Türk Toraks Derneği
Tablet projesi için yaratılacak
kongre mobil uygulaması ile
katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır.
Proje sayesinde kongrelerde kullanılan
tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak
ve yeşil çevre hedefine
katkı sağlanacaktır.
"Bu tabletin kullanımı
TTD kongresi ile sınırlı kalmayacak
olup, tüm yıl boyunca derneğimizin
bilimsel ve eğitim etkinliklerine
buradan ulaşmak mümkün
olacaktır."
18.
Davet
YILLIK
KONGRESİ
Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Toraks Derneği, 3900 üyesi ile Türkiye’nin en geniş Göğüs Hastalıkları ailesidir. Aile üyeleri olarak her yıl olduğu
gibi önümüzdeki yıl da paylaşmak, birlikte çözüm önerileri bulmak, birbirimizden öğrenmek, yaşadığımız ortak
sorunlardan uzaklaşıp birlikte nefes almak için bir araya geleceğiz.
Sizleri 1-5 Nisan 2015 tarihlerinde Belek, Antalya Titanic Deluxe Otel Kongre Merkezi’nde buluşmak üzere 18. Yıllık
Kongremize davet etmekten mutluyuz.
Kongremizin sloganı, “Çok ses, tek nefes” / “Multae voces unitus spiritus”... Herkesin yaşadığı sorunları, bulduğu
çözüm önerilerini, diğerlerinden farklı görünen deneyim ve görüşlerini aktarması için özgür ortamlar, görüş ve güç
birliğine zemin hazırlayan oturumlar içeren kongremize uygun olarak...
Kongrelerimizde bilimsel programın düzeyi ve doyuruculuğu hep çok yüksek olur, nedeni ortak akılla bir araya
gelen yoğun emektir. Yine böylesi bir emeğin ürününü sizlerle paylaşıyor olacağız.
Amerikan Toraks Derneği (ATS), Avrupa Solunum Derneği (ERS) temsilcileri ile zenginleşecek kongremizin,
uluslararası derneklerle iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da önemli bir zemin olacağına inanıyoruz.
Yoğun toplantıların yanısıra birlikte eğlenebileceğimiz, kişisel gelişimimize ve donanımımıza katkı sağlayacak
etkinlikleri gerçekleştirebileceğimiz bir sosyal program sayesinde yeni dostlar edinip uzun zamandır göremediğimiz
dostlarımızla özlem gidereceğiz. Yaşama keyfimizi, zihnimizi, gönlümüzü tazeleyeceğiz.
Siz değerli meslektaşlarımızı, Türk Toraks Derneğinin 18. Yıllık Kongresi’nde bir araya gelerek sesinizi sesimize
eklemek ve tek nefes ile güçlenmek üzere buluşmaya çağırıyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla,
Göksel Altınışık
18. Kongre Sekreteri
Füsun Topçu
18. Kongre Başkanı
Arzu Yorgancıoğlu
TTD Başkanı
18.
YILLIK
KONGRESİ
18. KONGRE DÜZENLEME
KOMİTESİ
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
GENEL BAŞKAN
Arzu Yorgancıoğlu
KONGRE BAŞKANI
Füsun Topçu
1. BAŞKAN YARDIMCISI
Sedat Altın
KONGRE SEKRETERİ
Göksel Altınışık
2. BAŞKAN YARDIMCISI
Fuat Kalyoncu
KONGRE BİLİMSEL KOMİTE BAŞKANI
Sibel Atış Naycı
GENEL SEKRETER
Zuhal Karakurt
KONGRE BİLİMSEL PROGRAM
SORUMLUSU
Canan Demir
MALİ SEKRETER
Güngör Ateş
KONGRE BİLDİRİ SORUMLUSU
Yavuz Havlucu
OKUL BAŞKANI
Oğuz Kılınç
KONGRE MALİ SEKRETERİ
Mehmet Ali Habeşoğlu
BİLİMSEL KOMİTE BAŞKANI
Benan Müsellim
KONGRE DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU
Nesrin Moğulkoç
DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU
Bülent Karadağ
KONGRE SOSYAL PROGRAM
SORUMLUSU
Sebahat Genç
BÜLTEN–İNTERNET SORUMLUSU
Levent Akyıldız
KONGRE BASIN İLİŞKİLERİ
SORUMLUSU
Tunçalp Demir
GÖĞÜS CERRAHİ TEMSİLCİSİ
Salih Topçu
KONGRE UZMAN TEMSİLCİSİ
Eda Uslu Tuğtepe
UZMAN TEMSİLCİSİ
Rabia Engin Ünver
ASİSTAN TEMSİLCİSİ
Celalettin Yılmaz
19. YILLIK KONGRE BAŞKANI
A. Berna Dursun
www.toraks.org.tr
18.
YILLIK
KONGRESİ
KURSLAR
Akciğer transplantasyonu sonrası takip ve tedavide sorunlar
Akciğer kanseri tanı ve evrelemesinde yenilikler
Göğüs hastalıkları pratiğinde allerji
Deneysel araştırma projesi ve temel istatistik bilgisi
KOAH ve göğüs cerrahisi
Pulmoner hipertansiyon
KOAH’ta komorbidite yönetimi
Yeni başlayanlara pulmoner rehabilitasyon temelleri
Noninvaziv mekanik ventilasyon
Girişimsel bronkoskopi
Toraks radyolojisi
Olgu örnekleri ile tüberküloz yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözümler
Tütün kontrol politikaları ve sigara bırakma yöntemlerine ileri yaklaşım
Uykuda solunum bozukluklarına tanı ve tedavi yaklaşımı
Çocuk göğüs hastalıklarının değişen yüzü
ANA KONU BAŞLIKLARI
Video Salonu: Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi alanlarına ilişkin tanı ve/veya tedavi uygulamaları
Akciğer transplantasyonu için aday seçimi (2014 Guideline)
Şimdi olsa “öyle” yapmazdım
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hedefe yönelik tedavisinde
yenilikler ve immünoterapi
Göğüs cerrahisinde uygulayacağımız cerrahi tekniği
teknolojiye göre mi belirleyelim
Soliter pulmoner nodül: En iyi klinik yaklaşım
Akciğer kanserinde robotik cerrahi uygulamaları
Akciğer kanserinde erken tanı için tarama yapılmalı mı?
Ülkemizde göğüs hastalıklarında bilimsel araştırma potansiyeli:
Engeller, fırsatlar, çözüm önerileri
KOAH ve akciğer kanseri birlikteliği
Akciğer hastalıklarında uygulamalı örneklerle deneysel hayvan
modelleri: Video sunumu
Türkiyede tütün kontrolünün dünü bugünü yarını
Solunum mikrobioması ve akciğer hastalıkları
Tütün endüstrisinin yeni tuzağı: Elektronik sigara gerçeği
Tütün endüstrisinde pazarlama taktikleri
Yoğun bakım ünitesinde komorbiditelere yaklaşım
Meslek hastalıklarında maluliyet - özürlülük kavramı
Mekanik ventilasyon altında dispne
Sarkoidoz ve meslek arasında ilişki varmı?
Yoğun bakım ünitesinde tanısal tetkikler: Kime? ne zaman?
neler farklı?
Olgular eşliğinde granulomatöz hastalıklara klinikopatolojik
yaklaşım
www.toraks.org.tr
18.
YILLIK
KONGRESİ
İmmunsupresif hastada yoğun bakım desteği (transplant, HIV,
kemoterapi vb.)
Yeni astım rehberlerine bakalım
Radyolojik olgu sunumları
Astımı olgularla tartışalım
Hava yolu hastalıklarının tedavisinde bronkoskopik
yaklaşım (Video olgu sunumu)
Astım KOAH overlap sendromu (AKOS)
Dispneli hastaya yaklaşım - Bu hasta kimin?
Hava yolu hastalıklarında tartışmalı ilaçlar
Çocuk göğüs hastalıklarında güncel konular
Non- kistik fibroz bronşektazide tedavi
Çocukluk çağı astımında merak edilenler
Nadir görülen interstisyel akciğer hastalıkları: Olgu sunumları
eşliğinde uzmanıyla değerlendirme
Çocuk göğüs hastalıkları olgu tartışmaları
WASOG’un ardından
KOHORT çalışmalar ışığında çocukluktan
erişkinliğe astim
Yeni PTE uzlaşı raporunda neler değişti
Kistik fibrozis yenidoğan tarama programında tanı alan
hastaların izlemi
KOAH’da klinik uygulamalarımızdaki zorluklar
Akciğer kanserinde ek sorunlar varlığında cerrahi yaklaşım
nasıl olmalı
KOAH’da laboratuvardan kliniğe
KOAH’da rehberler işe yarıyor mu?
Erken KOAH var mı? Nasıl yönetelim Pulmoner rehabilitasyonda güncel konular
Yoğun bakımda pulmoner rehabilitasyon 3N1K: Niçin? Nerede?
Nasıl? Kime?
Evde egzersiz eğitimi
Olgularla solunumsal infeksiyonların tartışılması
Yaşlılarda pnömoni ( gençlerden farklı mı?)
İnhale steroid kullanımı akciğer infeksiyonu riskini
arttırıyor mu?
TNF α inhibitörleri ve enfeksiyonlar
Risk gruplarında tüberküloz
Tüberkülozda tedavi uyumsuzluğu, zorla tedavi mümkün mü ?
Dünya’da dirençli tüberküloz trendi; giderek artan tanı ve tedavi
olanaklarına rağmen tedavi başarısında gelişme olmaması
doğal mıdır?
Obstrüktif uyku apne tedavisinde yeni modaliteler
Uyku bozuklukları tanı ve tedavisinde karşılaşılan
ilginç olgular
The role of the pulmonologist in sleep medicine
TGHYK - Sabah oturumları
Soma faciasının öğrettikleri
Akciğer transplantasyonu: Türkiye nerede, dünya nerede
“Vurun Doktora”
Dünyada ve Türkiye’de göğüs hastalıkları
Tütün endüstrisinin oyunları
TGHYK Yeterlik Sınavı, akreditasyon, resertifikasyon
nasıl ve neden
“Veni Vidi Vici”
AIRWAYs ICPs: Chronic respiratory diseases on global agenda
Uzman olgu sunumları
MECOR
www.toraks.org.tr
18.
YILLIK
KONGRESİ
GENEL BİLGİLER
KONGRE MERKEZİ Titanic Deluxe Otel, Belek – Antalya
KONGRE TARİHLERİ
1 – 5 Nisan 2015
KONGRE DİLİ
Kongre dili Türkçe ve İngilizce’ dir. Uluslararası konuşmacıların bulunduğu toplantılarda İngilizce - Türkçe simültane çeviri
yapılacaktır.
KURSLAR 1 Nisan 2015 tarihinde düzenlenecektir.
BİLİMSEL PROGRAM
2 Nisan 2015 tarihinde kongre bilimsel oturumları başlayacak olup, 4 Nisan 2015 akşamı sona erecektir.
KREDİLENDİRME
Kongrenin tüm oturumları, Türk Tabibler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.
YAKA KARTI
Kayıt yaptıran tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının
tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde takılması rica olunur.
KATILIM BELGESİ
Tüm bilimsel program katılımcılarına katılım belgeleri kongre merkezinin içerisinde çeşitli noktalara konulacak kioks’lar
aracılığıyla dağıtılacaktır.
DAVET MEKTUBU / İZİN YAZISI
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları kongre sekreterliği aracılığı ile isteyen
katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve
konaklama ücretleri kendilerine aittir.
WEB SAYFASI
Toplantı ile ilgili tüm bilgilere www.kongre2015.toraks.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BURS VE ÖDÜLLER
Türk Toraks Derneği üyesi olan meslektaşlarımıza bağlı oldukları şubelerin kontenjanları ile sınırlı kongre için katılım ve
konaklama bursu verilecektir. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen bildiri ve posterler arasından değerlendirme jürisi
tarafından seçilenlere ödül verilecektir.
Burs ve ödüllerle ilgili ayrıntılı bilgiye www.toraks.org.tr web sayfasından ulaşılabilir.
İPTAL KOŞULLARI
Kayıt ve konaklama ücretleri iadesi ile ilgili olarak;
* 15 Ocak 2015 tarihine kadar bildirildiği taktirde ücretlerin tamamı,
* 15 Ocak 2015 – 15 Şubat 2015 tarihleri arasında bildirildiği taktirde ücretlerin %50 si iade edilecektir.
* 15 Şubat 2015 tarihinden sonra bildirilen iptaller dikkate alınmayacaktır.
Tüm iadeler kongre bitiminden sonraki 1 ay içerisinde gerçekleştirilecektir.
www.toraks.org.tr
18.
YILLIK
KONGRESİ
KAYIT, KONAKLAMA ve TRANSFER BİLGİLERİ
KAYIT ÜCRETLERİ
12 Ocak 2015 Öncesi
12 Ocak 2015 Sonrası
TTD Üyesi/ERS Üyesi
240 Euro
300 Euro
Üye Olmayan
270 Euro
325 Euro
Refakatçı/Firma Temsilcisi
150 Euro
180 Euro
Hekim Dışı Katılımcı
150 Euro
180 Euro
Günlük Katılım Ücreti (TTD / ERS üyesi)
90 Euro
110 Euro
Günlük Katılım Ücreti (Üye olmayan)
100 Euro
120 Euro
Her Bir Kursun Ücreti
35 Euro
40 Euro
** Yukarıdaki fiyatlara % 18 KDV eklenecektir. * Kayıt ücreti karşılığında katılımcılara bildiri özetleri CD’si, kongre çantası ve yaka kartı verilecektir.
* Kongre Otelinde konaklama talepleri olmayıp sadece kongre kayıtlarını yaptırmak isteyen misafirlerimize dış katılımcı ücreti uygulanacaktır.
* Dış katılım ücreti günlük 60 € + KDV’dir. Konaklamayan tüm katılımcılar için bu ücretin alınması zorunludur.
* Dış katılımcı ücretine; kongre bilimsel aktivite günlerinde günde 2 kez kurabiyeli kahve molası, kongre otelinde öğle yemeği, açılış kokteyli, gala yemeği ve tüm sosyal aktiviteler dahildir.
KONAKLAMA ÜCRETLERİ
12 Ocak 2015 Öncesi
OTEL
Titanic Otel (4 Gece)
Titanic Otel (Kurs dahil 5 Gece)
Susesi Otel (4 Gece)
Susesi Otel (Kurs dahil 5 Gece)
12 Ocak 2015 Sonrası
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada Kişi Başı
800 Euro
560 Euro
840 Euro
590 Euro
1.000 Euro
700 Euro
1.050 Euro
740 Euro
890 Euro
630 Euro
930 Euro
660 Euro
1.115 Euro
790 Euro
1.165 Euro
825 Euro
Yukarıda belirtilen oda fiyatlarına dahil olan servisler aşağıdaki gibidir;
* Yukarıda belirtilen oda fiyatları %8 KDV hariç 4 veya 5 gece her şey dahil sistemi için paket fiyattır. 4 Gecelik Paket fiyatları için konaklama tarihleri 1 - 5 Nisan 2015’tir.
TEK GECELİK HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ İLE PAKET DIŞI GÜNLÜK KONAKLAMA FİYATLARI
12 Ocak 2015 Öncesi
OTEL
12 Ocak 2015 Sonrası
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Titanic Otel
220 Euro
160 Euro
230 Euro
170 Euro
Susesi Otel
245 Euro
180 Euro
255 Euro
190 Euro
Yukarıdaki fiyatlara % 8 KDV eklenecektir.
TRANSFER ÜCRETİ
30 Mart – 05 Nisan 2015 tarihleri arasındaki transfer detaylarını Serenas Turizm’e bildirmiş olan tüm katılımcıların transferleri Havaalanı-Otel-Havaalanı şeklinde
gerçekleştirilecektir.
Çift Yön Toplu Transfer Ücreti
75 Euro + KDV
Tek Yön Özel Transfer Ücreti
75 Euro + KDV
* Uçak saati değişikliklerinizi yazılı olarak 48 saat önceden bildirmeniz ve ardından teyit almanız durumunda transfer değişikliğiniz dikkate alınacaktır.
* Antalya Otogarı için transfer hizmeti verilmeyecektir.
KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI
HESAP NUMARASI
HESAP ADI : TÜRK TORAKS DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
BANKA ADI : GARANTİ BANKASI A.Ş.
ŞUBE ADI : YILDIZ ŞUBE
ŞUBE KODU:408
ŞUBE ADRESİ : TURAN GÜNEŞ BULV. 06550 ÇANKAYA ANKARA
TL
:6297701
TL IBAN
: TR52 0006 2000 4080 0006 2977 01
EURO
:9090558
EURO IBAN : TR34 0006 2000 4080 0009 0905 58
KONAKLAMA VE TRANSFER ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI
HESAP NUMARASI
HESAP ADI
: SERENAS ULUSLARARASI TURİZM KONGRE ORGANİZASYON A.Ş.
BANKA ADI
: HSBC BANK A.Ş.
BANKA SWİFT KODU: HSBCTRIX
BANKA EFT KODU :123
ŞUBE ADI
: ANKARA KURUMSAL ŞUBE
ŞUBE KODU
:106
ŞUBE ADRESİ
: NERGİZ SOK. BAYRAKTAR VIA TOWER K:12 SÖĞÜTÖZÜ ANKARA
TL
: 106 1000271 282 00
TL IBAN
:TR360012300106100027128200
EURO
: 106 1000271 773 99
EURO IBAN
:TR780012300106100027177399
www.toraks.org.tr
18.
YILLIK
KONGRESİ
TTD BURSU
Türk Toraks Derneği üyesi olan meslektaşlarımıza bağlı oldukları şubelerin kontenjanları ile sınırlı kongre için katılım ve
konaklama bursu verilecektir. Asistan ve uzman temsilcisi tarafından belirlenen burs otelimiz ile ilgili olarak detayları
aşağıda bulabilirsiniz.
Burs ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.toraks.org.tr web sayfasından ulaşılabilir.
SENTIDO Zeynep Resort, Belek
BİLDİRİ GÖNDERİMİ
ONLİNE BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
1. Bildiriler online olarak http://kongre2015.toraks.org.tr/ adresinden SÖZEL SUNUM, POSTER ve UZMANINA
DANIŞ kategorilerinde kabul edilecektir. E-posta ya da elden
teslim yoluyla gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.
SON GÖNDERİ TARİHİ
Son bildiri özeti gönderme tarihi 30 Ocak 2015’ dir. Bu tarihten
sonra gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
Bilimsel Programı Nasıl Hazırlıyoruz?
2. Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 250 kelime ile
sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 250 kelimeden daha fazla
yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
Bu yıl da Çalışma Grupları, Şubeler, Uzman ve Asistan Komiteleri’nin
3. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem
tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış
olup, farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
oluşturulan taslak, merkez yönetim kurulumuz ve genişletilmiş
4. Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli
kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm
sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
önerileri, üyelerimizin görüşleri anket ve email yoluyla toplanıyor .
Kongre Bilimsel Komitesi ve Okul Komitesi’nin çalışmaları sonucu
yürütme kurulumuzun öneri ve onayına sunularak son ürün
şekillendiriliyor. Sizler beklentilerinizi en üst düzeyde tuttukça
bizler de karşılamak için titiz çalışmalar yürütüyoruz.
Kongre
bilimsel programı kapsamındaki kurslar, olgu sunumları, yuvarlak
masa toplantıları, paneller, karşıt görüş toplantıları, konferanslar
5. Bildirilere iki adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir.
gibi çeşitli oturumlarda görev alacak, alanında deneyimli yurtiçi
6. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk
kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın
tam açılımı yazılmalıdır.
7. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel
(jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin
ilk harfleri büyük yazılmaz.
ve yurtdışından birçok konuşmacımız olacak.
Geçen yılki kongremizde uygulanan ve kabul gören bir uygulama
olarak Derneğimizin sosyal sorumluluklarına, ilke ve değerlerine
yaraşır şekilde akciğer sağlığını tehdit eden konuların, güncel
8. Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak
değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.
sağlık politikalarının ve hekimlik ortamlarının harmanlanarak
9. Bildiri kabulü hakem değerlendirmesi sonucuna göre, “Bildiri
Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adresinize
gönderilecektir. Ayrıca kongre web sayfasındaki “Bildiri
Sonuçları” bölümünden de sonuçları takip edebilirsiniz.
*Bildiri gönderimi ile ilgili sorularınız ve ek yardım için
“0 312 440 50 11” nolu telefonu arayabilirsiniz.
DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak
olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin
okunaklı-anlaşılabilir olması ve üzerine değişiklik yapılmaması
olmayan ana oturumlar
önem taşımaktadır.
bakış açısının yansıtılması da ufuk açıcı olacaktır.
sunulacağı, serbest tartışma ortamı sağlayacak, paraleli
18. Kongremizde de yer alacaktır.
Ayrıca bu yıl da temel klinik bilgilerini güncellemek isteyen
uzman ve asistanlarımıza yönelik çekirdek eğitim programı
oturumları sürdürülecektir. 18. Yıllık Kongremizde yenilik
olarak videolar eşliğinde olgu sunumları, eğitim uygulamaları
gerçekleştirilecektir. Kimi düzenlemelerle kongremizde hasta
www.toraks.org.tr
18.
YILLIK
KONGRESİ
Kongre Başkanı
Füsun Topçu
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD/Diyarbakır
e-mail: [email protected]
Kongre Sekreteri
Göksel Altınışık
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD/Denizli
e-mail: [email protected]
Kongre Bilimsel Komite Başkanı
Sibel Atış Naycı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD/Mersin
e-mail: [email protected]
Türk Toraks Derneği Başkanı
Arzu Yorgancıoğlu
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD/Manisa
e-mail: [email protected]
Türk Toraks Derneği
Genel Sekreteri
Zuhal Karakurt
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi /İstanbul
e-mail: [email protected]
Bilimsel Komite Başkanı
Benan Müsellim
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları AD /İstanbul
e-mail: [email protected]
www.toraks.org.tr
18.
TÜRK TORAKS DERNEĞİ
Turan Güneş Bulvarı, Koyunlu Sitesi No: 175/19 Oran, ANKARA
Tel: 0 312 490 40 50 Faks: 0 312 490 41 42 E-posta: [email protected]
Web: www.toraks.org.tr
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
SERENAS Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.
Hilal Mahallesi, Cezayir Caddesi No:13 06550 Yıldız, Çankaya / ANKARA
Tel: 0 312 440 50 11 Faks: 0 312 441 45 62 E-posta: [email protected]
Web: www.serenas.com.tr
www.toraks.org.tr
YILLIK
KONGRESİ
BİLDİRİLER İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ
30 OCAK 2015
www.kongre2015.toraks.org.tr
Download

kurslar - Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi