haber
Prof. Dr. Christian Jackisch:
“Meme Kanseri Artık Kronik Bir Hastalık”
Marburg Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Direktör Yardımcısı
Prof. Dr. Christian Jackisch, meme kanseri tedavisinde önceleri klasik kemoterapi
ilaçları dışında tedavi seçeneği olmadığını fakat günümüzde yeni ve daha etkin
kemoterapi ilaçları, hormonal tedavi ilaçları ve hedefe yönelik ilaçların kullanılmaya
başlanmasıyla birlikte meme kanserinin kronik bir hastalık haline dönüştüğünü söyledi.
Meme kanserinde cerrahi yöntemden şu an için vazgeçilemeyeceğini söyleyen Jackisch,
“Görünüşte yok olan bir şeye histolojik olarak gitti mi diye oradaki sahaya bakmak
zorundasınız. Onun için lokal de olsa bir ameliyat yapmanız gerekiyor, hastayı tamamen
kurtardığınızı anlamanız için.” dedi.
İlki gerçekleştirilen “1. İmmünoOnkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser
Tedavileri
Kongresi”nde
konuşan Marburg Üniversitesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim
Dalı Direktör Yardımcısı Prof. Dr.
Christian Jackisch; meme kanserinin,
kullanılan yüksek teknolojik ürünler
sayesinde artık ölümcül bir hastalık
olmaktan çıkıp kronik bir hastalığa
dönüştüğünü söyledi.
Meme kanseri dünyada gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda
en sık görülen kanser türü. Türkiye’de
her yıl yaklaşık 20 bin kadın meme
kanserine yakalanıyor.
İİlk
İl
k Hedefe Yönelik İlaç
Meme kanseri tedavisinde önceleri
M
klasik kemoterapi ilaçları dışında tekl
davi seçeneğinin olmadığını belirten
da
Jackisch; günümüzde yeni ve daha
Ja
etkin kemoterapi ilaçları, hormonal
et
tedavi ilaçları ve hedefe yönelik ilaçte
lar kullanılmaya başlandığını ifade
ederek, “Meme kanserinde her dört
ed
hastanın birinde pozitif olan HER2
ha
proteini bu anlamda çok önemli bir
pr
hedeft ir. “Trastuzumab” etkin madhe
deli ürün, HER2 proteini pozitif
de
meme kanserli hastalarda dünyada
m
ruhsatlandırılan ve kullanılan ilk heru
defe yönelik ilaçtır. Hem erken hem
de
de ileri evre hastalığı olanlarda kemod
terapi veya hormonoterapi ilaçlarıyla
birlikte standart tedavi olarak kullanılmaktadır.” dedi.
Yeni Ajanlar Yolda
Aynı grup hastalarda ilaçlardaki gelişmelerin rekabetin kızışmasına,
daha farklı ve etkinlikte alternatiflerin çıkmasına yol açtığını söyleyen
Jackisch, “Trastuzumab dışında, adotrastuzumab emtansine, pertuzumab
ve lapatinib gibi tedavi şansını daha
da artıran yeni ürünler, FDA ve EMA
onay süreçlerine girmekte ve birçok
ülkede kullanılmaya başlanmaktadır.” diye konuştu.
Truva Atı Gibi Kemoterapiyi
Hücrenin İçine Servis Ediyor
Hedefe yönelik tedavi seçeneklerinde
yeni iki etken maddenin olduğunu
müjdeleyen Jackisch, “Bunlardan birisi Trastuzumab ismine çok benzeyen
Pertuzumab. Trastuzumab’ın etkisinin yetmediği yerde ek olarak ikinci
ilaç olarak veriyoruz. Trastuzumab’ın
içine küçük bir kemoterapi saklanıyor, tuzak gibi. Trastuzumab hücreye
Truva atı gibi kemoterapiyi bırakıyor
ve çıkıyor. Bu hedefe yönelik tedaviden bile öte. Hücrenin içine servis
ediyor kemoterapiyi.” dedi.
Cerrahi Seçenekten Vazgeçilemez
Cerrahi seçenekten şu an için vazgeçilemeyeceğini söyleyen Jackisch,
“Biz aslında daha ilk cerrah hastayı
ameliyata almadan kemoterapi veriyoruz. Yüzde 40 oranında hiç tümör
kalmıyor radyolojik olarak. Bu, görünüşte yok olan şey histolojik olarak
gitti mi diye oradaki sahaya bakmak
zorundasınız. Onun için lokal de olsa
bir ameliyat yapmanız gerekiyor, hastayı kurtardığınızı anlamanız için.”
şeklinde konuştu.
Haziran - 2014
21
Download

Prof. Dr. Christian Jackisch