LESYČ~~
i . ....,;~:
i<
i :'
Obecní úřad Vepřová
Vepřová 36
592 11 Velká Losenice
vAS DOPIS lN
ČiSLO
ssisovs
304.6
JEDNACi
LCR 154/000 122/2012
ZNAČKA
DATUM
18.1.2012
VYRllUJE
TELEFON
GSM
FAX
E·MAIL
Jaroš
566618220
724524204
566618307
jaros.ls [email protected]
Oznámení vlastníkům lesa
Lesy České republiky,
S.p., Lesní správa Nové Město na Moravě, vykonávají
č. 289/1995 Sb. o lesích v platném
znění na kat. území Vepřová odbornou
lesa, kteří nemají vybraného
vlastního
odborného
V souvislosti
činnosti
"Sdružení
s ukončením
oznamujeme,
že vlastníkům
odborného lesního hospodáře,
Lesy České republiky,
dle § 37, odst. 6 zákona
správu lesa pro vlastníky
lesního hospodáře.
vlastníků
Iesů
Přibyslav"
ke
dni
31.12.2011
lesa, kteří byli členy uvedeného
sdružení a nevybrali si vlastního
vykonává od 1.1.2012 funkci odborného lesního hospodáře podnik
S.p., Lesní správa Nové Město na Moravě.
Kontaktní údaje na revírníkajsou:
revírník:
Ing. Vít Šimurda
adresa kanceláře:
U Hrázek 12
59101 Žďár nad Sázavou
telefon:
724524200
pondělí 8-12 hod
úřední hodiny:
Prosíme
Vás, abyste
informovali
Děkujeme
vlastníky
v rámci
svých
možností
(místním
rozhlasem,
vyvěšením
na úřední
Vám za spolupráci.
S pozdravem
". '~'
,
;','1;'
,
',1:
j-
,ú
Ing. Josef Pollak
lesní správce
lesy České republiky.
,,,,,,>va ,"ilCka
"'Xli
s. p., ~,i1k>t11 rtellly,k}\iilllOt..
~-1()ve<l,,"á u 1l'1'ltlkovl'lIo"lU'llI
I ""y' r-<,kl' 1"1'" bhk V,<,.1'..
www.lesycr.CI
desce)
lesa o této skutečnosti.
I"''' <:lortť'll'lI'
HIa1('(
KraklVI' .1'''. ',01 t.~.
v ~1",rI(, KI;tlovť', li., 411'1(,.1',1, IJI< ,'/4nq(,.1',I,
o-vertcem o ,j(;".i C (I'I.IIlk,.-,
1('\0,
I"!lil rl
r'.
(OK J1 01 jCOOl i iI «,1' ,lIk;JI" '. () (..
-.
o'
Download

LESYČ~~ - Vepřová