SDÜ – ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ
TEKNİ BÜLTENİ
SAYI 1
SDÜ
ZOOTEKNİ
BÜLTENİ
GÜZ– 2011
BÖLÜM ÖĞRETIM ELEMANLARI - 2011
ÖNE ÇIKAN HABERLER
2011 Projeler
MİSYONUMUZ
Modern hayvansal üretim bilgi ve teknolojileri ışığı altında ülkemiz
ü
hayvansal
üretim düzeyinin artırılmasına, kaliteli ve güvenli
üvenli hayvansal ürün üretimininin
sağlanmasına, yerli hayvan gen kaynaklarının muhafazasına,
muhafaza
biyoteknolojik gelişmeler
ışığında hayvan ıslahının gerçekleştirilmesine ve hayvan sağlığının
sağlığı
korunmasına katkı
sağlayacak doğru ve güvenilir bilimsel verilere dayalı bilgi
bi üretmek ve ülkenin gereksinim
duyduğu Ziraat Mühendisleri (zooteknist) yetiştirmektir.
yetiştirmektir
VİZYONUMUZ
2011 yılında Zootekni Bölüm Araştırmacıları
tarafından yürütülmekte olan hayvansal üretim ile
ilgili araştırma projeleri yer almaktadır. Çeşitli fon
kay
kaynakları
tarafından finans edilen bu projelerin
ülkemiz hayvansal üretimi üzerine etkileri olacaktır.
Diğer taraftan bu projelerin kamu oyu ile
paylaşılması farkındalık için önemlidir. Bölümümüz
Isparta ve yöresindeki tüm kamu ve özel kuruluşlara
hayvancılı konularında danışmanlık, proje
hayvancılık
yönetimi, fizibilite çalışması, yem analizleri, hayvan
sağlığı, hayvan ıslahı ve modern hayvan besleme
teknikleri gibi önemli konularda katkıda bulunur.
2011 Bilimsel Yayınlar
Hayvansal
ayvansal üretimin ülkemiz koşullarında modern ve ekonomik bir şekilde
yürütülmesi için gerekli bilimsel ve teknolojik yöntemler ile kalifiye insan kaynaklarını etkin
kullanarak tarımsal eğitimin kalitesini artırmaktır.
2011 yılı bilimsel çalışmalarımız içerisinde
uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış original
araştırma makalelerini, derlemeler, çeviriler, ulusal
ve yurtdışı toplantı ve kongrelerde sunulan bildiri ve
gösterimler ile söyleşi, panel gibi etkinlikleri
içermektedir. Bu faaliyetlerimiz bölüm öğretim
öğreti
üyelerinin yapmış oldukları çalışmaların beğeni ile
takdir edildiğini gösterir.
SDÜ ZOOTEKNİ BÜLTENİ | Sayı 1
2
Etkileri. Süleyman Demirel
üniversitesi BAP birimi
2011 PROJELER
Varyans Bileşenleri ve Kalıtım
Derecesinin Tahminlenmesi,
TUBITAK 109O336 Nolu Proje
(Estimatin of Variance Components
and Heritability for Milk Yields Using
Different Test Day Models in Holstein)
Yrd.Doç.Dr. Abdullah Nuri ÖZSOY
Kısıtlanmış En Yüksek Olabilirlik
(REML) ve Gibbs Örneklemesi
Yöntemleri Kullanılan Tribolium
confusum Seleksiyon ve Kontrol
Hatlarında Damızlık Değeri
Tahminleri ve Genetik İlerleme
Değerlerinin Karşılaştırılması.
Süleyman Demirel üniversitesi BAP
birimi.
Dr. Cevdet Gökhan TÜZÜN
Açıkta Besi (Feedlot) Sisteminde
Yetiştirilen Esmer ve Siyah Alaca Irkı
Hayvanların Sayısal Görüntü İşleme
ve Yapay Sinir Ağları Yöntemi Ile
Performans ve Karkas Özelliklerinin
Saptanması.
Yrd.Doç.Dr. Duygu İNCE
İnce, D.,Karaman, Ö.S. 2011-2012.
Süt Keçilerinde Analık Davranışı ve
APGAR Skoru Arasındaki İlişkiler,
Fen Bilimleri Enstitüsü 2830-YL-11
nolu proje.BAP birimi.
Yrd. Doç. Dr. Özgür KOŞKAN
Doç.Dr. Sedat AKTAN
2998-YL-11: Etlik civcivlerde içme
suyuna kuluçkadan çıkış sonrası farklı
sürelerde vitamin ve şekerli su ilavesi
etkisinin sağ kalım analizleri
sonuçlarına göre ekonomik bakımdan
incelenmesi. Süleyman Demirel
üniversitesi BAP birimi
2996-YL-11: Etlik Civcivlerde
Kantitatif Civciv Kalite Ölçümleri İle
Besi Merformansı Arasındaki
İlişkilerin Belirlenmesi. Süleyman
Demirel üniversitesi BAP birimi.
Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı
Tanıyoruz. TUBİTAK 110B073 nolu
proje
Doç. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU
Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı
Tanıyoruz. TUBİTAK 110B073 nolu
proje.
Süt sığırcılığında mevsimin
sürdürülebilirliğe etkisinin
incelenmesi. SDÜ BAP 2488-YL-10
Yrd. Doç. Dr. Sulhattin YAŞAR
Isparta Alabalık İşletmelerinin
Zootekni Altyapısı ve Ekonomik
Değerlerinin Tespiti. SDÜ BAP birimi.
2011.
Doç. Dr. Hikmet ORHAN
2997-YL-11: Açlığa Alternatif
Zorlamalı Tüy Döktürme
Yöntemlerinin Beyaz Yumurtacı
Tavukların Verim Performansı Ve
Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine
Akbaş, Y., Orhan, H., Takma, Ç.,
Özsoy, A.N. 2009-2011. Siyah
Alaca'larda Farklı Denetim Günü
Modelleri Kullanarak Süt Verimne Ait
SDÜ ZOOTEKNİ BÜLTENİ | Sayı 1
3
2011 BİLİMSEL YAYINLAR
Yrd.Doç.Dr. Abdullah Nuri ÖZSOY
eylül 2011. Adana
Özsoy, A.N,. Aktan, S., 2011.
Comparison of Genetic Parameter and
Breeding Value Predictions for Live
Weight Gain of Japanese Quails by Using
Three Different Models. Trends in Animal
and Veterinary Sciences, Vol 2, No 1, p
11-16 (2011).
Doç.Dr. Yalçın BOZKURT
Özsoy, A.N,. Aktan, S., 2011. Estimation
of Genetic Parameters for Body Weight
and Egg Weight Traits in Japanese
Quails. Trends in Animal and Veterinary
Sciences, Vol 2, No 1, p 17-20 (2011).
Bozkurt, Y. (2011) Integration of Remote
Sensing and Computer Information
Technology
used
for
Agricultural
Purposes,International Symposium on
Advances in Applied Mechanics and
Modern Information Technology 22-23
September 2011, Baku, Azerbaijan.
Bozkurt, Y. (2011) The Potential
Grassland Areas Determined by Remote
Sensing and GIS Applications for Beef
Cattle Production in the Highlands of
Eastern TURKEY Symposium for 20.
Anniversary of Komrat University of
Gagauzia,11 September 2011, pp. 84-86
, Moldova.
Doç.Dr.Sedat AKTAN
Varban, S. and Bozkurt, Y. (2011)
Effective Grazing Management Systems
for Cattle Production Symposium for 20.
Anniversary of Komrat University of
Gagauzia,11 September 2011, pp. 99102, Moldova.
Prof.Dr. Veysel AYHAN
Takma, Ç., Akbaş, Y., Orhan, H., Özsoy,
A.N. 2011. Comparison of Residual
Variance effect on Breeding Values by
Random Regression Models. EAAP 62
annual meeting Stavanger 2011.
Akbaş, Y., Takma, Ç., Orhan, H., Özsoy,
A.N. 2011. Şansa Bağlı Regresyon ve
Çok Özellikli Modeller İle Denetim Günü
Süt Verimlerine Ait Kalıtım Derecelerinin
Tahminlenmesi. 7. Ulusal Zootekni Bilim
Kongresi Çukurova Üniversitesi 14-16
Koşkan,Ö., Önder,E.G.,Şen,N., 2011.
Duyusal Verilerin Değerlendirilmesinde
kullanılan İstatistik Metotların Testin Gücü
Bakımından İrdelenmesi.7. ulusal
Zootekni Bilim Kongresi14-16 eylül 2011,
Adana
Koşkan, Ö., Önder, E.G., Şen, N., 2011.
Yeniden örnekleme yaklaşımı kullanılarak
yapılan t-testi ile Mann-Whitney U testinin
I.tip hata bakımından irdelenmesi. XIII.
Ulusal Biyoistatistik Kongresi.12-14 Eylül
2011,
Patalya
Termal
Hotel
Kızıcahamam/ANKARA
Özsoy, A.N,. Orhan, H., 2011. The
Prediction of genetic parameters for body
weights in Japanese quails by Gibbs
sampling method. Trends in Animal and
Veterinary Sciences, Vol 2, No 1, p 21-24
(2011).
Akbaş, Y., Takma, Ç., Orhan, H., Özsoy,
A.N. 2011. Variance Components and
Heritability Estimations of Milk Yield from
Partial test day Milk Records Using
Random Regression Model. EAAP 62
annual meeting Stavanger 2011.
Kullanımı. Iğdır Üniversitesi Fen Bil. Ens.
Dergisi, 1(2), 117-123. IĞDIR
Tolunay, A., Ayhan, V., Yılmaztürk, A.,
2011. Türkiye ‘de Akdeniz Orman
Ekosistemlerinin Farklı Bir Odun Dışı
Orman Ürünü: Kıl Keçisi (Capra Hircus L.,
"2nd International Non-wood Forest
Products Symposium" 08-10 September,
Isparta, Turkey.
Bozkurt, M., Küçükyılmaz, K., Ayhan, V.,
Çabuk, M., Çatlı, U, A. 2011.
Performance of layer or broiler breeder
hens varies in response to different
probiotic preparations. Italian Journal of
Animal Science. Vol 10:e31. 162-169
Yrd. Doç. Dr. Özgür KOŞKAN
Koşkan,Ö.,Önder,E. G.,Şen,N., 2011.
Değişken Setleri Arası İlişkinin Tahmini
İçin Kanonik Korelasyon Analizinin
Özsoy, A.N., Aktan, S., 2011. Estimation
of Genetic Parameters for Body Weight
and Egg Weight Traits in Japanese
Quails. Trends in Animal and Veterinary
Sciences, 2(1): 17-20.
Aktan, S., Effects of Age and Strain on
Relationships among Albumen Quality
Traits and Egg Weight in Commercial
Brown Layers. Journal of Animal and
Veterinary Advances, 10: 3345-3349
Dr. Cevdet Gökhan TÜZÜN
Tuzun, C.G., Çiftci, İ. (2011). Effects of
feed accessing time after hatching on the
methionine
requirements
1.
performances, carcase composition and
protein digestibility of broiler chicks.
SDÜ ZOOTEKNİ BÜLTENİ | Sayı 1
4
(British Poultry Science)
Tuzun, C.G., Çiftci, İ. (2011). Effects of
feed accessing time after hatching on the
methionine requirements: II. Physical and
morphological development of digestive
system and digestive enzyme activity of
pancreas in broiler chicks. (British Poultry
Science,
Yayına
Kabul,
Hakem
Değerlendirme Sürecinde)
ERASMUS - LLP
GİDEN ÖĞRENCİ :
1 KİŞİ – Polonya
S.Varban, G. Rudic, A. Khomutov (2011)
ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В
КОНТЕКСТЕ
ГЛОБАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Doç. Dr. Hikmet ORHAN
Tuzun, C.G., Çiftci, İ. (2011).Kanatlılarda
Sağlıklı Bağırsak Mikroflorası Gelişimi
Üzerine Beslemenin Etkileri. Tavukçuluk
Araştırma Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 1, sayfa,
48-55
Gün, İ. ve Orhan H., 2011. Süt ve Ürünleri
Tüketicilerinin Etiket Bilgi Düzeylerinin
İncelenmesi. (Examination of Label
Information Levels of Milk and Its
Products Consumers, Iğdır Üni. Fen
Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst.
Sci. & Tech. 1(1): 45-51.
Tuzun, C.G., Aktan, S. (2011). Kanatlı
Hayvanlarda Verime Dönüşmeyen Yem.
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dergisi. (Yayına Kabul Edildi).
Tekeli, A., Bilgeçli, K., Tuzun, C.G.
(2011). Yumurta Tavuklarında Prolapsus.
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dergisi. (Yayına Kabul Edildi).
Doç. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU
Koknaroglu H., M.P. Hoffman, D.D. Loy,
A. Trenkle, and J.D. Lawrence. 2011.
Integration of Pasturing Systems for
Cattle Finishing Programs. Asian Journal
of Animal and Veterinary Advances.
6(2):132-154.
KAYGISIZ1, A., ORHAN, H., VANLI Y.,
GÜLER
A.,
2011.
Mehmet
Ali
GÖKDERE5.
Sultansuyu
Tarım
İşletmesinde Yetiştirilen Türkiye Arap
Atlarının Vücut Ölçülerine ait Fenotipik ve
Genetik Parametre Tahminleri.Iğdır Üni.
Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J.
Inst. Sci. & Tech. 1(1): 69-74.
Arş.Gör. Turgay AKÜNAL
Yrd.Doç.Dr. Sulhattin Yaşar
Prof. Dr. Stepan VARBAN
Varban, S. and Bozkurt, Y. (2011)
Effective Grazing Management Systems
for Cattle Production Symposium for 20.
Anniversary of Komrat University of
Gagauzia,11 September 2011, pp. 99102, Moldova.
----2011 IKILI ANLASMALAR :
Polonya Lublin Ziraat
Üniversitesi
AKTS
Zootekni Bölümü 1-4 sınıf
müfredatı AKTS çalışmaları 2011
Kasım ayı itibari ile
tamamlanmıştır.
AB PROJELERİ
Türkiye'de organik bal üretiminin ihracat
potansiyelinin belirlenmesi,Uluslararası Dış
Ticaret ve Tarım Stratejileri sempozyumu.
Demircan V, H. Yilmaz, M. Gul and H.
Koknaroglu. 2011. Effect of farm size on
performance and profitability of hair goat
production in Isparta, Turkey. Animal
Production Science 51(5):454-459
GELEN ÖĞRENCİ :
Yasar, S., D. Namik, G. Fatih, A.
Gokcimen, and K. Selcuk. (2011)
EFFECTS OF INCLUSION OF AERIEL
DRIED PARTS OF SOME HERBS IN
BROILER DIETS. The Journal of Animal
and Plant Sciences, VOLUME 21, NO.
(3), 2011. 465-476.
2011 Yılında Erasmus LLP
programı adı altında EU-FEED
AND FOOD SAFETY adlı bir IP
projesi Başvurusu için ortak
üniversiteler ile anlaşma
yapılmıştır. Koordinatör – SDÜ
Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü (Yrd.Doç.Dr. Sulhattin
Yaşar)
DANIŞMANLIKLAR
Prof.Dr. Veysel AYHAN – Proje
danışmanlığı
Yrd.Doç.Dr. Sulhattin YAŞAR –
AB FP7 proje değerlendirme ve
raportörlük – DPT proje
değerlendirme uzmanı – Makale
Değerlendirme (Journal of
Applied Poultry Research Eylül
2011)
SDÜ ZOOTEKNİ BÜLTENİ | Sayı 1
TOPLANTI VE
ETKİNLİKLER
5
YURTİÇİ
İ İ VE YURTDIŞI
YURTDI
GÖREVLER
•
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23-25
23
Kasım 2011
tarihleri arasında düzenlenen GEC’2011 New Trends on
Global Education
konferansında “ Küresel Eğitim
E
Bağlamında
lamında Yüksek Ö
Öğretim (Global Context Heghe
Education) ” konulu bildirisini sunmak üzere bölümümüz
Öğretim
Üyesi
Prof.
Dr.
Stepan
VARBAN
görevlendirimiştir.
•
Üniversitemizin de organizasyonunda rol aldığı 20-25
Eylül 2011 tarihleri arasında Azerbaycan-Bakü’de
Azerbaycan
düzenlenmiş olan “International Symposium on
Advances in Applied Mechanics and Modern
Information
Technology”
adlı
sempozyumda
bölümümüz Öğretim
ğretim Üyesi Doç.Dr. Yalçın BOZKURT,
kabul edilen bildirisini sunmak üzere adı geçen ülkeye 6
gün süreyle görevlendirilmi
örevlendirilmiştir.
•
Bölümümüz Öğretim
ğretim Üyeleri Prof. Dr. M.Turan TOKER
ve Prof. Dr. Veysel AYHAN ‘ın Bosna Hersek’teki
“INTERNATIONAL BURCH UNIVERCITY” nin daveti
üzerine gerekli çalış
çalışmaları yapmak üzere 20.08.201111.09.2011 tarihleri arasında Prof. Dr. M.Turan
TOKER’in, 03.09.2011
9.2011-11.09.2011 tarihleri arasında
Prof. Dr. Veysel AYHAN g
görevlendirilmiştir.
•
16 Eylül
2011 tarihleri arasında Çukurova
14-16
Üniversitesi’nde gerçekle
gerçekleştirilmiş olan 7. Ulusal Zootekni
Bilim Kongresi’ne Bölümümüz Öğretim
Ö
Üyesi Yrd.Doç.Dr.
Duygu İNCE, görevlendirilmi
örevlendirilmiştir.
•
09 Ekim 2011 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenmiş
06-09
olan International Conference on Social Sciences
(ICSS2011) adlı sempozyumda bölümümüz Ö
Öğretim
Üyesi Doç.Dr. Yalçın BOZKURT, kabul edilen “ A
review on Consumer Perception of Org
Organically
Produced Red Meat and Meat Quality ” konulu
bildirisini sunmak üzere görevlendirilmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Almaty
Almaty-Kazakistan ve
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta-Türkiye
Isparta
arasında,
tarım
alanında
yapılabilecek
iişbirliği
imkanları,
Kazakistan’ın tarım ve hayvancılık potansiyeli ve
gelecekte birlikte yapılabilecek ortak çalı
çalışmalar
konularında
değ
değerlendirmeler
yapmak
üzere,
Bölümümüz Öğretim
retim Üyesi Prof. Dr. M. Turan TOKER’in
19-30
30 Ekim 2011 tarihleri arasında görevlendirilmiştir.
görevlendirilmi
Yrd.Doç.Dr. Sulhattin Yaşar’ın Başkanlığında
2011 Mayıs ayından itibaren düzenli bir şekilde
haftanın çarşamba günleri saat 12:3012:30-13:30
arası SDÜ akademik personellerin katılımı ile
İngilizce Çalıştaylar yürütülmektedir.
Çalıştaylarda akademik personelin İngilizce
konuşma, kullanma ve sunum
sunum kabiliyetlerinin
kabiliyetlerinin
artırılmasına yönelik konuşmalar, alıştırmalar
ve uygulamalar vardır.
•
•
02-04
4 Ekim 2011 tarihleri arasında Namık Kemal
Üniversitesi’nde
gerçekle
gerçekleştirilmiş
olan
“Hayvan
Populasyonlarında Bireyler Arasındaki Genetik
İlişkiler
kiler ve Damızlık Değer
De
Tahmin Yöntemleri” adlı
çalıştaya,
taya, bölümümüz Ö
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hikmet
ORHAN görevlendir
görevlendirilmiştir.
•
2012 yılında SDÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde
yürütülmesi
planlanan
Erasmus-LLP
Erasmus
“Intensive
Program”ının yurtiçi aya
ayağı için Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi, Kahramanmara
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
Diyarbakır, Van ve Kayseri Erciyes Üniversitesinin ilgili
SDÜ ZOOTEKNİ BÜLTENİ | Sayı 1
birimleri ile Fakülte Erasmus Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.
Sulhattin YAŞAR’ın ikili ortaklık görüşmelerinde
bulunmak üzere görevlendirilmiştir..
•
12-14 Eylül 2011 tarihleri arasında Ankarada
gerçekleştirilmiş
olan
XIII.
Ulusal
Biyoistatistik
Kongresine bölümümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Özgür
KOŞKAN “Yeniden Örnekleme yaklaşımı kullanılarak
yapılan t-testi ile Mann-Whitney U testinin I.tip hata
bakımından irdelenmesi” konulu bildiriyi sunmak üzere
Ankara’ya görevlendirilmiştir.
•
Prof. Dr. Stepan VARBAN’ ın Moldova gagauz yeri
başkanlığı ile üniversitemiz arasında öngörülen
çalışmalara ön hazırlıkta bulunmak üzere 05-14.09.2011
tarihleri arasında görevlendirilmiştir.
•
Doç.Dr. Yalçın Bozkurt’un 27 Ağustos- 02 Eylül tarihleri
arasında Avusturya-Salzburg da düzenlenecek olan
European Grassland Federation “16th EGF symposium
on grassland farming and land management systems in
mountainous regions” adlı sempozyumda kabul edilen
bildirisini sunmak üzere görevlendirilmiştir.
6
•
Bölümümüz Öğretim üyesi Yrd.doç.dr. Mevlüt GÜNAL,
farklı yem katkı maddelerinin Rumen fermantasyonu
üzerine etkilerinin belirlenmesi ,ruminant ürün miktar ve
kalitesinin artıtılması , özellikle Rumen trans yağ asidi
üretimi
üzerine
etkili
mikrobiyolojik
faktörlerin
belirlenmesine yönelik olarak araştırmalar planlamak ve
bilmsel işbirliğinde bulunmak üzere ABD’ de bulunan
Department of Animal Science,Food and NutritionCollege of Agricultural Sciences –Southern Illinois
Universty ‘ ye 15 haziran-15 Eylül 2011 tarihlerinde
arasında 3 aylık görevlendirlimiştir.
•
Bölümümüz Öğretim üyesi Prof. Dr. Stepan VARBAN,
23-25 Kasım 2011 tarihlerinde GEC 2011 konferansına
katılmıştır. Söz konusu konferansta ‘’Küresel Eğitim
Bağlamında Yükseköğretim (Global Context of Higher
Education)’’
adlı
yayınını
sunmak
üzere
görevlendirilmiştir. GEC 2011, KKTC, 23-25 Kasım 2011.
•
Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Abdullah
Nuri Özsoy,.‘Şansa Bağlı Regresyon ve Çok Özellikli
Modeller İle Denetim Günü Süt Verimlerine Ait Kalıtım
Derecelerinin Tahminlenmesi’ adlı yayınını sunmak
üzere 14-16 Eylül 2011’de düzenlenmiş olan Çukurova
Üniversitesi, 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi’ ne
katılarak görevlendirilmiştir.
SDÜ ZOOTEKNİ BÜLTENİ | Sayı 1
7
İnsan Kaynakları
Prof. Dr. Mehmet Turan TOKER
Prof. Dr. Veysel AYHAN
Prof. Dr. Stephan VARBAN
Doç. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU
Doç. Dr. Sedat AKTAN
Doç. Dr. Yalçın BOZKURT
Doç. Dr. Hikmet ORHAN
Yrd. Doç. Dr. Sulhattin YAŞAR
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt GÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Nuri ÖZSOY
Yrd. Doç. Dr. Özgür KOŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Duygu İNCE
Dr. Cevdet Gökhan TÜZÜN
Uzman Serkan ÖZKAYA
Arş. Gör. Turgay AKÜNAL
Arş. Gör. Elif ADIYAMAN
Araş.Gör. Adile TATLIYER
Araş.Gör. Arzu ÜÇTEPE
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ – Akademik
Personeli 3 Profesör, 4 Doçent, 5
Yardımcı Doçent, 1 Doktor, 1
Uzman, 4 Araştırma Görevlisinden
oluşmaktadır.
Zootekni Bölümü 4 yıllık lisans, 2
yıllık yüksek lisans ve 3 yıl süren
doktora
programında
eğitim
vermektedir.
Bölüm bünyesinde yem analiz
laboratuvarları, etlik piliç ve
yumurtacı tavuk üretim ve deneme
birimleri, bıldırcın üretim ve deneme
birimleri, büyükbaş açık besi tesisi,
küçükbaş üretim tesisi ve süt
sığırlıcılığı üretim ve deneme tesisi
ile modern süt sağım ve yem üretim
tesisleri ile uygulama ve test
merkezi olarak hizmet sunmaktadır.
Bölüm, açık besicilik, hayvan
barınakları, yem teknoloji, mera
besiciliği, yem güvenliği, keçi
yetiştirme, bıldırcın üretimi, yem
katkı maddeleri, tıbbi ve aromatic
alternatif katkılar v.b. alanlarda
uzman sayılır.
Bu konularda
danışmanlık ve proje hazırlama
hizmeti sunmaktadır.
SDÜ – ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÜLTENİ
SDÜ
ZOOTEKNİ
BÜLTENİ
SAYI 1
BÖLÜM BAŞKANI
Prof.Dr. M. Turan TOKER
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI
Doç.Dr. Hikmet ORHAN
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr. Sulhattin YAŞAR
Süleyman Demirel
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
YEMLER VE HAYVAN BESLEME ABD BAŞKANI
Prof.Dr. Veysel AYHAN
Zootekni Bölümü
Isparta
HAYVAN YETİŞTİRME ABD BAŞKANI
Doç.Dr. Sedat AKTAN
BİYOMETRİ VE GENETİK ABD BAŞKANI
Doç.Dr. Hikmet ORHAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ISPARTA
Tel: 0090 246 211 46 17
Faks: 0902462371963
Eposta: [email protected]
Download

Zootekni Bölüm bülten 2011 - Ziraat Fakültesi