Gıda İşlemeciliği ve Tarımsal Aktivitelere Bağlı
Olarak Görülen Solunum Sağlığı Sorunları
Dr Zafer Hasan Ali Sak
Harran Üniversitesi Göğüs Hastalıkları
Sunum Planı





İçecek endüstrisi
Un ve unlu mamül üreticileri akciğeri
Balık endüstrisi
Gıda katkı maddeleri imalatçısı akciğeri
Et ve et ürünleri
Avrupa Birliği Gıda ve İçecek
Sanayi
• %15,5 pay ile AB,de en fazla istihdama sahip
sektör.
• Toplamda 4.2 milyon kişi istidam ediliyor
Toplam iş hacminin %20’sini temsil eden et sektörü, iş hacmi açısından AB
Gıda ve İçecek Sanayi’nin en büyük alt sektörüdür.
• Fırıncılık ürünleri ve unlu mamuller, et sektörü, süt ve süt ürünleri ve
içecekler alt sektörleri AB Gıda ve İçecek Sanayi’nin temel sektörleridir ve
diğer gıda ürünleri kategorisiyle birlikte toplam iş hacminin %75'ini ve toplam
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi
• Gıda ve İçecek Sanayi istihdamının sanayi
sektörü içindeki payı 2005 yılında %10,5 iken;
2011 yılında %12'ye yükselmiştir.
2013TürkGıdaveİçecekSanayiEnvant
eri
Türkiyede Gıda ve İçecek Sanayi’nde
Alt Sektörler Bazında İstihdam
GIDA VE İÇECEK SANAYİ
411.435
Fırın ve unlu mamuller imalatı
158.063 (% 38)
Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
49.030 (%12)
Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
38.464 (%9)
Süt ürünleri imalatı
33.795 (%8)
Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 24.854 (%6)
Diğer gıda maddelerinin imalatı
67.514 (%16)
2013TürkGıdaveİçecekSanayiEnvanteri
İçecek Endüstrisi
• İçecek endüstrisi iki major kategori ve sekiz alt gruptan
ibarettir.
• Alkolsüz içecekler kategorisinde hafif içecekler, su, meyve
sularının şişelenme ve teneke kutulara konması,çay ve kahve
endüstrisi bulunmaktadır.
• Alkollü içki kategorisi damıtılmış içkileri, şarap ve birayı
içermektedir.
• Bira, şarap ve çay gibi içecekler binlerce yıldır bilinmesine
rağmen içecek endüstrisi son birkaç yüzyılda gelişmiştir.
Şarap Endüstrisi
• Şarap endüstrisi işçileri için meslekle ilişkili spesifik solunumsal riskler
mevcuttur.
• Bunlardan biri üzümler üzerindeki zararlı böceklere maruziyet sonrası
mesleki astım gibi allerjik hastalıklardır.
• Örümcek miteları (örn. Tetranikus Mcdaniel) meyve ağaçları, sera bitkileri
ve üzüm asmalarının üzerini kaplıyarak üzüme zarar verirler.
• İşlenmeye gelen üzümler üzerindeki örümcek miteları işçilerde dermatit ,
ürtiker, konjuktivit, rinit ve astıma yolaçarlar.
• Maruziyet engellendiğinde prognoz gayet iyidir.
Şarap Endüstrisi
• Üzüm bağlarında üzümün kalitesini ve üretimini azaltan böcekler için
pestisidler kullanılır.
• Bunlar organophosfatlar, karbamatlar, organoklorinler,
piredroidler,fungisidler ve herbisidler.
• Mesleki maruziyet inhlasyon ve deri yoluyla gerçekleşir. İlaçlanan yere
vaktinden önce girilmesi istenmeyen maruziyetle sonuçlanır.
• Semptom ve bulguların ağırlığı doz bağımlıdır.
• Bulgular ve semptomlar: myozis, bulanık görme, başağrısı, bulantı,
halsizlik, terleme, salivasyon, lakrimasyon, rinore, bronkore,bronkospazm ,
göğüste sıkışma öksürük, pulmoner ödem, kusma, diyare, karın krampları,
hafıza kaybı, bilinç bulanıklığı, toksik kardiyomiyopatidir. Ölüm solunum
yada kardiak arrestle geçekleşir.
Şarap Endüstrisi
• Şarap endüstrisinde kapalı alanlar depo ve fermantasyon tanklarıdır.
Şarabın fermantasyonunda biyolojik aktiviteler neticesinde buralarda
hipoksik(oksijen oranı 6% ‘dan az) ve hiperkarbik (CO2: 100 000 ppm veya
10%’dan fazla ) ortam oluşur (normal atmosferik karbondioksit
kosantrasyonu yaklaşık 350 ppm veya 0.04%).
• Tanklar içerisinde düşük atmosferik oksijen konsantrasyonu karşısında
tanka temizlik için giren işçilerde kan oksijen saturasyonuda düşer.
• Tanklara girerken uygun respiratuar koruyucu ve yeterli hava tedarik
edilmezse bilinç kaybı, solunum yetmezliği ve solunum arrestine kadar
giden bir süreç ortaya çıkar.
Şarap Endüstrisi
• Şarap üretiminde işçiler kimyasal katkı
maddelerinede maruz kalırlar. Sülfit ve
metasülfitler gibi katkı maddeleri mesleki
astıma yol açar.
• Şarap makinalarının temizliğinde ve
strerilizasyonunda kullanılan kimyasallarda
solunum sistemi için tahriş edicidir.
Gıda İşlemeciliğinde Mesleki Astım
• En sık görülen akciğer hastalığıdır.
• Unlu mamül üretenler ve su ürünleri
işleyenler en çok risk altındadır.
Un ve unlu mamül üreticileri akciğeri








Un, buğday, çavdar, darı , arpa, yulaf ya da mısırın
öğütülmesiyle elde edilen beraberinde kirletici maddelerden
silika ,
mantar ve metaboliti aflatoksinleri ,
bakteriyel endotoksinleri ,
böcekleri,
akarları ,
pestisitler gibi kalıntı ve
enzimler gibi çeşitli kimyasal katkı maddelerini,
herbisitleride
içeren kompleks bir organik tozdur. Bu tozlar allerjik ve antijenik
özelliklere sahiptir.
E.A. Karpinski, Exposure to inhalable flour dust in Canadian flour mills, Appl. Occup. Environ. Hyg. 18 (2003) 1022–1030.
Un ve unlu mamül üreticileri akciğeri
• Unun albümin, globulin, gliadin ve gluten
içeren protein fraksiyonu solunum
bozukluğundan ve fırıncı astımından
sorumludur.
• Bu tozlar aynı zamanda irritandır, kronik
bronşite yol açabilir.
• Hışıltı, tahıl ateşi gibi febril reaksiyonlar,
akciğerde fibrozis, KOAH ve hipersensitivite
pnömonisine yol açtığı rapor edilmiştir.
1- P. Bulat et al, Exposure to inhalable dust, wheat flour and alpha-amylase allergens in industrial and 2- J. Elms, et al, Job categories and their effects on exposure to fungal alpha-amylase and
traditional bakeries, Ann. Occup. Hyg. 48 (2004) 57–63.
inhalable dust in the UK baking industry, Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 64 (2003) 467–471
.
Gıda katkı maddeleri imalatçısı akciğeri
• Mikro dalga için patlamış mısır, aperatif
yiyecekler (örneğin cips, simit), ticari ve
perakende francala (örneğin kek, kurabiye,
ekmek)imalatçıları, margarin ve bitkisel yağda
pişirilmiş gıda, tereyağı ve diğer süt ürünleri,
şeker üreticileri maruziyet açısından risk
altındadır.
Gıda katkı maddeleri imalatçısı akciğeri
• Genel olarak, katkı maddeleri çok uçucudur bu
yüzden, sıvı veya katı formda buharlaşır ve
kolay bir şekilde inhale edilebilir.
• Bu kimyasalların çoğu gözler, solunum yolu ve
cild için son derece irritandır.
• Üretim sürecinde ısı uygulaması havada
kimyasalların miktarını artırabilir
Gıda katkı maddeleri imalatçısı akciğeri
• Bu kimyasallardan Diacetyl, 2,3-Pentanedione
gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmakta.
• Fiks havayolu obstrüksiyonu ve bronşiyollerin
fibrosiziyle karekterize nadir görülen
bronşiyolitis obliteransa yol açmakta
• Kuru öksürük, egzersiz dispnesi hasta işten
ayrılsa bile devam etmekte
• Fizik muayenede akciğer oskultasyonu normal
veya inspiryum sonu raller, hışıltı duyulabilir.
Harber P, Saechao K, Boomus C. Diacetyl-induced lung disease. Toxicol Rev. 2006;25(4):261-72.
Gıda katkı maddeleri imalatçısı akciğeri
• SFT’de fiks obstrüksiyon, DLCO normaldir.
• PA akciğer grafi normal veya hiperinflasyon
izlenir
• YRBT’de hava hapsi alanları, silindirik
bronşektazi, yamalı buzlu cam görünümü
görülebilir.
Balık Endüstrisi
•
•
•
•
Balıkçılar ve balık çifçilerinin sayısı gelişmekte olan ülkeler başı çekmekle 1990
yılından bu yana yılda % 3.5 oranında artmakta.
Balığa karşı mesleki duyarlılaşma ilk defa 1937 yılında De Beshtein tarafından
allerjik semptomlar gösteren bir balıkçıda tanımlanmış.
Daha sonra alabalık , somon , sardalya , hamsi, pisi ve barlam balığı gibi birçok
balık çeşidine karşı mesleki astım ve allerji gösterilmiş.
Maruziyet deniz ürünlerinin fırçalanması, temizlenmesi, doğranması, kaynatılması,
kızartılması, kurutulması sırasında ortaya çıkan toz, buhar ve deniz ürünleri
proteinlerinin inhalasyonuyla gerçekleşir
Balık Endüstrisi
• Balığın işlenmesi sırasında kas, visseral organlar, deri ve musin
gibi yapıların aerolizasyonu neticesinde havada damlacıklar
(0.001–11.293 mg/m3) ve allerjenler ortaya çıkar.
• Kabuklu deniz ürünlerinin (4–36%), balıklara göre (2–8%)
mesleki astımla ilişkisi daha fazla.
• Deniz ürünleriyle birlikte parazitlerden Anisakis, kimyasal
ajanlardan proteaz enzimleri, toksinler ve koruyucularda
işçilerde reaksiyonlara yol açmakta.
Balık Endüstrisi
• Atopi, sigara içimi, allerjenlere maruziyet derecesi,
duyarlanma ve mesleki astımda önemli risk faktörleri.
• Moleküler çalışmalar balığa ait major allerjen
parvalbuminin yanısıra Anisakisin tropomyozini ve
henüz belirlenmemiş antijenlerinde öneminden
bahsetmekte.
• Taze, donmuş ve konserve sardalyada 12 ile 250 kDa
arasında değişen proteinlerde, sindirim yolunun major
allerjeni parvalbuminin oligomerik ve monomerik
aerosol formları gösterilmiş.
Balık Endüstrisi
• Diğer inhalasyonla alınan balık allerjenlerinden
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, son zamanlarda
belirlendi.
• Balık allerjenleri ısıya maruz kaldıklarında allerjenik özellikleri
artmakta.
• Deniz ürünleriyle ilişkili solunumsal hastalıklara yol açacak
histamin gibi marin toksinler, bakteri toksinleri, sodyum
disülfit, formaldehit gibi kimyasal katkılar, biber, un katkıları,
sarımsak sayılabilir.
• Balığın anaerobik bozunması sırasında hidrojen sülfitte akut
respiratuar hastalıklara yol açabilir.
Et endüstrisi ve Toksik maddeler
• Keskin bir kokusu ve bir soğutucu madde olarak kullanılan
amonyağa sıklıkla işçilerin maruziyeti sözkonusu.
Sıvı amonyak ile temas sonrası mukus membranlarda , gözde
ve deride, amonyak buraları kurutarak şiddetli irritasyon
yapar.
Solunum sisteminde öksürük pulmoner ödem veya solunum
yetmezliğine yol açabilir.Ağır temas sonrası bronşit veya
pnömoni görülebilir.
• Paketleme işleminde kuru buz kullanıldığından yüksek
sınırlarda karbondioksite maruz kalınabilir.Başağrısı halsizlik,
bulantı kusma hatta solunum arrestide görülebilir.
Et endüstrisi ve Toksik maddeler
• Etin dumanlanması işleminde karbonmonoksit
zehirlenmesi görülebilir.Buradada kardiopulmoner
arrest ortaya çıkabilir.
• Ambalajlama sırasında (PVC) polivinil kloridin ısıtılarak
kullanılması astım benzeri tabloya sebebiyet verir.
• Hydrogen peroxide, dezenfektan olarak
kullanılır.Gözde, solunum yollarında irritasyon yapar.
• Perasetik asit, tavuk eti işlemeciliğinde kullanılan ve
solunum yollarında irritasyona neden olan
dezenfektandır.
Et endüstrisi ve akciğer kanseri
• 1982 ve 1983 yıllarında litaratüre geçen birden fazla mektupta
Avrupa ve Amerikada et endüstrisinde akciğer kanseri riskinin
arttığı dikkat çekilmekteymiş. Şu ana kadar bu alanda yapılan
60’a yakın çalışmada da kanatlı hayvanlarında dahil edildiği et
sanayinde çalışanlarda sigaradan bağımsız şekilde akciğer kanser
riskinin arttığı gösterilmiş.
• Olası nedenler arasında başta onkojenik virüsler, işlemler
sırasında makine dumanları, etin dumanlanması sırasında duman
odalarından çıkan duman, kızartma / pişirme sırasında yayılan
aerosoller, sucuk ve sosis gibi ürünlerin yapımında nitrozaminler
ve baharatlar içerisindeki kimyasallar öne çıkmaktadır.
3
Zoonoses and Public Health, 2012, 59, 303–31
Onkojenik virüsler
• Bovine leukosis virüs (BLV) sığırda lösemi ve lenfosarkoma
neden olur.
• İnsan ve hayvan papilloma virusleri benign and malign
tumörlere sebeb olurlar
• Jaagsiekte koyun retrovirusu koyunda akciğer kanserine
neden olur
• Avian lökoz/sarcom virüsleri (ALSV) tavuk ve hindilerde
akciğer kanserinide içeren birçok tümörün nedenidir.
• Reticuloendotelyal virusler (REV) hindilerde ve tavuklarda
lenfoid lökoza yol açar.
• Marek hastalığı virusleri tavuklarda lökoza sebebiyet verir.
Et endüstrisi ve Enfeksiyonlar
Anthrax (B. Anthracis)
İnsanlar için risk
Ölümcül ancak insidans ve risk düşük
Konak
Bütün memeliler
İnsanda Hastalık
Abse, pnömoni intestinal enfeksiyon, sepsis
Bulaş Yolu
Sporların inhalasyonu, inokulasyonu veya injesyonu
Önlem
Hijyen.Enfekte kan ve toprakla temastan kaçınılması.
Mezbahadaki sığır ölümlerinin şarbon açısından araştırılması
PA Akcğer Grafi
Yamalı parankimal infiltratlar la birlikte plevral effüzyon ve
mediastinal genişleme(LAP ve hemorojik mediastinit)
Et endüstrisi ve Enfeksiyon
Bovine Tuberculosis (M.Bovis)
İnsanlar için risk
Düşük
Konak
Sığırlar, nadiren domuz ve geyikler
İnsanda semptomlar
Ateş, gece terlemesi, halsizlik, 3 haftadan fazla süren öksürük
Bulaş Yolu
Bakterinin inhalasyonu veya injesyonu
Önlem
Kişisel hijyen. Kesilmiş enfekte lenf nodlarıyla temastan
kaçınılması.
PA Akciğer Grafi
Plevral effüzyon ve hiler LAP az görülmesine rağmen sıklıkla
radyolojik olarak primer tüberkülozdan ayırd edilemez.
Toxoplasmosis
İnsanlar için risk
Orta
Konak
Kediler ana konak, çoğu memeli ara konak
İnsanda
semptomlar ve
hastalık
Grip benzeri semptomlar, geçici kas ağrıları ve gebelerde düşük
Bulaş Yolu
Otlaklarda kedi dışkısıyla parazit ara konakların kas dokusuna yerleşir.
Ağız yoluluyla insanlara bulaşır.
Önlem
Kişisel hijyen. Pişmemiş enfekte etin ağızla temasından kaçınılması.
PA Akciğer Grafi
Hiler LAP ile kombine intertisyal ve alveolar işaretlerde belirginleşme
Et endüstrisi ve Enfeksiyon
Q Fever (Coxiella Burnetii)
İnsanlar için risk
Orta
Konak
Enfekte hayvanların ağıllarındaki toz veya yeni ölmüş hayvanların dokusu
İnsanda
semptomlar ve
hastalık
Grip benzeri semptomlar, bazen pnömoni, nadiren ölüm.
Bulaş Yolu
Toz ve enfekte materyal aerosolunun inhalasyonu
Önlem
Toz olduğunda hayvan barınağının tamamen yıkanması. Barınakta toz
bulunduğunda maske kullanılması. Barınak havalandırmalarının işçilerin
bulunduğu ortamlarla bağlantılı bulunmaması.
PA Akciğer Grafi
Yoğun, homojen, segmental veya lober konsolidasyon.Alt loblar etkilenir.
Bilateral olabilir.
Tarımsal Aktivitelere Bağlı Olarak Görülen
Solunum Sağlığı Sorunları
• Birçok kişi tarımda çalışanların çalıştığı ve yaşadığı ortamı
temiz hava ve sağlıklı çevre ile ilişkilendirir.
• Ancak, tarım pestisit buharları, tozlu alanlar, gübre çukurları
ve giderlerde hidrojen sülfür birikimleri, konvansiyonel
silolarda nitrojen dioksit gibi solunumsal tehlikelerle doludur.
• Tarım üretimi ile ilişkili meslek hastalıklarından Çiftçi Akciğeri,
Organik toz toksisite sendromu (ODTS) ve Silo işçisi hastalığı
öne çıkmaktadır.
Organik Toksik Toz Sendromu
• Mantar ve bakteriyle ilişkili masif organik toz maruziyeti
sonrası toksik pulmoner enflamasyon sözkonusu.
• Silo boşaltıcıları sendromu, tahıl ateşi, toksik alveolit,
pulmoner mikotoksikozis diğer isimleri.
• İmmunolojik duyarlanma yok.
• Endotoksin başlıca muhtemel sebeb ancak tahıl tozu, soya
fasulyeside enflamasyona neden.
• Temastan 4-6 saat sonra nefesdarlığı, ateş, öksürük ve
halsizlik görülür. 24-72 saate kadar semptomlar ağırlaşır
sonra 2-7 gün içerisinde spontan düzelir.
• Çiftçi akciğerinin akut formu ile karışır.
Silo İşçileri Akciğeri
• Tahıl silolarda saklanırken sığır yemi için daha lezzetli hale
gelmesi amacıyla bakteryal fermentasyona izin verilir.
• Nitrojen oksit siloların doldurulmasıyla saatler içerisinde
oluşmaya başlar ve 5-7 gün içerisinde yüz ppm (partikül per
million) veya binli ppm’lere ulaşır.
• Maruziyet sonrası akciğerde enflamasyona neden olur.
• 8 saat 3 ppm’lik maruziyet önerilen güvenli sınırdır.
Silo İşçileri Akciğeri
• 50-100 (ppm) gözde irritasyon, öksürük, halsizlik ve
laringo-bronkospazma neden olur.
• Maruziyet devam ederse 6-12 saat sonra pleuritik
göğüs ağrısı, dispnea, and pulmoner ödem ortaya
çıkar.
• 200 ppm’in üstünde bilinç kaybı gerçekleşir.
• Kısa maruziyet, yüksek konsantrasyonlar veya uzun
maruziyet ve düşük konsantrasyonda pulmoner ödem
ve bronşiolitis obliterans gözlenebilir.
• Tedavide hastalığın ağırlığına göre oksijen ,steroid,
bronkodilatör, verilir.
Gıda işlemeciliğine Bağlı Hipersensitivite Pnömonisi
• İlk defa 1713 yılında Ramazzani tarafından
tahıl işcilerinde üşüme, titreme ve ateş
yakınmalarının küflü saman ya da tahıl ile
temasla ortaya çıktığı farkedilerek
tanımlanmıştır.
Hipersensitivite Pnömonisi
• İmmunolojik ve T hücre kökenli olan bu hastalıkta
duyarlı kişilerde tekrarlanan antijen inhalasyonu
sonucu distal bronşiyol ve bunları çevreleyen
interstisyel alanda granulamatoz bir inflamasyon
oluşur.
Hipersensitivite pnömonilerine neden olan ajanlar
• Mantar işçisi akciğeri:
Küflü kompost ve mantarlar
Mantar sporlar Thermophilic actinomycetes
• Patates soyucu akciğeri:
Patates etrafındaki küflü ot
Thermophilic actinomycetes T. Vulgaris F. Rectivirgula Aspergillus sp.
• Paprica dilimleyici akciğeri:
Paprica meyvesi Mucor stolonifer
• Şarap işcisi akciğeri
Üzümler üzerindeki küf
Botrytis cincrea
• Peynir yıkayıcı akciğeri
Küflü peynir
Penicillum casei
Hipersensitivite pnömonilerine neden olan ajanlar
• Kahve işcisi akciğeri:
Kahve
Kahve cekirdeği tozu
• Çay yetiştiricisi akciğeri :
Çay bitkisi
Bilinmiyor
• Değirmenci akciğeri:
Toz-kontamine tahıl
Sitophillus granarius
• Malt işcisi akciğeri:
Küflü arpa taneleri
Aspergillus fumigatus,
Aspergillus clavatus
• Kuş besleyici akciğeri:
Muhabbet kuşu, papağan, güvercin, tavuk, hindi, kaz, ördek
Hayvan dışkısı, tüyler ve serum proteinleri
Hipersensitivite pnömonisi
Toraks Kitapları Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları s123-40
Hipersensitivite pnömonisinde tanı
• Tek başına klinik özellik, test veya akciğer
biyopsisi tanısal değildir.
• Hastalıktan şüphelenmek ve ayrıntılı bir iş,
çevre ve hobi öyküsü alarak maruziyet varlığını
sorgulamak son derece önemlidir.
Sarkoidoz veya İPF gibi diğer tanıların dışlanması durumunda
tanı için 4 major ve 2 minor kriterin karşılanması gereklidir.
Toraks Kitapları Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları s123-40
PA Akciğer Grafi
• Buzlu cam görünümü,
• Nodüller ve çizgisel yamalı dansiteler
• Apeksler genellikle korunmuştur
Toraks yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi
• buzlu cam dansitesi,
• mikronodüller (sıklıkla sekonder pulmoner lobül
merkezinde sentrilobüler),
• mozaik atenüasyon,
• amfizem ve
• balpeteği görünümleri hastalığın dönemine göre
ortaya çıkabilir.
Tedavi ve korunma
• Temasın sonlandırılması en önemli adımdır.
• Kişisel ve ortama ilişkin iş güvenliği
korunma yöntemleri:
maske takılması ve
havalandırmanın iyi olması
binalarda nem oranının 60’ın
altında tutulması sağlanmalı
• Kortikosteroidler uzun dönemde hastalığın seyrini
değiştirmez.
• Kortikosteroid tedavisi genellikle fonksiyonel kaybı olan
subakut ve kronik hastalarda denenir.
Akciğer kanser riskinin et işlemeciliğinde çalışanlarda
en az 1.3 kat arttığı çalışmalarla gösterilmiştir. Bu
çalışmalarda aşağıdakilerden hangisine maruziyet
öncelikle sorumlu tutulmaktadır?
A)Onkojenik virüsler
B)Dumanlama işlemi sırasında polisiklik aromatik hidrokarbonlar
(PAH)
C)Nitrozamin gibi koruyucular
D)Etin pişirilmesi sırasında heterosiklik aminler
E)Ambalajlama işlemi sırasında makinalardan kaynaklanan PAH,
benzen, phthalates ve hidrojen klorür
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi şarap endüstrisinde
çalışanlarla ilgili solunumsal risk faktörüdür?
A)Pestisid maruziyeti
B)Fermentasyon tankların temizliği sırasında
hipoksik ve hiperkarbik ortam
C)Meyveler üzerindeki örümcek miteları
D)Soğutucu tanklarda amonyak maruziyeti
E)Hepsi
Soru 2
Organik Toz Toksik Sendromuyla (ODTS)ilgili
hangisi yanlıştır?
A)Yoğun organik toz solunduktan 4-12 saat sonra
çıkar, spontan düzelir
B)Sensitizasyon mevcut
C)Havayolu ve alveollerin akut inflamasyonu
D)PA Akciğer grafisi ve Arter kan gazı normaldir
E)1-3 gün süren grip benzeri semptomlar
Soru 3
Hipersensitivite pnömonisiyle ilişkili
hangisi doğrudur?
A)PA Akciğer grafisi normaldir
B)Tip I ve Tip II reaksiyon gelişir
C) Termofilik aktinomiçesler ve aspergillus türleri
nadir görülen etkenlerdir.
D)Öyküde antijen teması veya serum veya BAL
da etkene karşı Spesifik IgG antikorların
saptanması önemlidir
E) Solunum fonksiyonları ve diffüzyon testi
normaldir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi balığa ait
major allerjendir?
A) Parvalbumin
B) Mersin balığı havyarına ait Vitellogenin
hormonu
C) Morina balığı enzimleri β-enolaz ve aldolaz
D)Parazit Anisakise ait tropomyozin
E) Alglerin ürettiği biotoksinler
Soru 5
Download

Mesleki Akciğer Hastalıklarında Tanı