DİSİPLİNLER ARASI ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI 2014
BİLİMSEL PROGRAMI
1. GÜN - 28 KASIM 2014 , CUMA
13:00-15:00
13:00-13:20
13:20-14:15
14:15-14:30
Açılış Seramonisi
Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanseri
Moderatörler : Dr.Levent Türkeri, Dr.Çağ Çal
Mesane Kanserinde İntravezikal Tedaviler Beklentileri Karşılıyor mu?
Dr.Sümer Baltacı / Ankara Üniversitesi
Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinin Olgularla Tedavisi
Moderatör: Dr.Aydın Mungan
Dr.Polat Türker
Dr.Sinan Ekici
Dr. Banu Sarsık Kumbaracı
BCG Başarısızlığı ve Yönetimi
Dr.Murat Koşan
14:30-14:40
Soru-Tartışma
14:40-15:00
Kahve Molası
15:00-16:00
İnvaziv Mesane Kanserleri I
15:00-15:15
Moderatörler: Dr.Emin Darendeliler. Dr.Pınar Saip
Evrelendirmede Radyolojinin Yeri Ne Olmalıdır? (MR-BT-BT-urografi)
Dr.Mustafa Seçil
15:15-15:20
Sorular
15:20-15:35
Kadın ve Erkekte Radikal Sistektomi
Dr.Güven Aslan
15:35-15:40
Sorular
15:40-15:55
İnvaziv Mesane Kanserinde Patoloji
Dr.Dilek Ertoy Baydar
15:55-16:00
Sorular
15:00-16:00
İnvaziv Mesane Kanserleri II
16:00-16:15
Moderatörler: Dr. Aziz Karaoğlu, Dr. Adil Esen
Üriner Diversiyonlar ve Seçim Kriterleri
Dr.Gökhan Toktaş
16:15-16:20
Sorular
16:20-16:35
RT Uygulamaları
16:35-16:40
Dr.Deniz Yalman
Sorular
16:40-16:55
RT Sonrası Rekürrensin Tedavisi
Dr.Yaşar Bedük
16:55-17:00
Sorular
17:00-18:00
Üst Üriner Sistem Kanserleri
17:00-17:15
Moderatörler: Dr.Nil Molinas Mandel, Dr. İbrahim Cüreklibatır
Sitopatolojinin Önemi
Dr.Kutsal Yörükoğlu
17:15-17:20
Sorular
17:20-17:35
Radyolojinin Önemi
Dr.Mustafa Harman
17:35-17:40
Sorular
17:40-17:55
Cerrahi Tedavi
Dr.Ender Özden
17:55-18:00
Sorular
19:00
Açılış Kokteyli
2. GÜN - 29 KASIM 2014 , CUMARTESİ
08:00-08:45
08:45-10:20
08:45-09:05
Literatür Saati
Moderatörler: Dr.Sevil Bavbek, Dr. Sinan Sözen
Üroloji Dr.Talha Müezzinoğlu
Radyasyon Onkolojisi Dr.Cem Önal
Tıbbi Onkoloji Dr.Mert Başaran
Prostat Kanserlerinde Tanı Yöntemleri Oturumu
Moderatörler : Dr. Şeyda Erdoğan, Dr. Ferruh Zorlu
PSA:Güncel Değerlendirme
Dr.Ferruh Zorlu
09:05-09:10
Sorular
09:10-09:30
Prostat Biyopsisi ve Radikal Prostatektomi Raporlarından Ne Anlıyoruz? Ne Bekliyoruz?
Dr.Bahar Müezzinoğlu, Kocaeli Üniversitesi
09:30-09:35
Sorular
09:35-09:55
Nükleer Tıpta Yenilikçi Yöntemler
09:55-10:00
Dr.Onur Demirkol
Sorular
10:00-10:15
Radyolojik Değerlendirme- Multiparametrik MR
Dr.Barış Türkbey/ NIH
10:15-10:20
Sorular
10:20-10:40
Kahve Molası
10:40-11:40
11:40-12:30
11:40-11:55
Uydu Sempozyumu / SANOFİ
Jevtana ile ilgili-Aklınızdaki Soruları Konuşalım
Konuşmacılar: Dr. Haluk Özen, Dr. Mustafa Erman
Organa Sınırlı Prostat Kanseri
Moderatörler: Dr.Haluk Özen, Dr.Sedat Koca
Organa Sınırlı Prostat Kanserinde Aktif İzlem
Dr.Tarık Esen
11:55-12:00
Sorular
12:00-12:30
Karşıt görüş: Organa Sınırlı Prostat Kanserinde En İyi Tedavi Nedir?
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:15
15:15-16:10
15:15-15:25
15:25-15:35
Cerrahi
Dr.Sinan Sözen
Radyoterapi
Dr.Serdar Özkök
Yemek arası
Uydu Sempozyumu / JANSSEN
Prostat Kanseri’nde Kritik Kararlar
Konuşmacılar: Dr. Sevil Bavbek, Dr. Tevfik Sinan Sözen, Dr. Mehmet Emin Darendeliler
Olgularla Lokal İleri Evre Prostat Kanserinin Tedavisi
Moderatör: Dr.Can Öbek
Ürolog Dr.Bülent Akdoğan
Radyasyon Onkologu Dr.İlknur Bilkay Görken
Medikal Onkolog Dr.Bülent Karabulut
VİDEO OTURUMU:PROSTAT KANSERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE TEMEL PRENSİPLER
Moderatör: Dr.Yaşar Bedük, Dr. Hilmi Alanyalı
Açık Cerrahi
Dr.Haluk Özen
Robotik Cerrahi
Dr.Levent Türkeri
15:35-15:40
Sorular
15:40-16:00
Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken – Geç?
Şefik İğdem
16:00-16:10
Sorular
16:10-16:30
Kahve Molası
16:30-17:40
METASTATİK HASTALIKTA TEDAVİ YÖNETİMİ OTURUMU
16:30-17:20
17:20-17:35
Uydu Sempozyumu / ASTRA ZENECA
Prostat Kanserine Multidisiplinler Yaklaşım
Konuşmacılar: Dr. Sevil Babek, Dr. Levent Türkeri
Kemiğe Yönelik Tedaviler (ZA, RANK inh., Alfaradin)
Dr. İlhan Öztop
17:35-17:40
Sorular
17:40-18:40
METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE YANIT BEKLEYEN SORULAR
17:40-17:55
Moderatör: Dr.Erdem Göker, Dr.Ahmet Özet
Optimal İlaç Sıralaması Nasıl Olmalıdır?
Dr.Çağ Çal / İzmir Ekonomi Üniversitesi
17:55-18:00
Sorular
18:00-18:15
Kastrasyon Masum Bir Tedavi midir?
Dr.Kamil Çam
18:15-18:20
Sorular
18:20-18:35
Farmakoekonomi
18:35-18: 40
Dr.Zafer Güney
Sorular
3. GÜN - 30 KASIM 2014 , PAZAR
08:10-08:30
08:30-09:30
08:30-08:45
Akılcı İlaç Kullanımı
Dr.Yavuz Selim Süral / İzmir Ekonomi Üniversitesi
RCC'de CERRAHİ TEDAVİ PRENSİPLERİ:KİME HANGİ YÖNTEM?
Moderatörler: Dr. Uğur Altuğ Dr. Ceyhun Özyurt
Minimal İnvaziv Tedavi Yöntemleri
Dr.Özgür Yaycıoğlu
08:45-08:50
Sorular
08:50-09:05
Nefron Koruyucu Cerrahi
09:05-09:10
Dr.Cenk Yücel Bilen
Sorular
09:10-09:25
Radikal Cerrahi
Dr. Haluk Akpınar
09:25-09:30
Sorular
09:30-10:30
mRCC TEDAVİSİNDE OLGULAR EŞLİĞİNDE TARTIŞMA
Olgu Sunumlar : Dr. Süleyman Ataus
Tıbbi Onkolog Konuşmacı ismi belirlenecektir
Ürolog Dr.Adnan Şimşir
Sitoredüktif Cerrahi
Dr.İbrahim Cüreklibatır
Metastazektomi
Dr.Faruk Özcan
10:30-11:00
Kahve Molası
11:00-12:30
OLGULAR EŞLİĞİNDE TESTİS TÜMÖRLERİ
12:30-12:45
Olgu Sunumlar: Dr.Müge Akmansu
Ürolog Dr.Barış Kuzgunbay
Radyasyon Onkologu Dr.Fulya Ağaoğlu
Tıbbi Onkolog Dr.Mustafa Erman
Kapanış
Download

DİSİPLİNLER ARASI ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI 2014 BİLİMSEL