EK: 4
GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ
H : Genel düzenlemeler kapsamındaki "Hassas Ürünler"
H0 : Genel düzenlemeler kapsamındaki "Hassas Olmayan Ürünler"
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
S-1a
04
0403.10.51.10.00
0403.10.51.90.00
0403.10.53.10.00
0403.10.53.90.00
0403.10.59.10.00
0403.10.59.90.00
0403.10.91.10.00
0403.10.91.90.00
0403.10.93.10.00
0403.10.93.90.00
0403.10.99.10.00
0403.10.99.90.00
0403.90.71.10.00
0403.90.71.90.00
0403.90.73.10.00
0403.90.73.90.00
0403.90.79.10.00
0403.90.79.90.00
0403.90.91.10.00
0403.90.91.90.00
0403.90.93.10.00
0403.90.93.90.00
0403.90.99.10.00
0403.90.99.90.00
0405.20.10.00.00
0405.20.30.00.00
S-2b
05
07
S-2c
S-2d
09
13
0511.99.39.00.00
0710.40.00.00.00
0711.90.30.00.00
0903.00.00.00.00
13.01
1302.11
1302.12
1302.13.00.00.00
1302.19
1302.20.10.90.12
1302.20.90.90.12
1302.31
1302.32
S-3
15
1302.39
1505.00.10.00.00
1515.90.11.11.00
Madde ismi
Ürün Grubu
İlave kakao içerenler
H
Diğerleri
H
İlave kakao içerenler
H
Diğerleri
H
İlave kakao içerenler
H
Diğerleri
H
İlave kakao içerenler
H
Diğerleri
H
İlave kakao içerenler
H
Diğerleri
H
İlave kakao içerenler
H
Diğerleri
H
İlave kakao içerenler
H
Diğerleri
H
İlave kakao içerenler
H
Diğerleri
H
İlave kakao içerenler
H
Diğerleri
H
İlave kakao içerenler
H
Diğerleri
H
İlave kakao içerenler
H
Diğerleri
H
İlave kakao içerenler
H
Diğerleri
H
İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %39 veya daha
H
fazla fakat %60'dan az olanlar
İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %60 veya daha fazla
H
fakat %75' den az olanlar
Diğerleri
H
Tatlı mısır
H
Tatlı mısır
H
Paraguay çayı (maté)
HO
Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ
H
reçineler (pelesenkler gibi)
Afyon
H
Meyan kökünden elde edilenler
HO
Şerbetçi otundan elde edilenler
H
Diğerleri
H
Pektatlar
H
Pektatlar
H
Agar-agar
H
Keçi boynuzundan, keçi boynuzu tohumlarından ve Siyam
H
baklası tohumlarından elde edilen yapışkan sıvılar ve
kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın)
Diğerleri
Ham yapağı yağı
Ham yağ
H
H
H
651
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
1515.90.11.19.00
1516.20.10.00.00
1517.10.10.00.00
1517.90.10.00.00
1517.90.93.00.00
1518.00.10.00.00
1518.00.91.00.00
S-4b
17
18
19
1518.00.95.10.00
1518.00.95.90.00
1518.00.99.00.00
1521.90.99.00.11
1521.90.99.00.19
1522.00.10.00.00
1702.50.00.00.00
1702.90.10.00.00
17.04
18.03
1804.00.00.00.00
1805.00.00.00.00
18.06
1901.10
1901.20
1901.90.11.00.00
1901.90.19.00.00
1901.90.91.00.00
1901.90.99.10.00
1901.90.99.20.00
1901.90.99.90.11
1901.90.99.90.12
1901.90.99.90.13
1901.90.99.90.19
1902.11
1902.19
1902.20.91.00.00
1902.20.99.00.00
1902.30
Madde ismi
Ürün Grubu
Diğerleri
H
Hidrojene hint yağı (opalwax)
HO
Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı %10'u geçen
H
fakat %15'i geçmeyenler
Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı %10'u geçen
H
fakat %15'i geçmeyenler
Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve
H
müstahzarlar
Linoksin
H
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların
H
fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış veya
vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya
kimyasal olarak başka bir şekil de değiştirilmiş) (15.16
pozisyonundakiler hariç)
Sanayide kullanılan sıvı yağlar
H
Diğerleri
H
Diğerleri
H
Balmumu
H
Diğer böcek mumları
H
Degra
H
Kimyaca saf fruktoz
H
Kimyaca saf maltoz
H
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)
H
Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın)
H
Kakao yağı (katı ve sıvı)
H
Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler
H
içermeyenler)
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları
H
Çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende
H
satılacak hale getirilmiş)
19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin
HO
hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar
Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle %90 veya daha fazla olanlar
H
Diğerleri
Katı süt yağı, sakaroz, izoglikoz, glikoz veya
nişasta
içermeyen veya %1,5'dan az katı sütyağı, %5 sakkaroz
(invert şeker dahil) veya izoglikoz, %5 glikoz veya nişasta
içerenler (04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerin toz
halindeki gıda müstahzarları hariç)
Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan
maddeler teşkil edenler
Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler
teşkil edenler ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao tozu
içerenler
Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un
Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç
Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi
Diğerleri
Yumurta içerenler
Diğerleri
Pişirilmiş
Diğerleri
Diğer Makarnalar
652
H
HO
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
1902.40
1903.00.00.00.00
19.04
19.05
20
2001.90.30.00.00
2001.90.40.00.00
2001.90.92.00.11
2004.10.91.10.00
2004.10.91.20.00
2004.90.10.00.00
2005.20.10.10.00
2005.20.10.20.00
2005.80.00.00.00(1)
2008.11.10.00.00
2008.91.00.00.00
2008.99.85.00.00
2008.99.91.00.00
21
2101.11
2101.12
2101.20
2101.30
2102.10
2102.20.11.10.00
2102.20.11.90.00
2102.20.19.10.00
2102.20.19.90.00
2102.20.90.10.00
2102.20.90.90.00
2102.30.00.00.00
21.03
21.04
21.05
Madde ismi
Ürün Grubu
Kuskus
H
Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon,
H
dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)
Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya
kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn
flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış
dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer
şekilde
işlenmiş
daneler
(un,
hububatın kabaca
öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un
hariç)
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri
(kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç
kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
H
Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
Hint patatesi, tatlı patates ve ağırlık olarak %5 veya daha fazla
nişasta içeren yenilen benzeri diğer bitki parçaları
Palm meyvesi içi
Un ve ezme halindeki müstahzarlar
Flokon halindeki müstahzarlar
Tatlı mısır (zea mays var. Saccharata)
Un ve ezme halindeki müstahzarlar
Flokon halindeki müstahzarlar
Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
Yer fıstığı ezmesi (hamur halinde)
Palm meyvası içi
Mısır [tatlı mısır (Zea mays var.saccharata) hariç]
Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla nişasta içeren yer elması,
tatlı patates ve benzeri yenilen bitki parçaları
Hülasa, esans ve konsantreler
Esası hülasa, esans ve konsantre veya kahve olan
müstahzarlar
Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve
esası bu hülasa, esans veya konsantreler veya çay veya
Paraguay çayı olan müstahzarlar
Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer
maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri
Canlı Mayalar
Bira mayası
Diğerleri
Bira mayası
Diğerleri
Tek hücreli algler
Diğerleri
Hazırlanmış kabartma tozları
Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar;
hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal
Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki
homojenize gıda müstahzarları
Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)
H
H
653
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
HO
H
H
H
H
HO
HO
H
H
H
H
H
H
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
2106.90.20.00.00
2106.90.92.00.00
22
2106.90.98.00.12
2106.90.98.00.13
2106.90.98.00.14
2106.90.98.00.15
2106.90.98.00.16
2106.90.98.00.19
22.01
22.02
2203.00
22.05
2207.10.00.90.11(1)
2207.10.00.90.12(1)
2207.20.00.90.13(1)
2207.20.00.90.14(1)
2207.20.00.90.15(1)
2208.20
S-4c
24
2208.30
2208.50
2208.60
2208.70
2208.90.11.00.00
2208.90.19.00.00
2208.90.33.00.00
2208.90.38.00.00
2208.90.41.00.00
2208.90.45.00.00
2208.90.48.00.11
2208.90.48.00.19
2208.90.54.00.00
2208.90.56.00.00
2208.90.69.00.00
2208.90.71.00.11
2208.90.71.00.19
2208.90.75.00.00
2208.90.77.00.00
2208.90.78.00.00
2208.90.91.90.00
2208.90.99.90.00
24.02
Madde ismi
Ürün Grubu
Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren
H
maddeler esaslı olanlar hariç)
Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz
H
içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5'ten az katı süt yağı, %
5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya
nişasta içerenler
Koko tozu
H
Koku komprimeleri
H
Jöleler
H
Emülgatörler
H
Diyet mamaları
H
Diğerleri
H
Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave
H
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya
lezzetlendirilmemiş); buz ve kar
Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer
H
tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve
alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve
sebze suları hariç)
Malttan üretilen biralar
H
Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu
H
maddelerle aromalandırılmış)
Dökme etil alkol
H
Ambalajlı etil alkol
H
Dökme etil alkol
H
Ambalajlı etil alkol
H
Alkollü içkiler
H
Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde
H
edilen alkollü içkiler
Viskiler
H
Cin ve Geneva
H
Votka
H
Likörler
H
Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
H
Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
H
Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
H
Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
H
Uzo
H
Calvados
H
Rakı
H
Diğerleri
H
Tekila
H
Diğerleri
H
Diğer alkollü içecekler
H
Rakı
H
Diğerleri
H
Tekila
H
Diğerleri
H
Diğer alkollü içecekler
H
Diğerleri
H
Diğerleri
H
Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar,
H
uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar
654
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
24.03
S-5
25
2519.90.10.00.11
2519.90.10.00.12
25.22
25.23
S-6a
Madde ismi
Ürün Grubu
Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
H
"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve
esansları
Saf magnezyum oksit
HO
Saf olmayan magnezyum oksit
HO
Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su altında sertleşen kireç
HO
(28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve hidroksit hariç)
Portland çimentosu, şaplı çimento ("ciment fondu"), cüruf
çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında
sertleşen çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun
olmasın)
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından
elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar
HO
27
Fasıl 27
28
28.01
2802.00.00
28.04
2804.69.00.00.00
2805.19
2805.30
Flor, klor, brom ve iyot
Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt
Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller (2804.69.00 hariç)
Diğerleri
Diğerleri
Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında
karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olsun olmasın):
HO
HO
HO
H
HO
HO
28.06
2807.00
2808.00
28.09
Hidrojen klorür (hidroklorik asit); klorsülfirik asit
Sülfirik asit; oleum
Nitrik asit; sülfonitrik asitler
Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca
belirli bir yapıda olsun olmasın)
Diğerleri
Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli
bileşikleri
Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri
Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür
Susuz (saf) amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri
Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik
potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri
Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun
oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri
HO
HO
HO
HO
Çinko oksit; çinko peroksit
Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun
olmasın)
Aluminyum oksit (suni korendon hariç)
Krom oksitleri ve hidroksitleri
Mangan oksitleri
Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70
veya daha fazla Fe203 olarak değerlendirilen kombine demir
içeren toprak boyalar:
Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri
Titan oksitleri
Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj
Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları; diğer
inorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler
(2825.10.00, 2825.80.00 hariç)
H
H
2810.00.90
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.16
2817.00
2818.10
2818.20
28.19
28.20
28.21
2822.00
2823.00.00
28.24
28.25
655
HO
HO
HO
HO
HO
H
H
HO
HO
H
H
HO
HO
H
HO
HO
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
2825.10.00
2825.80.00
28.26
28.27
2827.10.00
2827.32.00
28.28
28.29
28.30
2830.10
28.31
28.32
28.33
2834.10
2834.21.00
2834.29
28.35
28.36
2836.20
2836.40
2836.60.00
28.37
28.39
28.40
28.41
2841.61.00
28.42
28.43
2844.30.11
2844.30.51
2845.90.90.00.11
2845.90.90.00.19
28.46
2847.00
2848.00
28.49
Madde ismi
Ürün Grubu
Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları
H
Antimon oksitleri
H
Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks flor
HO
tuzları
Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve
HO
oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler (2827.10.00,
2827.32.00 hariç)
Amonyum klorür (nişadır)
H
Aluminyum klorür
H
Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler
HO
Kloratlar ve perkloratlar;bromatlar ve perbromatlar;iyodatlar ve
periyodatlar
Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın)
(2830.10 hariç)
Sodyum sülfürler
Ditiyonitler ve sülfoksilatlar
Sülfitler; tiyosülfatlar
Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar)
Nitritler
Potasyum nitrat
Diğerleri
FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler) ve fosfatlar;
poIifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın)
Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum
karbamat içeren ticari amonyum karbonat (2836.20, 2836.40,
2836.60.00 hariç)
Disodyum karbonat
Potasyum karbonatlar
Baryum karbonat
Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler
Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar
Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar)
Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları (2841.61.00
hariç)
Potasyum permanganat
İnorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca
belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)
(azotürler hariç )
Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin inorganik
veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun
olmasın); kıymetli metallerin amalgamları
U-235 olarak fakirleştirilmiş uranyumu ya da bunun bileşiklerini
içeren sermetler, işlenmemiş dışında
Sermetler
Trityumlu bileşikler
Diğerleri
Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu
metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri
Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın)
Fosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor
hariç)
Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın)
(2849.20.00, 2849.90.30 hariç)
656
HO
HO
H
HO
HO
HO
H
HO
HO
H
HO
H
H
H
HO
HO
HO
HO
H
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
HO
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
2849.20.00
2849.90.30
2850.00
2850.00.60.20.00
2852.00
2853.00
29
29.03
29.04
2904.20
29.05
2905.45.00
29.06
29.07
2907.15.90.10.00
2907.15.90.20.11
2907.15.90.20.12
2907.22
29.08
29.09
29.10
2911.00
29.12
2912.41.00
2913.00
29.14
2914.11.00
Madde ismi
Ürün Grubu
Silisyum karbür
H
Tungsten Karbür
H
Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca
HO
belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49
pozisyonunun
karbürleri
de
olan
bileşikler
hariç)
(2850.00.60.20.00 hariç)
Silüsürler
H
Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak
HO
tanımlanmış olsun olmasın) (amalgamlar hariç)
Diğer inorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu ve
HO
benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar
alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar
(kıymetli metallerin amalgamları hariç)
Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri
H
Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
HO
türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın):( 2904.20 hariç)
Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri
Asiklik
alkoller
ve
bunların
halojenlenmiş,
sülfolanmış,nitrolanmış
veya
nitrozolanmış
türevleri
(2905.43.00.00.00, 2905.44, 2905.45.00 hariç)
Gliserol
Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Fenoller; fenol-alkoller (2907.15.90.10.00, 2907.15.90.20.11,
2907.15.90.20.12 ve 2907.22 hariç)
Beta naftol
Alfa naftol tuzları
Beta naftol tuzları
Hidrokinon (kinol) ve tuzları
Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Eterler, eter-alkoller, eter-fenoller, eter-alkol-fenoller, alkol
peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak
belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş,
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Üç halkalı epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller ve
epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Asetaller ve yarı-asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu
olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın);
aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit (2912.41.00
hariç)
Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehit)
29.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun
olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış
veya
nitrozolanmış
türevIeri
(2914.11.00,
2914.22,
2914.29.00.00.16 hariç)
Aseton (propanon)
657
H
H
HO
HO
HO
H
H
H
H
HO
H
HO
HO
HO
H
HO
HO
H
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
2914.22
2914.29.00.00.16
29.15
29.16
2916.11.00.10.00
2916.12
2916.14
29.17
2917.11.00
2917.12.00.00.11
2917.12.00.00.12
2917.14.00
2917.32.00
2917.35.00
2917.36.00
29.18
2918.14.00
2918.15
2918.21
2918.22
2918.29.00.10.11
2918.29.00.10.12
29.19
29.20
29.21
29.22
29.23
29.24
2924.23
Madde ismi
Ürün Grubu
Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar
H
Kamfor (kafuru)
H
Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri,
H
halojenürleri,
peroksitleri
ve
peroksiasitleri;
bunların
halojenlenmiş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri
Doymamış
asiklik
monokarboksilik
asitler,
siklik
HO
monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri,
peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş,
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
(2916.11.00.10.00, 2916.12, 2916.14 hariç)
Akrilik asit
H
Akrilik asitin esterleri
H
Metakrilik asit esterleri
H
Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri,
HO
peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş,
sülfolanmış,
nitrolanmış
veya
nitrozolanmış
türevleri
(2917.11.00, 2917.12.00.00.11, 2917.12.00.00.12, 2917.14.00,
2917.32.00, 2917.35.00 ve 2917.36.00 hariç)
Okzalik asit, tuzları ve esterleri
H
Adipik asit
H
Adipik asitin tuzları
H
Maleik anhidrit
H
Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)
H
Ftalik anhidrit
H
Tereftalik asit ve tuzları
H
Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve
HO
bunların
anhidritleri,
halojenürleri,
peroksitleri
ve
peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış
veya nitrozolanmış türevleri (2918.14.00, 2918.15, 2918.21,
2918.22, 2918.29.10.00.11 ve 2918.29.10.00.12 hariç)
Sitrik asit
Sitrik asitin tuzları ve esterleri
Salisilik asit ve tuzları
o-Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri
Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri
Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri
Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil);
bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya
nitrozolanmış türevleri
Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen
halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları;bunların
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri
Amin gruplu bileşikler
Oksijen gruplu amino-bileşikleri
Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve
diğer fosfoaminolipidler (kimyaca belirli bir yapıda olsun
olmasın)
Karboksiamid
grublu
bileşikler;
karbonikasidin
amid
fonksiyonlu bileşikleri (2924.23 hariç)
2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit) ve tuzları
658
H
H
H
H
H
H
HO
HO
H
H
HO
H
HO
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
29.25
29.26
2926.10.00
2927.00
2928.00.90.10.11
2928.00.90.10.12
2928.00.90.10.19
2928.00.90.20.11
2928.00.90.20.12
2928.00.90.20.19
2929.10
2929.90
2930.20
2930.30
2930.40.90.00.00
2930.50.00.00.00
2930.90
2930.90.99.20.00
2931.00
29.32
2932.12.00
2932.13
2932.20.90.90.14
2932.20.90.90.15
29.33
2933.61.00
29.34
2935.00
29.38
2940.00
S-6b
31
2940.00.00.00.11
2941.20.30.00.00
2942.00
31.02
3102.21.00.00.00
3102.40
3102.50.00.00.00
3102.60.00.00.00
3103.10
31.05
Madde ismi
Ürün Grubu
Karboksimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin
HO
gruplu bileşikler
Nitril gruplu bileşikler (2926.10.00 hariç)
HO
Akrilonitril
H
Diazo, azo ve azoksi bileşikleri
H
Fenilhidrazin
HO
Nitrofenil hidrazinler
HO
Hidrazinin diğer organik türevleri
HO
Dimetilglioksim
HO
Difenilkarbazit
HO
Hidroksilaminin diğer organik türevleri
HO
İzosiyanatlar
H
Diğerleri
HO
Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar
HO
Tiyouram mono-,di- veya - tetrasülfürler
HO
Diğerleri
H
Kaptafol (ISO) ve metahamidofos (IS0)
H
Diğerleri
(2930.90.30.00.00,
2930.90.40.00.00,
H
2939.90.50.00.00 ve 2930.90.99.20.00 hariç)
Ksantatlar (ditiyokarbonatlar)
HO
Diğer organo-inorganik bileşikler
HO
Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler (2932.12.00, 2932.13,
HO
2932.20.90.90.14 ve 2932.20.90.90.15 hariç)
2- furaldehit (furfuraldehit)
H
Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol
H
Kumarin, metilkumarinler
H
Etilkumarinler
H
Sadece azotlu heterosiklik bileşikler (2933.61.00 hariç)
HO
Melamin
H
Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun
HO
olmasın); diğer heterosiklik bileşikler
Sülfonamidler (2935.00.30.00.00 hariç)
H
Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların
HO
tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri
Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glukoz ve
H
fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların
tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler
hariç)
Ramnoz, rafinoz, mannoz
HO
Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları
HO
Diğer organik bileşikler
HO
Azotlu mineral veya kimyasal gübreler (3102.21; 3102.40;
H
3102.50 ve 3102.60 hariç)
Amonyum sülfat
HO
Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin
HO
maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları:
Sodyum nitrat
HO
Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları
HO
Süper fosfatlar
Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini
veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer
gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde
veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları
659
H
H
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
32
Fasıl 32
Madde ismi
Ürün Grubu
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve
HO
türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler;
müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer
macunlar; mürekkepler (32.04 ve 32.06 pozisyonundakiler ile
3201.20, 3201.90.20 ve 3201.90.90 yalnız okaloptusun
hülasası, gambier ve myrobolan meyvelerinin türetilmiş
tanenli hülasaları ve diğer bitkisel menşeli hülasalar hariç)
3201.20
32.04
Mimoza hülasası
Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli
bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda
belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı
maddeler olan müstahzarlar;
fluoresanlı
aydınlatma
maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik
ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)
H
H
32.06
Diğer boyayıcı maddeler;
bu
fasılın
3
numaralı
notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05
pozisyonundakiler hariç);
lüminofor olarak
kullanılan
inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda
olsun olmasın)
Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri; kozmetik veya tuvalet
müstahzarları
Sabunlar,
yüzey
aktif
organik
maddeler,
yıkama
müstahzarları, yağlama müstahzarları, sunni mumlar,
müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları,
ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri,
model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve
alçı esaslı dişçilik müstahzarları
H
33
Fasıl 33
34
Fasıl 34
35
35.01
Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları
H
3503.00
Jelatin [dikdörtgen (kare dahil)
şeklinde
yapraklar
halindeki jelatin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış
olsun olmasın] ve
jelatin türevleri;
katı ihtiyokol;
hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki
kazein tutkallar hariç)
Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve
türevleri;deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)
Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal
veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1
kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya
yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler
Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan müstahzar enzimler
Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritler,
piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler
Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
Muhtelif kimyasal maddeler (38.02, 3809.10, 3817.00,
3823.12.00, 3823.70, 3824.60 ve 38.25 hariç)
HO
3504.00
3505.10.50
35.06
35.07
36
Fasıl 36
37
38
Fasıl 37
Fasıl 38
660
HO
HO
HO
HO
HO
H
HO
HO
HO
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
38.02
3817.00
3823.12.00
3823.70
3825
S-7a
39
Fasıl 39
39.01
39.02
39.03
39.04
3906.10.00
3907.10.00
3907.60
3907.99
39.08
39.20
3921.90.10
S-7b
40
3923.21
Fasıl 40
40.10
S-8a
41
41.04
4106.31
4106.32
41.07
4112.00.00.00.00
Madde ismi
Ürün Grubu
Aktif hale getirilmiş karbon (aktif kömür); aktif hale
H
getirilmiş tabii mineral maddeler; hayvansal karalar
(kullanılmış ve tesiri kalmamış hayvansal karalar dahil)
Karışım halinde alkilbenzenler ve alkilnaftalinler (27.07 veya
H
29.02 pozisyonundakiler hariç)
Oleik asit
H
Sınai yağ alkolleri :
H
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya
H
sanayi ve kimya sanayine bağlı sanayilere mahsus artık
ürünler; belediye atıkları; kanalizasyon çamuru; bu fasılın 6.
Notunda belirtilen diğer atıklar
Plastikler
ve
mamulleri; (39.01, 39.02, 39.03, 39.04,
HO
3906.10.00, 3907.10.00, 3907.60, 3907.99, 39.08, 39.20,
3921.90.10 ve 3923.21
hariç)
Etilen polimerleri (ilk şekillerde)
H
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)
H
Stiren polimerleri (ilk şekillerde)
H
Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk
H
şekillerde)
Poli(metil metakrilat)
H
Poliasetaller
H
Poli(etilen tereftalat)
H
Diğerleri
H
Poliamidler (ilk şekillerde)
H
Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler
H
(gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka
tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş,
mesnetsiz)
Other plates, sheets, film, foil and strip, of polyesters, other
S
than cellular products and other than corrugated sheets and
plates
Etilen polimerlerinden olanlar
H
Kauçuk ve kauçuktan eşya (40.10 hariç)
HO
Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon
H
kolanları
Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklanmış veya "crust"
H
(ara kurutmalı) derileri (kılları alınmış) (parçalanmış olsun
olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (4104.41.19;
4104.49.19 hariç)
Yaş halde (wet-blue dahil) (4106.31.00.10 hariç)
HO
Kuru halde (crust)
HO
Sığırların (bufalo dahil) veya atların dabaklama veya ara
H
kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri
(parşömine edilmiş deri dahil) (kılları alınmış) (parçalanmış
olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler
hariç)
Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan
H
sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri
(parşömine edilmiş deri dahil) (yünü alınmış) (parçalanmış
olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan deri ve
köseleler hariç)
661
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
41.13
4113.10
41.14
41.15.10.00.00.00
S-8b
42
42. Fasıl
42.02
42.03
s-9a
43
44
43. Fasıl
44.Fasıl
44.10
44.11
44.12
4418.10
4418.20.10.00.00
4418.71.00.00.00
4420.10.11.00.00
4420.90.10.00.00
Madde ismi
Ürün Grubu
Diğer hayvanların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri
HO
derecede hazırlanmış deri ve köseleleri (parşömine edilmiş
deri dahil) (yünü veya kılları alınmış) (parçalanmış olsun
olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç)
(4113.10 hariç)
Keçi veya oğlakların deri ve köseleleri
H
Güderi (kombine deri dahil); rugan ve ruganla kaplanmış deri
H
ve köseleler; metalize deri ve köseleler
Esası deri ve kösele veya deri veya kösele lifleri olan terkip
H
yoluyla elde edilen levha, yaprak ve şerit halindeki deri ve
köseleler (rulo halinde olsun olmasın)
Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları;
HO
seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan
bağırsağından mamul eşya(ipek böceği guddesi hariç) (42.02
ve 42.03 hariç)
Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları,
H
gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası
mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca kılıfları
ve benzeri mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri
ve köseleden, plastik madde yapraklarından, dokumaya
elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş liflerden, kartondan
yapılmış veya tamamen yahut kısmen bu maddelerle veya
kağıtla kaplanmış seyahat çantaları, izole edilmiş yiyecek ve
içecek torbaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, el çantaları,
erzak çantaları, portföyler, para keseleri, harita ve kimlik
mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları,
takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher
kutuları, pudra-baharat-barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri
mahfazalar
Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim
H
eşyası ve aksesuarı
Postlar, kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri
HO
Ağaç ve Ahşap Eşya Odun Kömürü( 44.10, 44.11, 44.12,
HO
4418.10, 4418.20.10, 4418.71.00, 4420.10.11, 4420.90.10,
4420.90.91 hariç)
Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha,
H
oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar( örneğin
waferboard)
(reçineler veya diğer organik bağlayıcı
maddelerle aglomere edilmiş (bir araya getirilmiş) olsun
olmasın)
Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (reçineler
H
veya diğer organik maddelerle birleştirilmiş olsun olmasın)
Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine
edilmiş ağaçlar
Pencereler, Fransız pencereleri ve bunların çerçeve ve
pervazları
Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan
olanlar
Mozaik döşemeler için olanlar
Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan
olanlar
Üzerine kakma yapılmış ağaçlar
662
H
H
H
H
H
H
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
4420.90.91.00.00
S-9b
45
4502.00.00.00.00
45.03
45.04
46
46. Fasıl
50
51
50. Fasıl
51. Fasıl
52
53
52. Fasıl
53. Fasıl
54
54. Fasıl
55
56
55. Fasıl
56. Fasıl
57
57. Fasıl
58
58. Fasıl
59
59. Fasıl
60
61
62
63
60. Fasıl
61. Fasıl
62. Fasıl
63. Fasıl
S-12a
64
64. Fasıl
S-12b
65
66
65. Fasıl
66. Fasıl
67
67. Fasıl
S-13
68
68. Fasıl
S-14
69
70
71
69. Fasıl
70. Fasıl
71.Fasıl
S-15a
72
71.17
72.02
S-11a
S-11b
Madde ismi
Ürün Grubu
Bu Fasılın 2 no.lu ek notunda belirtilen tropikal ağaçlardan
H
olanlar
Tabii mantar, dış kabuğu alınmış veya kabaca kare şekli
HO
verilmiş ya da dikdörtgen (kare dahil) şeklinde bloklar, levhalar,
yapraklar veya şerit halinde (keskin kenarlı tıpa taslakları dahil)
Tabii mantardan eşya
Aglomere mantar (bağlayıcı bir madde içersin içermesin) ve
aglomere mantardan eşya
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden
mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası
İpek
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve
dokunmuş mensucat (51.05 hariç)
Pamuk
Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt
ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01 ve 53.02 hariç)
Sentetik ve suni flamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni
dokumaya elverişli maddeler
Sentetik veya suni devamsız lifler
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim,
kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer
kaplamaları
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokumaya elverişli
mensucat, dantela, duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası,
işlemeler
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş
dokumaya elverişli mensucat, dokumaya elverişli maddelerden
teknik eşya
Örme eşya
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya, takımlar,
kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden
kullanılmış eşya, paçavralar
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya ve bunların
aksamı
Başlıklar ve aksamı
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar,
kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya,
yapma çiçekler ve insan saçından eşya
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden
eşya
Seramik mamulleri
Cam ve cam eşya
Tabii inciler veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli
taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller
ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal
paralar (71.17 hariç)
Taklit mücevherci eşyası
Ferro alyajlar (7202.11.20; 7202.11.80 ve 7202.99.10.90.00
hariç)
663
H
HO
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
HO
H
HO
HO
H
H
HO
H
H
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
73
73. Fasıl
S-15b
74
75
76
78
79
81
74. Fasıl
7505.12
7505.22.00.00.00
7506.20
7507.20.00.00.00
76. Fasıl
76.01
78. Fasıl
7801.99
79. Fasıl
79.01
81. Fasıl
8101.94.00
8104.11.00
8104.19.00
S-16
82
8107.20.00
8108.20.00
8108.30.00
82. Fasıl
83
84
83. Fasıl
84. Fasıl
85
8401.10.00
8407.21.10
85. Fasıl
8516.50.00
8517.69.39
8517.70.15,
8517.70.19
Madde ismi
Ürün Grubu
Demir veya çelikten eşya (7301.10; 7302.10.22;7302.10.28;
HO
7302.10.40; 7302.10.50; 7302.10.90; 7302.40.00.00.11;
7302.90.00.10.00; 7302.90.00.20.00 hariç)
Bakır ve bakırdan eşya
Nikel alaşımlarından olanlar
Nikel alaşımlarından olanlar
Nikel alaşımlarından olanlar
Boru bağlantı parçaları
Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.01 hariç)
İşlenmemiş alüminyum
Kurşun ve kurşundan eşya (78.01 hariç)
Diğer başlıca element olarak ağırlık itibariyle antimon içerenler
ve rafine edilmiş olanlar hariç işlenmemiş kurşun
Çinko ve çinkodan eşya (79.01, 79.03 hariç)
İşlenmemiş çinko
Diğer adi metaller sermetler ve bunlardan eşya (8101.10.00;
8102.10.00, 8102.94.00; 8109.20.00; 8110.10.00, 8112.21.90,
8112.51.00, 8112.59.00, 8112.92 ve 8113.00.20 hariç;
8101.94.00, 8104.11.00, 8104.19.00, 8107.20.00, 8108.20.00
ve 8108.30.00 dışında kalanlar)
H
HO
HO
HO
HO
H
HO
H
HO
İşlenmemiş tungten (wolfram) sadece sinterleme yoluyla elde
edilen çubuklar dahil
İşlenmemiş magnezyum, ağırlık itibariyle en az %99,8
magnezyum içerenler
İşlenmemiş magnezyum 8104.11.00 pozisyonundakiler hariç
HO
İşlenmemiş kadmiyum, tozlar
İşlenmemiş titanyum, tozlar
Titanyum döküntü ve hurdaları
Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları, adi
metallerden bunların aksam ve parçaları
Adi metalerden çeşitli eşya
Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve
aletler, bunların aksam ve parçaları (8401.10.00; 8407.21.10
hariç)
Nükleer reaktörler
Silindir hacmi 325 cm3.ü geçmeyenler
Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları,
ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus
cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve
kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus
cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı (8516.50.00;
8517.69.39; 8517.70.15; 8517.70.19; 8519.20; 8519.30;
8519.81.11 ila 8519.81.45; 8519.81.85; 8519.89.11 ila
8519.89.19; 85.21; 85.25; 85.27; 8528.49; 8528.59; 8528.69
ila 8528.72; 85.29; 8540.11; 8540.12 hariç)
HO
HO
HO
H
Mikro dalgalı fırınlar
Diğerleri
Anten ve her türlü anten yansıtıcıları, radyo-telefon veya radyotelgraf cihazları için olan antenler hariç, bununla kullanılmaya
müsait parçalar.
664
H
H
H
H
HO
H
HO
HO
H
HO
H
H
HO
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
8519.20,
8519.81.11
8519.81.45
8519.81.85
8519.89.11
8519.89.19
85.21
8521.90.00
85.25
Madde ismi
Ürün Grubu
8519.30 Demir para, kağıt para, banka kardı, jeton veya diğer ödeme
H
şekilleri ile çalıştırılan cihazlar, döner levha (kayıt güvertesi)
ila Ses kayıt cihazı içermeyen ses-çoğaltma cihazları (kasetçalarlar dahil)
Diğerleri
ila Diğer ses-çoğaltma cihazları, ses-kayıt cihazı içermeyenler
H
Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte
olsun olmasın) (8521.90.00 hariç)
Video kayıt veya gösterme cihazları (manyetik teyp tipi hariç);
video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte
olsun olmasın) (manyetik teyp tipi ve görüntü kaydedici
kameralar hariç)
Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar (alıcı
cihazı veya ses kaydetme yada kaydedilen sesi tekrar
vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları,
dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar
H
H
H
HO
H
Radyo yayınlarını alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt
veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya
saatle birlikte olsun olmasın)
8528.49,
8528.59, Ekran ve projektörler, televizyon-alıcı cihazları içermeyen,
8528.69 ila 8528.72 sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonundaki bilgi-işleme
sisteminde kullanılanların dışında olan; televizyon için alıcı
cihazı, radyo-yayın alıcısı veya ses ya da video-kayıt ya da
görüntüleme cihazı içersin veya içermesin
85.29
Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer
alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar
H
8540.11,
8540.12
Katod ışın televizyon görüntü tüpleri, video ekranı katod ışın
tüpleri dahil, renkli, siyah-beyaz veya diğer tek renkli olanlar
H
Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve
bunların aksam ve parçaları, her türlü mekanik
(elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
Kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve
bunların aksam, parça ve aksesuarları (87.02, 87.03, 87.04,
87.05, 8706.00, 87.07, 87.08, 87.09, 87.11, 8712.00 ve 87.14
pozisyonunda yer alan ürünler hariç)
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil)
motorlu taşıtlar
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere
imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna
girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
HO
Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak
üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin;
kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile
mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar,
tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar,
seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
H
H
85.27
S-17a
86
86. Fasıl
S-17b
87
87. Fasıl
87.02
87.03
87.04
87.05
665
H
H
HO
H
H
Bölüm Fasıl G.T.İ.P.
8706.00
87.07
87.08
87.09
87.11
8712.00
87.14
S-18
88
89
90
88. Fasıl
89. Fasıl
90. Fasıl
S-20
91
92
94
91. Fasıl
92. Fasıl
94. Fasıl
94.05
95
95. Fasıl
9503.00.35
9503.00.99
96
96. Fasıl
9619.00
Madde ismi
Ürün Grubu
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için
H
motorla donatılmış şasiler
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların
H
karoserileri (şoför mahalleri dahil)
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların
H
aksam, parça ve aksesuarı
Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa
H
mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile
donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu
istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların
aksam ve parçaları
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan
H
tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler
Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç
H
tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dahil)
87.11 ila 87.13 pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve
H
aksesuarı
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
HO
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
HO
Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet
H
ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam
parça ve aksesuarı
Saatler ve bunların aksam ve parçaları
H
Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı
HO
Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve
HO
benzeri doldurulmuş mefruşat; tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma
cihazları; ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri;
prefabrik yapılar (94.05 hariç)
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
H
aydınlatma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri
dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık
kaynağına sahip ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve
benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları
Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça
HO
ve aksesuarı (9503.00.30 ila 9503.00.99 hariç)
ila Diğer oyuncaklar; küçültülmüş (ölçek) modeller ve benzeri
H
eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın); her türlü
bilmeceler (puzzle)
Çeşitli mamul eşya (9619.00 hariç)
HO
Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri
H
hijyenik eşya (hangi maddeden olursa olsun)
(1) İndirim GYÜ sütununa uygulanmaz.
666
Download

GELİŞME YOLUNDAKİ ÜLKELER ÜRÜN GRUBU LİSTESİ H