T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
102 Canlı büyükbaş hayvanlar.
Brezilya
202 Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş).
Hindistan
203 Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş).
Fransa
Almanya
Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş
206 veya dondurulmuş).
Arjantin
Brezilya
Fransa
Almanya
Türkiye
01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya
207 dondurulmuş).
Arjantin
Belçika
Brezilya
Kanada
Fransa
Almanya
İtalya
Hollanda
Polonya
Türkiye
A.B.D.
303 Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç).
Arjantin
Çin
Yeni Zelanda
İspanya
Uruguay
Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya
tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları,
305 kabaunları ve pelletleri.
Norveç
Portekiz
Değer (ABD Doları)
1.733.444
1.629.493
56.700.882
54.230.989
12.978.691
8.426.707
2.046.319
15.118.439
4.165.546
2.663.513
3.673.874
1.508.220
54.500
127.730.742
3.192.073
7.191.663
37.648.964
1.955.405
6.926.652
2.158.922
3.118.081
1.947.844
13.033.521
8.750.558
39.240.920
35.608.277
4.322.331
18.501.393
2.115.833
1.715.194
3.095.055
30.564.847
26.937.614
2.001.001
Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler).
401
Fransa
402 Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler) .
Belçika
İrlanda
Malezya
Hollanda
Birleşik Krallık
405 Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt ürünleri .
Fransa
406 Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler.
Fransa
2.052.646
1.515.208
29.422.629
2.870.989
3.486.405
9.738.341
7.202.964
4.345.898
2.457.021
1.469.771
2.049.621
1.549.842
Bu tablo, BM'nin "Comtrade" veri tabanında yer alan ihracatçı ülkelerden herhangi birinin Kongo'ya 2013 yılında en az 1 milyon dolar
ihracat yaptığı eşyayı, ayrıca Türkiye'nin ihraç ettiği tüm malları içermektedir.
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Değer (ABD Doları)
407 Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş).
Hollanda
2.536.554
1.424.135
Kuş ve kümes hayvanlarTam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri
(balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş,
504 kurutulmuş veya tütsülenmiş) .
Arjantin
Brezilya
8.854.381
6.134.095
2.711.678
703 Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsısebzeler (taze veya soğutulmuş).
Çin
Hollanda
5.251.069
1.197.397
3.815.999
713 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın).
Türkiye
808 Elma, armut ve ayva (taze).
Güney Afrika Cumhuriyeti
902 Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) .
Sri Lanka
2.410.164
736.738
1.932.196
1.511.391
3.583.641
2.305.859
910 Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat.
Türkiye
1001 Buğday ve mahlut.
Avustralya
Fransa
Paraguay
Romania
Rusya Federasyonu
Ukrayna
A.B.D.
1006 Tane darı (koca darı).
Japan
Hindistan
Tayland
United Rep. of Tanzania
1101 Buğday unu veya mahlut unu .
Fransa
235.610
109.066
55.266.802
1.564.812
19.941.879
3.384.231
16.473.248
3.920.954
1.154.300
8.800.000
90.650.493
1.708.300
4.468.198
80.443.282
3.109.944
14.137.497
13.062.281
1103 Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat kaba unları ve pelletleri.
Macaristan
1107 Malt (kavrulmuş olsun olmasın).
Belçika
1108 Nişastalar; inülin.
Türkiye
2.996.629
2.358.453
13.852.592
13.626.107
115.352
20.344
Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar, bitkisel
1302 ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın).
Egypt
1511 Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) .
Endonezya
Malezya
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
3.797.452
2.339.082
47.455.260
8.901.648
38.553.344
2
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun
1512 olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş).
Türkiye
1517
1601
1602
1604
1701
1702
1704
Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı
yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları ( 15.16 pozisyonundaki yenilen katı
veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) .
Endonezya
Hollanda
Tunus
Türkiye
Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda
müstahzarları.
Fransa
İspanya
Türkiye
Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan.
Çin
Fransa
İtalya
Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar
yerine kullanılan ürünler.
Japan
Peru
Tayland
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) .
Belçika
Guatemala
Malawi
Türkiye
United Rep. of Tanzania
Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya
renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmışolsun olmasın);
karamel.
Türkiye
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) .
Türkiye
1805 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler)
Türkiye
1806 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları.
Türkiye
Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın
kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil
eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına
göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40dan az olanlar); tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler
teşkil eden gıda müstahzarları ( içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması
1901 esasına göre hesaplandığında içindekikakao miktarı ağırlık itibariyle % 5den az olanlar ).
Fransa
Ghana
Ireland
Malezya
Hollanda
Güney Afrika Cumhuriyeti
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
Değer (ABD Doları)
985.230
369.906
7.878.069
1.434.346
1.880.070
3.222.133
437.277
3.765.989
1.676.655
1.163.255
34.597
5.565.058
1.382.592
2.120.048
1.266.045
6.088.288
1.602.901
1.221.090
1.303.167
83.747.205
1.588.534
10.161.695
1.771.382
3.055
68.762.659
157.803
11.280
2.943.058
146.886
32.527
19.688
2.333.218
390.393
35.812.619
13.184.811
1.385.833
8.627.772
6.610.964
1.997.724
1.365.113
3
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Türkiye
Değer (ABD Doları)
1.308.594
Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde
hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni
1902 gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın).
Fransa
Türkiye
16.874.858
1.065.387
15.001.416
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti,
1905 eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler.
Fransa
Hindistan
Türkiye
13.644.927
3.404.313
6.971.477
1.052.716
2002 Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) .
Çin
İtalya
6.562.726
2.843.673
3.664.896
Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş,
2005 dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç ) .
Fransa
3.279.307
2.323.100
Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu
meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin
2007 içermesin) .
Türkiye
383.372
33.302
Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave
2009 şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın .
Güney Afrika Cumhuriyeti
İspanya
Türkiye
10.038.497
4.774.188
3.954.516
29.858
Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (30.02 pozisyonunda yer
2102 alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları.
Çin
Türkiye
3.130.563
1.191.829
1.076.789
2103 Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal.
Belçika
Fransa
5.730.472
3.021.700
1.214.728
2104 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları.
İspanya
Türkiye
2.659.075
2.373.655
2.152
2106 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları.
Fransa
Malta
İspanya
Türkiye
21.447.109
13.482.389
1.019.254
3.545.003
765.910
Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya
aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları harici
sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya
2202 aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç):
Lübnan
Türkiye
2203 Malttan üretilen biralar.
Fransa
5.211.504
1.110.543
124.376
18.419.613
4.832.055
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
4
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Almanya
Hollanda
Türkiye
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar
2204 hariç).
Fransa
İspanya
Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol;
alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen
2207 diğer alkollü içkiler .
Fransa
Hindistan
Alkol derecesi hacim itibariyle % 80den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım
2208 yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler .
Fransa
Hollanda
Hindistan
Birleşik Krallık
Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının
insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar(donyağı
2304 tortusu).
Arjantin
Değer (ABD Doları)
1.540.083
11.056.532
222.301
15.390.639
12.304.448
2.157.211
6.016.505
3.946.832
1.647.043
12.592.557
4.144.074
2.218.349
2.434.622
2.687.293
2.099.587
1.849.217
Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya
kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz
2501 suyu.
Türkiye
1.223.346
150
Alçı taşı; anhidrit; alçılar (kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfattan ibaret olanlar) (boyanmış veya
2520 az miktarda donmayı hızlandırıcı veya yavaşlatıcılar ilave edilmiş olsun olmasın) .
Tunus
2.376.602
1.625.778
Portland çimentosu, şaplı çimento ("ciment fondu"), cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu
2523 ve benzeri su altında sertleşen çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın).
Çin
İspanya
Türkiye
68.003.135
51.293.062
4.325.726
10.547.072
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak,
ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen
yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık
yağlar. - Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç) ; esas
unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden
elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar
2710 (biodizel ihtiva edenler ve atık yağlar hariç).
Belçika
Fransa
İtalya
Malta
Hollanda
Güney Afrika Cumhuriyeti
Türkiye
42.929.725
1.904.969
16.537.670
5.806.257
3.803.853
10.558.969
1.383.202
83.799
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
5
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
2712
2713
2836
2922
2941
3002
Vazelin; parafin; mikro-kristal bünyeli petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turba
mumu, diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler
(renklendirilmiş olsun olmasın).
Türkiye
Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenliminerallerden elde edilen
yağların diğer kalıntıları .
Güney Afrika Cumhuriyeti
İspanya
Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum
karbonat.
Türkiye
Oksijen gruplu amino - bileşikleri.
Türkiye
Diğer organik bileşikler .
Hindistan
İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı;
antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde
edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri
ürünler.
İtalya
A.B.D.
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar
(30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya
mahsus olanlar "transdermal administration systems" dahil) (dozlandırılmış veya perakende
3004 satılacak şekilde ambalajlanmış) .
Çin
GKRY
Fransa
Almanya
İtalya
Hindistan
Switzerland
Değer (ABD Doları)
283.914
29.484
9.388.539
3.389.461
5.586.717
823.847
13.125
718.720
663
5.326.839
1.038.072
6.346.454
1.364.297
2.986.200
120.936.648
1.521.792
1.291.128
80.586.333
1.039.007
1.693.243
30.878.156
1.034.162
Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya
kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz
3005 bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, yapışkan plasterler, hardal yakıları gibi).
Türkiye
1.362.238
813
Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olan, susuz bir
ortamda eriyen veya dağılan boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil); bu fasılın 4 numaralı
3208 notunda belirtilen çözeltiler.
Fransa
5.813.676
1.632.728
Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olup sulu ortamda
3209 dağılan ve çözülen boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil).
Türkiye
1.414.164
11.998
Boyaların (emaye dahil) imalinde kullanılan, susuz bir ortamda dağılan, sıvı veya hamur
şeklindeki pigmentler (metalik tozlar ve pullar dahil); ıstampacılığa mahsus varaklar; perakende
3212 satılacak şekil veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer boyayıcı maddeler.
Türkiye
Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleri
3213 (tablet, tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde).
Türkiye
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
377.334
13.493
74.140
186
6
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı bileşikleri ve diğer macunlar;
boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri; binaların dış cephesinde, binaların içindeki
duvar, tavan, taban ve benzeri yerlerde kullanılan ateşe dayanıklı olmayan sıvama
3214 müstahzarları.
Çin
Türkiye
Matbaa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler (konsantre edilmiş veya
3215 katı halde olsun olmasın).
Fransa
3302
3303
3304
3305
3306
Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin
bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil) ; içeceklerin imalinde kullanılan
türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar .
Ireland
İspanya
Egypt
Parfümler ve tuvalet suları.
Fransa
Türkiye
Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri
veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları.
Fransa
Saç müstahzarları .
Türkiye
Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları
ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dahil) ; diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler
(diş iplikleri), perakende satılacak hale getirilmiş bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda olanlar
.
Fransa
Traş öncesinde, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları,
banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen
diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar
3307 deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın).
Fransa
Türkiye
Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzeyaktif organik
ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin);cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve
perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin
içermesin);sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve
3401 dokunmamış mensucat .
Fransa
Endonezya
Türkiye
Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstahzarlar ; yıkama müstahzarları
(yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin)
3402 (34.01 pozisyonundakiler hariç) .
Çin
Fransa
Almanya
Endonezya
İtalya
Hollanda
Türkiye
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
Değer (ABD Doları)
3.807.899
1.893.494
83.018
3.318.738
1.763.287
23.013.502
1.631.283
1.795.567
16.829.325
3.438.994
2.593.362
15.612
3.677.243
2.459.666
659.377
1.082
1.775.911
1.192.496
3.896.944
1.958.861
287.000
10.493.399
1.203.328
7.503.118
238.745
18.168.055
1.270.698
5.141.469
2.776.798
2.461.774
1.566.055
1.040.284
40.897
7
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Değer (ABD Doları)
Yağlama müstahzarları (Esası yağ olan; kesici aletleri yağlamaya mahsus müstahzarlar, civata
veya somun gevşetme müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm
kalıplarını ayırmaya mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddelerin, deri
ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus
müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağı veya
3403 bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç).
Fransa
1.743.379
1.061.962
Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal boya ve cilaları, temizleme pat
veya tozları ve benzeri müstahzarlar (bu müstahzarlar emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt,
vatka, keçe, dokunmamış mensucat, gözenekli plastik veya gözenekli kauçuk şeklinde olsun
3405 olmasın) (34.04 pozisyonundaki mumlar hariç).
Türkiye
421.506
180
Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş
3505 nişastalar gibi) ; esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar.
Çin
Türkiye
2.010.662
1.708.472
2.254
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar
yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı
3506 geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler.
Çin
Türkiye
3602 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)
Çin
A.B.D.
3605 Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)
Türkiye
3.808.161
1.859.355
9.171
4.156.286
2.726.039
1.096.612
975.581
1.730
Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici,
sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri
ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş)
(kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi):
Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici,
sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri
ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş)
3808 (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi):
Fransa
Türkiye
9.946.122
1.716.543
1.219.468
Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar,
akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya
3811 mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar.
Belçika
Norveç
Hindistan
A.B.D.
9.930.054
1.026.988
1.051.216
3.552.225
2.580.081
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler;
3814 boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar.
Türkiye
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
394.319
153
8
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet
üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler 30.02 veya
3822 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri.
Fransa
Rep. of Korea
3824
3901
3902
3906
Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan
kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dahil);
Belçika
Çin
Fransa
Ireland
İtalya
Hollanda
Türkiye
A.B.D.
Etilen polimerleri (ilk şekillerde).
Rep. of Korea
Saudi Arabia
Tayland
A.B.D.
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde).
Rep. of Korea
Saudi Arabia
Güney Afrika Cumhuriyeti
Akrilik polimerler (ilk şekillerde).
Türkiye
Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler,
3907 polialilesterler ve diğer poliesterler (ilk şekillerde) .
Çin
Hollanda
Türkiye
3910 Silikonlar (ilk şekillerde)
Türkiye
3917 Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi).
Çin
Fransa
Türkiye
Değer (ABD Doları)
13.635.590
2.178.063
10.255.436
32.923.483
2.187.564
1.916.042
6.670.042
14.754.579
2.279.929
1.022.430
3.509
2.483.628
16.945.037
1.921.589
1.767.667
9.348.841
1.512.728
5.169.207
1.468.080
1.599.262
1.592.429
2.627.308
153.111
6.214.155
2.230.061
1.601.586
13.642
229.451
991
16.008.672
5.699.342
1.739.426
1.006.595
Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın)(rulo veya kare şeklinde); bu
3918 fasılın 9 numaralı notunda belirtilen plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları.
Türkiye
1.064.644
36.412
Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer
3919 yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın).
Türkiye
1.792.465
1.100
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
9
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Değer (ABD Doları)
Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle
takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş,
3920 mesnetsiz).
Çin
Hindistan
Türkiye
5.645.776
1.127.398
1.089.774
80.356
3921 Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler.
Hindistan
Türkiye
9.182.488
7.017.688
3.720
Plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler,
3922 kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya.
Türkiye
Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar,
3923 kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri .
Çin
Fransa
Malawi
Malezya
Polonya
Güney Afrika Cumhuriyeti
İspanya
Tayland
Türkiye
794.988
71.784
26.234.468
2.095.092
1.801.188
1.064.192
1.914.727
2.020.698
2.013.998
2.286.729
1.699.108
9.158.099
3924 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası .
Türkiye
1.900.826
135.338
3925 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastiklerden inşaat malzemeleri.
Fransa
Türkiye
2.634.513
1.284.460
61.196
3926 Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya.
Çin
Fransa
İtalya
Türkiye
12.388.567
3.208.458
2.378.440
1.760.813
28.567
Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk (çubuk, boru ve profil şekiller gibi) ve vulkanize
4006 edilmemiş kauçuktan eşya (disk ve rondela gibi).
Norveç
Vulkanize edilmiş kauçuktan levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller (sertleştirilmiş kauçuktan
4008 olanlar hariç).
Türkiye
Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı elemanlarıyla birlikte olsun olmasın
4009 (conta, dirsek, rondela gibi) (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç).
Fransa
Türkiye
A.B.D.
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler.
Çin
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
1.818.933
1.726.242
227.415
300
4.056.088
1.159.623
9.811
1.133.462
23.702.319
14.115.680
10
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Fransa
Japan
Hollanda
Türkiye
Değer (ABD Doları)
1.008.915
2.649.374
1.201.686
111.784
Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldivenler, tek parmak
4015 eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil).
Türkiye
4016 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya.
Hindistan
Türkiye
A.B.D.
765.074
768
6.570.562
1.427.369
6.422
1.102.099
Odun kömürü (kabuk veya sert kabuklu meyvelerin kabuklarından yapılan kömürler dahil)
4202 (aglomere edilmiş olsun olmasın)
Çin
Fransa
Türkiye
5.937.477
3.957.769
1.208.117
30.133
4203 Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuarı.
Türkiye
899.483
11.173
4412 Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar.
Çin
3.698.688
3.359.664
Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar; ahşap
4415 kablo makaraları, ahşap paletler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar.
Malawi
Türkiye
1.214.401
1.089.672
321
Ahşaptan bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları (hücreli ahşap levhalar,
4418 birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar, padavraIar ve çatı örtüleri (shakes) dahil).
Çin
Fransa
Türkiye
4419 Ahşap mutfak ve sofra eşyası.
Türkiye
4.521.579
2.491.441
1.090.267
10.526
14.909
100
Sepetçi eşyası (örülmeye elverişli maddelerden doğrudan doğruya şekil verilerek elde edilmiş
4602 veya 46.01 pozisyonundaki eşyadan yapılmış); "luffa"dan yapılmış eşya.
Türkiye
64.355
100
Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her
boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil)
4802 tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton.
Endonezya
Tayland
8.119.618
2.904.283
1.626.913
Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış,
yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya
4811 dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç) .
1.977.562
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
11
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Değer (ABD Doları)
Fransa
4814 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları; cam kağıtları.
Türkiye
1.530.127
37.516
158
Tuvalet kağıtları ve ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan türden benzeri kağıt, selüloz vatka
veya selüloz liflerden tabakalar (genişliği 36 cm.yi geçmeyen rulolar halinde veya ölçüsüne göre
kesilmiş); kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalardan kağıt
mendiller, kurutma kağıtları, havlular, masa örtüleri, sofra peçeteleri, yatak çarşafları ve
4818 benzeri ev eşyası, hijyenik ve hastane eşyası, giyim eşyası ve aksesuarı .
Türkiye
2.136.078
27.453
Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutular, mahfazalar,
torbalar ve diğer ambalaj kutuları; bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıttan
4819 veya kartondan evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşya.
Fransa
Türkiye
2.833.881
1.044.603
945
Kağıt veya kartondan kayıt defterleri, hesap defterleri, sipariş defterleri, makbuz defterleri, not
defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri, ajandalar ve benzeri eşya, müsvedde
defterleri, sümen, klasörler, ciltler (sayfaları takılıp çıkarılabilen veya diğerleri), dosya
gömlekleri ve kapakları, diğer okul, büro veya kırtasiye eşyası, çok yüzlü iş formları ve karbon
kağıdı ile ikinci kopyası çıkarılan defterler (içinde karbon kağıtları olsun olmasın), kolleksiyon ve
4820 numunelerin konduğu albümler ve kitap kapakları.
Fransa
Endonezya
Hindistan
Türkiye
4821 Kağıt veya kartondan her cins etiketler (baskılı olsun olmasın) .
Almanya
Türkiye
7.478.569
2.374.157
2.491.752
1.203.853
1.700
2.983.586
1.557.349
6.988
4901 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın).
Fransa
Güney Afrika Cumhuriyeti
Türkiye
8.783.809
3.096.667
2.360.797
47.304
4907
4911
5007
5208
İtibari kıymeti tanınmış olan veya tanınacak olan ülkede tedavülde bulunan veya tedavüle çıkacak
olan, kullanılmamış posta pulları, damga ve benzeri pullar; damgalı kağıtlar; banknotlar; çek
defterleri; senetler , hisse senedi veya tahviller ve benzeri kıymetli evrak.
Switzerland
Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil) .
Fransa
Türkiye
Birleşik Krallık
İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat.
Türkiye
Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2.
ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler).
Çin
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
4.352.975
3.469.286
5.423.763
2.208.904
4.192
1.812.210
16.325
1.954
50.503.576
40.788.902
12
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Hollanda
Hindistan
Türkiye
Pamuktan dokunmuş (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı
5209 geçenler).
Tayland
Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun
5401 olmasın).
Türkiye
Değer (ABD Doları)
2.469.089
6.713.696
28.620
1.680.876
1.577.112
88.810
6.460
Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67
5402 desiteksten az olan sentetik monofilamentler dahil) .
Rep. of Korea
Türkiye
4.430.615
3.755.865
149
Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyonundaki maddelerden elde
5407 edilen dokunmuş mensucat dahil).
Çin
Hindistan
Türkiye
2.703.831
1.110.953
1.331.956
176.301
Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.05 Pozisyonundaki maddelerden elde edilen
5408 dokunmuş mensucat dahil).
Türkiye
197.709
632
Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85den az, m2 .ağırlığı 170
5513 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler).
Çin
2.623.899
2.596.269
Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) (kauçuk veya plastik emdirilmiş,
5607 sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın).
Türkiye
1.226.515
3.179
Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden düğümlü veya sarmalı yer
5702 kaplamaları (hazır eşya halinde olsun olmasın).
Türkiye
Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları(tufte edilmiş) (hazır eşya
5703 halinde olsun olmasın) .
Türkiye
Keçeden halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (tufte veya floke
5704 edilmemiş) (hazır eşya halinde olsun olmasın) .
Türkiye
Diğer halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları (hazır eşya halinde olsun
5705 olmasın).
Türkiye
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç); parça, şerit veya motif
5804 halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki mensucat hariç).
Türkiye
Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (59.02
5903 pozisyonundakiler hariç).
Türkiye
6006 Diğer örme mensucat.
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
627.922
204.484
546.012
429
210.005
3.007
227.875
2.268
40.976
13.948
545.167
1.545
268.533
13
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Türkiye
Değer (ABD Doları)
45.952
Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, pantolonlar, askılı
6103 ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (örme) (yüzme kıyafeti hariç).
Çin
Türkiye
2.961.947
2.831.290
29.221
Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler, etekler,
pantoIon etekler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortIar
6104 (örme) (yüzme kıyafeti hariç) .
Çin
Türkiye
6105 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme) .
Türkiye
7.189.444
6.896.907
135.323
565.896
40.840
6106 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler, gömlek -bluzlar (örme) .
Türkiye
59.699
4.871
Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri, pijamalar, bornozlar,
6107 robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme).
Türkiye
36.993
1.528
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler,
6108 pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya (örme) .
Türkiye
57.632
496
6109 Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) .
Türkiye
6110 Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya (örme) .
Türkiye
6111 Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı (örme) .
Türkiye
6112 Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri (örme) .
Türkiye
6114 Diğer giyim eşyası (örme) .
Türkiye
Külotlu çoraplar, taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar, soketler, dereceli olarak baskı yapan
6115 çoraplar (örneğin varis çorapları) ve patik şeklinde çoraplar dahil (örme veya dokuma)
Türkiye
Giyim eşyasının diğer aksesuarı (örme) ; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarının parçaları
6117 (örme) .
Türkiye
1.985.404
65.048
482.236
12.607
62.849
3.141
352.240
1.630
561.768
4.406
506.596
7.641
135.578
798
Erkekler veya erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar
6201 (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (62.03 pozisyonundakiler hariç).
Türkiye
507.026
2.076
Kadın ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak
6202 ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (62.04 pozisyonundakiler hariç) .
Türkiye
350.954
6.458
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
14
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Değer (ABD Doları)
Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, pantolonlar, askılı
6203 ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (yüzme kıyafeti hariç) .
Çin
Fransa
Türkiye
4.794.719
1.824.109
1.436.732
472.464
Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler, etekler,
pantolon etekler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar
6204 (yüzme kıyafetleri hariç).
Türkiye
6205 Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler.
Türkiye
1.372.749
639.602
1.344.677
274.754
6206 Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar.
Türkiye
291.416
136.159
Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece gömlekleri, pijamalar,
6207 bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya.
Türkiye
56.443
3.676
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler ve
6208 külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya.
Türkiye
6209 Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı.
Türkiye
6211 Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri; diğer giyim eşyası.
Çin
Fransa
Türkiye
18.014
722
134.439
41.931
12.940.776
1.210.958
9.469.698
217.621
Sütyenler, korseler, korse kemerler, pantolon askıları, çorap bağları, jartiyerler ve benzeri eşya
6212 ve bunlar için parçalar (örülmüş olsun olmasın).
Türkiye
6213 Mendiller.
Türkiye
6214 Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya.
Türkiye
6215 Boyun bağları, papyonlar ve kravatlar.
Türkiye
Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarının parçaları
6217 (62.12 pozisyonundakiler hariç)
Türkiye
6301 Battaniyeler ve diz battaniyeleri.
Türkiye
6302 Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri.
Türkiye
6303 Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları.
Fransa
Türkiye
6304 Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç).
Tayland
Türkiye
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
98.750
130
7.623
6.078
123.270
2.037
48.629
13.298
1.028.186
978
224.180
34.117
2.246.460
28.484
2.802.361
1.638.272
109
2.006.261
1.366.178
5.648
15
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
6305 Ambalaj için torba ve çuvallar.
Çin
Türkiye
Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına
6306 mahsus yelkenler, kamp eşyası.
Türkiye
6307 Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil).
Türkiye
6309 Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya
Belçika
Kanada
Czech Rep.
Almanya
İtalya
Rep. of Korea
Hollanda
Polonya
Hindistan
A.B.D.
Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar (ayakkabının
yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış
6401 veya birleştirilmemiş).
Türkiye
6402 Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar.
Çin
Fransa
Türkiye
Değer (ABD Doları)
3.638.232
1.955.178
994.131
1.517.023
115
1.391.874
1.396
39.013.405
4.086.104
3.302.284
1.987.223
5.477.840
3.974.275
5.972.802
6.148.675
2.542.033
1.571.148
1.356.069
311.128
9.905
8.145.016
6.066.409
1.001.376
8.817
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü
6403 deriden olan ayakkabılar.
Çin
Fransa
İtalya
Türkiye
11.360.736
2.018.477
2.972.373
5.377.838
46.965
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü
6404 dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar.
Çin
Türkiye
6405 Diğer ayakkabılar.
Türkiye
1.392.029
1.145.300
6.048
1.414.152
64.930
Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler (kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar
6501 yapılmamış) (boyuna yarılmış olanlar dahil).
Türkiye
Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş şapkalar ve diğer
başlıklar, parça halinde (fakat şerit halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun
6505 olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın).
Türkiye
6506 Diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın).
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
1.881
1.700
818.930
16.209
1.351.077
16
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Çin
Türkiye
Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler
6601 dahil).
Çin
Türkiye
Yapma çicekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı; yapma çiçekler, yapraklı dallar ve
6702 meyvalardan mamul eşya.
Türkiye
Değer (ABD Doları)
1.005.644
3.761
1.993.183
1.888.993
6.126
691.168
356
İnsan saçından, hayvan kıllarından veya dokumaya elverişli diğer maddelerden peruklar,
sakallar, kaşlar, kirpikler, perçemler ve benzerleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya
6704 yer almayan insan saçından diğer eşya.
Çin
6.489.183
5.249.797
Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç) ve mamulleri (68.01
pozisyonunda yer alanlar hariç); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde
taşlar ve benzerleri (takviye edilmiş olsun olmasın); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) suni olarak
6802 boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar.
Çin
5.579.701
3.386.692
6807 Asfalttan veya benzeri maddelerden eşya (petrol bitümeni veya taşkömürü zifti gibi).
Çin
2.289.577
1.126.208
Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından,
testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve
6808 benzerleri(çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş)
Türkiye
6809 Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya.
Türkiye
İşlenmiş amyant (lif halinde) ; amyant veya amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar; bu
karışımlardan veya amyanttan eşya (iplikler, mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar,
6812 contalar gibi) (takviye edilmiş olsun olmasın) (68.11 veya 68.13 pozisyonları hariç).
Türkiye
13.677
961
927.364
56.266
28.298
335
6904 Seramikten inşaat tuğlaları (kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları ve benzeri eşya) .
Çin
1.872.902
1.838.885
Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilasız veya sırsız
6907 seramikten mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın).
Çin
Türkiye
2.936.475
1.949.898
86.441
Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilalı veya sırlı
6908 mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın) .
Çin
İtalya
İspanya
Seramikten musluk taşları, lavabolar, lavabo ayakları, küvetler, bideler, alafranga tuvaletler,
6910 rezervuarlar, pisuarlar ve sıhhi tesisatta kullanılan benzeri diğer eşya.
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
12.259.134
7.004.117
1.247.374
2.462.190
2.378.980
17
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Türkiye
Değer (ABD Doları)
1.579
6911 Porselenden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası.
Türkiye
573.590
1.562
6912 Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar hariç).
Türkiye
309.709
192
Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya
7005 yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş.
Türkiye
611.354
5.650
7007 Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan].
İtalya
Türkiye
7008 Çok katlı yalıtım camları.
Türkiye
7009 Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil).
Türkiye
Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar
(eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları;
7010 camdan tıpa, kapak ve benzerleri.
Polonya
Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18
7013 pozisyonundakiler hariç).
Çin
Türkiye
3.062.287
2.084.543
867
430.460
514
643.793
4.946
2.004.215
1.136.707
2.554.445
1.411.439
262.808
Bina veya inşaat için dökme veya kalıp camdan kaldırım blokları, tuğlalar, karolar, kiremitler ve
diğer eşya [takviye edilmiş (telli) olsun olmasın];mozaik ve benzeri tezyinat için cam küpler ve
diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın); vitray halinde birleştirilmiş camlar; çok hücreli
7016 cam (cam köpüğü) (blok, pano, levha ve benzeri şekillerde).
Türkiye
505.467
210
7019 Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş mensucat gibi).
Türkiye
777.739
3.111
Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya
7116 terkip yoluyla elde edilmiş).
Türkiye
7117 Taklit mücevherci eşyası .
Türkiye
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak
7208 haddelenmiş) (kaplanmamış).
Çin
Japan
Türkiye
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya daha fazla, soğuk
7209 haddelenmiş, kaplanmamış).
Çin
Türkiye
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
64.119
435
433.562
1.275
8.882.649
1.258.949
2.359.285
1.771.985
2.456.236
1.235.951
267.358
18
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar
7210 (kaplanmış olanlar).
Çin
Hindistan
Türkiye
Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmamış
7211 olanlar).
Türkiye
Değer (ABD Doları)
14.053.380
5.325.254
7.291.370
149.478
256.469
93.850
7213 Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) .
Çin
Portekiz
Türkiye
Ukrayna
16.971.508
9.221.970
2.975.771
416.790
3.467.764
Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş,
7214 haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil).
Çin
Fransa
Portekiz
Hindistan
Türkiye
7215 Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar.
Türkiye
7216 Demir veya alaşımsız çelikten profiller.
Çin
Türkiye
7217 Demir veya alaşımsız çelikten teller.
Çin
Türkiye
51.977.010
31.825.648
2.442.125
4.908.126
1.167.273
10.856.699
2.276.543
1.997.652
5.246.891
1.986.901
933.456
1.240.832
1.127.795
45.680
7227 Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde).
Çin
Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde
7228 kullanılan içi boş çubuklar.
Çin
7229 Diğer alaşımlı çelikten teller.
Türkiye
29.176.267
11.955.071
439.432
188
Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontrraylar, makas dilleri,
makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler,
yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi
7302 veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar.
Belçika
Güney Afrika Cumhuriyeti
İspanya
7303 Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller.
Çin
Almanya
İspanya
Türkiye
7304 Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller.
Arjantin
10.327.245
1.195.897
5.067.204
3.427.785
5.504.260
1.008.337
2.954.013
1.001.185
5.781
56.571.115
19.624.174
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
6.649.479
6.649.479
19
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Belçika
Çin
Fransa
Endonezya
İtalya
Mexico
Türkiye
Birleşik Krallık
A.B.D.
Değer (ABD Doları)
3.149.196
9.195.232
3.620.931
3.557.740
1.016.643
7.185.778
43.708
1.382.026
2.405.692
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış)
7305 (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup, dış çapı 406, 4 mm.yi geçenler).
Almanya
Rep. of Korea
4.923.633
1.735.127
1.635.310
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak
7306 yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış) .
Brezilya
Çin
Türkiye
19.055.291
1.412.805
11.685.991
2.635.150
7307 Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve manşonlar gibi) .
Belçika
Çin
Fransa
İtalya
Türkiye
A.B.D.
16.680.199
2.556.133
2.092.354
6.022.652
2.273.779
8.698
1.185.123
Demir veya çelikten inşaat (94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı
(köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri,
çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar,
parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar,
7308 profiller, borular ve benzerleri.
Brezilya
Çin
Fransa
Israel
İtalya
Lübnan
Portekiz
Hindistan
Türkiye
Birleşik Krallık
96.589.517
3.592.594
45.701.283
7.335.347
1.586.000
9.021.718
1.752.274
3.787.299
12.701.590
541.470
4.951.137
Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik
veya termik tertibatı olmayan demir veya çelikten depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar
(ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın).
7309
Türkiye
Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar, örme halatlar, bucurgat
7312 halatları ve benzerleri (elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmemiş).
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
3.355.345
20.646
4.974.833
20
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
A.B.D.
Demir veya çelikten dikenli teller; demir veya çelikten çit yapmada kullanılacak türde burulmuş
7313 çember veya yalınkat düz tel (dikenli olsun olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı teller
Türkiye
Değer (ABD Doları)
1.077.680
806.517
28.954
Demir veya çelik tellerden mensucat (sonsuz veya devamlı bantlar dahil), ızgara, ağ ve
7314 kafeslikler; demir veya çelikten metal depluvayye.
Çin
Türkiye
7315 Demir veya çelikten zincirler ve aksamı.
Türkiye
2.641.335
1.084.425
97.976
2.492.471
8.024
Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çiviler (83.05
pozisyonundakiler hariç) ve benzeri eşya (başları diğer maddelerden olsun olmasın fakat başları
7317 bakırdan olanlar hariç).
Çin
2.421.754
2.297.765
Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli vidalar, perçin çivileri,
7318 pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondelalar dahil) ve benzeri eşya.
Çin
Fransa
Türkiye
7320 Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları.
Türkiye
9.237.068
1.626.927
4.085.037
34.334
541.875
1.653
Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları (merkezi ısıtmada yardımcı kazanlarla
birlikte kullanılanlar dahil), barbeküler, mangallar, gaz ocakları, tabak ısıtmaya mahsus ocaklar
ile ev işlerinde kullanılan elektrikli olmayan benzeri her türlü cihazlar ile bunların aksam ve
7321 parçaları.
Türkiye
2.433.290
632.320
Demir veya çelikten ısıtması elektrikli olmayan merkezi ısıtmaya mahsus radyatörler, aksam ve
parçaları; demir veya çelikten ısıtması elektrikli olmayan, motorlu bir hava püskürtücüsü veya
vantilatörü olan sıcak hava jeneratörleri ve distribütörleri (aynı zamanda soğuk hava veya
7322 kondisyone hava verebilen distribütörler dahil) ve bunların aksam ve parçaları.
Türkiye
Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı; demir veya
çelik yünü; demir veya çelikten sünger ve temizleme veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler
7323 ve benzerleri.
Çin
Türkiye
7324 Demir veya çelikten sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksam ve parçaları.
Türkiye
7325 Demir veya çelikten diğer dökme eşya.
Çin
Türkiye
7326 Demir veya çelikten diğer eşya.
Çin
Fransa
Almanya
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
378.562
1.693
3.357.873
2.197.049
17.722
631.620
6.621
1.610.152
1.230.815
3.068
21.038.712
3.422.535
2.886.110
1.693.128
21
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Değer (ABD Doları)
İtalya
Norveç
Türkiye
Birleşik Krallık
A.B.D.
7403 Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham).
Türkiye
2.572.949
1.019.628
82.390
1.122.585
3.383.235
34.713
2.740
Bakırdan veya başları bakırdan ve gövdeleri demir ve çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler,
yivli çiviler ve benzerleri (83.05 pozisyonuna girenler hariç) ; bakırdan civata ve somunlar,
çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondela dahil)
7415 ve benzeri eşya.
Türkiye
7604 Aluminyumdan çubuklar ve profiller.
Çin
Lübnan
Türkiye
69.784
100
5.540.414
2.129.824
2.588.476
392.821
7606 Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0, 2 mm. yi geçenler).
Çin
Hindistan
Türkiye
5.430.090
3.294.388
1.667.335
18.343
7609 Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve benzerleri)
Türkiye
Aluminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar,
sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri,
korkuluklar, parmaklıklar gibi) (94.06 pozisyonundaki prefabrik inşaatlar hariç); inşaatta
7610 kullanılmak üzere hazırlanmış aluminyum saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri) .
Çin
Fransa
İtalya
Aluminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole
7614 edilmemiş olanlar).
Hindistan
Aluminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve
bunların aksamı; aluminyumdan süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya,
7615 eldivenler ve benzerleri.
Türkiye
7616 Aluminyumdan diğer eşya.
Tunus
Türkiye
7806 Kurşundan diğer eşya.
Şili
128.001
16.242
8.105.958
2.724.180
2.378.407
1.424.649
8.651.141
7.774.316
681.614
14.517
2.681.804
1.092.827
77.405
1.508.508
1.387.403
8202 EI testereleri; her tür testere ağızları (freze testereler ve dişsiz testere ağızları dahil) .
Türkiye
606.059
1.342
Eğeler, törpüler, pensler (kesici ağızları dahil), kerpetenler, cımbızlar, tenekeci makasları, boru
8203 kesicileri, civata kesicileri, zımbalar ve benzeri el aletleri.
Türkiye
533.512
9.641
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
22
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Değer (ABD Doları)
Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları (dinamometrik anahtarlar dahil; fakat kılavuz anahtarlar
8204 hariç), değişebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın).
Türkiye
1.008.603
3.478
Tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri (camcı elmasları dahil); kaynak lambaları;
mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri (makinalı aletlerin aksam, parça veya teferruatlarını
teşkil edenler hariç), örsler, portatif demirci ocakları; el ile veya pedalla işleyen çatkılarıyla
8205 birlikte bileğiler.
Çin
Fransa
Türkiye
6.361.458
1.306.271
1.796.923
3.908
El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri (basınçla
çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme,
tornalama, vidalama gibi) (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus
haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler dahil).
8207
Fransa
Türkiye
Birleşik Krallık
A.B.D.
8208 Mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar.
Türkiye
13.705.906
2.084.269
1.598
1.013.748
3.891.067
161.663
510
8209 Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar; uçlar ve benzeri uçlar (sermetlerden).
Türkiye
124.451
5.204
Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında veya servisinde kullanılan, ağırlığı 10 kg. veya daha az
8210 olan elle işleyen mekanik aletler .
Türkiye
105.177
26.169
Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın) (82.08 pozisyonundakiler hariç) (kapanan
8211 budama çakıları ve ağızları dahil).
Türkiye
307.727
1.272
Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker
8215 maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası.
Türkiye
Adi metallerden kilitler, sürgüler ve asma kilitler (anahtarlı, şifreli veya elektrikli); adi
metallerden bir kilidi olan, mesnetli veya mesnetsiz kancalar; bunların adi metallerden
8301 anahtarları.
Çin
Türkiye
3.252.482
2.679.994
11.397
Adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya (mobilya, kapı, merdiven, pencere, panjur,
karoseri, eyer takımları, bavul, sandık, mahfaza ve benzeri eşya için); adi metallerden sabit
askılıklar, şapka askıları, dirsekler ve benzeri eşya; adi metallerden donanımları ile birlikte olan
8302 küçük tekerlekler; adi metallerden otomatik kapı kapayıcıları.
Çin
Türkiye
3.171.323
1.173.405
55.435
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
879.876
765
23
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Adi metallerden kasalar, kasa daireleri için zırhlı kapı ve bölmeler, emniyetli çekmeceler,
8303 kutular ve benzeri eşya.
Türkiye
Değer (ABD Doları)
569.284
1.996
8307 Adi metallerden eğilip bükülebilen borular (boru bağlantı parçalarıyla birlikte olsun olmasın).
Fransa
Türkiye
9.747.100
9.231.121
1.348
Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen
kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri
8309 teferruat.
İtalya
Türkiye
3.976.657
3.414.866
1.177
Adi metallerden veya metal karbürlerden teller, çubuklar, ince borular, levhalar, elektrotlar ve
benzeri eşya (lehim ve kaynak işlerinde yahut metallerin veya metal karbürlerin bir noktada
toplanması işlemlerinde kullanılmak amacıyla temizleyici veya eritici maddelerle üzerleri
kaplanmış veya içleri doldurulmuş); püskürtme usulüyle metal kaplamacılığında kullanılan
8311 aglomere adi metal tozlarından teller ve çubuklar.
Fransa
Türkiye
2.837.769
1.036.618
94.264
Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su
8402 kazanları hariç); kızgın su kazanları.
İtalya
Hindistan
Türkiye
8.012.289
1.751.967
5.011.836
420
84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar
(ekonomizörler, kızgın su hasıl edenler, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su
8404 buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörler.
Belçika
1.949.112
1.382.070
Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın); su ile işleyen asetilen
8405 jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın).
Fransa
Türkiye
1.131.833
1.109.750
6.158
8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel ).
Fransa
6.429.554
4.534.262
8409 Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları.
Belçika
Fransa
Hollanda
Türkiye
8410 Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler.
Türkiye
8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri.
Fransa
İtalya
Lithuania
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
23.324.306
5.531.666
7.104.776
5.615.397
6.533
799.781
8.957
18.609.333
1.855.469
9.705.265
3.224.050
24
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
A.B.D.
8412 Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar.
Hollanda
Türkiye
A.B.D.
Değer (ABD Doları)
3.221.432
8.796.598
1.968.131
998
2.887.972
8413 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri.
Belçika
Çin
Fransa
İtalya
Türkiye
Birleşik Krallık
A.B.D.
43.668.706
1.545.179
5.009.066
21.751.772
2.716.908
27.935
1.197.576
4.320.813
Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar (vantilatörler ve
8414 aspiratörler); bir aspiratörü olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın).
Belçika
Çin
Fransa
İtalya
Rep. of Korea
Hollanda
Türkiye
Birleşik Krallık
25.227.500
1.960.723
3.158.692
5.769.257
6.980.713
1.501.423
1.236.325
24.685
1.595.038
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar)
8415 (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil).
Çin
Fransa
Singapur
Tayland
Türkiye
16.551.486
9.298.046
1.852.689
1.113.789
2.463.260
9.624
Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri; mekanik kömür taşıyıcıları
8416 (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil).
Türkiye
Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları
8417 dahil).
Türkiye
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı
8418 pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) .
Çin
Fransa
Hollanda
Tayland
Türkiye
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
907.481
844
779.586
41.650
17.416.117
8.480.764
2.180.594
2.334.182
1.049.209
209.798
25
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Değer (ABD Doları)
Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale
koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi)
maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun
olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar hariç) (ev işlerinde kullanılmaya
mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları.
8419
Çin
Fransa
İtalya
Malezya
Türkiye
16.769.816
2.195.286
4.113.060
5.581.666
2.067.072
4.789
Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya
8421 arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar.
Belçika
Çin
Fransa
Almanya
Rep. of Korea
Slovakia
Türkiye
Birleşik Krallık
A.B.D.
26.337.476
3.224.099
1.583.118
8.671.392
1.140.033
2.038.136
2.505.735
30.752
1.658.838
1.492.102
Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus
makinalar; şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye
veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları
kapsüllemeye mahsus makinalar; diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek
8422 ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) ;içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar.
Fransa
İtalya
Polonya
Türkiye
15.159.471
2.047.094
8.485.431
1.337.497
137.765
Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler hariç) (tartarak sayan ve
8423 kontrol eden baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar.
Türkiye
1.330.075
36.247
Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus
mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş
olsun olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları
8424 ve benzeri püskürtme makinaları.
Fransa
Güney Afrika Cumhuriyeti
Türkiye
7.154.358
3.382.729
1.025.325
381
8425 Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç); bucurgatlar ve ırgatlar; krikolar.
Türkiye
A.B.D.
3.914.374
15.870
1.918.668
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
26
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma
çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve
8426 vinçli yük arabaları.
Çin
Fransa
İtalya
İspanya
Türkiye
A.B.D.
8427 Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları.
Belçika
Kanada
Çin
Fransa
Değer (ABD Doları)
25.854.634
11.002.798
2.553.545
5.356.952
1.038.210
2.025
3.099.182
8.262.528
1.222.744
1.127.604
1.204.879
1.157.087
Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar
8428 (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi).
Çin
Fransa
Türkiye
10.303.938
2.732.430
2.259.826
203.858
Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus
makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini
8429 tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri.
Austria
Belçika
Çin
Finland
Fransa
İtalya
Japan
Rep. of Korea
Hollanda
Portekiz
Hindistan
Güney Afrika Cumhuriyeti
63.263.267
1.075.229
4.617.177
28.153.407
1.288.426
3.112.994
1.722.724
3.200.585
2.024.552
1.872.820
3.524.918
3.501.166
4.659.270
Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması,
sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve
8430 cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri.
Çin
Finland
Rep. of Korea
Malezya
Sweden
Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya
8431 elverişli aksam ve parçalar.
Belçika
Çin
Fransa
Almanya
İtalya
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
23.374.820
9.159.397
1.778.780
6.065.570
1.511.570
1.289.394
91.710.335
4.951.702
7.550.283
29.224.699
1.584.064
3.069.835
27
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Hollanda
Portekiz
Singapur
Sweden
Türkiye
Birleşik Krallık
A.B.D.
Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta
8432 kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler.
Türkiye
Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman
balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve ot biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları
ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar (
8433 84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç).
Türkiye
Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai
amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı
8438 veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç).
Belçika
Fransa
İtalya
Hollanda
Türkiye
Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına
8439 mahsus makina ve cihazlar.
Türkiye
Değer (ABD Doları)
4.648.530
2.512.003
4.560.438
1.496.539
2.946
4.694.231
21.919.800
1.982.309
345.901
883.655
3.500
17.051.924
3.865.097
1.328.190
2.475.533
5.457.042
433.406
49.109
536
Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya
mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın);
8443 bunların aksam, parça ve aksesuarları
Fransa
8.446.439
5.371.638
8450 Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) .
Türkiye
1.348.795
130.973
Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde mamullerinin
yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulması, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi
(ısı ile yapıştıran presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdirilmesine
mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç) ve zemin kaplamalarının imalatında
kullanılan (linoleum gibi) mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı
8451 top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar.
Türkiye
687.427
58.866
Dikiş makinaları (84.40 pozisyonundaki kitap dikme makinaları hariç); özellikle dikiş makinaları
8452 için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş makinalarının iğneleri.
Türkiye
8455 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri.
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
391.806
52.520
3.053.362
28
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Çin
Değer (ABD Doları)
1.597.516
Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde beIirtilmeyen veya
yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşIama veya dişli tamamlama
8461 tezgahları, testere, diIme tezgahları ve diğer takım tezgahIarı.
Türkiye
801.426
3.653
Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları
(presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı
kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri
8462 veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler.
İtalya
6.574.104
5.531.940
Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye
mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus
8465 makinalar dahil).
Çin
Almanya
Türkiye
5.339.476
1.163.976
1.326.533
18.860
Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli
aksam, parça ve aksesuar (işlenecek parçaları tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde
açılan pafta kafaları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsus diğer tertibat dahil); elde
8466 kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin alet tutucuları.
Türkiye
El ile kullanılan, pnömatik , hidrolik veya elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu olan
8467 aletler .
Çin
Fransa
Türkiye
2.106.665
202
5.079.227
1.088.625
2.191.503
3.746
Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve
bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline
8471 dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar.
Fransa
Almanya
Türkiye
A.B.D.
21.307.000
9.510.550
4.639.231
2.575
1.214.555
Diğer büro makinaları (hektografik veya mumlu kağıtla çalışan teksir makinaları, adres basma
makinaları, para ayırma, sayma veya paketleme makinaları, otomatik banknot verme
8472 makinaları, kurşun kalem açma cihazları, delikli veya tel zımba makinaları gibi).
Macaristan
Türkiye
1.765.738
1.054.288
64.685
Sadece veya esas itibariyle 84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya
8473 elverişli aksam, parça ve aksesuarlar (kutular, kılıflar ve benzerleri hariç).
Fransa
Birleşik Krallık
5.972.037
2.187.872
1.393.659
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
29
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar
dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya
yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleşmemiş
çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba
dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları
8474 yapmaya mahsus makinalar.
Çin
Fransa
İtalya
Lübnan
Hindistan
Güney Afrika Cumhuriyeti
İspanya
Türkiye
Birleşik Krallık
Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin
8477 işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar.
Fransa
Bu faslın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan
8479 makinalar ve mekanik cihazlar.
Kanada
Çin
Fransa
İtalya
Malezya
Singapur
Güney Afrika Cumhuriyeti
Türkiye
Birleşik Krallık
A.B.D.
Değer (ABD Doları)
38.836.088
17.546.581
2.078.831
1.510.601
1.310.627
3.516.268
2.228.406
1.011.676
1.619.460
3.594.638
7.039.099
5.468.880
51.428.750
1.371.501
7.260.634
7.435.639
5.429.318
1.639.844
3.441.048
2.013.103
138.754
1.344.440
16.960.376
Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları;döküm modelleri;
metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam, mineral maddeler, kauçuk veya plastik
8480 maddeler için kalıplar.
Türkiye
1.861.784
15.350
Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve
8481 benzeri cihazlar (basınç düşürücü valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil).
Avustralya
Belçika
Çin
Fransa
İtalya
Hollanda
Norveç
Romania
Singapur
Türkiye
Birleşik Krallık
A.B.D.
87.578.629
1.981.578
1.716.280
2.709.745
33.461.016
7.025.692
1.563.756
1.764.875
7.697.816
1.625.732
126.366
16.866.556
6.564.661
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
30
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Değer (ABD Doları)
8482 Her nevi rulmanlar.
Türkiye
2.529.111
8.463
Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar; yatak kovanları ve mil
yatakları; dişliler ve dişli sistemleri; bilyalı ve makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız
değiştiriciler (tork "torque" değiştiricileri dahil) volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil);
8483 kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil).
Türkiye
A.B.D.
6.957.512
5.157
1.181.739
Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada daha fazla metal tabakalardan
yapılmış contalar; poşet, zarf veya benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup
8484 halinde tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar.
Fransa
Türkiye
3.479.456
1.495.719
257
Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan makinaların aksam ve parçaları
(elektrik konnektörleri, izolatörler, bobinler, kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve parçalar
8487 hariç).
Belçika
Türkiye
Birleşik Krallık
A.B.D.
8.967.250
1.204.371
347
5.645.699
1.016.559
8501 Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]
Fransa
Singapur
Türkiye
A.B.D.
9.283.535
3.192.697
1.013.948
10.504
1.290.537
8502 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri.
Belçika
Brezilya
Çin
Fransa
İtalya
Lübnan
Hindistan
Türkiye
Sadece veya esas itibariyle 85.01 veya 85.02 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli
8503 aksam ve parçalar.
Belçika
Çin
Fransa
İspanya
45.448.246
7.847.153
1.883.478
13.134.507
13.963.620
1.952.895
3.397.763
1.445.159
71.830
8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler.
Çin
Fransa
İtalya
Türkiye
Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun
8507 olmasın) .
Fransa
26.197.498
1.674.991
4.726.085
15.133.046
118.534
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
6.587.598
1.558.850
1.104.926
1.542.534
1.176.529
5.211.753
1.420.143
31
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Değer (ABD Doları)
Türkiye
8508 Vakumlu eIektrik süpürgeleri .
Türkiye
57.020
133.712
1.622
Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar ( 85.08
8509 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç )
Türkiye
649.491
787
Kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı motorlarda kullanılmaya mahsus
elektrikli ateşleme veya hareket ettirme tertibat ve cihazları (örneğin; ateşleme manyetoları,
dinamo manyetoları, ateşleme bobinleri, ısıtma ve ateşleme bujileri, marş
motorları);jeneratörler (örneğin; dinamolar, alternatörler) ve bu tür motorlarla birlikte kullanılan
8511 konjonktörler-disjonktörler.
Türkiye
A.B.D.
MotorIu taşıtIarda, bisikletlerde veya motosikletIerde kuIIanıIan türden elektrikIi aydınIatma
veya işaret cihazIarı (85.39 pozisyonunda yer alan eşya hariç), cam siliciler, buzIanma veya
8512 buğulanmayı önleyici tertibat.
Türkiye
3.404.633
6.573
2.022.590
593.596
2.195
Kendi enerji kaynakları (örneğin; kuru piller, akümülatörler, manyetolar) ile çalışan portatif
8513 elektrik lambaları (85.12 pozisyonunda yer alan aydınlatma cihazları hariç).
Çin
2.608.798
2.385.353
Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı
yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya
8514 mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları.
Hindistan
3.553.787
3.006.267
Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik,
elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus
makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sermetlerin sıcak olarak
8515 püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar.
Fransa
İtalya
Türkiye
4.012.157
1.196.315
1.642.807
27.769
Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya
toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik
cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları)
ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar;
8516 elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) .
Çin
Fransa
Türkiye
4.074.314
1.274.255
1.021.352
466.471
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
32
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Değer (ABD Doları)
Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses,
görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz
ağlarda ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), ( 84.43,
8517 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç )
Çin
Fransa
Israel
Hollanda
Slovakia
Türkiye
32.402.921
11.228.803
5.511.232
1.087.000
1.972.607
5.719.030
631
Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa
takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar( bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir
mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler;elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım
8518 halindeki ses amplikatörleri.
Fransa
3.774.441
2.621.455
8521 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın).
Çin
Sadece ve esas itibariyle 85.19 veya 85.21 Pozisyonlarında yer alan cihazların aksam, parça ve
8522 aksesuarı .
Almanya
Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama
aygıtları, akıllı kartlar ve diğer masnetler ( kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine
8523 mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)
Çin
Fransa
Lübnan
Polonya
Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar ( alıcı cihazı veya ses kaydetme yada
kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları, dijital
8525 kameralar ve görüntü kaydedici kameralar
Fransa
Türkiye
Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye
8526 mahsus telsiz kontrol cihazları.
Fransa
Almanya
1.540.130
1.168.920
5.007.738
4.937.702
8.163.312
1.581.032
2.733.544
1.790.079
1.010.266
2.766.637
1.166.593
575
3.078.509
1.653.917
1.079.785
Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı
cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla
8528 birlikte olsun olmasın).
Çin
Fransa
Tayland
Türkiye
7.767.765
1.879.427
2.677.419
1.226.310
2.284
Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazları (örneğin; ziller, sirenler, gösterge tabloları, hırsızlığa
8531 veya yangına karşı alarmlar) (85.12 veya 85.30 pozisyonlarında yer alanlar hariç).
2.364.318
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
33
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Fransa
Türkiye
8532 Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri.
Türkiye
Değer (ABD Doları)
1.060.128
1.328
207.941
1.508
Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devrelerinin anahtarlanması(açılıp kapatılması) veya
korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus
elektrik teçhizatı (örneğin; anahtarlar, sigortalar, yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayıcılar, dalga
8535 bastırıcılar, fişler ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları).
Türkiye
2.784.639
332
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya korunmasına veya
elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı
(örneğin; anahtarlar, röleler, sigortalar, dalga bastırıcılar, fişler, prizler ve soketler, ampul
duyları ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları); optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için
8536 bağlayıcılar)
Çin
Fransa
İtalya
Türkiye
16.782.296
1.092.412
6.602.884
4.053.789
166.207
Elektriğin kontrol veya dağıtımına mahsus olup, 85.35 veya 85.36 pozisyonlarında yer alan iki
veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar, panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer
mesnetler (90. fasılda yer alan alet ve cihazlarla donanmış olanlar dahil) ve sayısal kontrol
8537 cihazları (85.17 pozisyonunda yer alan cihazlar hariç) .
Çin
Fransa
İtalya
Türkiye
30.601.039
5.358.598
5.379.676
14.956.075
169.909
Sadece ve esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında yer alan cihazlarda
8538 kullanılmaya uygun aksam ve parçalar.
Fransa
İtalya
Türkiye
Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far üniteleri ve mor ötesi veya kızıl
8539 ötesi ışınlı ampuller dahil);
Çin
Türkiye
7.026.463
1.815.084
2.898.315
37.083
3.223.706
1.713.637
1.211
Sıcak katodlu, soğuk katodlu veya foto katodlu valfler, tüpler ve lambalar (örneğin; vakumlu
veya buhar veya gaz doldurulmuş lamba, tüp ve valfler, civa buharlı redresör tüpleri, katod ışınlı
8540 tüpler, televizyon kameralarına mahsus valf ve tüpler).
Türkiye
38.123
8.994
Diyodlar, transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; ışığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül
halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); ışık
8541 yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller.
Almanya
2.905.803
1.104.286
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
34
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel
kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun
olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçalarıyla veya
8544 elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın).
Çin
Fransa
İtalya
Lübnan
Hollanda
Slovakia
Türkiye
A.B.D.
8546 Her tür maddeden elektrik izolatörleri.
İtalya
Türkiye
8602 Diğer lokomotifler; lokomotif tenderler.
Güney Afrika Cumhuriyeti
A.B.D.
8606 Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu veya tramvay vagonları.
Güney Afrika Cumhuriyeti
Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme; demiryolları, tramvaylar,
karayolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektro
mekanik dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları; bunların aksam ve
8608 parçaları.
Türkiye
Değer (ABD Doları)
48.992.943
9.359.053
9.042.362
6.471.698
5.703.855
2.268.331
2.098.767
3.244.682
4.713.336
14.920.278
14.223.035
4.734
12.636.399
10.879.699
1.756.700
7.878.847
7.806.487
145.385
700
Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerler (sıvıların
8609 taşınmasına mahsus konteynerler dahil).
Çin
Portekiz
Güney Afrika Cumhuriyeti
Türkiye
8701 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç).
Belçika
Çin
Fransa
Almanya
İtalya
Hollanda
Türkiye
A.B.D.
13.432.794
7.666.647
1.848.356
1.166.110
49.955
41.147.337
11.014.171
18.119.458
1.515.875
3.652.915
1.128.164
1.137.813
157.177
1.104.264
8702 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlutaşıtlar.
Hindistan
Egypt
11.141.885
2.573.617
7.403.906
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02
8703 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil).
Belçika
Kanada
Fransa
70.652.764
34.926.072
1.726.270
5.937.476
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
35
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Almanya
Japan
Rep. of Korea
Hollanda
Birleşik Krallık
A.B.D.
8704 Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar.
Belçika
Brezilya
Çin
Fransa
Almanya
İtalya
Hollanda
Portekiz
Hindistan
Güney Afrika Cumhuriyeti
İspanya
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç)
(örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol
süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji
8705 üniteleri).
Çin
Fransa
Almanya
İtalya
8706 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler.
Türkiye
8708 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı.
Belçika
Brezilya
Çin
Fransa
İtalya
Portekiz
Türkiye
Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus,
kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon
8709 platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları.
Türkiye
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun
8711 olmasın); sepetler.
Çin
Hindistan
8714 87.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı.
Hindistan
Türkiye
Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam
8716 ve parçaları.
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
Değer (ABD Doları)
7.147.791
2.928.899
2.058.087
1.226.888
1.386.942
8.500.809
103.755.636
20.226.059
8.327.106
34.933.200
4.333.417
7.509.437
2.317.505
8.369.986
3.322.769
6.151.642
2.325.520
1.842.080
28.271.858
12.722.157
7.134.165
2.224.590
3.078.320
251.429
250
26.866.106
1.407.659
1.012.310
6.383.765
4.963.862
5.462.288
2.182.101
111.513
1.075.713
250
16.650.548
8.282.864
7.370.547
2.574.256
2.063.280
901
17.563.791
36
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
EŞYANIN TANIMI
G.T.İ.P.
Belçika
Brezilya
Çin
Fransa
Türkiye
Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını
8802 fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları.
Çin
Almanya
Slovenia
8803 88.01 veya 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parçaları.
Fransa
Almanya
Hindistan
Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya
8901 mahsus benzeri deniz taşıtları.
Fransa
Değer (ABD Doları)
2.825.641
1.820.931
9.296.553
1.157.458
756.577
27.671.219
17.687.000
2.390.390
6.616.236
9.187.844
3.418.263
1.029.314
2.736.711
19.699.544
19.679.748
8903 Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar.
Fransa
2.578.004
1.849.619
Fener gemileri, yangın söndürme gemileri, tarak gemileri, yüzer vinçler ve esas görevine göre
sefer hizmetleri ikinci derecede olan diğer deniz taşıtları; yüzer havuzlar; yüzer veya dalabilen
8905 sondaj ve üretim platformları.
Malezya
1.729.374
1.482.519
8906 Diğer deniz taşıtları (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli olanlar hariç) .
A.B.D.
Diğer yüzer araçlar (sallar, tanklar, coffer-damlar, yükleme, boşaltma platformları,
8907 şamandıralar ve işaret kuleleri gibi).
Hollanda
Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler
9004 ve diğer gözlükler).
Türkiye
Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik,
9015 meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler.
Fransa
Almanya
Norveç
Tayland
Birleşik Krallık
A.B.D.
Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar)(ağırlıkları ile birlikte olsun
9016 olmasın).
Türkiye
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (sintigrafi cihazları, diğer
9018 elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) .
Fransa
İtalya
Türkiye
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
4.417.763
4.264.991
4.018.669
3.014.974
481.156
387
31.073.438
2.265.696
1.905.963
1.940.285
1.262.199
7.790.126
11.453.902
33.894
528
10.735.066
4.313.745
2.065.211
130
37
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı
kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve
diğer X -ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar,
9022 muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri.
Belçika
Sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayenesine
mahsus alet ve cihazlar (debimetreler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi) (
9026 90.14, 90.15, 90.28 veya 90.32 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar hariç).
Fransa
Norveç
Türkiye
Birleşik Krallık
A.B.D.
Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler, refraktometreler,
spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları); akışkanlığı, gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey
gerilimini veya benzerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses
9027 ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar (pozmetreler dahil) ; mikrotomlar.
Fransa
9028 Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil).
Türkiye
Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler, vb.; hız
9029 göstergeleri ve takometreler ( 90.14 ve 90.15 pozisyonlarındakiler hariç) ; stroboskoplar.
Türkiye
Değer (ABD Doları)
2.025.099
1.169.595
14.110.248
5.825.287
1.858.880
1.778
2.582.882
1.459.398
6.765.277
2.914.910
3.807.531
1.951.537
255.099
154
Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop, spektrum analizörleri ve diğer
alet ve cihazları ( 90.28 pozisyonundaki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X-ışını,
9030 kozmik veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar.
Türkiye
A.B.D.
4.074.393
1.544
1.831.667
Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ölçme veya muayene alet, cihaz
9031 ve makinaları; profil projektörleri.
Çin
9032 Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları.
Çin
Fransa
Türkiye
6.082.609
2.635.572
6.813.292
1.743.189
2.347.482
13.800
Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil) (zarfları kıymetli metaller
9101 veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar) .
Türkiye
1.423.412
384
9103 Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( 91.04 pozisyonundaki saatler hariç ).
Türkiye
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
4.245
109
38
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Müzik aletlerinin aksam ve parçaları (örneğin; müzik kutuları için mekanizmalar) ve aksesuarı
(örneğin; mekanik olarak çalınan kardlar, diskler ve rulolar); her tür metronomlar, akort
9209 düdükleri ve diyapazonlar.
Türkiye
Değer (ABD Doları)
8.875
153
Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler ve benzeri harp mühimmatı
ve bunların aksam ve parçaları; fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve
9306 parçaları (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dahil).
Fransa
İtalya
4.450.647
3.299.442
1.147.194
Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden
9401 olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları.
Çin
Fransa
Türkiye
8.598.382
2.776.950
4.329.501
69.303
Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (ameliyat masaları,
muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişci
koltukları), döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve benzeri koltuklar; bu
9402 eşyaların aksam ve parçaları.
Fransa
Türkiye
9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları.
Çin
Fransa
İtalya
Türkiye
Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da plastikten veya herhangi bir
malzemeden dahili olarak donatılmış veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya
(şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi)(kaplanmış olsun
9404 olmasın).
Türkiye
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları (projektörler ve
sahne projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzer eşya
9405 ve bu eşyanın aksam ve parçaları.
Çin
Fransa
Güney Afrika Cumhuriyeti
Türkiye
9406 Prefabrik yapıIar.
Belçika
Brezilya
Çin
Fransa
İtalya
Hollanda
Türkiye
Birleşik Krallık
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
1.882.591
1.140.518
25.131
23.568.213
4.206.700
10.972.747
3.114.832
224.983
1.978.528
8.888
13.583.853
3.826.878
4.953.024
1.774.544
71.991
23.130.337
1.339.135
1.614.268
7.371.060
1.017.734
5.345.682
1.269.743
685.163
1.505.033
39
T.C.
Brazavil Büyükelçiliği
Kasım 2014
Kongo Cumhuriyetinin 2013 Yılı İthalatı (Mal Bazında)
G.T.İ.P.
EŞYANIN TANIMI
Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak
bebekler için arabalar;oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve
9503 benzeri eğlencelik modeller( hareketli olsun olmasın );her türlü bilmeceler (puzzle).
Türkiye
Değer (ABD Doları)
842.745
2.041
Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kültür fizik, jimnastik, atletizm
ve diğer sporlara (masa tenisi dahil) veya açık hava oyunlarına mahsus eşya ve malzeme; yüzme
9506 havuzları ve küçük oyun havuzları.
Türkiye
1.894.073
5.078
Süpürgeler ve fırçalar (makina, cihaz veya taşıtların aksamı olan fırçalar dahil), elle kullanılmaya
mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç), paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri; süpürge
veya fırça yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları; boya pedleri ve ruloları; silecekler (rulo
9603 halinde olanlar hariç).
Çin
Fransa
Türkiye
3.289.374
1.974.424
1.192.775
1.325
9606 Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları.
Türkiye
Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri; mürekkepli kalemler,
stilolar ve diğer dolma kalemler; kopya kalemleri; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun
kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki
9608 eşya hariç).
Türkiye
Kayağan taşından "arduvaz" veya diğer maddelerden yazı veya resim tahtaları (çerçeveli olsun
9610 olmasın)
Türkiye
31.695
740
1.974.182
1.700
225.781
4.324
Elle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, pul damgaları ve benzeri eşya (etiketleri
bastırmaya veya işlemeye mahsus cihazlar dahil); elle kullanılan kumpaslar ve kumpas içeren
9611 takımlar
Türkiye
140.193
605
Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları
9617 (camdan iç gövdeler hariç).
Türkiye
650.298
144
9618 Terzi mankenleri, diğer mankenler; vitrinler için otomatlar ve diğer hareketli tablolar
Türkiye
Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (hangi maddeden olursa
9619 olsun).
Algeria
Tunus
Türkiye
9999 Türü Belirtilmemiş Eşya
Fransa
Almanya
Hollanda
Singapur
Türkiye
A.B.D.
Kaynak: http://comtrade.un.org/data/
80.141
4.475
6.964.531
1.957.263
3.153.883
415.482
37.850.512
11.493.603
2.149.796
5.301.929
6.699.229
51.205
8.547.320
40
Download

T.C. BRAZAVİL BE