www.toraks.org.tr
BİLİMSEL PROGRAM
5 Nisan 2014, Cumartesi
Salon 1
07:30 - 08:15
08:30 - 09:30
Salon 3
Salon 5
Candan Öğüş
• KOAH Doğal Seyri Nasıl
Değerlendirilmeli?
Sema Umut
• Farklı Fenotiplerde KOAH Seyri
Farklı mı?
Elif Şen
• KOAH’da Biyobelirteçlerin
Prognostik Önemi Var mı?
Nurdan Köktürk
YUVARLAK MASA
Türkiye’de Tütün Kontrolü;
2013-2017 Perspektifi
Oturum Başkanları:
Çağla Uyanusta Küçük,
Sertaç Polat
• Türkiye’de Tütün Sektöründe
Yaşanan Dönüşüm
Derya Gültekin Karakaş
• TTD Tütün Kontrolü Raporu
Osman Elbek
• Ulusal Tütün Kontrolü Eylem
Planı
Sertaç Polat
KARŞIT GÖRÜŞ
İnterstisyel Akciğer
Hastalıklarında YRBT’yi
Kim Değerlendirmeli?
Oturum Başkanları:
Hatice Türker, Çiğdem Biber
YUVARLAK MASA
Sağlık Kurumlarında Tüberküloz
Eğitimi Nasıl Olmalı? (Mevcut
Durum ve Önerilerle)
Oturum Başkanları:
Hayati Bilgiç, Tülin Çağatay
• Klinisyen Değerlendirmeli
Levent Tabak
• Tıp Fakültelerinde
Zeki Kılıçaslan
• Radyolog Değerlendirmeli
Macit Arıyürek
• Göğüs Hastalıkları Uzmanlık
Eğitiminde
Haluk Çalışır
YUVARLAK MASA
Neden MECOR ‘a Katılmalı?
Oturum Başkanları:
Oya İtil, Arzu Yorgancıoğlu
• MECOR Türkiye Deneyimi
(Akademik Katkıları)
Zuhal Karakurt
• MECOR Yurtdışı Deneyimi
Özge Yılmaz
• MECOR’dan Beklentiler
Canan Karaman
10:30
11:00
YILIN MAKALELERİ
Akciğer ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları:
Dilek Ernam, Serap Hastürk
Konuşmacılar:
Meftun Ünsal
Ahmet Bircan
Nazan Şen
• Sağlıkta Dönüşüm Neden
Gerekliydi? Neler Yapıldı? Neler
Yapılamadı?
Haydar Sur
• Sağlıkta Dönüşüm Hekimleri
Nasıl Etkiledi?
Ahmet Selim Yurdakul
• Sağlık Politikaları Göğüs
Hastalıkları Uzmanlık Alanını
Nasıl Etkiledi?
Füsun Fakılı
• Neler Düzeltilebilir?
Hekimlerimizin Sorunlarını Nasıl
Azaltabiliriz? Çözüm Yolları
Nelerdir?
Sedat Altın
“Sağlıklı bir nefes için...“
• Palyatif Cerrahi
Adnan Sayar
• Küratif Cerrahi
Cemal Asım Kutlu
YUVARLAK MASA
Pediatrik Nöromusküler
Hastalıklarda Solunum ve
Beslenme Sorunları
Oturum Başkanları:
Nevin Uzuner, Fuat Gürkan
• Nöromusküler Hastalıklarda
Solunum Sorunları
Zeynep Seda Uyan
• Nöromusküler Hastalıklarda
Solunum Sorunlarının Tedavisi
Deniz Doğru
YUVARLAK MASA
Yoğun Bakım Yan Dal
Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
Moderatör:
Zuhal Karakurt
YUVARLAK MASA
Diyafragma Paralizisi ve
Evantrasyonuna Minimal İnvaziv
Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Levent Elbeyli, Ali Özdülger
Tartışmacılar:
Engin Uçar
Gül Gürsel
Arzu Topeli İskit
• Diyafragma Paralizisi ve
Evantrasyonu: Etyoloji ve Tanısal
Yaklaşım
Ali Özdülger
• VATS ile Diyafragma Plikasyonu
İrfan Yalçınkaya
• Diyafragmatik Pacing
Aydın Şanlı
KAHVE ARASI
ANA OTURUM
Güncel Sağlık Politikalarının
Neden Olduğu Sorunlar ve
Hekimlik Üzerine Etkileri
Oturum Başkanları:
Özdemir Aktan, Muzaffer
Metintaş
KARŞIT GÖRÜŞ
Türkiye Verileri Eşliğinde Akciğer Transplantasyonu: Palyatif
Cerrahi mi, Küratif Cerrahi mi?
Oturum Başkanları:
Figen Gülen,
Nurettin Karaoğlanoğlu
• Nöromusküler Hastalıklarda
Beslenme Sorunları
Sedat Öktem
• Diğer Uzmanlıklar ve Mesleki
Gelişim
Oya İtil
11:00 - 12:30
Salon 4
TGHYK Sınavı Soru Örnekleri ile
AKG Güncellemesi
Oturum Başkanları:
Nurhayat Yıldırım,
İlknur Başyiğit
YUVARLAK MASA
KOAH Doğal Seyrine Bakış
Oturum Başkanları:
Ferah Ece, Sema Umut
09:30 - 10:30
Salon 2
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
UYDU SEMPOZYUMU
12:45
13:30
ÖĞLE ARASI
13:30 - 15:00
OLGU SUNUMU
İnteraktif Olgu Sunumu:
Venöz Tromboembolide
Sorunlu Olgulara Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Orhan Arseven, Münire Çakır
Konuşmacılar:
Şermin Börekçi
Enver Yalnız
Züleyha Kaya
Sinem İliaz
PANEL
KOAH’ da Temel Tedavi:
Unuttuklarımız
Oturum Başkanları:
Hatice Türker, Ercüment Ege
• KOAH, Eşitsizlik ve Yoksulluk:
Nedenlerin Nedeni
Ali Kocabaş
• KOAH’da Sigaranın Bırakılması:
Her Yaşda Yararlı mı?
Esra Uzaslan
• KOAH’da Günlük Fiziksel Aktivite
Önerileri: Kişisel ve Toplumsal
Düzeyde
Alev Gürgün
PANEL
Astım Tedavisinde Yeni Ne Var?
Oturum Başkanları:
Füsun Yıldız, Dilşad Mungan
• Astım Tedavisinde Tiotropium’un
Yeri
Haluk Türktaş
• Ağır Astımda Bronşiyal
Termoplasti
Sevim Bavbek
• Biyolojik Ajanların Astım
Tedavisindeki Yeri
Berna Dursun
15:00
15:30
15:30 - 16:30
PANEL
Preoperatif Değerlendirme
Oturum Başkanları:
Mustafa Özesmi,
Canan Hasanoğlu
• Preoperatif Değerlendirmede
Temel İlkeler
Metin Özkan
PANEL
Ülkemizde Pnömokonyozların
Tanı, İzlem Açısından Durumu
Nedir?
Oturum Başkanları:
Metin Çelikiz, Metin Akgün
• Kömür İşçisi Pnömokonyozu
Tacettin Örnek
• Genel Risk Faktörleri
Gamze Kırkıl
• Kaynakçı Pnömokonyozu
Hilal Altınöz
• Pulmoner Riskin
Değerlendirilmesi
Gaye Ulubay
• Kot Kumlama Sektöründe Son
Durum
Metin Akgün
• Postoperatif Komplikasyonlar
Aslı Görek Dilektaşlı
• Diğer Silikozis Alanları
Peri Arbak
YUVARLAK MASA
Olgularla Nadir Diffüz Parankim
Akciğer Hastalıkları
Oturum Başkanları:
Ali Nihat Annakkaya,
Gülcihan Özkan
YUVARLAK MASA
Çocuk Göğüs Hastalıklarında
Bronkoskopinin Tanı ve Tedavide
Yeri
Oturum Başkanları:
Elif Dağlı, Ayşen Bingöl
• Alveoler Hemoraji Sendromları
Füsun Topçu
• Fleksibl Bronkoskopi Uygulama
Yöntemleri
Erkan Çakır
KAHVE ARASI
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Sedat Altın, Ufuk Yılmaz
Akciğer Kanseri Yönetiminde
Göğüs Hastalıkları Uzmanının
Rolü Ne Olmalıdır?
Tuncay Göksel
YUVARLAK MASA
OSAS Fenotipleri
Oturum Başkanları:
Sebahat Akoğlu,
Çağlar Çuhadaroğlu
YUVARLAK MASA
Sepsis ve Hemodinamik
Monitörizasyon
Oturum Başkanları:
Ezgi Özyılmaz, Gökay Güngör
• Fenotiplendirmenin Önemi
David White
• Sepsiste Yenilikler
Arzu Topeli İskit
• Pozisyon ve Apne İlişkisi
Selma Fırat Güven
• Noninvaziv Hemodinamik
Monitörizasyon
Zuhal Karakurt
• Uyku Evreleri ve Apne İlişkisi
Ahmet Uğur Demir
16:30 - 17:15
17.YILLIK KONGRESİ
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Filiz D. Ağca, Serir Özkan
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Levent Tabak, Ahmet İlvan
Bir Sağlık Kurumunda
Tüberküloz Enfeksiyon Kontrolü
Nasıl Planlanır ve Uygulanır?
Christian Popa
Sarkoidozda Olgu Yönetimi
Özlem Özdemir Kumbasar
• Histiositozis X
Oğuz Uzun
• İnvaziv Hemodinamik
Monitörizasyon
Melda Türkoğlu
• Pulmoner Alveoler Proteinozis
Benan Müsellim
GÜNCEL KONU
Oturum Başkanları:
Mevhibe Esen Akkaya,
Öner Dikensoy
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Atila Akkoçlu, Pınar Yıldız
• Akciğer Hastalıklarında Herbal
Tedaviler: Hastalardan Gelen
Sorulara Akılcı Yanıt Vermek İçin
Bilinmesi Gerekenler
Deniz Çalışkan
Plevral Patolojilerde
Torakoskopinin Yeri
Muzaffer Metintaş
• miRNAlar’ın Akciğer Kanseri Tanı
ve Tedavisindeki Yeri
Yasemin Saygıdeğer Kont
• Çocuk Göğüs Hastalıklarında
Fleksibl Bronkoskopi
Fazilet Karakoç
• Havayolu Sorunlarında
Bronkoskopik Tedavi
Gürsu Kıyan
FORUM
Türk Toraks Derneği: KOAH’da
Koruma,Tanı ve Tedavi Raporu
Moderatörler:
Ali Kocabaş, Nurdan Köktürk
Katılımcılar:
Nurhayat Yıldırım
Ertürk Erdinç
Sibel Atış
Alev Gürgün
Mehmet Polatlı
Elif Şen
Lütfi Çöplü
BİLDİRİ OTURUMLARI
GÜN
SAAT
SALON
Poster Oturumları
3 – 5 Nisan
08:30 – 17:15
Salon 6 - 8
Sözlü Sunum Oturumları
3 – 5 Nisan
08:30 – 10:30 / 13:30 – 17:15
Salon 9 - 12
www.toraks.org.tr
17.YILLIK KONGRESİ
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI (18:30 – 19:30)
ÇALIŞMA GRUBU
GÜN
SALON
4 Nisan, Cuma
Salon 10
Akciğer Patolojisi Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 12
Akciğer ve Plevra Maligniteleri Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 3
Astım Allerji Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 4
Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 5
Deneysel Araştırmalar Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 11
Göğüs Cerrahisi Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 1
Klinik Sorunlar Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 2
KOAH Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 4
Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 12
Pediatrik Akciğer Hastalıkları Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 3
Sağlık Politikaları Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 11
Solunum Sistemi Enfeksiyonları Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 5
Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 9
Tanı Yöntemleri Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 2
3 Nisan, Perşembe
Salon 9
4 Nisan, Cuma
Salon 13
3 Nisan, Perşembe
Salon 13
Akciğer Nakli Ç. G.
Tüberküloz Ç. G.
Tütün Kontrolü Ç. G.
Uyku Bozuklukları Ç. G.
ÇALIŞTAY PROGRAMLARI
GÜN
SAAT
SALON
3 Nisan, Perşembe
12:45 – 13:30
Salon 10
Kronik Hastalarda Evde Non İnvaziv Mekanik
Ventilasyon - Non İnvaziv Ventilasyonda Basınç
Modlarının Kullanımı
4 Nisan, Cuma
12:45 – 13:30
Salon 9
Endobronşial Hacim Küçültme Tedavisinde Coil
Uygulaması
4 Nisan, Cuma
12:45 – 13:30
Salon 10
5 Nisan, Cumartesi
12:45 – 13:30
Salon 9
Pletismografide Son Gelişmeler:
Rezistans/Volüm Eğrisi
NIV Bilgi Güncelleme
“Sağlıklı bir nefes için...“
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
17.YILLIK KONGRESİ
www.toraks.org.tr
17.YILLIK KONGRESİ
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
KAYIT, KONAKLAMA ve TRANSFER BİLGİLERİ
KAYIT ÜCRETLERİ
TTD Üyesi/ERS Üyesi
300 Euro
Üye Olmayan
325 Euro
Refakatçı/Firma Temsilcisi
180 Euro
Hekim Dışı Katılımcı
180 Euro
Günlük Katılım Ücreti (TTD / ERS üyesi)
110 Euro
Günlük Katılım Ücreti (Üye olmayan)
120 Euro
Her bir kursun ücreti
40 Euro
Yukarıdaki fiyatlara % 18 KDV eklenecektir. Kayıt ücreti karşılığında katılımcılara flash bellek bildiri özetleri, kongre çantası ve yaka kartı verilecektir. Kongre Otelinde konaklama talepleri olmayıp
sadece kongre kayıtlarını yaptırmak isteyen misafirlerimize dış katılımcı ücreti uygulanacaktır. Dış katılım ücreti günlük 60 € + KDV’dir. Konaklamayan tüm katılımcılar için bu ücretin alınması
zorunludur. Dış katılımcı ücretine; kongre bilimsel aktivite günlerinde günde 2 kez kurabiyeli kahve molası, kongre otelinde öğle yemeği, açılış kokteyli, gala yemeği ve tüm sosyal aktiviteler
dahildir.
KONAKLAMA ÜCRETLERİ
OTEL
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Titanic Otel (4 Gece)
800 Euro
550 Euro
Titanic Otel (Kurs dahil 5 Gece)
1000 Euro
690 Euro
Susesi Otel (4 Gece)
930 Euro
660 Euro
Susesi Otel (Kurs dahil 5 Gece)
1.165 Euro
825 Euro
Yukarıda belirtilen oda fiyatları %8 KDV hariç 4 veya 5 gece her şey dahil sistemi için paket fiyattır. 4 gecelik paket fiyat için konaklama tarihi 2-6 Nisan’dır. Ayrıca kongre merkezinde kongre süresince
servis edilecek olan; günde 2 kez kurabiyeli kahve molası, kongre otelinde öğle yemeği, yan konaklama otelinden kongre oteline sürekli shuttle servisi, açılış kokteyli, gala yemeği, tüm sosyal
aktiviteler yukarıdaki fiyatlara dahildir.
TEK GECELİK HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ İLE PAKET DIŞI GÜNLÜK KONAKLAMA FİYATLARI
OTEL
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Titanic Otel
220 Euro
160 Euro
Susesi Otel
255 Euro
190 Euro
Yukarıdaki fiyatlara % 8 KDV eklenecektir.
TRANSFER ÜCRETİ
01 – 06 Nisan 2014 tarihleri arasındaki transfer detaylarını Serenas Turizm’e bildirmiş olan tüm katılımcıların transferleri Havaalanı-Otel-Havaalanı şeklinde
gerçekleştirilecektir. Çift Yön Toplu Transfer Ücreti: 60 Euro + KDV’dir.
* Uçak saati değişikliklerinizi yazılı olarak 48 saat önceden bildirmeniz ve ardından teyit almanız durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır. Antalya Otogarı için transfer hizmeti
verilmeyecektir.
KAYIT VE SPONSORLUK ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI
HESAP NUMARASI
Hesap Adı : Türk Toraks Derneği İktisadi İşletmesi
Banka Adı :
Garanti Bankası A.Ş.
Şube Adı :
Yıldız Şube
Şube Kodu :408
Şube Adresi :
Turan Güneş Bulv. 06550 Çankaya Ankara
TL:6297701
TL IBAN :
TR52 0006 2000 4080 0006 2977 01
Euro:9090558
Euro IBAN :
TR34 0006 2000 4080 0009 0905 58
“Sağlıklı bir nefes için...“
KONAKLAMA VE TRANSFER ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI
HESAP NUMARASI
Hesap Adı :
Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.
Banka Adı :
HSBC Bank A.Ş.
Şube Adı :
Ankara Kurumsal Şube
Şube Kodu :106
Şube Adresi :
Nergiz Sok. Bayraktar Via Tower K:12 Söğütözü Ankara
TL:
106 1000271 282 00
TL IBAN :TR360012300106100027128200
Euro:
106 1000271 773 99
Euro IBAN :TR780012300106100027177399
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
17.YILLIK KONGRESİ
AKILLI TELEFON
UYGULAMASI
TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17.YILLIK KONGRESİ
mobil uygulaması ile bilimsel ve sosyal tüm
kongre içeriği parmaklarınızın ucunda. Konuşmacı
sunumlarından, kongre fotoğraflarına; bildiri
özetlerinden, Kongre TV yayınlarına kadar uzanan
geniş medya içeriği, MOBİL UYGULAMA ile her an
yanınızda ...
www.toraks.org.tr
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
17.YILLIK KONGRESİ
Notlar
“Sağlıklı bir nefes için...“
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
Kongre Başkanı
İ. Kıvılcım Oğuzülgen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları AD/Ankara
E-mail: [email protected]
Kongre Sekreteri
Begüm Ergan
Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi/Ankara
E-mail: [email protected]
Türk Toraks Derneği Başkanı
Sedat Altın
Türk Toraks Derneği Genel Sekreteri
Hikmet Fırat
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul
E-mail: [email protected]
Sağlık Bakanlığı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Ankara
E-mail: [email protected]
Bilimsel Komite Başkanı
Elif Dağlı
Cemil Topuzlu Caddesi No:16 D:1 Selamiçeşme/İstanbul
E-mail: [email protected]
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
Turan Güneş Bulvarı, Koyunlu Sitesi No: 175/19 Oran, ANKARA
SERENAS Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.
Hilal Mahallesi, Cezayir Caddesi No:13 06550 Yıldız, Çankaya / ANKARA
Tel: 312 440 50 11 Faks: 312 441 45 62 E-posta: [email protected]
Web: www.serenas.com.tr
Tel: 312 490 40 50 Faks: 312 490 41 42 E-posta: [email protected]
Web: www.toraks.org.tr
Download

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi