T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
HEDEF ÜLKE
ÜLKE:
HİNDİSTAN
Sinan YÜZAL
İ
Genel Müdürlüğü
Uzman, İhracat
12 Şubat 2014, DENİZLİ
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
1
SUNUM İÇERİĞİ
Sunum İçeriği:
İ iği
1.
Hindistan: Genel Bilgiler
2.
Hindistan’ın Dış Ticareti
3.
Türkiye - Hindistan Ticareti
4.
Dış Ticaret Politikası ve Vergiler
5
5.
Denizli İlinin Dış Ticaret Verileri
6.
Anlaşma ve Protokoller
7.
Güçlü ve Zayıf Yönler Analizi
8.
Hindistan’a İhracatımızın Arttırılması İçin Öneriler
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
2
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
3
GENEL HATLARLA HİNDİSTAN
EYALETLER
1. Andhra Pradesh
2 Arunachal Pradesh
2.
3. Assam
4. Bihar
5. Chattisgarh
6. Goa
7 G
7.
Gujarat
j
t
8. Haryana
9. Himachal Pradesh
10. Jammu and Kashmir
11. Jharkhand
12.Karnataka
13.Kerala
14.Madhya Pradesh
15.Maharashtra
16 Manipur
16.Manipur
17.Meghalaya
18.Mizoram
19.Nagaland
20.Orissa
21 P j b
21.Punjab
22.Rajasthan
23.Sikkim
24.Tamil Nadu
25.Tripura
26.Uttar Pradesh
27.Uttarakhand
28.West Bengal
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
4
Hindistan Temel Bilgiler
Resmi Adı
Hindistan Cumhuriyeti (Bharat Ganrajya)
Nüfus
1.220 milyon (2012 tahmini)
Yü öl ü ü
Yüzölçümü
3 287 263 km
3.287.263
k 2
Resmi Dil
Hintçe en çok kullanılan resmi dildir.
14 tane daha resmi dil vardır. İngilizce iş çevrelerinde 2. dil olarak yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır
kullanılmaktadır.
İnançlar
Hinduizm (%80,5), İslam (%13,4), Hıristiyanlık (2,3), Sih (%1,9), Budizm (%0,8),
Jain (%0,4)
Başkent
Yeni Delhi (21,8
(21 8 milyon)
Önemli Şehirler
Mumbai (20,8 milyon), Kolkata (14,6 milyon), Chennai (8,9 milyon), Bangalore
(8,7 milyon), Haydarabad (7,7 milyon)
Komşuları
Pakistan Çin
Pakistan,
Çin, Bhutan
Bhutan, Nepal,
Nepal Bangladeş,
Bangladeş Sri Lanka,
Lanka Myanmar
İklim
Yarı-Tropikal ve Tropikal İklim.
Yönetim Biçimi
Federal Parlamenter Anayasal Cumhuriyet
Yöneticiler
Cumhurbaşkanı: Cumhurbaşkanı: Pranab MUKHERJEE
Başbakan: Manmohan SİNGH
Para Birimi
Hint Rupisi
p (INR)
(
)
Resmi Web Sitesi
www.india.gov.in
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
5
Hindistan Temel Göstergeler
2010
2011
2012
GSYİH (milyar $)
1706,4
1869,8
1839,3
Reel Büyüme (%)
10 5
10,5
64
6,4
33
3,3
Kişi Başı Gelir ($, SAGP)
3.520
3.766
3.900
İşsizlik (%)
10,0
9,8
9,9
İhracat (milyar $)
220,4
301,5
289,6
İthalat (milyar $)
350,0
462,4
489,0
Döviz Kuru ($/INR)
45 73
45,73
46 67
46,67
53 44
53,44
Tüketici Fiyat Enf. (%)
12,1
9,6
9,7
Cari Denge (milyar $)
-52,3
-62,8
-91,5
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
6
Tarımsal ve Sınai Üretim
• Başlıca Tarım Ürünleri: Tahıl, pirinç, buğday, şeker kamışı,
pamuk, jüt, bakliyat, sebze ve meyveler, et ve et mamulleri, süt
ve süt ürünleri,
ürünleri yer fıstığı,
fıstığı çay,
çay tütün,
tütün baharat,
baharat şeker ve yağlı
tohum
• Başlıca Sanayi Ürünleri/Hizmetler:
Ü
/
Tekstil sanayi ürünleri, ilaç
sanayi, kimyasallar, metaller, otomotiv ana ve yan yan sanayi
ürünleri, ggemi inşa
ş sanayi,
y demiryolu
y
taşımacılığı
ş
ğ ekipmanları,
p
bilgi teknolojileri, yazılım ve donanım hizmetleri, tarım ve
inşaat makineleri, inşaat malzemeleri, elektrik enerjisi üretimi,
dayanıklı
y
tüketim malları,, turizm sektörü
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
7
NEDEN HİNDİSTAN?
• Dünyanın yedinci büyük yüz ölçümüne sahip ülkesidir.
ülkesidir
• 1,22 milyar nüfusa sahiptir.
• Dünyanın en büyük 4. ekonomisidir. (GSYIH: 1,8 trilyon$)
p
Drawing
g Rights-Özel
g
Çekme Hakları)) ve IMF rezervleri
Ç
• Altın,, SDR ((Special
dahil olmak üzere toplam 296,4 milyar dolarlık dış rezervi bulunmaktadır.
• 1998-2008 yılları arasındaki dönemde, Hindistan'ın dünya GSMH
büyümesine yaptığı katkı, kendi ekonomisinden çok daha büyük olan Fransa
ve Almanya gibi ülkelerden daha fazla, İngiltere ile eşit düzeydedir.
• 2020 yılında Hindistan, dünya GSMH büyümesine, Çin ve ABD'den sonra en
fazla katkı yapan 3. ülke olacaktır.
• Son
S 20 yılda,
ld yıllık
ll k ortalama
t l
%6 büyüme
bü ü
gerçekleştirmiştir.
kl ti i ti
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
8
NEDEN HİNDİSTAN?
• 2020 yılında, Hindistan’ın Japonya, Brezilya, Almanya, Rusya gibi ülkeleri
geride bırakarak dünyanın 3.
3 en büyük ekonomisi olması öngörülmektedir.
öngörülmektedir
• Dünya ticaretindeki payı hızla artmaktadır.
• Dünya ithalatında %2,2’lik pay ile 14. sıradadır.
• Büyük miktarda yabancı yatırım çekmektedir.
• Yazılım ve Bilgi Teknolojilerinde dünyadaki önemi giderek artmaktadır.
• İyi eğitilmiş donanımlı genç nüfusa sahiptir.
• Orta g
gelir düzeyine
y
sahip
p sınıfın ((250 milyon)
y ) nüfusu artmaya
y devam
ediyor.
• Tüketim alışkanlıkları
yaşanmaktadır.
değişmekte
ve
buna
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
bağlı
talep
değişimi
9
NEDEN HİNDİSTAN?
• İhraç pazarları için gerekli kalite ve standartta üretim yapacak makine ve
teknolojiye olan talep artmaktadır.
• Ülkede altyapı ve inşaat faaliyetleri (karayolu,demir yolu ve hava alanları
ve limanların yenilenmesi vb) artmaktadır.
ğ
1,2
, trilyon
y
doları bulan altyapı
y p ve inşaat
ş
faaliyetleri
y
((karayolu,
y , demir
• Değeri
yolu ve hava alanları ve limanların yenilenmesi vb) arasında “günde 20 km
otoyol yapım projesi” bulunmaktadır.
• Tarım sektöründeki iyileştirme çalışmaları kapsamında gıda ürünlerinin
depolanması, dondurulması ve dağıtımı gibi alanlarda yeni makine ve
ekipman ihtiyacı bulunmaktadır.
• Hindistan'ın Türkiye ihracatı bakımından önemi de hızla yükselmektedir.
1995 yılında ihracatımızda 61. sırada olan Hindistan, 2013 yılında 48. sıraya
yükselmiştir.
ü
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
10
HİNDİSTAN’IN DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ
(Milyar ABD Doları)
1.000,0
İh
İhracat
t
778,6
763,9
800,0
İthalat
Hacim
Denge
570,4
600,0
489,0
462,4
443,2
400,0
350,0
301,5
266,4
289,6
220,4
200,0
176,8
0,0
2009
2010
-89,6
-200,0
2011
-129,6
2012
-160,9
-199,4
-400,0
YILLAR
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
11
DIŞ TİCARET
Hindistan’ın İthalatında Başlıca Ülkeler
(Milyon Dolar)
ÜLKE
2011
2012
2012 P
Pay (%)
Çin
55.483
54.140
11,1
B.A.E.
35.472
37.799
7,7
Suudi Arabistan
28.424
32.827
6,7
İsviçre
31.367
28.718
5,9
ABD
22.574
24.105
4,9
Irak
17.442
19.519
4,0
Kuveyt
14.691
17.787
3,6
Katar
11.258
16.386
3,4
Almanya
14.901
14.766
3,0
Endonezya
13.965
14.068
2,9
Nijerya
13.605
13.962
2,9
Türkiye (50.
(50 sırada)
886 6
886,6
1 052 9
1.052,9
0 22
0,22
Kaynak: ITC- Trademap
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
12
DIŞ TİCARET
Hindistan’ın İhracatında Başlıca Ülkeler
(Milyon Dolar)
ÜLKE
2011
2012
2012 Pay (%)
ABD
32.919
37.171
12,8
BAE
B.A.E.
37 369
37.369
35 781
35.781
12 4
12,4
Çin
16.718
14.729
5,1
Singapur
15.627
13.553
4,7
Hong Kong
12.586
11.940
4,1
Hollanda
9.693
9.466
3,3
Suudi Arabistan
5 133
5.133
8 547
8.547
30
3,0
İngiltere
8.879
8.100
2,8
Almanya
8.260
7.134
2,5
Japonya
5.593
6.416
2,2
Brezilya
5.391
6.163
2,1
Türkiye (23. sırada)
3.618
3.672
1,3
Kaynak: ITC- Trademap
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
13
DIŞ TİCARET
Hindistan’ın İthalatında Başlıca Ürünler-1
(Milyon Dolar)
GTİP
Ürün Adı
2011
2012
2012 Pay,(%)
2709
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli
minerallerden elde edilen yağlar)
122.126
148.757
30,4
7108
Altın (ham
(ham, yarı işlenmiş,
işlenmiş pudra halinde)
53 686
53.686
52 607
52.607
10 8
10,8
7102
Elmaslar
33.288
20.882
4,3
2701
Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen
b ik tl ttopak
briketler,
k vb.
b K
Katı
t yakıtlar
k tl
14.623
15.148
3,1
,
2711
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
11.024
14.007
2,9
8517
Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar
10.989
9.587
2,0
1511
Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak
değiştirilmemiş)
6.740
7.896
1,6
2710
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde
edilen yağlar
7 353
7.353
5 172
5.172
11
1,1
7113
Kıymetli metaller ve kaplamalarından
şy
mücevherci eşyası
739
5.151
1,1
2603
Bakır cevherleri ve konsantreleri
5.284
4.885
1,0
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
14
DIŞ TİCARET
Hindistan’ın İthalatında Başlıca Ürünler-2
(Milyon Dolar)
GTİP
Ürün Adı
2011
2012
2012 Pay,
Pay (%)
7204
Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların
külçeleri
3.570
4.480
0,9
8471
O
Otomatik
ik bilgi
bil i iişlem
l
makineleri,
ki l i ü
üniteleri
i l i
3 478
3.478
4 276
4.276
09
0,9
3105
Azot, fosfor ve potasyum gibi; iki/üçünün
karışımları
5.342
3.876
0,8
8708
Kara taşıtları için aksam, parçaları
3.352
3.600
0,7
8905
Fener, yangın söndürme, tarak gemileri,
yüzer vinçler vb.
1.313
2.908
0,6
3102
Azotlu mineral/kimyasal gübreler
1.963
2.749
0,6
2902
Siklik hidrokarbonlar
1.761
2.302
0,5
0713
Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye
ayrılmış)
1.851
2.272
0,5
3901
Etilen polimerleri (ilk şekillerde)
1 613
1.613
2 167
2.167
04
0,4
7106
Gümüş (ham/yarı işlenmiş, pudra halinde)
5.205
2.051
0,4
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
15
DIŞ TİCARET
Hindistan’ın İhracatında Başlıca Ürünler
(Milyon Dolar)
GTİP
İ
Ü
Ürün
Adı
2011
2012
2012 Pay, (%)
2710
Petrol yağları ve bitümenli mineral.den diğer yağlar
54.611
52.764
18,2
7102
Elmaslar
32.225
22.353
7,7
7113
Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci
eşyası
14.382
18.202
6,3
3004
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan
ilaçlar (dozlandırılmış)
7.003
8.404
2,9
1302
Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler,
pektinatlar
pektinatlar,
2.125
6.415
2,2
1006
Pirinç
4.073
6.128
2,1
8703
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları
3.625
4.238
1,5
8517
Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar
4.539
3.811
1,3
5201
Pamuk (kardesiz, taranmamış)
3.389
3.647
1,3
8708
Kara taşıtları
ş
için
ç aksam,, parçaları
p ç
2.757
3.515
1,2
,
5205
Pamuk (dikiş hariç) ipliği
2.756
3.155
1,1
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
16
TÜRKİYE TÜRKİYE ‐‐ HİNDİSTAN TİCARETİ
Türkiye – Hindistan Ticari İlişkileri
(Milyon Dolar)
Yıllar
İhracat
İthalat
Denge
Hacim
2005
219,9
1280,5
-1060,6
1500,3
2006
222,2
1579,4
-1357,2
1801,7
2007
347,2
2299,5
-1952,3
2646,7
2008
542,7
2457,9
-1915,2
3000,6
2009
411 2
411,2
1902 6
1902,6
-1491 4
-1491,4
2313 8
2313,8
2010
606,8
3409,8
-2802,9
4016,7
2011
756,4
6498,7
-5742,3
7255,1
2012
791,7
5843,6
-5051,9
6635,4
2013
587,2
6367,9
-5780,7
6955,1
Başlıca ihraç kalemlerimiz; Yağlı tohumlar, ham gümüş, doğal taşlar, otomotiv yan
sanayi ürünleri, taşkömürü ve linyit katranı, karbonat türevleri, boratlar, bakır
cevheri ve konsantreleri, demir-çelik ürünleri, kurşun cevheri ve konsantreleri
Başlıca ithal kalemlerimiz; petrol yağları, sentetik veya pamuklu lifler-iplikler,
otomotiv yan sanayi ürünleri, sentetik boyalar, plastik hammaddeleri
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
17
TÜRKİYE TÜRKİYE ‐‐ HİNDİSTAN TİCARETİ
Hindistan’a İhracatımızda Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)
GTİP
Ürün Adı
2012
2013
2013 Pay (%)
1207
Diğer yağlı tohumlar ve meyveler
40,4
60,3
10,3
7106
Gümüş; ham, yarı işlenmiş, pudra halinde
43,1
46,0
7,8
2515
Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar
47,5
42,3
7,2
8708
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar
26,4
22,3
3,8
8409
İçten yanmalı, pistonlu motorların aksam ve parçaları
38,5
21,6
3,7
2706
Taşkömürü, linyit ve turbun damıtılmasından elde edilen katran
5,3
15,9
2,7
2836
Karbonatlar, peroksikarbonatlar,amonyum karbonat (karbomatlı)
20,1
14,3
2,4
2840
Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar)
17,0
12,6
2,1
2528
Tabii boratlar ve bunların konsantreleri
81
8,1
10 2
10,2
17
1,7
2603
Bakır cevherleri ve konsantreleri
63,2
9,7
1,7
8803
Hava taşıtlarının aksam ve parçaları
0,4
8,1
1,4
7216
D i veya alaşımsız
Demir
l
çelikten
likt profiller
fill
15 5
15,5
67
6,7
11
1,1
2607
Kurşun cevherleri ve konsantreleri
-
6,5
1,1
8418
Buzdolapları, dondurucular ve ısı pompaları vb.
2,0
6,4
1,1
3816
Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar vb. karışımlar
5,3
6,3
1,1
8438
Yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline
mahsus makina ve cihazlar
1,2
6,2
1,1
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
18
TÜRKİYE TÜRKİYE ‐‐ HİNDİSTAN TİCARETİ
Hindistan’dan İthalatımızda Başlıca Ürünler (Milyon Dolar)
GTİP
Ürün Adı
2012
2013
2013 Pay
(%)
2.481
2.730
42,7
2710
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
5402
Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç)
272
271
4,2
8708
Karayolu taşıtları için aksam
aksam, parça ve aksesuarlar
167
214
34
3,4
106
145
2,3
3902
Sentetik organik boyayıcı maddeler, fluoresanlı aydınlatma
maddeleri veya lüminofor olarak kullanıla
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)
140
124
1,9
5509
Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş ipliği hariç) (toptan)
114
117
1,8
8517
Telefon cihazları, ses, görüntü veya data alıcı-vericleri
60
107
1,7
5504
Suni devamsız lifler (işlem görmemiş)
96
107
1,7
8407
Dizel Motorlar
13
98
15
1,5
6802
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar
74
86
1,3
7202
Ferro alyajlar
82
81
1,3
5205
Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç)
24
79
12
1,2
2941
Antibiyotikler
77
74
1,2
8701
Traktörler
65
73
1,1
2933
S d
Sadece
azotlu
tl heterosiklik
h t
iklik bileşikler
bil ikl
67
62
10
1,0
7222
Paslanmaz çelikten çubuk ve profiller
60
52
0,8
3204
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
19
TÜRKİYE TÜRKİYE ‐‐ HİNDİSTAN TİCARETİ
Hindistan’a En Çok İhracat Yapan İlk 20 Firma
Firma
Sektör
RONA DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİC
TİC.A.Ş
AŞ
Kıymetli Madenler
ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.
Madencilik Ürünleri
KUVEYT TÜRK KATILIMBANKASI A.Ş.
Kıymetli Madenler
OYAK RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.
Otomotiv Sanayi
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kimya
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.
Kıymetli Madenler
ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
Demir Çelik Mamulleri
NADİR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİC
TİC. A
A.Ş
Ş
Kıymetli Madenler
YUMURTACILAR ZAHİRETARIM ÜRÜNLERİ SAN TİC LTD ŞTİ
Hububat Bakliyat Ve Yağlı Toh.
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ
Kıymetli Madenler
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.GENELMÜDÜRLÜĞÜ
Kimya
ŞİŞECAM DIŞ TİCARETA.Ş.
Kimya
ETİ SODA ÜRETİM PAZANAK.VE ELEKT.ÜRESAN.VE TİC.A.Ş.
Kimya
PAMUKKALE KABLO SANTİC AŞ
Elektrik-Elektronik
BOSCH SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKETİ.
Otomotiv Sanayi
ÜRÜN TARIM ÜRÜNLERİ İTH.İHR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
Hububat Bakliyat Ve Yağlı Toh.
GSD DIŞ TİCARET A.Ş..
Kimya
FEDERAL-MOGUL PİSTONSEGMAN VE GÖMLEKÜRETİM TESİS.AŞ.
Otomotiv Sanayi
DEVAY MERMER MADEN MÜH.NAK.GIDA İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Doğal Taşlar
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
20
YATIRIMLAR
Hindistan’daki Başlıca Türk Yatırımları
Çelebi Holding
Havaalanı Yer Hizmetleri
Farplas
Otomotiv Yan Sanayi
Söktaş
Tekstil Fabrikası
Fernas A.Ş.
Müteahhitlik hizmetleri
STFA
İ
İnşaat
t ve müteahhitlik
üt hhitlik hi
hizmetleri
tl i
Eczacıbaşı Holding
Seramik ürünleri (Vitra)
Hidromas Hidrolik Otom. San. A.Ş.
Hidrolik Sistemler
Termikel
Elektrik sayacı
Abdi İbrahim
İlaç sanayi
Karel Santral Sistemleri
Kablo ve Santral Fabrikası
Atlas İlaç
İlaç sanayi
Şi
Şişecam
C
Cam
ü
üretimi
ti i
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
21
DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER
İthalatta Uygulanan Vergiler
• Gümrük vergisi hesaplanması: Hindistan
Hindistan’a
a ithal edilen her mal vergiye
tabidir. Gümrük vergisinin hesaplanmasında birçok faktör vardır. Aşağıda
bir mala uygulanabilen çeşitli gümrük vergileri sıralanmıştır.
• Temel Gümrük Vergisi (Basic Customs Duty, BCD): Ürünün birimine
göre (ağırlık, miktar vb.) ya da çoğunlukla malın vergilendirilebilen
ğ
göre uygulanmaktadır.
g
yg
Bazı durumlarda her ikisinin birleşmiş
ş ş bir
değerine
hali de kullanılabilir.
• Ek Gümrük Vergisi (Additional Customs Duty, ACD) : Telafi edici vergi
olarak da bilinen bu vergi, ürün değerine temel gümrük vergisi
uygulanmış hali üzerinden alınır. Bu vergi Hindistan’da benzeri üretilen
ithal ürünlerine uygulanır. Amacı ise yerli üretimi ithal mallarına karşı
korumaktır.
• Özel Ek Gümrük Vergisi (Special Additional Customs Duty, SACD) :
E ki adıyla
Eski
d l sürjarj
ü j j her
h ürüne
üü
uygulanmaktadır.
l
kt d Temel
T
l gümrük
ü ük vergisi
i i
değeri üzerinden %4 oranında uygulanır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
22
DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER
İthalatta Uygulanan Vergiler
• Anti
Anti-damping
damping vergisi: Yerli sanayinin zarar görmesini engellemek için
bazı ülkelerden ve bazı mallar üzerinden alınır.
• Korunma Önlemi Vergileri: Hindistan devleti yerli sanayine zarar
verebileceği için gittikçe artan miktarda ithal edilen ürünlere koruyucu
vergi koyabilir.
• Gümrük Eğitim Vergisi: 2004 Temmuzundan itibaren Hindistan temel
gümrük vergisinin ve ek gümrük vergisinin %3’ü olacak şekilde yeni bir
vergi uygulamaya konmuştur. Uluslararası taahhütlere bağlı ürünler
gümrük eğitim vergisinden muaf tutulmuştur.
• Gümrük Yükleme Ücreti: Hindistan uygulanan
yg
gümrük vergisine
g
g
ek
olarak her ithal edilen üründen %1 oranında gümrük yükleme ücreti
almaktadır.
• Toplam
p
Vergi:
g Çoğu
Ç ğ ürün için
ç BCD+ACD+SACD+Eğitim
ğ
Vergisi+Gümrük Yükleme Ücreti olarak hesaplanır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
23
İL BAZLI VERİLER
DENİZLİ’NİN BAŞLICA ÜRÜNLER İTİBARI İLE İHRACATI
(Milyon Dolar)
GTIP
GTIP Adı
Değer
6302
Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri
549,7
7216
Demir veya alaşımsız çelikten profiller
350,2
8544
İzole edilmiş
ş teller,, kablolar ve diğer
ğ elektrik iletkenler;; tek tek kaplanmış
p
ş liflerden oluşan
ş fiber
295,5
,
7413
Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmiş olan
210,7
7408
Bakır teller
172,3
6802
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç), mozik için küp şeklinde
144,9
6208
Kadınlar ve kız çocuk için fanila, kaşkorse, kombinezon, jüp veya jüpon, slip ve külot, gecelik
118,5
6109
Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme)
103,2
5208
Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. Ağırlığı 200 gr.
73,0
9919
E lilik miras,
Evlilik,
i
öğrenci,
öğ
i tabut,
t b t insani
i
i yardım
d kuruluşu,
k
l
malül,
lül sakat,
k t engelli,
lli kişisel,
ki i l yolcu
l beraberi
b
b i
64 3
64,3
2515
Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar
57,1
6104
Kadın ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum ve şort (örme)
40,1
6108
Kadın ve kız çocuk için kombinezon, jüp veya jüpon, slip ve külot, gecelik, pijama, lizöz, bornoz vb
35,3
6006
Diğer örme mensucat
26,9
5209
Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr.
26,5
6209
Bebek için giyim eşyası ve aksesuar
26,1
GENEL TOPLAM
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
2.842
24
İL BAZLI VERİLER
DENİZLİ’NİN İHRACATINDA BAŞLICA PAZARLAR (2013)
• Denizli
Denizli’nin
nin toplam ihracatında Hindistan
Hindistan’ın
ın payı yaklaşık %0,2’dir.
%0,2 dir.
• Hindistan, Denizli’nin ihracatında 65. sıradadır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
25
İL BAZLI VERİLER
DENİZLİ’NİN HİNDİSTAN’LA İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
İLİŞKİLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
2012
İHRACAT
2013
İTHALAT
İHRACAT
İTHALAT
Dolar
oa
Firma
S
Sayısı
Dolar
oa
Firma
Ad t
Adet
Dolar
oa
Firma
S
Sayısı
Dolar
oa
Firma
S
Sayısı
12.959.577
24
25.774.323
81
5.530.455
20
34.580.544
117
• Denizli’nin Hindistan’a ihracatı 2013 yılında %57,4 azalmıştır,
• Denizli’nin Hindistan’dan ithalatı ise aynı yılda %34,2 oranında artmıştır,
• Hindistan 2013’te Denizli’nin ihracatında 65. sıradadır (2012’de 36. idi),
• Hindistan’ın Denizli’nin ihracatındaki payı 2012’de %0,5 iken 2013’de %0,2’ye
düşmüştür
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
26
Anlaşma ve Protokoller
İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller
Anlaşmanın Adı
İmza Tarihi
Ticaret Anlaşması
19 Eylül 1973
Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması
2 Nisan 1976
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması
13 Temmuz 1978
Hava Ulaştırma Anlaşması Anlaşması
10 Nisan 1986
Denizcilik Anlaşması
18 Temmuz 1988
Sivil Havacılık Alanında Mutabakat Muhtırası
21 Şubat 1992
Standardizasyon Alanında Teknik İşbirliği Anlaşması
19 Kasım 1993
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
31 Mart 1995
Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması
1 Şubat 1995
Demiryolları Alanında İşbirliği Anlaşması
11 Nisan 1995
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi Yedinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı
11 Haziran 1997
TÜBİTAK ile Hint Muadili Arasında İşbirliği Anlaşması
17 Eylül 1998
İ
İGEME
ile Hint Muadili Arasında İİşbirliği Anlaşması
17 Eylül 1998
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
17 Eylül 1998
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi Sekizinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı
9 Şubat 2000
T
Tarım
ve İlgili
İl ili Diğ
Diğer Alanlarda
Al l d İşbirliği
İ bi liği Mutabakat
M t b k t Zaptı
Z t
31 M
Martt 2000
Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
2001
27
POTANSİYEL ÜRÜNLER
İhracatımızda Potansiyel Arz Eden Sanayi Ürünleri
1‐İhracatımızın Olduğu Ürünler
•
•
•
•
Demir‐çelik inşaat malzemeleri
ç
ş
Doğal taşlar (mermer,traverten)
Metalik cevherler (bakır, çinko)
Otomotiv yedek parçaları (motor parçaları)
Otomotiv yedek parçaları (motor parçaları)
2‐ Potansiyeli Olan Ancak İhracatımızın Yeterli Seviyede Olmadığı Ürünler
Yeterli Seviyede Olmadığı Ürünler
•
•
•
•
•
Gıda işleme ve ambalaj makineleri
T k t
Takım tezgahları
hl
Beyaz eşya
Mobilya
Altın mücevherat
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
28
POTANSİYEL ÜRÜNLER
İhracatımızda Potansiyel Arz Eden Tarım ve
Gıda Ürünleri
1‐ İhracatımızın Olduğu Ürünler • Haşhaş Tohumu
2 Potansiyeli Olan Ancak İhracatımızın Yeterli Seviyede Olmadığı Ürünler 2‐
Potansiyeli Olan Ancak İhracatımızın Yeterli Seviyede Olmadığı Ürünler
• Şekerli ve Çikolatalı Mamuller
•Bulgur
•Zeytinyağı
•Kuru üzüm
•Sert kabuklu meyveler
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
29
GZFT ANALİZİ
Hindistan’a İhracatta Zayıf Yönlerimiz
• Türklerin ve Türk ürünlerinin pazarda yeterince tanınmaması
• Büyük ve dağınık pazar yapısı
• Yüksek
Yük k gümrük
ü ük vergileri
il i
• Bazı sektörlerde (örn. makine vb.) rakip ülkelerin bizden önce pazara girmiş
olmaları ve ürün imajının o ülkeler için oluşması
• Yavaş işleyen bürokrasi ve bankacılık sistemi
• Türk Bankacılık sektörünün bölgede etkin bir şekilde yer almaması
• Hindistan gibi yeni pazarlara açılım için yapılacak üretim değişikliğinin, Çin
gibi diğer büyüyen pazarlara girmeyi engelleyebilecek olması
• Yetersiz altyapı
• Coğrafi uzaklık nedeniyle,
nedeniyle firmalarımızın pazar hakkında yeterince bilgi sahibi
olmaması ve pazara giriş konusunda ilgisiz kalması
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
30
GZFT ANALİZİ
Hindistan’a İhracatta Kuvvetli Yönlerimiz
• Büyük bir pazar ve büyüyen bir ekonomiye sahip olması
• 1,2 milyarlık nüfus
• Gelir
G li düzeyindeki
dü
i d ki artış
t
• Ülke genelinde İngilizcenin yaygın olarak kullanılması ve bu durumun ticarete
kolaylık sağlaması
• İki ekonomi arasında çok sayıda sektörde işbirliği imkanının olması
• Türkiye’nin ihracat yapısı ve ihraç ettiği ürün grubunun,
grubunun Hindistan’ın genel
ithalat yapısına uygunluk göstermesi
• Altyapı/Üst Yapı Yatırımlarının artması ve buna bağlı olarak ilgili sektörlerdeki
(İnşaat Malzemeleri, İş Makineleri)talep artışı
• Olumsuz bir Türkiye imajının bulunmaması
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
31
ÖNERİLER
Hindistan’a İhracatımızın Artırılması İçin Öneriler (1)
• Pazara uzun vadeli bir bakış açısı ile yaklaşılmalı, sabırlı olunmalı
• Hindistan p
pazarına satılacak ürün,en büyük
y ihraçç p
pazarımız olan Almanya’ya
y y
satılan ürün ile farklılık gösterdiği için bu pazara açılımda üretimde
değişikliğe gidilmelidir.
• Reklam ülkede satışı etkileyen önemli bir unsurdur.
unsurdur Bu nedenle tanıtım
çalışmalarına önem verilmeli, Hint film sanayi Bollywood tanıtım
çalışmalarında kullanılmalıdır.
• Pazara giriş öncesinde bir ön çalışma yapılmalı ve pazar ziyaret edilmeli.
• Ülkedeki önemli sektörel fuarlara katılım sağlanmalı.
• Hindistan pazarı gibi rekabetin yoğun olduğu ve fiyata duyarlı pazarda uygun
fiyat, kaliteli ürün/teslimat hususuna önem verilmeli.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
32
ÖNERİLER
Hindistan’a İhracatımızın Artırılması İçin Öneriler (2)
• Güvenilir, kredibilitesi yüksek bir ticari ortak bulunmalı
• Ofis, depo, mağaza kurmak sureti ile bir dağıtım ağı oluşturulmalı
• Ülke koşullarına hakim, vasıflı yerel personel istihdam edilmeli
• Nakliye ve ambalaj konularında ülkenin coğrafik konumu ve iklim şartları göz
ardı edilmemeli
• Pazara girişten bir süre sonra, gerekiyorsa pazarda yatırım yapılmalı
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
33
İLETİŞİM
Saygılarımızla,
Sinan YÜZAL
E‐Posta: [email protected]
Tel: (312) 204 8288
Tel: (312) 204 8288
www.ekonomi.gov.tr
www
ekonomi gov tr
www.ibp.gov.tr (Ülke Masaları)
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
34
Download

Sunum 8 - Denizli Sanayi Odası