14 Mayıs 2014
1. Oturum
Oturum Başkanı : Mustafa ERMAN
13:00 - 13:20
13:20 - 13:45
13:45 - 14:15
14:14 - 14:30
14:30 - 14:45
RHK patolojisi ve histolojik alt gruplar
Doç. Dr. İpek IŞIK GÖNÜL
Renal kitlelere yaklaşım ve RHK görüntülemesi
Doç. Dr. Ahmet Tuncay TURGUT
Erken evre RHK'de cerrahi ve diğer ablatif yöntemler
Prof. Dr. Cenk Yücel BİLEN
Definitif cerrahi ve metastazektomi sonrası sistemik tedavi verilmeli mi?
Doç. Dr. Ramazan YILDIZ
İmmünoterapi : İnterferon, yüksek doz interlökin 2 ve yeni ajanlar
Prof. Dr. Aziz KARAOĞLU
14:45 - 15:00
15:00 - 15:30
Sitoredüktif nefrektomi : Hala standart mı?
Prof. Dr. Cenk Yücel BİLEN
Kahve Arası
2. Oturum
Oturum Başkanı : Aziz KARAOĞLU
15:30 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
Metastatik RHK'de sistemik tedavi
Prof. Dr. Mustafa ERMAN
Berrak hücreli olmayan RHK tedavisi
Doç. Dr. Ramazan YILDIZ
Yan etki yönetimi ve önemli ilaç etkileşimleri
Prof. Dr. Aziz KARAOĞLU
Örnek olgularla pratik yaklaşım
16:30 - 18:00
Moderatör : Doç. Dr. Mustafa ERMAN
Tartışmacılar : Prof. Dr. Aziz KARAOĞLU ve Doç. Dr. Ramazan YILDIZ
ABD/New Orleans'tan Canlı WebCast
18:00 - 19:00
mRCC Tedavisinde Votrient : Gerçek Hayat Deneyimleri ve Pratik Yönetim Yaklaşımları
Votrient For The First-Line Treatment Of Metastatic Renal Cell Carcinoma
Konuşmacı : Dr. Marc R. Matrana
15 Mayıs 2014
08:30-08:45
08:45-09:00
9:00-09:30
9:30-10:30
09:30-09:55
09:55-10:20
10:20-10:30
10:30-11:00
11:00-12:00
12:00-13:30
13:30-14:30
13:30-13:50
13:50-14:05
14:05-14:20
14:20-14:30
14:30-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-16:25
16:25-16:50
16:50-17:00
SALON
İstiklal Marşı, Saygı Duruşu
Açılış Konuşması
Prof. Dr. Rüçhan Uslu
Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Özet
PANEL
Metastatik Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanseri Paneli
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdem Göker – Prof. Dr. Nil Molinas Mandel
Konuşmacılar:
Prof. Dr.Mustafa Erman
Sistemik tedavi seçiminde prediktif faktörler
Prof. Dr. Özden Altundağ
Kemoterapi dışı hedefe yönelik ajanların rasyonel kullanımı
Tartışma
Kahve Arası
PANEL
Metastatik Melanomda Checkpoint İnhibitörleri
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Sıdıka Kurul – Prof. Dr. Pınar Saip
Konuşmacılar:
Prof. Dr. İsmail Çelik
Anti CTLA4 tedavisi
Doç. Dr. Burçak Karaca
PD-1 ve PDL1 inhibitörleri
Öğle Yemeği
PANEL
Meme Kanserinde Hedefe Yönelik Tedaviler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yeşim Eralp – Prof. Dr. Nilüfer Güler
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Christian Jackisch
HER2 pozitif metastatik meme kanserinde hedefe yönelik yeni tedavi seçenekleri
Prof. Dr. Kadri Altundağ
Triple negatif meme kanserinde yeni ufuklar : PARP inhibitörleri ve diğer hedefe yönelik tedavi seçenekleri
Prof.Dr. Başak Oyan Uluç
Hormon Receptor pozitif meme kanseri tedavisinde yeni hedefler: mTOR ve ötesi
Tartışma
Kahve Arası
UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı: Prof .Dr. Süleyman Büyükberber
Konuşmacılar: Prof. Dr. Luis Enrique Fernández Molina
İleri evre küçük hücreli akciğer kanseri idame tedavisinde gangliosid hedefli
anti-idiotipik aşı yaklaşımları
Panel
İleri Evre Tiroid Kanserlerinde Hedefler ve Tedaviler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sabri Barutça - Prof.Dr. Berksoy Şahin
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Fulden Yumuk
Meduller Tiroid Kanseri Tedavisinde yeni yaklaşımlar
Prof. Dr. Necdet Üskent
Meduller dışı Tiroid Kanseri Tedavisinde yeni yaklaşımlar
Tartışma
16 Mayıs 2014
09:00-10:00
09:00-09:25
09:25-09:50
09:50-10:00
10:00-11:00
10:00-10:25
10:25-10:50
10:50-11:00
11:00-11:15
11:15-12:15
12:15-13:45
13:45-14:30
13:45-14:10
14:10-14:30
14:30-15:30
14:30-14:55
14:55-15:20
15:20-15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:45
SALON A
KONFERANS
Metastatik Prostat Kanseri Paneli
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Altınbaş - Prof. Dr. Mahmut Gümüş
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Güngör Utkan
Yeni gelişen ajanlar ışığında kastrat rezistan prostat kanseri tanımı değişiyor mu?
Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun
Metastatik KRPK'de docetaksel sonrasında tedavi sıralaması nasıl olmalı?
Tartışma
PANEL
İmmuno-Onkoloji, Kanser Aşıları ve Kanser Tedavisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rüçhan Uslu
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Uğur Şahin
From concepts to clinical cancer immunotherapies: The Mainz translational research experience
Dr. Sebastian Kreiter
Pitfalls of establishing a new association: Experiences from a long-lasting association
Tartışma
Kahve Arası
UYDU SEMPOZYUM
Konu : HER2 Pozitif Hastalıkta Günümüzde Kullanılan Tedaviler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Berksoy Şahin
Konuşmacı: Prof. Dr. Bülent Karabulut
Öğle Yemeği
PANEL
Nöroendokrin Tümörleri Paneli
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Türkkan Evrensel – Prof.Dr. Bülent Yalçın
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Saadettin Kılıçkap
Sitotoksik Tedavilerin Kullanımı Nasıl Olmalı?
Prof . Dr. Metin Özkan
Hedefe Yönelik Tedavilerin Rasyonel Kullanımı Nasıl Olmalı?
Tartışma
Panel
Metastatik Renal Hücreli Kanser Paneli Hangi Tirozin Kinaz İnhibitörü : Etkinlik vs Hayat Kalitesine Etkisi Yönüyle Karşılaştırma
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serdar Turhal – Prof. Dr. Hakan Akbulut
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Abdurrahman Işıkdoğan
Etkinlik açısından tirozin kinaz inhibitörleri
Prof. Dr. Ender Kurt
Hayat kalitesine etkisi açısından tirozin kinaz inhibitörleri
Tartışma
UYDU SEMPOZYUM
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Süleyman Büyükberber
Konuşmacı : Prof. Dr. Uğur Coşkun
Kastrat rezistan prostat kanseri tedavisinde yeni ufuklar
Kahve Arası
UYDU Sempozyum
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Rüçhan Uslu
Konuşmacılar : Doç. Dr. Faysal Dane - Prof. Dr. Thomas E. Hutson
Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Optimal Sıralama ve Aksitinib Klinik Verileri
17 Mayıs 2014
9:00-10:00
09:00-09:15
PANEL
Metastik Kolorektal Kanserde Hedefe Yönelik Tedaviler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şuayib Yalçın – Prof. Dr. Feyyaz Özdemir
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Arzu Yaren
Kras mutasyonu olmayan mKRK’de anti-EGFR tedaviler
09:15-09:30
Prof. Dr. Bülent Karabulut
İlerleyici hastalığı olan mKRK’de Aflibercept
09:30-09:45
Prof. Dr. Hüseyin Abalı
Metastatik kolorektal kanserde üçüncü basamak ve sonrasında ne yapalım?
Tartışma
PANEL
Hematolojik Malignitelerde Hedefe Yönelik tedaviler
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şeref Kömürcü
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Mustafa Benekli
Lenfoma tedavisinde yeni gelişmeler
Prof. Dr. Güray Saydam
Myeloma tedavisinde yeni gelişmeler
Tartışma
Kahve Arası
PANEL
İmmünoonkoloji ve Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Durum
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşegül Üner – Doç. Dr. Berna Öksüzoğlu
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Oğuz Kara
Yeni ajanlar, yeni cevap kriterleri “ Immune-related response criteria (irRC)
Prof. Dr. Gaye Tezel
Hedefe Yönelik Tedavilerde “Patolog ve Medikal Onkolog” İlişkisi
Tartışma
Öğle Yemeği
PANEL
Biyobenzer Ürünlerin Dünyada ve Ülkemizde Son Durumu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlhan Öztop - Prof. Dr. Uğur Coşkun
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Faysal Dane
Dünyada biobenzer ilaçlar ile ilgili mevcut kılavuzlar
Prof. Dr. Alper İskit
Biyobenzer ürünlerde otomatik ikame ve extrapolasyon konuları ve uygulamaları
Tartışma
Kahve Arası
ÖDÜL TÖRENİ
IOD 2014 Ödüllerinin takdimi ve dağıtımı
KAPANIŞ
09:45-10:00
10:00-11:00
10:00-10:25
10:25-10:50
10:50-11:00
11:00-11:15
11:15 - 12:15
11:15 - 11:40
11:40 - 12:05
12:05 - 12:15
12:15-13:30
13:30 - 14:30
13:30 - 13:55
13:55 - 14:20
14:20 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
Download

14 Mayıs 2014 - 2. İmmüno-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser